Články

Pondělní glosy 13. 2. 2017

Od roku 2005 se celkový počet absolventů učňovských oborů snížil o 42,5 %. Čeká nás skvělá budoucnost s politology, sociology, rekreology a odborníky na rovnost pohlaví…

 

Veřejnoprávní Český rozhlas už za naše nedobrovolné koncesionářské poplatky zvolil prezidenta: Jiřího Drahoše.

 

Časy se zřetelně mění. Vždyť už i to klasické levicové heslo "Ani muže ze závodu, ani haléř ze mzdy" se transformovalo na "Ani haléř z dávek, squat pro každého".

 

Zajímavý nápad se objevil na facebooku:

Posaďme Babiše na detektor lži a hned bude jasno!

Dodávám:

To je zcela zbytečné. Kdykoliv lže, začne mluvit slovensky.

 

Čtenář glos V. D. mi napsal:

K případu švédského policisty, který se opovážil poukázat na nápadnou přemíru cizokrajců v kriminálních případech, jimiž se musel za poslední týden zabývat: okamžitě jsem si vzpomněl na alarmující webovou stránku Interpolu, kde jsou uvedeny seznamy hledaných osob z různých zemí světa, nechybí zde důvody, proč jsou tyto osoby hledány, a dokonce ani jejich původ. Stránka s hříšníky hledanými švédskými orgány vypovídá jasnou řečí:

https://www.interpol.int/notice/search/wanted (v pravé horní části je nutno zadat v roletce příslušnou zemi).

Výsledky pro Německo, Belgii, Francii atd. se příliš neliší…

 

Určitě si přečtěte a hlavně se nad přečteným zamyslete!

http://sichtarova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=585918 

 

Češi jsou smějící se bestie:

V důsledku nadměrného počtu dětských uprchlíků, nejsou v Německu k dostání holicí strojky.

Nedělní chvilka poezie - tentokrát s Ronem Padgettem

Jak být dokonalý

 

Vše je dokonalé, drahý příteli (Kerouac).

 

 

   Řádně spi.

 

   Neudílej rady.

 

   Pečuj o své zuby a dásně.

 

   Neobávej se ničeho, co nemůžeš ovlivnit. Neobávej se,

   že během spánku na tebe spadne dům

   nebo že ten, koho miluješ, náhle padne mrtev k zemi.

 

   Sněz každé ráno pomeranč.

 

   Buď přátelský. Učiní tě to šťastným.

 

   Čtyřikrát či pětkrát týdně zvedni svůj tep na 120 úderů za minutu

   a udržuj ho tak po 20 minut při jakékoliv činnosti, která tě baví.

 

   Toužit můžeš po všem. Neočekávej však nic.

 

   Nejprve se starej si o věci kolem svého domova. Než se pustíš do záchrany světa, ukliď si svůj pokoj.

   Pak se teprve pusť do té záchrany.

.

   Buď si vědom toho, že touha být dokonalý je pravděpodobně skrytým výrazem

   jiné touhy - třeba být milován nebo nezemřít.

 

   Udržuj oční kontakt se stromy.

 

   Ke všem názorům buď skeptický, ale snaž se najít v každém něco cenného.

 

   Oblékej se tak, aby to těšilo jak tebe, tak lidi kolem.

 

   Nemluv rychle.

 

   Každý den se něco nauč (Dzien dobre!).

   

   Buď na lidi milý dřív, než budou mít šanci chovat se hnusně.

 

   Nad ničím se nevztekej déle než týden, ale

   nezapomeň, co tě rozzlobilo. Podrž svůj vztek na délku paže

   a podívej se na něj, jako by to byla skleněná koule. Pak jej přidej ke své sbírce

   skleněných koulí.

 

   Buď loyální.

 

   Nos pohodlné boty.

 

   Rozvrhni si své aktivity tak, aby byly přívětivě různorodé,

   ale vyvážené.

 

   Buď laskavý ke starým lidem, i když jsou obtížně snesitelní.

   Až zestárneš, buď laskavý k mladým lidem. Nenapřahuj se na ně holí,

   když ti říkají „dědo“. Jsou to tvoji pravnuci!

 

   Pořiď si nějaké zvíře.

