Články

Středeční glosy 9. 5. 2012

Zase jedna zcela neúplná zpráva:

Projekt elektronického receptu na léky stál čtyři roky práce  a 180 milionů korun. Za celou dosavadní dobu existence jej využilo osm tisíc lidí, takže vydání jednoho e-receptu přišlo na 22,5 tisíce. Státní ústav pro kontrolu léčiv vypisuje novou soutěž za 32,5 milionu korun na zabezpečení bezproblémového provozu elektronických receptů.

V této zprávě totiž chybí kdo a kolik let vězení a jak vysokou náhradu škody za takový způsob hospodaření s veřejnými prostředky obdržel.

 

A opět to stejné:

ČEZ koupil většinový podíl v albánské distribuční síti za 2,6 miliardy korun. Kumulovaná ztráta za poslední tři roky činí více než 2 miliardy a výroční zpráva ČEZ přiznává, že za další tři roky může vzrůst o dalších 10 miliard.

Zodpovědní manažeři už v ČEZu nedělají – užívají si miliony z akciových motivačních programů…

 

Miloš Zeman v rozhovoru pro MF Dnes:

„Kritizoval jsem a budu i nadále kritizovat většinu účastníků internetových diskusí, protože to je stoka. Devadesát procent účastníků těchto diskusí jsou zakomplexovaní idioti, kteří zaprvé o věci nic nevědí, zadruhé požívají vulgarismů a neumějí pořádně česky a zatřetí si vzájemně nadávají, což není diskuse.“

Jak jinak, Miloš Zeman se opět mýlí: je jich rozhodně více než devadesát procent.

 

Čtenář glos P. K. mi (s hlubokou znalostí věci) napsal:

