Články

Čtvrteční glosy 10. 9. 2015

Němečtí  Zelení v europarlamentu žádají zavedení policejní kontroly internetu, kterou by provádělo nově vzniklé oddělení Europolu. Požadují také vytvoření celounijních pravidel, která by určovala, co je v internetových projevech už trestné.

Jako bychom dávno nevěděli, že pod zeleným nátěrem je vždy rudá barva bolševismu…

 

Také toto je současná Evropa:

Ilegální překročení hranic se toleruje. Utíkat před policistou je dovoleno. Když tomu, co utíká před policistou podrazíte nohy, vyhodí vás z práce.

 

Jazyk se stále vyvíjí: už tu máme nový termín „distribuce běženců“.

Předseda evropského parlamentu, německý sociální demokrat  Schulz, už vztekle vykřikuje, že je třeba vyhlásit boj nacionalismu a že je rozdělení uprchlíků třeba prosadit silou.

To nás hodlají obsadit? Nebo dosadit protektorátní vládu? Nebo nás vyhladovět? Nebo jak?

 

Čtenář glos M. V. mi napsal:

Angela bohužel nejspíš dobře ví, co dělá. Dnes už není otázka, zda uprchlíky ano či ne, není to ani otázka počtů - bude jich prostě nekonečně dost - a dokonce je asi jedno, zda hned, či za malou chvíli. Jediná volba je (či spíše byla), jaké uprchlíky mít na svém území. Angela má dnes relativně vzdělané Syřany zvyklé na pořádek pevného režimu a vesměs vítěze v závodu na trase Sýrie - Německo. Navíc byli přivítáni a v rámci možností tak budou alespoň chvilku loajální. Navíc může dnes říci "my Němci jsme naši humanitární povinnost splnili, teď je řada na Vás - postarejte se o ty, kteří se valí a už je jim jedno, zda do Německa nebo kam. Zkrátka, když je povodeň a máte tu sílu a odvahu, je nejlepší si sami nemovitost zatopit čistou vodou…

 

Čtenář glos S. K. mi napsal:

Pokud se Německo rozhodlo (beztrestně) nedodržovat Dublinskou smlouvu, proč potom mají platit ostatní smlouvy s Lisabonskou v čele?

 

Opsáno z facebooku:

Pro sluníčkáře, kteří argumentují "dluhem světu" za naši politickou emigraci v letech 1948 - 1989: Dost pochybuji o tom, že by se do Evropy valily statisíce řemeslníků, inženýrů, doktorů a vysokoškolských profesorů křesťanského vyznání ochotných se přizpůsobit společenským normám hostitelských zemí.

 

Středeční glosy 9. 9. 2015

Předseda muslimské centrály v Německu- Aiman Mazyek :

 "S ohledem na počet uprchlíků očekáváme změnu Německa ve prospěch nás muslimů, aby  nemusely mít naše ženy strach nosit burku, aby se zde všichni "uprchlíci" cítili dobře..a též požadujeme pro nás muslimy dny volna podle našich svátků."

 

Čtenář glos R. P. mi napsal:

Reprodukoval jste názor pana V.M., který se zamýšlí nad tím, kterak nám kancléřka Merkelová přidělí uprchlíky, ale oni nechtějí být u nás a my bychom je tu museli držet násilím, abychom dostáli příkazu EU. Oni by si pak mohli připadat jako vězni a my bychom museli paradoxně hlídat hranice zevnitř, jako za komunistů.

Nemyslím si, že by Angela Merkelová či její poradci nevěděli o tomto riziku. Ale unie má řešení na všechno a paní Merkelová ho již nedávno naznačila. Logika je jednoduchá. Utečenci nemusí být fyzicky v Německu, oni se chtějí mít jako v Německu. Stačí tedy sjednotit parametry a vydat unijní směrnici, která bude definovat ubytovací, stravovací a jiné pečovací standardy závazné pro všechny země vůči imigrantům. Bez ohledu na situaci místního obyvatelstva budou vlády povinny zajistit jim všem stejné podmínky, které definuje Německo.

Dá se namítnout, že pak by si jako vězni mohli připadat domácí obyvatelé příslušných zemí, ale ti už jsou vcelku zvyklí. Nebo ne?

 

Že už jste kvůli nelegálním běžencům úplně zapomněli, že kdesi existuje jakási vysoce profesionální komise, která už 14 měsíců zjišťuje, čím bylo sestřeleno malajsijské letadlo nad Ukrajinou?