 

   Nezdržuj se příliš dlouho ve velké skupině lidí.

 

   Potřebuješ-li pomoc, požádej o ni.

 

   Kultivuj dobré držení těla tak dlouho, až se stane tvou přirozeností.

 

   Pokud ti někdo zabije dítě, vezmi pušku a ustřel mu hlavu.

 

   Naplánuj si každý den tak, abys nebyl ve stresu.

 

   Dej najevo svůj vděk lidem, kteří pro tebe něco udělali, dokonce

    i když jsi jim za to zaplatil nebo ti prokázali nějakou službu, kterou jsi nečekal.

 

   Nerozhazuj zbytečně peníze, které bys mohl dát potřebným.

 

   Předpokládej, že společnost je nedokonalá. Plač jen tehdy, když zjistíš,

   že je mnohem víc nedokonalá, než sis myslel.

 

   Když si něco vypůjčíš, vrať to v ještě lepším stavu.

 

   Pokud je to možné, používej dřevěné věci namísto kovových

   či z plastu.

 

   Sem tam vzhlédni k ptákům nad sebou.

 

   Po večeři umyj nádobí.

 

   Buď v klidu.

 

   Navštěvuj cizí země vyjma těch, jejichž obyvatelé  

   vyjadřují touhu tě zabít.

 

   Neočekávej, že tě tvé děti budou milovat. Budou, pokud budou chtít.

 

   Přemýšlej o něčem duchovním. Přemýšlej o tom hlouběji, pokud tě to bude těšit.

   Co je kolem nás (v nás)?

 

   Každou chvíli si zazpívej.

 

 

   Choď všude včas, pokud se však opozdíš, dlouze se

   neomlouvej.

 

   Nebuď příliš sebekritický ani si o sobě příliš nemysli.

 

   Nemysli si, že existuje pokrok. Neexistuje.

 

   Do schodů choď pěšky.

 

   Neoddávej se kanibalismu.

 

   Představuj si, co bys rád, aby se stalo a pak nečiň nic,

   co by to mohlo znemožnit.

 

   Nejméně dvakrát týdně vyvěs telefon.

 

   Udržuj okna čistá.

 

   Odstraň veškeré náznaky své ctižádostivosti.

 

   Neužívej příliš často slovo „odstraň“.

 

   Čas od času odpusť vše své vlasti. Pokud to není možné,

   najdi si jinou.

 

   Pokud jsi unaven, odpočiň si.

 

   Pěstuj něco.

 

   Neprocházej se po nádraží a nemumlej „Všichni nakonec

   umřeme!“

 

   Měj skutečné přátele z různých období svěho života.

 

   Dávej přednost jednoduchým radostem, jako je kupříkladu radost z jídla,

   radost z teplé vody tekoucí po zádech,

   radost z vlahého vánku, radost z usínání.

.

   Nevykřikuj „Technika je zázrak!“

 

   Nauč se protahovat svaly. Protahuj si je každý den.

 

   Neměj deprese z toho, že stárneš. Budeš si připadat

   ještě starší. Což je depresivní.

 

  Dělej najednou jen jednu věc.

 

   Když si spálíš prst, ponoř jej bezprostředně do studené vody.

   Když se do prstu praštíš kladivem, zvedni na dvacet minut ruku.

   Budeš překvapen léčivou silou chladu

   a gravitace.

 

   Nauč se silně hvízdat.

 

   V krizové situaci zachovej rozvahu. Čím je situace krizovější, tím rozvážnější

   bys měl být.

 

   Raduj se ze sexu, ale nepropadej mu příliš. Vyjma krátkého období

   dospívání, mládí, středního věku a stáří.

 

   Přemítej nad vším i z druhé strany.

 

   Když začneš mít strach, že jsi v moři odplaval už daleko od břehu, otoč se

   a plav zpátky k záchrannému člunu.

 

   Udržuj dítě v sobě při životě.

 

   Na dopisy odpovídej ihned. Používej atraktivní známky, například tu

   s tím tornádem.

 

   Čas od času si zaplač, ale jen, když jsi sám. Pak oceň,

   kterak lépe se cítíš. Nebuď tím překvapen.

 

   Nevdechuj kouř.