Ministerstvo vnitra ČR v rámci "Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost" letos vyhlásilo výzvu č.89 pro získání dotace na "Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy".
Dotace je čerpána z Evropského sociálního fondu a mohou o ni požádat obce, kraje a hlavní město Praha, včetně všech 22 městských částí.
A nyní pár zajímavostí.
Celkem má být ( a počítejme, že bude) na dotacích rozděleno 510 mil. Kč (85%) přímo z Bruselu a počítá se, že 90 mil. Kč (15%) bude finanční spoluúčast žadatele. Ve finále bude utraceno 600 mil. Kč.
V desítkách a stovkách miliard přeposílaných z Prahy do Bruselu a zpátky, celkem drobné číslo, zdá se.
Dále to začíná být zajímavější.
Minimálního hodnota jednoho projektu je stanovena na 1 mil. Kč (na MVČR se zřejmě nazabývají drobnými) a jeho maximální hodnota na 10 mil. Kč. Máme tedy stanovené mantinely finanční. Pokud by si ovšem některý starosta či hejtman myslel, že za tuto částku vybaví úřad počítači nebo programy, není tomu tak. Nákup softwaru je limitován částkou 60 tis. Kč a nákup drobného hmotného majetku částkou 40 tis. na jeden projekt.
Za co tedy budou ony peníze utraceny ?
Podívejme se tedy na do výzvy, ocitujme pár bodů a pokusme se rozklíčovat ministerský newspeak.
Oblast podpory: Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy.
(institucionální = úřední, takže zřejmě posílíme úřední kapacitu a zároveň ji uděláme efektivnější)
Specifické cíle:
- Zvýšit kvalitu regulace
(Takže stávající regulace prostřednictvím stovek zákonů a vyhlášek je málo kvalitní, či nedostatečná, nebo nerozumím modernímu významu slova regulace.)
- Zefektivnit vzdělávání, odbornou přípravu a rozvoj zaměstnanců a úřadů územních samosprávných celků a politiků, včetně volených zastupitelů územních samosprávných celků.
(Zřejmě tedy nestačí povinnost každého úředníka absolvovat vstupní vzdělávání, průběžné vzdělávání a prokazovat zvláštní odbornou způsobilost danou zákonem o úřednících. Nemluvě o tom, že každý člověk, který chce uspět na trhu práce se průběžně vzdělává sám, po celý život a za své. Pro voleného politika by to snad měla být povinnost. )
- Zlepšit kvalitu řízení a managementu v úřadech
- Zmírnit regionální rozdíly v poskytování veřejných služeb a zajistit jejich adekvátní dostupnost.
- Zvýšit transparentnost a otevřenost úřadů
(Zde jaksi také nestačí, namátkou, zákon o poskytování informací, zákon o veřejných zakázkách, zákon o střetu zájmů, zákon o obcích, zákon o poskytování informací, zákon o rozpočtových pravidlech obcí, nemluvě o povinnostech vyplývajících z organizačního a jednacích řádů, které do detailu rozpitvávají povinnosti úředníků a zastupitelů.)
No nic. Postupme do vyššího levelu.
Bod 3.1 výzvy - Podporované aktivity:
- aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti územní veřejné správy a veřejných služeb včetně zavádění sledování výkonnosti úřadů územní veřejné správy a analytické činnosti k identifikaci prostorů pro zlepšení a k návrhům řešení v oblasti transparentnosti a efektivity řízení rozpočtu a nástrojů na podporu řízení rozpočtového procesu s cílem zvýšit schopnost reakce na dopady ekonomické krize,
- posilování etických standardů ve veřejné správě
- provádění analýz veřejné správy k navrhování realizace postupů a činností vedoucích ke zvyšování efektivity, kvality a transparentnosti veřejné správy a racionalizace rozdělení kompetencí v rámci orgánů veřejné správy a racionalizace rozdělení kompetencí v rámci orgánu veřejné správy s důrazem na efektivnost
- vybudování kapacit a nástrojů pro tvorbu, monitorování a evaluaci politik a strategií v územní veřejné správě
Zde nemohu nevzpomenout na scénku ze slavné české komedie osmdesátých let, kdy básník Štěpán Šafránek učí Emila Nádeníčka košatit věty…
Bude se tedy školit, bude se metodicky řídit, bude se provádět analýza, budou se zavádět moderní metody řízení, bude se implementovat a aplikovat, a budou se realizovat systémová opatření….samozřejmě prostřednictvím firem a společností, které mají nezbytné kvalifikační předpoklady, certifikáty, a které jsou na to všechno už připraveny. Jak jinak. To vše za minimálně 1 mil. Kč na jeden projekt.
Podobnost s buzerační implementací ISO v soukromém sektoru je čistě náhodná. Prostě, jak praví kolegové na jiném foru, prodej leštěných prdů.

Ano, za toto bude utraceno 600 mil. Kč, tedy hrubým propočtem 60 Kč za každého občana ČR .
Použít dotaci na něco jiného není možné. Brusel to tak chce, Brusel si to žádá.
Nebude za to ani metr chodníku, ani jeden sloup veřejného osvětlení, ani jedna kanalizační vpusť … Tedy ani jedna z podstatně důležitějších věcí pro obec a její obyvatele.
Drtivá většina slušných starostů nebo zastupitelů malých obcí, jejichž práce je denně kontrolována sousedy-voliči, by dokázala onu šedesátikorunu za každého obyvatele utratit podstatně smysluplněji.
I kdyby ji třeba měla investovat do "lidských zdrojů" v podobě mladých dobrovolných hasičů, kteří jednou vystřídají ty stávající.

 

Opsáno z facebooku:

Merkel + Hollande = Merde.

Nedělní chvilka poezie - tentokrát se Samuelem Johnsonem

Kýžených máš dvacet jedna,

nastal konečně ten den,

spousta slávy, suma hvězdná,

Velký sir John – prostě sen!

 

Odvázaný ze řetězu

utrácení v lásce měj,

divý vítr, štika v jezu,

šetrnosti vale dej!

 

Bětku, Katku, také Jenny,

vesele si proháněj,

spíše libru nežli penny

s nimi utratit hned spěj!

 

Vždycky buď, kde neřest žije,

odkud svítí hříchu zář,

karbaník vždy veselý je,

lichvář mrzutou má tvář.

 

Mince, ty se, sire Johne,

musí stále kutálet.

