Články

Čtvrteční glosy 10. 10. 2013

Objevuje se  přibývající množství politologických i sociologických úvah, proč spousta občanů opět naletí novým „protestním“ stranám.  Ne, že bych s většinou jejich vývodů a závěrů nesouhlasil, ovšem tu prvotní příčinu žádná nepojmenovává:  Žádný učený z nebe nespadl, ale blbce jako by shazovali…


Opsáno z facebooku:
Pouze aktivní odpočinek nezpůsobuje tloustnutí a gauče by proto měly být v EU plošně zakázány do roku 2018. Do té doby by na každém gauči prodávaném v EU měl být obrázek odporného jedince trpícího obezitou. Obrázek by měl zakrývat celou viditelnou stranu gauče a nápis "Ležení může způsobit nárůst váhy" by měl být povinně na nejméně 20% plochy každého gauče prodávaného v EU.


Alternativní  historie:
Rok 1969 v Německu, předvolební čas. Celostátní veřejnoprávní rozhlas vysílá svého zkušeného reportéra, aby strávil celý den s kandidátkou NSDAP do Bundestagu a popsal posluchačům její předvolební den krok za krokem. Na mítincích této strany se často připomínají zásluhy Adolfa Hitlera a dalších nacistických pohlavárů, ale protože spousta Němců  v tehdejších letech - ať už z nadšení nebo kvůli lepšímu pracovnímu místu - do NSDAP vstoupila, nikomu to v podstatě nevadí. Ba dokonce ani to ne, že do Bundestagu kandiduje i zbohatlý agent Gestapa…

Středeční glosy 9. 10. 2013

Česká republika je na tom, pokud se týká vzdělání,  v mezinárodním srovnání dobře. Tak říká čerstvá zpráva. Jak si však potom vysvětlit stávající volební preference?


Exhejtman a exposlanec David Rath se hrubě mýlil, když za svým zatčením viděl spiknutí řízené bývalým ministrem vnitra Kubicem. Jak se ukazuje, šlo o spiknutí, které zkonstruovali jeho kamarádi Pancová a Kott. Jak si jinak vysvětlit, že při přepočítávání úplatku za nákup sanitek pro záchrannou službu Středočeského kraje odpočítávají  1,2 milionu s tím, že to je podíl právě Davida Ratha? Pěkně ho tak, chudáka nevinného, do toho namočili!


Další důkaz, že lidská blbost je bez hranic: Stromy podél silnic zabíjejí a nemají tam proto co dělat! Jako by za nehody nemohli řidiči, kteří o strom rozflákají auto, ale stromy, protože stojí vedle cesty.

  
Italie má velký problém s nelegálními přistěhovalci z Afriky. Kupodivu jej mj. řeší tak, že mrtvolám imigrantů ze ztroskotané lodi udělila posmrtně italské státní občanství. Přitom jedinou účinnou metodou, jak nelegální imigraci zabránit, je okamžité vyexpedování  všech  imigrantů zpět. Imigrace  skončí jako když utne. Pseudohumanisté by ovšem z takového postupu zešíleli, a tak silně přispívají  k nezadržitelnému zániku euroatlantické civilizace.


Opsáno z facebooku:
Právní stát = stát, v němž se dobře daří právníkům.

Úterní glosy 8. 10. 2013

Obamova věta, že USA nezkrachují, neboť kongres mu nakonec dovolí ještě více je zadlužit, je dokonalou ukázkou vítězství přiblblé ideologie nad zdravým rozumem.


Právě jsem vymyslel nové slovo „euritida“,  což je docela jednoduchá nemoc, které podlehne téměř každý, kdo začne pracovat ve strukturách EU: přenáší se poznáním, že nejlépe se člověk uživí planými žvásty placenými daňovými poplatníky…a pochopitelně není rozšířená jen v Bruselu.
Protože jsem dosud nezesvěrákovatěl (další novotvar!), dávám obě nová slova k obecnému použití.


