Články

Nedělní chvilka poezie - tentokrát s Thomasem Lovellem Beddoesem

Nech květy rosou naplnit,

nač zoufalství hned v srdci mít,

že kráčíš spolu s nimi k hrobu,

vše živé má přec svoji dobu,

v níž radostně si může žít.

Vždyť v zemi květy vyrůstají

a v povzdálí si vlnky hrají,

ta zeleň i těch vlnek cval

 přec spoustou úsměvů tě hladí,

a těšit z drobností ti radí,

v těch úsměvech se pravda skrývá:

šíp Smrti šípem Lásky bývá.

Středeční glosy 2. 7. 2014

Čtenář glos P. J. mi napsal:

V úžasu jsem si přečetl o výroku bratislavského soudu, že Andrej Babiš se nachází v postavení, kdy mu nelze prokázat vědomou spolupráci s StB, a tudíž, že tento čacký (nyní) průmyslník a ministr je ve svazcích StB evidován neoprávněně. My, co známe prostředí bývalých “pézetek”, víme své a je nám naprosto jasné, co byl a je Babiš za vejlupka a víme i to, že každý, kdo odjížděl na dlouhodobé zahraniční přidělení, tak byl StB zpracováván. Ale budiž, Babiš si zařídil, že přímé důkazy zmizely a ty nepřímé vedly soud k výroku, že mu nelze prokázat vědomou spolupráci. Pokud by se soud omezil pouze na toto konstatování, asi by jej byl schopen právně obhájit. Co však už přesahuje hranici formální logiky i selského rozumu je vyvozený závěr, že je Babiš ve svazcích StB evidován neoprávněně. Jak toto soud ví? Kde bere tu jistotu? Vždyť skutečnost, že Babišovi nelze prokázat, že byl agentem StB, přece se stejnou pravděpodobností neprokazuje ani skutečnost, že takovým agentem nebyl.

Výrok o neoprávněné evidenci Babišově ve svazcích StB je tudíž z říše klerikálních disputací a má blíže k věroučným axiomům a tautologiím než k reálnému vidění světa. A v tomhle já spatřuji ohromné nebezpečí plynoucí z moci “nezávislých” soudů, které mohou, klidně a beztrestně, vypustit tvrzení, že Země je placatá, protože nelze jednoznačně prokázat, že je kulatá resp. soud neuvěřil tvrzení, že kulatá opravdu je. A jako důkaz si vezme materiály z procesů s Koperníkem a Galileem a jako svědci budou předvoláni odborníci na Písmo svaté.

Je to k pláči a nejvyšší “level” těchto soudních dovedů teď ještě navíc volá po výsluhách k penzi, protože z důchodu bratru 15 tisíc měsíčně přece nelze vyžít. Svým způsobem je chápu, protože takový ústavní soudce si za své desetileté funkční období (dle funkce) vydělá mizerných 8 až 12 milionů Kč a z toho se fakt nedá moc ušetřit.

 

Čtenářka glos M. V. mi napsala:

Český Kocourkov: v sobotu byla v Právu zpráva, jak vězeň ukončil druhý ročník učení se tuším malířem. Jeho profil : 29 let, 6 let ve vězení, 5 dětí s 3 různými partnerkami. Zpráva byla oslavná včetně fotografie s herečkou, která mu přišla poblahopřát. A mne by zajímalo, zda mu někdo položil tyto otázky :
a) proč jste nenastoupil do učení hned po základní škole ?,
b) už jste si nechal vyčíslit a jakým způsobem státu uhradíte náklady na pobyt ve vězení, speciální výuku ve vězení, sociální dávky pro pět dětí a tři maminky, o které se musí stát starat místo Vás?

Úterní glosy 1. 6. 2014

Přítel Z. Š. mi napsal:

Nedivme se ničemu. Ani sociálně inženýrské argumentaci k střídavé péči o dítě, ani čemukoliv jinému. Vždyť celý projekt nové EU (počítáno někde od Maastrichtu, kde se to všechno posralo) je jen experimentem, touhou socialistů splnit si mladické ideály o sociálním inženýrství a jejich přání stát při tom v první bojové linii a nehledět na historická fakta, v nichž vývoj nakonec vždy dokázal, že takové sny jsou nefunkční cestou do pekla a pokud je přece jen nastoupena, nedá se reformovat. Znovu tedy jsme na této cestě a jak vidno z výsledků voleb, ještě dlouho budeme. Snad až dokud se to opět samospádem nezřítí na ty naše dubové palice.