 

   Dýchej zhluboka.

 

   Nevyskakuj si na policistu.

 

   Nesestupuj z chodníku, pokud nemůžeš v klidu přejít celou

   ulici. Z chodníku pak můžeš pozorovat chodce, kteří uvízli

   uprostřed ulice v bláznivě řvoucím provozu.

 

   Buď dobrý.

 

   Procházej se různými ulicemi.

 

   Vracej se zpět.

 

   Uvědomuj si krásu, která je a pravdu, která není.

   Uvědom si, ře idea pravdy je stejně silná jako idea krásy.

 

   Nedostaň se do vězení.

 

   V pozdním věku se staň mystikem.

 

   Používej zubní pastu Colgate s novým složením zabraňujícím tvorbě zubního kamene.

 

   Navštěvuj přátele a známé v nemocnici. Když máš pocit, že bys měl

   odejít, odejdi.

 

   Buď upřímný k sobě a diplomatický k ostatním.

 

   Nevztekej se příliš. Je to ztráta času.

 

   Čti a opětovně čti významné knihy.

 

   Díry dělej s pomocí rýče.

 

   V zimě předtím, než jdeš spát, zvlhči vzduch v ložnici.

 

   Uvědom si, že jedinými dokonalými věcmi jsou 6:0, 6:0 v tenisu

   a 10 bodů v krasobruslení.

 

   Pij hodně vody. Když jsi tázán, co si dáš k pití,

   řekni: „Jen vodu, prosím!“

 

   Ptej se “Kde je zde toaleta“ a ne „Kde se tu mohu vymočit?“

 

   Buď laskavý k neživým předmětům.

 

   Po čtyřicítce si nech vždy po pár letech udělat komplexní vyšetření

   u doktora, kterému důvěřuješ a u kterého se cítíš v pohodě.

 

   Nečti noviny častěji, než jednou ročně.

 

   Nauč se, jak se zdraví, děkuje a objednávají jídelní hůlky

   v Mandarin Orientalu.

 

   Říhej a vypouštěj větry, ale potichu.

 

   Buď obzvláště milý k cizincům.

 

   Navštěvuj stínové divadlo a představuj si, že jsi jednou

   z postav. Nebo všemi.

 

   Vynášej odpadky.

 

   Miluj život.

 

   Odpočítávej přesně drobné.

 

   Když se na ulici střílí, nechoď k oknu.

 

 

Páteční glosy 10. 2. 2017

Švédský policista Peter Springare, který má za sebou 47 let v činné službě, má být obviněn z „podněcování rasové nenávisti“ za následující text, který umístil na svůj facebook:

Takže takhle, tímto jsem se zabýval tento týden od pondělka do pátku: znásilnění, znásilnění, loupež, napadení, pokus o znásilnění, znásilnění, vydírání, vydírání, napadení, napadení policisty, vyhrožování policistovi, drogový trestný čin, drogy, těžký zločin, pokus o vraždu, opět znásilnění, opět vydírání a špatné zacházení. Podezřelí pachatelé: Ali Mohammed, Mahmod, Mohammed, Mohammed Ali, opět, opět, Christopher – opravdu, švédské jméno z okraje drogového světa, Mohammed, Mahmod Ali, opět a opět. Pachatelé v tomto týdnu pocházejí ze zemí: Irák, Irán, Turecko, Sýrie, Afganistán, Somálsko, Somálsko, opět Sýrie, Somálsko, neznámo odkud, neznámo odkud, Švédsko. U poloviny pachatelů si tím ovšem nemůžeme být jisti, protože nemají doklady. Což většinou znamená, že lžou o zemi původu a svém jménu. A to mluvíme jen o Örebro. A toto nás zaměstnává na 100%. Tak to porovnejte se situací před 10 – 15 lety.

Policista doposud pracuje, až do rozhodnutí, zda bude obviněn z trestného činu „podněcování rasové nenávisti“.

Jak bylo již mnohokrát řečeno: Sebevražda Evropy v přímém přenosu! Udělejme vše pro to, abychom nedopadli stejně!