Opsáno z facebooku:
Alternativní dějiny:
Rakousko-Uhersko bylo v 1. světové válce poraženo. Bójové, rozprášeni všude po světě a po staletí všelijak pronásledováni pro své pohanské zvyky, se rozhodli, že chtějí vlastní stát. Koncem 1. světové války Britové slíbili dosud rozprášenému národu Bójů vlastní stát, za chrabrost jejich vojáků bojujících v britských řadách. Společnost národů dala část území poraženého Rakouska-Uherska, totiž území bývalé České koruny a horní Uhry, pod britský mandát, s tím, že zde má vzniknout budoucí bójský stát. Samozřejmě s tím, že "nebude učiněno nic, co by mohlo poškodit občanská a náboženská práva existujících nebójských společenství v Čechách, na Moravě a na Slovensku.“ Poté začalo přistěhovalectví Bójů do Čech. Češi a Slováci se bránili, a proto byly stanoveny pro přistěhovalce kvóty. Posléze jim byly vyhrazeny jen Čechy. Pak vypukla další světová válka, po ní se Britové ze svého mandátu zcela stáhli, v Čechách byl vyhlášen samostatný bójský stát, na Moravě vzniklo moderní Moravské království. Praha měla dostat mezinárodní status …" .. pak vypukla série válek, v první Bójové okupovali Znojemsko a Olomoucko. Dnes panuje jakés takés příměří, hranice mezi Čechami a Moravou je přísně střežena.

Pondělní glosy 7. 10. 2013

Pokládám za velmi nefér, když  veřejnoprávní media prezentují průzkumy předvolebního  veřejného mínění tak, že vyjmenují či graficky znázorní pět šest stran a pak řeknou či napíší: ostatní 9,6%.


V pátek pozdě večer jsem kráčel kolem zapnuté televize a zaslechl exministra financí Kalouska jeho typicky ledabylou dikcí asi šestkrát opakovat, že minulá vláda „ozdravila veřejné finance“. A já naiva měl doposud představu, že sekera přes 100 miliard za rok je spíše další atak letité choroby tohoto státu, tedy  neustálého zadlužování i při vysokých daních.
 Takže, dámy a pánové, až budete měsíčně utrácet o 10.000.- více než vyděláte a budete to řešit půjčkou, nicméně se  Vám podaří drobnými krádežemi v marketu snížit zadlužení na 9.500.- měsíčně, nazvěte to „ozdravění svých financí“.
Uf!


Liberec, šesté největší město republiky, je zadluženo až po uši, dluh přesahuje dvě miliardy korun. Když se podíváte na časový graf zadlužení, zlom nastal v roce 2009 a bylo by to velmi zajímavé srovnání, kdyby se výše zmíněný graf překryl s grafem výdělků místní stavební firmy Syner.


Komplexně Geniální Babiš má neměnnou taktiku, kdykoliv dostane nějakou otázku, který vyžaduje přemýšlení nebo mu není po chuti: začne vykládat, co všechno dokázal a nadává na politiky.


Tentýž Babiš reagoval na nelichotivá slova Karla Kříže v Reflexu osobním útokem: „…pana Kříže, který se s naší firmou marně snažil dělat byznys jako investiční poradce společnosti Value Added. Nezdařilo se. Z neúspěšného investičního poradce se tedy stal znalec Andreje Babiše.“
Karel Kříž na to zareagoval popisem všech svých kontaktů s Babišem a je ochoten doložením smluv, ba i soudně, prokázat, že Babiš lže.
Moc by mne zajímalo, jaký je názor Martina Komárka (coby zkušeného novináře):  Kdo z těch dvou mluví pravdu a kdo lže?


V Radiožurnálu mluvil jakýsi kontrolor Státní obchodní inspekce o porušování zákona prodejem kusových cigaret. Nejprve vysvětlil, jaký je to skvělý boj proti daňovým únikům a pak prohlásil, že ovšem prodej „kusovek“ neklesl a „jde o setrvalý stav“. Jinými slovy řekl, že ten zákon je na nic a jen buzeruje obchodníky a kupující… K čemu takový?


Tomáš Haas na facebooku:
Dnes ráno jsem se podíval na ranní program ČT a tam jsem viděl něco, co by se dalo popsat jako esence našeho života. Nějaký dvaceti šestiletý floutek a jeho nevládní organizace dostal grant na bohulibou činnost. Televize nespecifikovala zda jde o peníze naší vlády, nebo o peníze které posíláme do EU, aby se nám pak na část financování podobných programů vrátily s požadavkem o doplnění z našeho státního rozpočtu.
 Televize je ovšem plná nadšení a ochoty pomoci. A tento mladík se zamaštěným copánkem bude za ty peníze učit venkovské důchodce, jak se zapojit do života naší vesnice.
 Jsem zvědav, co bude pražská organizace "odborníků na sociální aktivity" a dobrovolníků učit lidi, kteří na tom venkově žijí celý život. Být venkovským důchodcem, přerazil bych o ty nadšené mladíky a slečny hůl.