 

Alexander Tomský:

Nacionalisté (i ti absurdní) nevznikli z nostalgie, jsou odpovědí na poptávku po sounáležitosti. „Revoluce práv“ 60. let byla emancipací menšin a žen i odmítnutím společenských povinností a tradice; průvodním znakem společnosti je proto dnes rozpad rodiny, kriminalita, depresivní stavy, o obavě z nekontrolované imigrace nemluvě. Nadnárodní nomenklatura prosazuje individualismus a univerzalismus, ale většina lidí pociťuje bezdomoví. Touží po ctnosti patriotismu, solidaritě, stabilitě a kontinuitě.

Pondělní glosy 30. 6.2014

Lidská blbost jako by opravdu neměla hranic:

Portál eBay odmítl připustit do prodeje automobil Mercedes Benz, který patřil Hermannu Göringovi, a to s odůvodněním, že aukční pravidla zakazují prodej urážlivých věcí…

 

MUDr. Radkin Honzák k rozhodnutí Ústavního soudu o svěřování dítěte do střídavé péče:

"Z vývoje právní úpravy v zákoně o rodině i v novém občanském zákoníku plyne, že pokud jsou oba rodiče způsobilí dítě vychovávat, pokud oba mají o jeho výchovu zájem a pokud oba dbali o jeho výchovu po stránce citové, rozumové a mravní, svěření dítěte do střídavé péče by mělo být pravidlem, zatímco jiné řešení je výjimkou, který vyžaduje prokázání, proč je v zájmu dítěte jiné řešení," uvedla ke čtvrtečnímu rozhodování Ústavního soudu (ÚS) jeho mluvčí Miroslava Sedláčková.

K tomu sluší ještě dodat, co řekl před pár měsíci Pavel Rychetský pro ČT24: "V soudní judikatuře přetrvává taková pověra, že vhodnějším a lepším pro výchovu dětí zejména útlého věku je zásadně matka. Zákon a mezinárodní úmluvy však říkají něco jiného. Říkají: Oba rodiče mají stejná rodičovská práva, jsou si rovni. Není možné jednoho z nich, dokonce jen na základě pohlaví, preferovat."

Nevím, zda je možné kojení a vývoj připoutávací vazby v prvních letech života prohlásit za pověru, ale zažil jsem už v této zemi leccos. Například vědecky zdůvodněné časné odstavení, náhradu kojení umělou výživou a společné ustájení nemluvňat v jeslích, radikální odsouzení genetiky jako reakční pavědy – a to v dobách, kdy nejvrchnější z vrchních byl aktivním členem KSČ. Že by tohle bylo pokračování sociálního inženýrství a splněním mladických ideálů? Nebo pokusem o soudní regulaci vývojové psychologie?

 

Miroslav Kalousek:

„Pro mne je určitým překvapením, že bývalí komunističtí fízlové oslovení ´komunistický fízl´ vnímají jako urážlivé. Já jsem se domníval, že už zase nastaly časy, kdy už jsou na to opět pyšní."

 

Opsáno z facebooku:

Kolik je u nás výrobců pneumatik? Já z hlavy dám jen Continental-Barum v Otrokovicích, jak dlouho musí taková továrna vyrábět, aby vydělala 4 miliardy korun? A jak přijde k tomu, že si teď ze svých daní jak majitelé, tak její zaměstnanci zaplatili 4 miliardovou dotaci konkurenci firmě Nexem?
Přijde vám normální, že stát vezme jedněm zaměstnancům 6 platů ročně aby jiným ve stejném oboru dal 4 miliony na jednoho dělníka?
Nu, soudě podle volebních výsledků leckomu ano.

 

Nedělní chvilka poezie - tentokrát s Agathiasem Scholastikem

 

Pomsta času

 

Ta, která kvetla jako pozdní květ,

tak pyšná na zář vlasů, libý vzhled,

ta, která chladem zmrazila můj cit,

teď bez půvabů musí žitím jít.

Je dávno pryč těch krásných ňader běl,

pleť hebounká, lesk, jenž se v očích skvěl,

čas přidal jí však haštěřivý hlas,

tak jiné, než ten dávný, plný krás.