 

Úterní glosy 8. 9. 2015

Nový slovník jazyka českého:

Tolerance = laskavost k lidem se stejným názorem se současnou nadřazenou přezíravostí až nenávistí  k lidem s názorem jiným.

Pravda = popis věcí a dějů tak, jak by si dotyční přáli, aby byly a probíhaly.

Zaprděný čecháček = člověk s jakkoliv širokým obzorem a jakkoliv hlubokými znalostmi a zkušenostmi, který si dovoluje zpochybňovat blahodárnost přílivu nelegálních imigrantů do Evropy.

Xenofob a rasista = zaprděný čecháček, který se nebojí říkat své názory veřejně.

Humanitární pomoc = halasné rozdělování peněz, které se předtím velmi tiše vytáhly z kapes daňových poplatníků.

 

„Politika vnucování svých standardů, bez ohledu na historická, národní, náboženská a kulturní specifika, je chybná.“

To si tedy ten Putin dovolil hodně, zase mít pravdu!

 

Včera jsem poprvé zaregistroval výraz „havlologie“.  Předpokládám, že do roka a do dne to bude nový učební obor.

 

Daniel Pipes, americký historik, odborník na Blízký Východ:

Neznám v historii žádnou paralelu, kdy by většinové obyvatelstvo s takovým klidem akceptovalo zvyklosti a dokonce kriminalitu slabší a chudší přistěhovalecké komunity.

 

Čtenář glos V. M. mi napsal a já poněkud stručněji reprodukuji:

Angela Merkelová, skutečná šéfka EU, sdělila všem  podřízeným státům, že musejí být solidární a konečně ukázat pravou tvář Evropy. Pokud má ta vyžadovaná solidarita spočívat v tom, že poslušně splníme nařízené počty příjmu uprchlíků, může nastat docela humorná situace. Tedy spíše blbá, než humorná. Ti hoši a děvčata k nám přece nechtějí. Chtějí do jiných zaslíbených zemí, což by mělo být zřejmé i tomu nejpitomějšímu politikovi.

Pocity těch, kteří k nám nechtějí a přesto tu budou v rámci nějakých kvót muset setrvávat, nebudou jistě daleko od pocitů vězňů. Takže, až bude Německo uprchlíky přesyceno, budou nám sem  vlaky vozit přebývající  utečence jako kdysi vozily Židy do Osvětimi?  Nebudeme nakonec muset hlídat naše hranice, ale nikoliv na tolik skloňované východní straně, nýbrž na opačném konci, tedy na straně západě ? Aby nám  proboha  zase neutíkali zpátky  na západ, jako kdysi  naši občané za komunistů!  A pokud je tu naše politická garnitura neudrží, tak bude chodit na kobereček k paní Merkelové?

Diktatura je, myslím, to správné slovo, Brusel v tom figuruje jen jako prostředník, ve skutečnosti jde o diktát německý. Nějací ti prezidenti a ministři EU jsou naprosto bezvýznamné osoby mimo vlastní dění a nikdo si těch figurek v podstatě nevšímá.

 

Opsáno z facebooku:

Kdo by to byl řekl, že s odstupem sedmdesáti let se lidé budou rvát o místa ve vlaku, který směřuje do nějakých táborů v Německu!

 

Nedělní chvilka poezie - tentokrát s Ronbergem

Zvuk tvého smíchu

pomáhá mi

snášet krutou zimu

 

Zvuk tvého smíchu

dodává i létu

více slunce

 

Zvuk tvého smíchu

probouzí mne každičkého rána

s ním vítám vše, co život přináší

 

Ať dobrý nebo špatný

vždy je krásný

den, ve kterém zní

zvuky tvého smíchu

Páteční glosy 28. 8. 2015

Hrubě jsem Andreje Babiše přecenil: po přečtení zprávy, že se v Rakousku našli udušení nelegální běženci v nákladním automobilu, který  patří Agrofertu, jsem v duchu počítal, kolik voličských hlasů mu tato jeho akce přinese. Nakonec se však zjistilo, že Agrofert to auto dávno prodal…

 

Opsáno z facebooku, spíše ovšem pro starší:

Jakub Janda je druhý Jarda Štercl. Nehumorný, trapný, ale přesto se najdou zoufalci, kteří mu tleskají…

 

Čtenář glos R. F. mi napsal:

Tak jako každého řádného člověka se mne problém xenofobie a soužití s evropskému kulturnímu vzorci až protikladně hodnotově orientovanými etniky silně dotýká a opravdu mne nemůže nechat lhostejným. Vždyť tyto chudáky imigranty, kteří díky poměrům ve svých bývalých vlastech ani nemohli poznat a pochopit co je respektování osobních práv jiných lidí, nedotknutelnost soukromého vlastnictví, práce jako jediný akceptovatelný zdroj prostředků pro život apod., mají být najednou naplno vhozeni do sociálního prostředí, kterému nerozumí a v němž se díky nevstřícnému a nepřizpůsobivému původnímu místnímu obyvatelstvu dostávají do konfliktů a stávají se takto oběťmi diskriminace. Musíme mít proto pro ně pochopení a jejich krutou situaci jim usnadnit dobře promyšleným etapovitým adaptačním procesem. Avšak to je postup, který není řešitelný individuálně v jednotlivých členských státech EU, nýbrž pouze a jen vrcholnými orgány EU centrálně striktně direktivním postupem, založeným na plné vzájemné solidaritě, pochopení a dobrovolnosti jednotlivých států, jednotným pro celou EU, opírajícím se o důslednou dělbu realizace dílčích aspektů celkového řešení. Adaptační proces by měl být založen na vytváření podmínek k postupnému si osvojování evropských standardů chování a způsobu života etapovitým alokováním imigrantů napřed do pro ně nejméně nesrozumitelných sociálních prostředí na území EU. Samozřejmě finanční náklady, které budou nepochybně nemalé, a to i přes veškerou tradiční snahu NGO o jejich minimalizaci, by bylo nutno spravedlivě rozdělit mezi všechny členské státy EU a takto získané finanční prostředky masivně poskytnout vládám států, na jejichž území se tato prostředí nacházejí.  Nepochybně se jeví jako pro imigranty nejméně nesrozumitelným sociálním prostředím romské osady v Rumunsku a na východním Slovensku, takže bude třeba ubytovací kapacity pro imigranty budovat právě v těsném sousedství těchto obcí. Styk a komunikace imigrantů s kulturně etnickou skupinou Romů, která sama má několikasetleté zkušenosti s diskriminací, vyloučením a nepochopením většinové společnosti s jejich specifickou kulturní tradicí a identitou, by navíc umožnila prokázat, že multikulturní harmonické soužití lidí různým kultur je nejen možné, ale že právě zde již ukázalo svou životaschopnost a prakticky prokázalo, že názory a postoje xenofobní části společnosti jsou ničím nepodložené a ze své podstaty falešné, zlovolné a celospolečensky škodlivé.
Věřím, že tento můj politicky korektní návrh řešení problému asimilace imigrantů do Evropy osloví všechny pokrokové a uvědomělé lidi a jako jeden člověk (tedy nejen muž) se za něj plnou vahou své občanské uvědomělosti postaví.

Čtvrteční glosy 27. 8. 2015

Tak tohle mi hlava nebere: prý je obtížné ochránit železniční spojení mezi Srbskem a Maďarskem před imigranty. A já měl doposud za to, že už kulomet Maxim z roku 1910 měl kadenci 520 - 600 ran za minutu.

 

Petr Štěpánek v Parlamentních listech:

„ Od čeho tu jsou politici? Aby hájili zájmy svých občanů, nebo aby jim z vysokého obláčku vlastní nadřazenosti spílali, jak jsou zpozdilí, neuvědomělí či hloupí? Víte, já už osmým rokem bydlím na venkově. A do Prahy jezdím nerad. Leccos dnes vidím jinak, než když jsem byl mladší. Obyčejní lidé mají trochu jiné starosti než „pražské“ politické a mediální elity. Ostatně tihle panáci si myslí, že jsou elita, ve skutečnosti jsou to ve své většině spíš jelita. Namyšlená, namistrovaná jelita. Zeman nedělá nic jiného, než že je tribunem těch obyčejných lidí a oni ho za to mají rádi. Nic víc, nic míň."

Středeční glosy 26. 8. 2015

Tak jsem se dozvěděl z medií, že imigranti, kteří u nás získají asyl, budou moci na některých fakultách University Karlovy studovat zdarma, ba i koleje pro ně budou bezplatné.

Což je, samozřejmě, nesmysl. Pokud by studovali, tak za naše vysoké daně, a to, aniž by se nás někdo ptal, zda je nechceme použít na něco mnohem a mnohem potřebnějšího.