 

V nové směrnici pro obnovitelné zdroje Komise navrhuje omezit roli biopaliv při snižování emisí z dopravy. Ukazuje se totiž, že mohou životnímu prostředí spíše škodit. Komise navíc podle evropských auditorů nemá dostatečnou kontrolu nad tím, jaká biopaliva se v EU vlastně používají.

Jinak řečeno, tento způsob oškubávání občanů už je natolik profláknutí, že musí přijít na pořad jiný…

 

Určitě si přečtěte a hlavně, velmi se nad tím zamyslete:

https://www.facebook.com/golan.danova.kancelar/posts/1485444181496499

 

Erik Best:

Ministerstvo financí prodává obligace za minusové hodnoty, ČNB devalvuje a poslanci se zabývají tím, že by obchody měly účtovat za plastové tašky.

 

Čtenář glos M. P. mi napsal:

Pokud vím, tak Andreji Babišovi potvrdil slovenský nejvyšší soud, že nebyl agentem STB. Já jsem ale český občan - a podléhám pouze české jurisdikci. Rozhodnutími slovenských, zimbabwských, kongských či australských - nebo jiných - soudů nejsem jako český občan vázán. Tedy pro Čechy platí otázka: "Který český soud a kdy rozhodl, že Andrej Babiš nebyl agentem STB?"

Čtrvrteční glosy 9. 2. 2017

Neklamný znak, že se opět blíží nějaké volby: z amerických močálů se vynořil na veřejnoprávní obrazovky Jan Švejnar…

 

Zdalipak se už omluvili všichni ti, kteří vám nadávali do hloupých, hysterických a trapných konspirátorů, když jste v souvislosti s HateFree zmínili norské fondy?
Neomluvili, že ne?

 

Z článku Miloslava Pešty na Neviditelném psu:

Chce vůbec romská komunita ve své většině přijmout hodnoty západní civilizace včetně soustavné práce, materiální zajištěnosti, ale také zodpovědnosti a tím i určité ujařmenosti? A pouze tak být sebevědomou a respektovanou složkou našeho národa? Jestliže ne, problém je neřešitelný a bomba jednou vybuchne.

 

Čeština je jazyk vtipný:

Podle rozhodnutí slovenského soudu se Nebureš mění na Nenebureše.

Středeční glosy 8. 2. 2017

Karolina Stonjeková na facebooku:

Koukám, že sponzorem pořadu Reportéři ČT se staly oční kapky Ocutein. Tak progresivní přístup ze strany televize nelze než ocenit! Je vidět, že na Kavkách dobře vědí, jak jejich relace na diváky u obrazovek působí, neb při sledování tohoto pořadu člověk snadno propadne dojmu, že snad blbě vidí.
A aby to Čété měla komplet, mohla by s možností sponzoringu oslovit i výrobce špuntů do uší. Otázky Václava Moravce by nám zase mohli přinášet producenti měřičů krevního tlaku, případně svěracích kazajek! Že ke "Stošedesátosmičce" Nory Fridrychové by se dokonale hodil Guttalax, už ani netřeba zmiňovat.

 

Aleš Horák na facebooku k rozhodnutí slovenského soudu, že Babiš nebyl spolupracovníkem StB:

Teď už zbývá jen logický krok, kterým bývalí důstojníci StB požádají o udělení ocenění za třetí odboj, neboť konspirativně falšovali spisy domnělých agentů, čímž uvedly systém v takový chaos, že se zhroutil.

 

Jakub Horák na facebooku:

Jeden z hlavních přínosů Hatefree je, že zaměstnávají v diskusích mnoho pomatenců, trpělivě jim odpovídají a zlatá každá minuta, po kterou ty ztracené duše nepobíhají bez dozoru po internetu.

 

Čeština je jazyk vtipný:

Tak jsem si tu politiku trochu okoštoval…

Úterní glosy 7. 2. 2017

Již téměř nehejtman Olomouckého kraje za hnutí ANO Oto Košta jako by zapomněl na stará česká přísloví, že „kdo s čím zachází, tím také schází“ a že „nelze vlézt do žumpy a vonět po růžích“…

 

Andrej Babiš ovšem následně pronesl geniální dotaz: „Co mám dělat, zastřelit se?“ ANO, bude líp!