Ctnostný život? Jenom to ne,

kuplířka jej zpestří hned.

 

S kumpány pak popíjení

nade všecko měj vždy rád,

nad to žádný palác není,

stejně je v něm vlezlý chlad.

 

Jestli poručník či matka

spílat budou ti a klít,

zbývají přec zadní vrátka:

vždy se můžeš oběsit.

 

 

 

 

 

 

Páteční glosy 4. 5. 2012

Pomáhat a chránit? Ve vedlejší vesnici Rovensku každou chvíli policisté postávají a měří rychlost na rovném přehledném úseku, kde se dle pamětníků nikdy nestala jediná dopravní nehoda. A vybírají a vybírají jak středověcí lapkové…

Proč, proboha, nestojí na místech nejčastějších nehod? Nebo snad vybírají na odměny krajským šéfům?

 

Čtenářka glos V. Ž.:

Toto mi evokovala zmínka o počtu zaměstnanců ministerstav práce a sociálních věcí. V závěru loňského roku jsme navštívili nejlidnatější stát Indie - Uttarpradéš. K tak odvážnému činu bychom se nebyli odhodlali, kdybychom nedostali pozvání od indického přítele na jeho svatbu.

Celé Rakousko má skoro tolik obyvatel jako město Allhabád, ve kterém jsme pobývali. Kdybych v Allhabádu chtěla někomu vysvětlit, že na tolik lidí, kolik jich žije v tomto městě by bylo potřeba 18.000 úředníku jen jednoho ministerstva, určitě by dodnes nepřestal kroutit nevěřícně hlavou, protože kolik by jich tedy bylo potřeba na celou Indii?

Celý výlet byl nesdělitelný zážitek a zjištění, že tito lidičky nemají sice celkem nic, ale přesto mají 1. SVOBODU tak velikou, jakou si nedovedeme se svými úředníky za zády (nebo před sebou?) ani představit; 2. SPOKOJENOST s životem, jaký vedou, protože jiný není a pokud chci změnu, tak se o ni musím přičinit sám/ sama. A protože nic není nikdy černobílé, tak ženský ekvivalent v tvrzení v poslední větě silně pokuhává.

 

Ekonom Pavel Kohout na Finmag:

Poslanecká sněmovna včera o týden odsunula rozhodnutí, zda Česká republika přistoupí ke smlouvě o Evropském stabilizačním mechanismu. Zastupitelé mají ještě sedm dní na to, aby si uvědomili, že pro stabilitu republiky je kriticky důležité tuto smlouvu odmítnout.…

Veřejná debata o Evropském stabilizačním programu (ESM) byla ututlána. Proč: obsah smlouvy je natolik skandální, že se téměř vzpírá uvěření. Pro začátek: „Členové Evropského stabilizačního mechanismu se tímto neodvolatelně a bezpodmínečně zavazují zaplatit jakýkoliv kapitálový požadavek, který vůči nim bude učiněn, a to do sedmi dnů od obdržení požadavku.“…

Co se stane, když nezaplatíme? „ESM má plnou právní kompetenci zahájit právní řízení. ESM, jeho majetek, financování a aktiva požívají imunity vůči všem formám soudního procesu. Majetek, financování a aktiva ESM požívají imunity vůči prohlídce, záběru, konfiskaci, vyvlastnění nebo jiné formě exekuce, odebrání nebo zabavení exekutivním, soudním, správním nebo legislativním aktem.“

Velikost možných požadavků? Závazek České republiky vyplývající z Evropského stabilizačního mechanismu bude zahrnovat zhruba 40 miliard korun splaceného kapitálu a povinnost dodat dalších cca 310 miliard korun v případě potřeby. Rada guvernérů ESM může tento kapitál ještě navyšovat. Není stanovena horní mez našich závazků.…

Schválení smlouvy o ESM prosazuje Karel Schwarzenberg. Ministr zahraničí, kterému jde primárně o to, aby jej potentáti z Unie poplácávali po ramenou. Ministr, který v přímém televizním přenosu vyjádřil svoji loajalitu evropskému superstátu, nemůže hájit zájmy České republiky. Pokud Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválí tunel jménem Evropský stabilizační mechanismus, budeme ještě nostalgicky vzpomínat na Viktora Koženého. Ten se spokojil s málem. A aspoň neměl imunitu.

