RSS

Vydáno:  

Úterní glosy 17. 7. 2018

Nový ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál, který v kabinetu zastupuje sociální demokraty, má stejný problém, kvůli němuž musela už před hlasováním o důvěře rezignovat ministryně spravedlnosti Taťána Malá z hnutí ANO. V bakalářské práci, kterou Krčál napsal v roce 2006 na Institutu mezioborových studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, je mnoho stránek stejného textu, který už dříve napsal jiný autor. V některých kapitolách včetně úvodu jsou celé stránky přímo „překlopeny“ z jiné bakalářské práce. Řadu takových míst odhalil specializovaný program na kontrolu plagiátů, ještě větší část nepůvodního textu však objevil Seznam při další podrobné analýze Krčálovy práce. Seznam ministra Krčála s těmito zjištěními konfrontoval. Ministr řekl, že si shody svého textu s jinými pracemi neumí vysvětlit a že na své práci pracoval poctivě. Tolik zpráva. Zatracení ruští hackeři! Nedají a nedají si pokoj a jak to má pak chudák ministr vysvětlit? Ovšem to podstatnější! Neměly by být potrestány i ty „vysoké“ školy, když pouští do oběhu takové zmetky? Celý článek

Macek v botách
Přiřazené štítky