Též šedinami přikryl vlasů zář

a vráskami zryl domýšlivou tvář.

 

 

 

 

 

.

Páteční glosy 27. 6. 2014

Čtenář glos M. Č. k tomu napsal:

Je zjevné, že bratislavští soudci nikdy nečetli knihu Járy Cimrmana "Zbytečné otázky v kriminalistice".

Jinak by se nemohli ptát estébáků, zda Babiš byl či nebyl vědomým agentem StB…

 

Vláda poskytne jihokorejské firmě Nexen investiční pobídku. Na jedno vzniklé pracovní místo jde o 4 miliony korun. Ten, kdo se zaměstná sám, nedostane pak nejen od státu ani korunu, ale ještě je šikanován a vysoce zdaněn.

 

Opsáno z facebooku:

Jsme opět lepší než většina velkých evropských zemí  - v Brazílii jsme ještě neprohráli.

Čtvrteční glosy 26. 6. 2014

Tuhle jsem odpovídal do jakési ankety, co si myslím o potratové pilulce:

Jsem přesvědčen, že potratová pilulka - pominu-li obvyklé zpolitizování  čehokoliv - žádný efekt mít nebude: prostředků, jak nemít nechtěně počaté dítě je povícero, a která žena je takto rozhodnutá, učiní tak bez ohledu na případný zákaz pilulky.

Množství zábran a zákazů způsobuje pak jednak rozmach nelegálního přerušení těhotenství se všemi důsledky nebo vesměs nevalný životní osud nechtěných a donošených dětí, obvykle ze sociálně velmi slabého či narušeného prostředí.

Liberál ve mně dále říká, že státní instituce by neměly mít právo mluvit do svobodného rozhodnutí matky, potažmo zploditelů, neboť nevolnictví už bylo zrušeno, ač  ho mnozí pod záminkou konání dobra krok za krokem znovuzavádějí.

 

Tomáš Haas připomněl českému ministru zahraničí:

Zaorálek je šokován, že si Putin nechal předběžně schválit (a dnes opět schválené povolení zrušit, aniž je kdy použil) Ruskou Dumou vojenský zásah na Ukrajině.

Ještě dobře, že má tak "hluboké" znalosti o pravomocech zahraničních státníků.

Jestli ho tohle šokovalo, jak by asi reagoval, kdyby mu někdo řekl, že prezident USA je od schválení Válečného zmocnění v roce 1973, oprávněn použít ozbrojené síly USA v bojových akcích bez jakéhokoliv předběžného schvalování a musí je ukončit, až pokud mu kongres do devadesáti dnů nedá zmocnění k jejich pokračování.

Úterní glosy 24. 6. 2014

Opsáno z facebooku:

Nepoučitelní levičáci zpotvoří trh všemožnými regulacemi, dotacemi, bojem s oteplováním, fotovoltaikou, šrotovným, nefungujícími sankcemi atd., a pak vykládají, že neviditelná ruka trhu nefunguje.

 

Opsáno z facebooku:

Co se to tam děje na té Ukrajině?

 Ále… to jen Ukrajina válčí s Ruskem…

 No, a jak je na tom Ukrajina?

 Bledě. Ztratila kolem tří milionů obyvatel, přišla o poloostrov Krym, o pět letadel, o desítky vrtulníků, o nějakých třicet obrněných transportérů, má spoustu zabitých vojáků a ještě se dvě velké oblasti na východním pomezí chtějí připojit k Rusku…

 A co Rusové?

Ty mi to nebudeš věřit, ale oni se do té války zatím ještě vůbec nezapojili…

Pondělní glosy 23. 6. 2014

To, že ukrajinská televize 1 + 1 odvysílá zprávu, kterak na východě Ukrajiny operují ruské tanky a jako důkaz předvede záběry z World of Tanks, příliš neudivuje, neboť pravda je vždy první obětí jakéhokoliv konfliktu. Co však udivuje je to, že tuto zprávu zcela nekriticky převzala i česká media.

 

Opsáno z facebooku:

Studená válka je fakt naruby. Ze západních stanic se valí levicová ideologie, zatímco na ruské televizi vidím mluvit předsedu amerického Ludwig von Mises Institutu.

Krajina mého srdce - Spitz an der Donau
Nejčtenější článkyKontextová navigace

Úvodní strana Články