Čtvrteční glosy 3. 5. 2012

Zajímavé údaje: ministerstvo práce a sociálních věcí má 18 000 zaměstnanců a stovky budov, jejichž správa letos bude stát půl miliardy korun.

Doplňující údaj: Česká republika má deset a půl milionu obyvatel, méně než spousta měst ve světě…

 

Pár poslanců touží po tom, aby ve sněmovně vznikla kaple. Spousta malostranských kostelů kolem sněmovny  jim zřejmě nestačí. Nebo se snad už bojí vystrčit nos mezi lidi?

 

Čtenář glos J. R. mi napsal:

Na konci dubna se uskutečnily volby do akademického senátu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. A výsledek? Téměř 16% volební účast studentů. Jde o skvělý důkaz toho, jak moc jim "záleží" na tzv. akademických svobodách. Hlavně, že si užili protesty a minutu slávy v televizi.

 

 

Šátečkové koláčky s tvarohovou náplní

Rozpis na dva plechy:

 

½ kg polohrubé mouky

špetka soli

citronová kůra

¼ vanilkového lusku

20 g kvasnic

¼ l mléka

100 g másla

70 g cukru

2 žloutky

vanilkový cukr na pocukrování

 

Smícháme mouku, sůl, cukr, tlučenou prosátou vanilku a strouhanou citronovou kůru. Vlijeme kvásek, který jsme si připravili z kvasnic a dále mléko, do kterého jsme vmíchali rozpuštěné máslo a žloutky. Vypracujeme vláčné těsto, které necháme vykynout.

Vykynuté vyválíme na těsto o síle cca 1 cm, nakrájíme na čtverečky, doprostřed vložíme tvarohovou náplň, rohy těsta lehce vytáhneme a spojíme nad středem nádivky. Na plechu necháme ještě chvíli dokynout a pak pečeme při 180 stupních Celsia do červena.

 

Tvarohová náplň:

 

75 g másla

60 g cukru

3 žloutky

½ kg tučného tvarohu

citronová kůra

40 g rozinek máčených v rumu

sníh ze 3 bílků

 

Umícháme máslo s cukrem, pak vmícháme žloutky, citronovou kůru a tvaroh. Naposledy vmícháme rozinky a ušlehaný sníh.

Pondělní glosy 30. 4. 2012

Media se pustila do odboráře Bohumíra Dufka, že má hodinky Breitling za 120.000.- korun. Nevím, nevím, zdali to s nimi není jako s kabelkou Louis Vuitton paní premiérové Grossové od Vietnamců. Na první pohled nerozeznatelné repliky hodinek Breitling totiž můžete prostřednictvím internetu koupit za 119 dolarů…

 

Podivuhodná slova vyřkla v pátečních Lidovkách Petruška Šustrová: „…u nás sedí ve vězení pan Smetana z Olomouce, který přikreslil politikům na předvolebních plakátech tykadla. Taková ničemnost, zavírat lidi za projev jejich smýšlení!“

Bez ohledu na to, že si o soudním procesu se Smetanou také myslím své, hrubě s Petruškou Šustrovou nesouhlasím. Nebyl totiž zavřen za své smýšlení, ale poškozování cizího majetku. A pokud by měla platit její poslední věta, co by řekla na to, kdyby někdo „projevil smýšlení“ kupříkladu střelbou? To by byla také pěkná ničemnost jej za jeho projev smýšlení zavřít?

 

Marine Le Penová pěkně doběhla Nicolase Sarkozyho, který velmi stál o podporu jejích voličů ve druhém kole prezidentských voleb. Položila mu totiž vtipnou otázku: Koho byste volil ve druhém kole, kdybyste se měl rozhodnout mezi socialistou Hollandem a mnou?