 

Ministr Jurečka, toužící zachránit venkovské prodejny dotacemi:

„Dostupnost potravin je ve státním zájmu.“

Ronald Reagan o blbosti  jurečků:

Když se to hýbe, zdaňte to, když to ještě hýbe, zregulujte to, až se to přestane hýbat, začněte to dotovat.

 

Na nedělní protibabišovskou akci v Praze přijel vůz s označením Agropol (obilí, drůbež) s cedulkou Press kamera politické hnutí ANO a přičinlivý mladík s kamerou v ruce natáčel účastníky. Ptáte-li se proč, nabízím babišovskou odpověď: Moji názoroví protivníci sú mi takí sympatický, že by som je rád sezval do Čapího hniezda. To, abyste si nemysleli, že Babiš stále používá burešovské estébácké metody, když už používá automobil divize Agrofertu pro potřeby hnutí ANO, tedy svoje.

Myslím, že i Martinu Komárkovi to musí být jasné, a což teprve olomouckému hejtmanovi Koštovi…

 

To už je zcela neuvěřitelné, co si ten Trump dovoluje!  Představte si, že požaduje, aby se jeho spolupracovnice oblékaly jako ženské!

 

Laďa Větvička v rozhovoru s Parlamentními Listy o protestech proti Trumpovi:

Za to nemůže Trump, za tím stojí levičáci, u nich je to už takový zvyk. Všichni levičáci se vztekají, když není po jejich. Oni mají představu, že demokratické je to, když je zvolen jejich kandidát. Když ne, pak to podle nich není demokratické, jsou schopni ničit hodnoty, prát se s okolím, zapalovat cizí auta a cizí domy a klidně i vraždit. To je společné všem levicovým hnutím, od bolševiků, přes nacisty, komunisty, až k růžovo-zeleným multikulturním bandám.

 

Bohumil Pečinka pokládá dvě otázky Andreji Babišovi:

V reakci na vystoupení ministra financí v Událostech a komentářích požadujme odpovědi na tyto otázky:
Kdy ukážete veřejnosti doklady o převodu peněz z vašeho účtu na účet Agrofertu, když jste údajně kupoval jeho dluhopisy?
Kdy dáte finanční správě pokyn ke zproštění mlčenlivosti, aby mohla dohledat původ vašich příjmů z dob transakce s dluhopisy?

Vše ostatní je nepodstatné!

 

Marian Kechlibar na svém netu:

Migrační krize a dluhová krize mají jednoho společného jmenovatele, kterým je touha uspokojovat okamžité emoční potřeby. V jednom případě je to puzení „já chci peníze a věci hned, ne až si na to vydělám“, v druhém případě „pomozme ubohým Bangladéšanům, kteří mrznou v Srbsku a musí si topit starými pražci“, nebo „utopilo se tříleté dítě, musíme otevřít hranice všem ostatním“.

Ačkoliv jedno z toho vypadá jako velmi nízce (hamižnost), kdežto druhé jako vysoce morální motivace (altruismus), obě tyto myšlenkové zkratky sdílejí jedno: neochotu přemýšlet, k čemu takové jednání povede ve středním a dlouhodobém časovém horizontu. Člověk má v sobě právě tak psychologickou potřebu vlastnit věci, jako potřebu cítit se dobrým a mravným. Obě tyto potřeby se dají uspokojovat s rozumem, nebo také způsobem, který je ve výsledku sebezničující.


VŠECHNO OSTATNÍ JE NEPODSTATNÉ!

Opsáno z facebooku:

Kolik kofol bez účtenky by všichni vesničtí hospodští museli prodat, aby "ojebali" stát o to, co jeden Babiš na dluhopisech?

Pondělní glosy 6. 2. 2017

Pavel Jégl vtipně o českém Kocourkově na zprávy.tiscali.cz:

Víte, jaký je rozdíl mezi Milošem Zemanem a Arnoldem Schwarzeneggerem? Odchylka je patrná už v muskulatuře a pohybech, byť i na někdejším šampiónovi v kulturistice zub času nemilosrdně zapracoval.

Další podstatný rozdíl však na první pohled patrný není. Pokud hodíte vejce na Terminátora, odbude se to vtipnou poznámkou. Pokud zacílíte vejce na Zemana, můžete skončit za katrem. A nemusíte ho přitom ani trefit.