 

Komentátor Petr Nováček na Radiožurnálu pravil, že případný odchod pražské primátorky Krnáčové není jen tak, že nemůže přece odejít na ulici, ale je pro ni nezbytné nejprve sehnat odpovídající důstojné místo!

Neuvěřitelné! Proboha, proč?  

 

Tomáš Haas:

To je špatné. Takto zle je na tom prý nadace Václava Havla. Ubývá dárců. Na platy prý šlo pět milionů, na pomoc poněkud méně.

Nadace Václava Havla je už pátým rokem v minusu, tentokrát se schodkem 8.7 milionů korun. Nadace utratila za rok 2014 více než 15 milionů korun, což vysvětluje tím, že má "vysoké provozní náklady".

To je logické, nadace jen za loňský rok "vybrala" od sponzorů 5.5 milionů. Na platy vyplatila necelých 5 milionů. A na svůj proklamovaný účel, na charitu, 907 tisíc.

Ještě jednou: utratili 15 milionů, z toho na platy 5 milionů a na charitu 907 tisíc. V díře jsou za 8,7 milionu. Nepotřebujete někdo lavičku?

Dodávám k tomu:

Členka správní rady Táňa Fischerová odpověděla redaktorům Týdne: Já asi nejsem ta nejkompetentnější…finance nejsou můj obor, ale není to žádná katastrofa…

 

Zaujatý Jakub Janda z „Evropských hodnot“:

Rusko blokuje Wikipedii. Dalším logickým krokem je zakázat čtení v latince.

Nezaujatá odpověď Jiřího Příhody:

Neblokuje nic, pouze wikipedii upozornilo, že obsah s postupem na výrobu drog neodpovídá ruské legislativě a požádalo nápravu, v druhém případě logicky hrozí zablokování textu.

 

Opsáno z facebooku:

Kde jsou ty zakotvené politické strany? Kde je ta debilní ODS? Proč musí logické kroky navrhovat Babiš? Vždyť on si vždy jen přečte text Václava Klause a pak jej přepapouškuje do novin. A sklízí úspěch. Proč nepapouškuje ODS, když už jí to nenapadne samotnou?

 

Bývalá ministryně pro lidská práva a menšiny, psychiatr, členka předsednictva Liberálně ekologické strany (LES) Džamila Stehlíková napsala k výročí 21. srpna báseň:

V novodobých pašijích římské vojáky nahradily tanky -
Hordy sibiřských mamutů s kanóny ráže sto milimetrů
Táhnou k Praze. Až je uslyšíš pod okny, vítej bratránky
Ve zpocených přilbách. Jsi v impériu. Neplivat proti větru!
Politruk věděl, že lůza má zálusk na svatostánky –
Ostřelovala Muzeum jako Zimní palác nebo Bastilu,
Sochy z průčelí shlížely na hrdiny z čítanky -
Revoluce a bratrská pomoc v jednom - nesejde na světadílu.
Tanková věž se točí na místě obklíčena davem
Jak loutka baleríny v hypnotické piruetě, jen pomaleji,
Místo ošpičkované nožky zvedá nahoru hlaveň
Nabitou střelným prachem a střepinami idejí
Z bronzu tyranů. Jen počkej, sousede! V rytmu krvavém
Ruská ruleta se točí dál i o epochu později.

Dodávám: Opravdu má na té psychiatrii klíče?

 

Úterní glosy 25. 8. 2015

Všechny země Evropské unie musejí pro zajištění migrantů dodržovat minimální standardy, platí to jak pro jejich ubytování, tak například zdravotní péči, vyzvala v pondělí německá kancléřka Angela Merkelová. Azylová politika má být podle ní společná pro všechny státy EU.

A co když se některý stát, kupříkladu Česko, tomu nátlaku nepodvolí? Bude následovat nová Mnichovská dohoda a návrat zastupujícího říšského protektora? 

 

Netušil jsem, že prezident Obama je takový vtipálek. Ukrajinskému prezidentovi Porošenkovi poblahopřál ke „Dni nezávislosti“ mj. slovy „Ukrajina je blíže, než kdy jindy ke svému cíli - být svobodným, demokratickým a prosperujícím státem, pevně integrovaným v srdci Evropy."

 

Tomáš Haas:

101 milionů lidí dostává potravinovou pomoc od americké vlády - to je víc, než je je v privátním sektoru zaměstnanců na plný úvazek.