 

Ladislav Větvička trefně poznamenal k případu majitele opravny, který střelil jednoho ze zlodějů kuší:

Hovado majitel opravny! Ve vlastnim objektu nebyl schopny přijmut multykulturni obohaceni a zakeřně chtěl střelit obohacovatele do nohy. Ten se rychle zehnul, tuž to nakupil do hlavy. Navrhnu do Brusele zakaz kušnich zbrani a exemplarni potrestani majitele opravny.

p.s. zcela vážně: Teď by měl zasáhnout prezident se svou milostí s odůvodněním, že kdo jde loupit, dobrovolně se vzdává práva na život!

 

Čtenář glos K. K. mi napsal:

Poznámka k prohlášení předáků odborových svazů, že další protesty budou vládu bolet.
Jasně, že jsme zbídačení a okradení, vždyť ani nebudeme mít za co:
-sázet v loterii (prosázeno 7 miliard ročně)
-gamblovat (130 000 prosperujících heren)
-popíjet (ve spotřebě alkoholu 2. místo ve světě, v pití piva 1. místo 159 litrů na osobu)
-přejídat se (nadváha a obezita 72% mužů, 68% žen)
-rajzovat k moři a do hor (4,5 milionů zahraničních dovolených ročně)
-mít střechu nad hlavou (1 057 452 bytů v osobním vlastnictví)
-vozit si pozadí (4,55 milionů osobních aut)
(údaje pro ČR za rok 2011)
Co s tím? Jak se praví ve Smetanových Braniborech: „Udeřila naše hodina, otevřely se brány, pražská se vzbudila chudina a zahraje si na pány! Nemeškejme, nemeškejme, kde co najdem, pobírejme! "

 

Čtenář glos P. H. mi poslal aktuální anglický vtip:

"Jamesi, co je to tam venku za hluk?"
"Stávka prostitutek, sire."
"Jamesi, to tak málo vydělávají?"
"Ne sire, vydělávají si nad poměry."
"Well, tak proč potom stávkují?"
"Jsou to kurvy, sire."

Nedělní chvilka poezie - tentokrát s Johnem Clarem

Jsem

 

Jsem: jaký však, to nikdo nemá zdání,

i přátelům v tom zapomnění slouží,

tak sama se má duše steskům brání,

jež, neviděny, trápí ji a souží

jak muka lásky, krutá do skonání -

a přesto jsem: má duše se však hrouží

 

v hluk posměchu a do vln moře slzí

a jalového, zbytečného snění,

v němž radost z žití utápí se brzy,

vše vykonané v neúspěch se mění.

I ti, co pro mne nejvíc znamenají,

se cizejší než cizí záhy zdají.

 

Chci jedno místo najít v světě celém,

v němž nedopřáno úsměškům a zlobě,

zde splynout toužím se svým Stvořitelem,

pak sladce usnout jako malé robě,

spát bez starostí o jiné i sebe,

jen trávu cítit, nad hlavou mít nebe.

 

Páteční glosy 27. 4. 2012

V roce 2004 stály veškeré počítačové aplikace a informační a komunikační zařízení ministerstvo práce a sociálních věcí necelých 441 miliónů korun. Loni se výdaje MPSV v této oblasti zvýšily na rekordních 1,62 miliardy korun.
Náklady na ICT skokově stouply v letech 2005 a 2006, kdy byl ministrem práce Zdeněk Škromach, jehož v září roku 2006 vystřídal současný premiér Petr Nečas. Rozpočet na ICT se v obou letech téměř zdvojnásobil na 856 miliónů, resp. na 1,58 miliardy korun.

Dovedete si představit, jak na tom ministerstvu po zavedení tak vynikajících technologií poklesl počet zaměstnanců a náklady na provoz?

Já, bohužel, ano…

 

Nechápu, proč se prezident Klaus diví, že mu rudooranžový senát opět zamítl kandidáta na ústavního soudce. Pokud totiž nevybere kandidáta, který by svými názory a postoji vyhovoval představám Václava Havla, zamítnou mu každého, a to s různými odůvodněními, přičemž to podstatné a jediné odůvodnění nevysloví: navrhl ho Klaus a tak hrozí nebezpečí, že by mohl mít na spoustu věcí obdobné či stejné názory.