Daniel Kaiser v Reflexu:
„Je tedy legitimní otázka, do jaké míry negativismus a blbá nálada v českých mediích souvisejí s neradostnými osobními perspektivami mnoha novinářů, kteří žijí s vědomím, že jejich profese je na ústupu.“


Čtenář glos K. P. mi napsal:
Problémem našeho státu je, že zákonodárcem se může stát toliko člověk, který je zvolen, dosáhne přiměřené věku a je svéprávný. Zatímco věk se jistě někde ověřuje, svéprávnost se bohužel pouze předpokládá. Mám pocit, že kdyby se totiž zkoumala, náš Parlament by zůstal na věky věků neschopným se usnášet. Ale nebojím se. Ta největší legrace od sametové revoluce teprve přijde prvním okamžikem příštího roku. To totiž vejde v účinnost nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích a onu svéprávnost poslanců a senátorů z minulého zastupitelského sboru pocítí celá republika na vlastní kůži.


Čtenář glos J. K. mi napsal:
Při pohledu na předvolební plakáty SPOZ mě napadá podat trestní oznámení pro veřejně přiznané zločinné spolčení. Na plakátu je text "Zastavili jsme Kalouska", pod ním fotografie volebního lídra a podpis "Zemanovci". Vzhledem k tomu, že Miroslav Kalousek skončil své působení ministra financí ve vládě demisí předsedy vlády, která byla vyvolána kauzou Nagyová-Nečas, nezbývá mi jiné vysvětlení, než že někteří členové SPOZ nebo jejich čestný předseda v úzké součinnosti s policejními složkami a státním zástupcem Ištvánem tuto kauzu zinscenovali. Jiný způsob, kterým mohli Zemanovci "zastavit Kalouska", mě totiž nenapadá…


Opsáno z facebooku:
Nezapomeňte se na volebních mítincích pořádně nakrmit, po volbách už to nebude s obživou tak jednoduché…
Všem normálním lidem přeji dobré ráno, všem neosvětleným cyklistům usměvavý personál na jednotce intenzivní péče…
Když tak slyším ty litánie proti domácím porodům, je domácí početí ještě ok?
Nebo se o něm za chvíli v reprodukčních klinikách bude mluvit jako o nezodpovědném genovém matlání?

Nedělní chvilka poezie - tentokrát s Aphrou Behnovou

Je na tisíc snad mučednic,
jež obětoval jsem své touze,
nic na krásnou jsem nedbal líc
a žárem svým je pálil dlouze:
pak jejich srdce sevřel v dlani
a na další hned myslel paní.


Já pláč a vzlyky předstíral,
vždyť s radostí nás trápí krásky,
tak libý jsem jim pocit dal,
že domáhám se jejich lásky:
sic tvrdil jsem, že zlý mám spánek,
však užíval si radovánek.


Pak znuděně jsem zanechal
vždy po čase tu kořist běžet,
vždyť bez námahy jsem vždy sklál,
hned další, s níž šlo sladce ležet:
a dodnes mi ten postup slouží,
jen hlupák po lásce hned touží.

Zahrada v páteční podvečer 4. října 2013

Páteční glosy 4. 10. 2013

Tomio Okamura včera v Právu: " Sporné rozsudky by tedy měla přezkoumávat malá nezávislá instituce, podobná ombudsmanovi".
Že se svět zbláznil, to vím už dlouho, ale že zrovna u nás bude epicentrum…


Pokud advokát Zdeňka Svěráka opravdu zažaluje Tomáše Úlehlu, že užitím slovního spojení „metelesku blesku“ ve volební kampani porušil Svěrákova autorská práva (advokát tvrdí, že jej se Smoljakem vymysleli), nabízím se jako svědek, že toto slovní spojení existovalo již v době poválečné. A dozajista se najde dost a dost lidí, kteří též nemají paměť zakalenou zlobou vůči Janě Bobošíkové. Podotýkám, že je mi styl i obsah její kampaně protivný a rozhodně ji volit nebudu. Ovšem nebudu též mlčky přihlížet zlostnému advokátskoješitnému výpadu.


Komplexně Geniální  Babiš mizerně mluví (formálně i obsahově), ovšem skvěle píše novinové texty. Musí to tak být, neboť si nedovedu představit, že tento velikán naší doby by se podepsal pod textem, který mu sepsal nějaký placený nádeník slova (vymyslel jsem pro ně přezdívku komár, pane Svěráku)…


Také jste si ve vašem supermarketu všimli, že ceny potravin ve světě klesly na nejnižší úroveň za poslední tři roky?