Když v roce 2003 kandidoval Schwarzenegger poprvé na guvernéra Kalifornie, na mítinku v  kampusu Univerzity Long Beach na něj létala vejce. Jedno mu přistálo na rameni. Budoucí šéf nejlidnatějšího amerického státu, sundal sako a bez známek rozčilení poznamenal: "Hoši, dlužíte mi slaninu. Takhle by to nešlo. K vejci přece patří slanina!" Potom v rozhovoru s novináři dodal: "Beru to jako vyjádření názoru."

Tím byl případ uzavřen.

V listopadu roku 2014 zase létala vejce v Praze na Albertově při shromáždění k výročí 17. listopadu. Útočníci mířili (nepřesně) na Miloše Zemana. Prezident je označil za zbabělce. Muž, kterého policie identifikovala jako pachatele útoku, je dosud popotahován státní mocí. Hrozí mu až dva roky vězení za trestný čin výtržnictví.

Kauza útoku vedeného municí z bílkovin a vápníku se vleče už 26 měsíců. Není jasné, kdy a jak bude uzavřena.

Vrhači z pražského Albertova se zabýval odbor správních agend městské části, policie, magistrát, státní zastupitelství, policie i soudy – obvodní a městský.

Zatím ale není jasné, zda házení vajec na prezidenta bude označeno za:

a) sportovní disciplínu,

b) přestupek proti občanskému soužití nebo lehké výtržnictví,

c) trestný čin (těžkého) výtržnictví.

Nejnověji se justice přiklání k variantě c). Městský soud rozhodl, že případ bude projednán jako trestný čin, informovala ve čtvrtek ČT.

A daňoví poplatníci tuto úřednickou taškařici zcela zbytečně platí, dodávám já.

 

Čeština je jazyk vtipný:

To, že Babišovi nesedí příjmy, to chápu.

Co nechápu je, že nesedí Babiš.

 

 

Nedělní chvilka poezie - tentokrát s Ronaldem Stuartem Thomasem

Noc a den

 

Kdys kolem Menai šel jsem v bouřné noci,

šel zamyšlen, neb sny mne měly v moci,

byl silný vítr, příboj divě řval,

břeh Caernarfonu s vlnami se rval.

Však k ránu, když jsem navracel se zpátky,

jak byl by Menai utkán z hebké látky

a něžný vítr vanul z moře též,

a slunce žhnulo na hradební věž.

Páteční glosy 3. 2. 2017

Ze všeho se nakonec stává fraška:

V mužské věznici v americké Smyrně, která je s 2500 trestanci největší ve státě Delaware, došlo ke vzpouře. Skupina trestanců zajala část ostrahy a získala kontrolu nad přísně střeženým zařízením, zatím ale není jasné, jaké má požadavky. Vězni drží jako rukojmí dva dozorce, policie se vzbouřenci vyjednává prostřednictvím vysílačky, k jejich požadavkům se však nevyjádřila. Důvodem k činu byly podle jednoho ze vzbouřených trestanců špatné podmínky ve věznici, ale i kroky nového prezidenta Donalda Trumpa.

 

Tak tomu nerozumím: v Německu má trvalý pobyt skoro 600 islamistických extrémistů, kteří jsou potenciálně nebezpeční a měli by být tedy pod kontrolou pomocí elektronických náramků. Přitom ideální řešení je tak jednoduché: kdo z nich do 24 hodin neopustí Německo, bude zastřelen. Neboť, když máte v bedničce jablek jedno shnilé, tak ho tam necháte a označíte ho barevnou propiskou?

 

„Nekompetentní, populistický egomaniak v úřadu amerického prezidenta, netušící důsledky svých neústavních dekretů. Poněkud nebezpečný pro celý svět“, pravil kompetentní skvělý politik Jiří Dienstbier mladší…

 

Čtenář glos J. C. :

Nezdá se Vám, že Babiš odvádí pozornost k tomu, že měl dostatečné příjmy na nákup dluhopisů, místo aby  předložil výpisy z banky, že peníze za dluhopisy skutečně na Agrofert převedl? Evidentně se jedná o fingovaný úpis dluhopisů a neuskutečněný převod peněz!