 

Čtenář glos M. V. mi napsal:

Jako dobře a spokojeně žijící občan se opírám o jistoty nacházející se v mém nejbližším okolí. Jistoty a vzory na naší kulturní, podnikatelské a politické scéně mi ale ubývají.

Pozorně jsem, ke svému prospěchu a orientaci, naslouchal radám a doporučením exprezidenta Václava Havla a hlavního hygienika Michaela Víta.

Pak vždy stačilo udělat pravý opak…

 

Jako důkaz pars pro toto, že všechny dotace jsou zločinem,  svědčí finanční podpora Fondu české kinematografie filmu „Můj vysvlečenej deník“.

 

A ještě jeden příklad zločinných dotací: Lyžařský areál Příčná ve Zlatých horách je v provozu pět let. Stál více než jedno sto milionů korun, z čehož dotace tvořily 65 milionů. Každoroční ztráta pak činí několik set tisíc korun, nemluvě o tom, že zásluhou dotací je v regionu mnohem více sjezdovek a vleků, než by umožnil trh, takže živoří všichni.

 

Čtenář glos V. R. ke včerejší glose o hypotékách:

Co se těch hypoték týče, je nutno uvážit vliv refinancování. Tzn.když si někdo fixuje hypotéku na 5 let a po pěti letech se znovu domluví se stávající bankou,neeviduje se to jako nová hypotéka. Když se však s hypotékou přestěhuji do konkurenční banky, je to v té statistice bráno jako nová hypotéka, ačkoliv je to stále starý dluh. Není od věci si uvědomit, že v roce 2007, stejně jako dnes, byly nejčastější fixace právě pětileté…a bylo to před 5 lety. Kolik procent z “nových” hypoték jsou ve skutečnosti refinancováním starých dluhů, se nikde nezveřejňuje. Je reálné očekávat, že to jsou desítky procent.

 

 

 

Čtvrteční glosy 26. 4. 2012

Tak dlouho Holandsko vehementně prosazovalo vyrovnané rozpočty v zemích EU a káralo ostatní, až se dopracovalo k očekávanému letošnímu deficitu ve výši 4,6 %. A kvůli navrhovaným úsporným opatřením padla vláda.

Obávám se, že tuto naši civilizaci vrátí zpět do normálních kolejí a ke zdravému rozumu jen hodně velká katastrofa…

 

Aston na Neviditelném psu:

Jen do letošního roku už bylo na podporu obnovitelných zdrojů vyplaceno 93,6 miliardy korun.

Nejsou žádné obnovitelné nebo neobnovitelné zdroje energie. Jsou jen zdroje energie. Některé se vyplácejí a nikdo je nedotuje, jiné jsou ekonomicky nesmyslné a aby existovaly, jsou podporovány veřejnými penězi. Je to obrovský byznys. Před našima očima jsme byli okradeni o multimiliardové částky prosazením podpory solární energetiky. Na projektu byli mnozí hlasující poslanci přímo nebo nepřímo účastni, samozřejmě napříč politickými stranami, protože jakmile jde o hospodářskou kriminalitu, jde opozice s vládními stranami ruku v ruce.

 

Čtenář glosP. P. mi zaslal následující, podle něj optimistickou, zprávu:

Hypoteční banky v průběhu března poskytly více než 6 tisíc hypoték v celkovém objemu 10,32 miliard korun. V součtu za celý první kvartál objem sjednaných hypoték dosáhl 28,4 miliardy korun, což je druhý nejlepší výsledek v historii. Celkem banky a stavební spořitelny od začátku roku poskytly úvěry na bydlení v hodnotě 37,6 miliardy korun.
Nadprůměrné objemy poskytnutých hypoték, kterých se bankám podařilo dosáhnout v prvních dvou měsících roku, mají lví podíl i na impozantních výsledcích za celé čtvrtletí. Od začátku roku totiž banky sjednaly hypotéky za 28,4 miliard korun, což je pouze o necelých 200 milionů Kč méně než v rekordním roce 2007. Pokud však sečteme objem sjednaných hypotečních úvěrů za poslední 4 měsíce, pak nikdy v historii český hypoteční trh nezažil takto úspěšné období přelomu roku. Celková suma poskytnutých hypoték totiž činí 41,3 miliardy korun, což je o 2 miliardy více, než na přelomu let 2007/2008.