Čtvrteční glosy 4. 10. 2013

Včera jsem náhodou a omylem shlédl asi deset minut předvolební debaty na ČT 24 s moderátorem Jakubem Železným a musím mu vyseknout hlubokou poklonu, že se udržel a neříkal věty podobné následujícím: Co je to za pitomost? To opravdu myslíte vážně? Říkáte, že to teprve budete pilovat, co vám po tom pilování z těch volebních blábolů zbyde? Kde se léčíte? Vy jste si dnes ráno zřejmě zapomněl vzít své prášky! Krásná myšlenka, krásná, proč jste ji ale neproměnili ve skutek během těch dvaceti let, co sedíte v parlamentu? Promiňte,  prosím, ale udělalo se mi nevolno…


Po globálním oteplování jako by se v posledních 15 letech slehla zem, a tak by jeden očekával, že klimatický panel OSN přijde s nějakým vysvětlením. Nepřišel. Zato se hlasováním na schůzi (!) zjistilo, že pravděpodobnost, že za oteplování může člověk, je 95%.
Prostě v tomto kšeftě se strachem se točí miliardy a tak je zapotřebí platící obecenstvo oblbovat ad absurdum…
 
Opsáno z facebooku:
Já toho Zemana miluju! Když jsem ho viděl v televizi s těmi jeho ministry, hned jsem si připadal o třicet let mladší!

Středeční glosy 2. 10. 2013

Ekonom Pavel Kohout:
Recept na růst zní: Milí politici, poklekněte pokorně před podnikateli a živnostníky, omluvte se jim a dělejte všechno, aby se jim dařilo dobře. Neboť oni živí své zaměstnance a vás také. Amen.


Matyáš Zrno ve včerejších Lidovkách:
V programu Strany zelených mě zaujala jedna věta: „Zastavíme odměňování dětí sladkostmi.“ Co dodat. Ti lidé se asi už opravdu zbláznili.


Karolina Stonjeková na facebooku:
Proběhly parlamentní volby v milované vlasti Kalouskova maskota Karla - v Rakousku. Vládní velká koalice pojede dál, oslabila však ve prospěch nacionalistických a euroskeptických stran, FPÖ a Team Stronach. Tyto strany přitom svou kampaň založily, pokud ne přímo na rozpadu eurozóny, tak přinejmenším na konci pracně vyboxovaného záchranného mechanizmu ESM… Přičteme-li i hlasy Haiderových pohrobků, zjistíme, že takto orientované strany volilo kolem 30% lidí, tedy téměř  1/3 rakouských voličů. Co z toho vyplývá:
1) Kecy o tom, že Češi jsou jediné černé ovce v Evropě, které mají vážné výhrady ke stávajícímu směřování EU, jsou fakt jen kecy - nic víc!
2) Představa některých eurointelektuálů, že národní nacionalismus nahradíme evropským nacionalismem a budeme žít v Evropě šťastně až na věky, je naivní, hloupá a v konečném důsledku zatraceně nebezpečná. I volby v Rakousku jasně dokázaly, že tím spíše dosáhneme pravého opaku!!!
3) Je na čase poslat pány Macháčka, Palatu a další na záchrannou euromisi do Rakouska - zdá se, že 1/3 rakouských voličů jsou tupci, kteří nechápou, že euro je vlastně děsně úspěšný projekt!

Úterní glosy 1. 10. 2013

Opsáno z facebooku:
Pokus stíhat Jiřího X Doležala za šíření toxikomanie "tiskem", je důsledek hlubšího problému , a sice usilovné, ze všech stran podporované snahy mít současně dvě věci, které současně mít prostě nelze…
Chceme mít současně Ústavně zakotvenou svobodu projevu, a zároveň žít v pomateném přesvědčení, že existují škodlivé projevy této svobody, které je potřeba na lékárnických vahách neustále vážit a dle (principiálně vždy proměnlivého) mínění senátu moudrých , některé projevy povolovat a jiné trestat (k dokonalosti tam chybí už jen - další odměňovat).
 Kdybychom se nepokoušeli sloučit neslučitelné a prostě brali vážně zákon vyšší právní síly, tedy Ústavu , celá tahle kauza se ztratí jako pára nad hrncem … Ovšem lidé, kteří potřebují klacek na politické oponenty (tu nacisty, tu komunisty, tu Doležaly a tam sudetské Němce ) , udržují v chodu tu bláznivou středověkou představu, že lze spáchat zločin slovem…


České svátky:
 1. výročí vraždy
 2. výročí vzniku neexistujícího státu
 3. výročí upálení náboženského fanatika
 4. oslava dvou chlapů, kteří vymysleli  písmo, kterým nepíšeme
Nejčtenější článkyKontextová navigace

Úvodní strana Články