Dodávám: co myslíte, chopí se toho hlídací psi demokracie, kteří doposud nejsou na jeho výplatní listině?

 

A pak vás nemá bolet bránice…

 

Petr Paulczyñski:

Když se v titulcích na ČT objeví "expert", je možné bez obavy z prohry vsadit na to, že začne mluvit naprostý blb!

 

Opsáno z facebooku:

Fronta u pokladny v naší malé sámošce nedaleko základní školy. Nákupy: Snickers, Mars, Bounty, Margot, Cola, Fanta, slané brambůrky. Vzkaz žactva naší vládě: vyližte nám prdel!

 

Češi jsou smějící se bestie:

Proč si zápasníci sumo holí nohy? Aby si je lidi nepletli s feministkami.

 

 

 

 

 

Čtvrteční glosy 2. 2. 2017

Populace Německa dosahuje rekordních čísel. Podle předběžného statistického odhadu žilo v roce 2016 v zemi 82,8 milionu lidí, což je nejvíce v historii. A to i přesto, že počet zemřelých stále převyšuje počet narozených dětí. Za rostoucími čísly je totiž migrace.

Tolik zpráva. Předpokládám, že Němce to nesmírně těší…

 

Trump odvolal ministryni spravedlnosti, kritizovala jeho nařízení, zní titulek iDnes.cz. Což je ovšem jen slabší třetina pravdy. Kritizovala, ignorovala a nabádala k jeho bojkotu. I takto podpásově se vyrábí „nálada“ a „postoje“…

 

Že se nejstudenější leden za posledních 77 let nehodí do globálního oteplování? Prosím vás! Snad byste ještě nechtěli těm chudákům vzít granty? Vždyť jde o globální poruchy klimatu, jak se tomu teď říká…

 

Michal Hašek:

Redaktoři ČT často a rádi nejen v Babišově kauze skloňují pojem "transparentnost". To je v pořádku, ale proč má Sněmovna při projednávání novely zákona o registru smluv na stole výjimku na nezveřejňování smluv České televize (a Českého rozhlasu) na externí výrobu a vysílání zpravodajských a publicistických pořadů?

 

Petr Štěpánek:

Babiš v Událostech komentářích - ze strany ČT naprosto promarněná příležitost. Přitom ten příběh je průzračně jednoduchý. Zatímco normální občané ze svých vydělaných tisíců platí daně, Babiš, toho času ministr financí, který na ostatní vymýšlí kontrolní hlášení či EET, ze svých korunových dluhopisů v celkové sumě 1,5 miliardy šikovně neplatí nic. Protizákonné to není, vychcané je to ale stejně jako dotace na Čapí hnízdo, při kterých se Babiš, druhý nejbohatší člověk v České republice, "přestrojil" za drobného podnikatele. Výnos z korunového dluhopisu na 6 % je 6 halířů. A protože je to bagatelní částka, žádná daň se neplatí. I když takových dluhopisů máte 1 500 000 000. Korunový dluhopis je totiž stejný příběh, jako když přijedete k benzínové pumpě a zeptáte se, kolik stojí kapka benzínu. "Nic," odpoví vám obsluha. "Tak mi nakapejte plnou nádrž." A takhle my si tady žijeme. S ministrem, který ostatní dusí, ale sám čerpá a nechává si nakapat.

 

Přijde Roubíček ke Kohnovi do krámu. Nakoupí si a platí. Kohn mu podává stvrzenku se slovy: „Roubíček, vezmou si ten papír.“ „Kohn, já ho ale nepotřebuji; já jim věřím“. „Ne, ne. Musej si to vzít. To je to Babišovo EET!“ „Kohn, nechaj si to. Já nic nechci.“ „Roubíček, ale je na to nový zákon.“ „Vzpamatujou se, Kohn. My Židi a Nový zákon…?“

 

Češi jsou smějící se bestie:

Začínám se těšit na březen: na berňáku ukážu pindíka a sorry jako!

 

Jako bychom zapomněli, že zažene-li se krysa do kouta, skáče a kouše.

 
Nejčtenější článkyKontextová navigace

Úvodní strana Články