Já to spíš vnímám, s ohledem na stav okolního světa a děje budoucí, jako docela průšvihovou bublinu…

Středeční glosy 25. 4. 2012

V reakci na následující zprávu  pásmu příjmové chudoby je podle statistiků již téměř každý desátý Čech, včetně dětí a seniorů, přičemž ruku v ruce s tím nezadržitelně roste počet exekucí a osobních bankrotů. Skutečnost, že stále více lidí se dostává do zoufalé finanční situace, se už odráží i ve statistikách“, napsala  právnička M. M.: „No, a taky by mohli napsat, za co ty exekuce jsou…takové hrnce od Zepteru jsou jistě nedílnou součástí života. Takových mi prošly pod rukou stovky…

Dodávám: Mnozí si holt představují, že bychom se měli solidarizovat s jejich blbostí a jejími následky…

 

Ke stejnému tématu mi napsal čtenář glos J. B.:

Bolševické Novinky.cz uvedly pod titulkem "Už skoro každý desátý Čech balancuje na hranici chudoby" mimo jiné toto:
Například jen v registru dlužníků SOLUS, který sdružuje některé velké firmy, figuruje už hodně přes milión neplatičů ? fyzických osob. Přes dvacet tisíc dlužníků našlo během čtyř let poslední útočiště v osobním bankrotu, aby kvůli neřešitelným nezajištěným dluhům nepřišli v exekucích alespoň o střechu nad hlavou. Co je ale ještě více alarmující, desítky tisíc dalších se obávají, že nebudou mít brzy jiné řešení, jak ven z dluhů, než žádat soud právě o oddlužení.
A já k tomu dodávám: Vážení, odborně erudovaní novináři, nestálo by za to obratem k takovému textu dodat drobný rozbor, např. kdy, kde, za jakým účelem a na jaký úrok vznikl u těchto lidí ten pradluh, který vyvolal spirálu jejich dalšího zadlužování? Nebyly to náhodou zbytečné spotřební úvěry na dovolené, na vánoční dárky, na zbytnou elektroniku. Není to náhodou spotřební úvěr na luxusní auto, protože přeci nebudu jezdit ve Felicii? Nebo např. jaká je struktura zaměstnanosti těchto lidí? Kolik z nich je nezaměstnaných, pobírá podporu a zadlužuje se spotřebními úvěry na nákup zbytečností? Kolik z nich prosází peníze bv sázkových kancelářích, či je naháže do automatů s vidinou velkého bohatství, ale většinou se smutným koncem? A až vážení erudovaní novináři podložíte svůj článek s takovým bombastickým nadpisem touto drobnou statistikou, možná ke svému údivu dojdete k úplně jiným, i když je mi jasné, že pro vás k ne tak zajímavým číslům. A tak pokračujte vážení erudovaní novináři v té své hodně, hodně špatné práci, dále prostírejte své bolševické jednoduchosti lidem na zlatém podnose. Ono totiž napsat článek o jiných miliónech lidí, o těch pracovitých, o těch, kteří si umí spočítat na co mají a na co ne, o těch kreativních, kteří svými nápady, svou pílí a svou pracovitostí každodenně zabezpečují svůj život a ještě musí přispívat nemalou částkou na ty, kteří doposud nepochopili, že jakýkoliv úvěr či půjčka se musí splatit, je pro vás zcela nezajímavé. Ale věřte mi, že informace o těchto miliónech lidí by byly zcela jistě daleko lepší inspirací pro mnoho a mnoho mladých, kteří stojí na prahu svého života, jak to lze v životě dělat bez hloupého a nepromyšleného zadlužování.

 
Nejčtenější článkyKontextová navigace

Úvodní strana Články