Články

Středeční glosy 12. 6. 2013

Doposud jsem netušil, že existuje negativní důkaz, ale všeobecný gigant Andrej Babiš mne přesvědčil o opaku. Napsal totiž Lidovkám dopis a v něm následující slova:  Momentálně se na Slovensku soudím s tamním Ústavem paměti národa, protože vím, že jsem nikdy žádnou spolupráci s StB nepodepsal a mám na to i jasné důkazy.


Dostalo se mi do rukou 7. číslo časopisu Bel Mondo, což je - jak jsem se v něm dočetl - projekt Erika Taberyho, šéfredaktora Respektu. V časopise mne zaujal článek o architektce Evě Jiřičné a v něm informace o problémech jejích zlínských staveb, včetně následující věty o Kongresovém centru: „Partnerem debaty je správce budovy přezdívaný „pan Problém“ - jmenovat jej raději nebudeme. Je potřeba rozšířit pokladnu nebo rozvěsit na zdi fotografie a doladit další věci, správce stále mluví o komplikacích a zvyšuje hlas.“
Škoda, že toho správce nejmenovali - a hlavně nevyzpovídali na téma, které osobně desetiletí sleduji a znám: stavby od význačných architektů, příšerně drahé, postavené na flanc a se spoustou nelogičností, chyb, nedodělků a s drahým provozem…


Čtenář glos O. C. mi napsal:
Rozhodl jsem se s Vámi podělit o citát z jedné klíčových učebnic personalistiky v českém prostředí. Je zajímavé, co všechno je společnosti podsouváno již od studijních let. Úryvek je z kapitoly o získávání pracovníků:
"Evropská legislativa klade v pracovněprávních vztazích mimořádný důraz na rovné zacházení. Zaměstnavatel může prosazovat politiku rovného zacházení v oblasti získávání pracovníků tím, že:
- aktivně a soustavně rozšiřuje počet vhodných uchazečů o zaměstnání v závislosti v závislosti na jejich kvalifikačních předpokladech a bez ohledu na jakýkoliv znak diskriminace,
- dává systematicky přednost při získávání a povyšování ženám a příslušníkům menšinových skupin,
- stanoví podíl, kolik má být žen a příslušníků minorit z celkového počtu získaných nebo povýšených."
DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Řízení lidských zdrojů. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012. str. 145
Poslední dvě odrážky mi přijdou značně v rozporu s odrážkou první a s principy rovného zacházení jakbysmet. Možná jsem se ovšem jen špatně narodil jako muž nepříslušící k žádné menšinové skupině a mám nějaké pokřivené vnímání rovnosti.
Paní profesorka Dvořáková je jinak příjmená a rozumná ženská, takže je pro mě těžké si představit, jak se tato šílenost dostala do její učebnice.


Čtenář glos K. K. mi napsal:
Na povodních (letošních i minulých) je zarážející jedna věc.V médiích jsou ukazovány stovky videozáběrů a fotografií a reportáží o nešťastnících, kterým voda zaplavila dům a zničila majetek a přivodila jim značnou psychickou a finanční újmu. Avšak nezaznamenal jsem ani jeden případ, kdy by byl ukázán dům, který byl zaplaven, ale voda do něho nepronikla a žádné škody nezpůsobila. Neexistuje snad takový, nebo to reportéry nenapadlo?
Přitom, samozřejmě, stavebně technická ochrana proti vniknutí vody do domu existuje. A to jak na profesionální ( www.stopzaplavam.cz ), tak na amatérské ( zadat do googlu: dům přestavěl po vzoru obojživelného tanku ) úrovni.
Jsou to protipovodňové ploty s plnou dolní částí, keramický obklad stěn domu, snižující průsak vody do zdiva, protipovodňové dveře, vrata a okna, vodotěsné zábrany namontované v případě potřeby před dveře, vrata a okna, zpětná klapka v kanalizační přípojce. Všechna tato opatření jsou schopna, do značné míry, zabránit škodám. Samozřejmě je na zvážení, zda se taková investice vyplatí, ale nejspíš vyplatí.
V domě by měly být barely s pitnou vodou, zásoba potravin a léků, hadry, vědra, svítilny, pláštěnky, gumovky. Eventuelně nadstandardně i elektrocentrála, chemická toileta,  čerpadlo vody, nafukovací člun.
Úřady vydaly zajisté dobrou a užitečnou příručku, jak postupovat při likvidaci škod po povodni.Měl by ale také být publikován  v médiích návod, jak preventivně zabezpečit dům před vniknutím vody při záplavách.

Úterní glosy 11. 6. 2012

Lidovky dnes mají poznámku „Nebezpeční blbci“ s podtitulkem „Vláda konečně usměrnila povodňové „sportovce“.“

Osobně se domnívám, že je to špatně a jen to dokazuje enormní zásahy a vliv státu tam, kde by se neměl vůbec angažovat. Neboť je-li někdo natolik nezodpovědný blb a zatouží sjíždět rozbouřené řeky, není důvod nenechat ho být nezodpovědným blbem, a když se utopí, neplýtvat prostředky na jeho „záchranu“ a poklidně vyčkat, až nafouklý vyplave.Nakonec i celospolečensky je výhodné, když se počet nezodpovědných blbů umenší.


