RSS

Vydáno:  

Páteční glosy 3. 4. 2020

Při všech svých apelech na zdravý rozum a potlačení stádního chování s nedozírnými ekonomickými a sociálními následky, jsem bohužel pesimistický. Platí totiž beze zbytku slova psychiatra Cyrila Höschla: „Z technologického hlediska se svět změnil k nepoznání, možná i z hlediska sociologického. Přírodovědci ale pod slupkou civilizačních nánosů odhalují prastaré neměnné zákonitosti, sdílené nejen napříč dějinami a lidskými kulturami, ale i napříč živočišnými druhy. Svět tak, jak je uspořádán, je řízen pouhými variacemi na daná témata. Proto tolik překvapení, když se ukáže, že davové chování v hospodářských kruzích, při epidemiích, požárech a při ohrožení vůbec je v podstatě uniformní. A když se zjistí, že navzdory opakované revizi hodnot se lidstvo stereotypně dopouští stále stejných chyb. Takže opět padneme na držku. Ovšem s rouškou… Celý článek

Macek v botách
Přiřazené štítky