Jak tento týden zveřejňuje CNSNews.com, ministerstvo zemědělství Spojených Států (USDA) prohlašuje, že toto číslo - nejvyšší v historii, reprezentujíc zhruba třetinu obyvatelstva Spojených Států - je způsobeno ekonomickým poklesem. Podle úřadu pracovní statistiky (BLS) bylo v roce 2012 zaměstnáno v privátním sektoru 97 180 000 pracovníků na plný úvazek. Celkový počet obyvatelstva je 316,2 milionů, tedy skoro třetina obyvatelstva dostává potravinovou pomoc od vlády.

V dolarech bylo nárůst ceny programu dramatický. Za Obamovy administrace se suma vyplacená příjemcům více než zdvojnásobila.

 V roce 2005 bylo vydány "food stamps" v hodnotě $28.6 miliardy.

 V roce 2012 to již bylo $74.6 miliardy.

 V roce 2007 měl program 26.3 miliony příjemců.

V roce 2012 jich bylo 46.6 milionu.

(Už je jasné, kde se berou voliči zcela neschopného Obamy, dodávám já.)

 

Opsáno z facebooku:

Připravte děti na daně - slízejte jim vždy polovinu zmrzliny.

 

Benjamin Franklin:

Ti, kteří překovají své meče na pluhy, končí zapřaženi do pluhů těch, kteří si meče ponechali.

Pondělní glosy 24. 8. 2015

Reálné uvedení televizních zpráv by mělo znít takto:

Dobrý večer, je 19 hodin a je tu dnešní souhrn toho, co chceme, abyste si mysleli.

 

Petici proti kvótám imigrantů podepsalo přes 200.000 lidí, aniž by o tom média pronesla jedno jediné slovo. Po petici akademiků nastal mediální průjem…

Petr Hampl k tomu dodává:

Jestliže tisícovka lidí nárokuje vyšší vliv na řízení státu než 200 000 lidí, je spravedlivé požadovat, aby tomu odpovídaly daně. Tedy, aby DPH pro tyto lidi nebylo 21%, ale 4 200%. V obchodech by tak mohly být zavedeny dvojí ceny, propisovačka 24 korun pro běžného občana a 860 korun pro signatáře vědecké petice (a pochopitelně zákaz platit takové věci z grantů).

 

Zákon poptávky je neúprosný: když zdraží chleba, nakupují ho lidé méně, když zdraží oběd v restauraci, chodí lidé méně do restaurace na oběd, když zdraží železo, nakupují firmy méně železa. Když zdraží pracovní síla, nakupují firmy méně pracovní síly.

Vláda však prosadí zvýšení minimální mzdy, jako by to nevěděla. Tedy, možná že pár vládních blbců to opravdu neví, ale troufám si tvrdit, že pro ostatní bylo hlavním důvodem zvýšení povinných odvodů.

 

Jan Bureš ke kauze nastrčené Romky a realitní kanceláře:

Celá tahle kauza je pro mě nepochopitelná z několika úhlů pohledu:

1. Mám sice svůj byt, ale nemám právo si říct, komu jej pronajmu.

 2. Realitní kancelář nesmí vyhovět přání svého zákazníka

 3. Ombudsman, který má dohlížet na to, aby nebyli občané šikanováni veřejnou mocí dělá vše pro to, aby nachytal soukromého podnikatele.

 4. Když už pošle romskou provokatérku do akce, tak za ní nechce zaplatit soudní náklady.

 5. Tato romská aktivistka pracuje v Poradně pro občanství, občanská a lidská práva spolu se šesti právníky a dvěma spolupracujícími advokáty a přesto uplatňuje náklady na právní zastoupení.

 6. Nejde jí o odškodnění, ale když jí nebylo přiznáno, tak se odvolá.

 

Nedělní chvilka poezie - tentokrát s Jeppem Aakjaerem

Pahorkům vřesu vládne klid,

všem cestičkám tak milý,

jediný zvuk, jenž slyšíš znít,

je čmelák opozdilý.

Zklidni se srdce, končí den.

 

Na vodě rudou záři zříš,

kde čejka domů spěchá,

snáší se dolů níž a níž,

až stín jen v sítí nechá.

Zklidni se srdce, končí den.

 

Východní okno v jeden mžik

jak prudkým ohněm hoří,

jezírek v mechu dlouhý šik

též západu se koří.

Zklidni se srdce, končí den.
Nejčtenější článkyKontextová navigace

Úvodní strana Články