Máme tu celosvětovou aféru jako hrom: americké tajné služby NSA a FBI kontrolovaly uživatele internetu a získávaly o nich ohromné kvantum informací. Samozřejmě vše pod ušlechtilou záminkou „boje proti terorismu“ a s heslem „Kdo nic nezákonného nečiní, nemusí se bát“.
Osobně jsem přesvědčen, že jde jen o špičku ledovce, neboť dnešní technologie umožňují sledování ještě důkladnější a nedělám si iluze, že nejsou takto využívány. Jsem také přesvědčen, že po  velkém rozhořčení a spoustě planých řečí nastane opět ticho po pěšině, jako ostatně vždy.
Občanům Spojených států amerických to pochopitelně žádné větší bezpečí nepřináší a nepřinese. Největším nebezpečím jsou totiž jejich vnitřní politická, ekonomická a demografická fakta a s těmi žádné odposlechy nic nenadělají.


Dokonce i z bývalého nizozemského premiéra Ruuda Lubberse se stal „whistleblower“ a prozradil novinářům, že na území Holandska se stále nachází 22 amerických taktických nukleárních hlavic z období kubánské krize z počátku šedesátých let. Jen doufám, že stále ještě nejsou naprogramovány na cíle v zemích Varšavské smlouvy…


Zpráva z facebooku:
Po Andreji Babišovi zahájila volební kampaň také vládní TOP 09. Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg se chtěl úvodem tiskovky poděkovat, ale naneštěstí usnul uprostřed věty, ministr financí Kalousek upadl na reportérku z ČTK, ministr zdravotnictví Heger zakázal novinářům kouření v okruhu dvaceti kilometrů od obydlených oblastí a exministr sociálních věcí Drábek se pokoušel zaplatit raut sKartou. Souboj na pravici bude příští rok nesmírně vyrovnaný.

Nedělní chvilka poezie - tentokrát s Amy Clampittovou

O nevýhodách ústředního topení


Noc na farmě, chlad, thermofor
pln horké vody pod dekou,
a ráno divné kapradí
jak kdyby zmrzlo na oknech,
už dávno tomu.


Čaj na předměstí Londýna,
je ráno a pár sušenek
hned vedle šálku spočívá,
krb zpívá modrým plamenem,
už dávno tomu.


Též Dorset, vlhké přikrývky
a všude mlha, bronchitis,
též půlden v horké koupeli,
až do léta nic neuschlo:
jak krásně bylo,


když stoličky jsme vytáhli
a rožnili cos nad ohněm,
pak kluci a psi hladoví
nám spolu kousky předvedli
dnes nevídané.


Kde farmy konec, přátelé
též mrtví jsou; co přebývá,
co zůstává mi v paměti,
je ovšem právě zásluhou
těch krásných vjemů.

Páteční glosy 7. 6. 2013

Přítel O. V.:
Dospívám k závěru, že ne-li jediným, tak přesto zásadním efektem  informačního věku je to, že se kdejaký blbec může veřejně vyjádřit k libovolně komplikované věci, aniž by o ní měl sebemenší tušení. Současná "kvalifikovaná" vyjádření na adresu hydrologů a meteorologů to jen a jen potvrzují.


Čtenář glos P. S. mi napsal:
Uveřejněte prosím vedle názoru J.P. o tom, jak katastrofy, války a neštěstí pomáhají makroekonomice, také odkaz na tento prastarý text:
http://www.mises.cz/clanky/co-je-a-co-neni-videt-i-rozbite-okno-949.aspx
Kdyby to nestačilo, tak by možná pomohla jednoduchá nápověda: odkud se budou brát peníze na obnovu zničených věcí, které už slíbila uvolnit naše milá vláda? Nebude to náhodou z našich daní, které se budou muset opět zvýšit? Případně z půjček komerčních bank, které se budou muset
splatit i s úroky?


Čtenář glos M. M. mi napsal:
Mám jen drobnou poznámku k Vaší  glose o spojení Martina Komárka s Andrejem Babišem.
Našel jsem k tomu na webu ANO 2011 tuhle tiskovou zprávu: http://www.ano2011.cz/novinky/496_Dlouholety-politicky-komentator-Martin-Komarek-posili-hnuti-ANO.xhtml
Martin Komárek v ní prohlašuje: "mám sen, že dokážeme politiku zlidštit, zeslušnit a že budeme méně krást".
Jsem zvídavý člověk, takže bych se rád nahlas zeptal na pár detailů:
1) Je to oficiální programová zásada ANO 2011?
2) O kolik méně budou krást?
3) S kým se to bude porovnávat?
4) Bude měřítkem třeba "jeden Romeš"?
5) Mluví-li Martin Komárek v množném čísle, myslí sebe a Babiše?
Jinak jako první oficiální vyjádření nového politika mi to přijde bezvadný, jen se bojím, jestli nenasadil pro začátek laťku moc vysoko…

Čtvrteční glosy 6. 6. 2013

Prezidentovo přání lidem, aby se v oblastech postižených povodní neutopili, prý bylo netaktní, tvrdí novináři. Jaké by však, proboha, mělo být, když je Zeman buran s absolutní absencí taktu? Copak to je nějaká novina?


Čtěte a zamyslete se:
Evropská komise se rozhodla uvalit cla na dovoz solárních panelů z Číny. Komise k tomuto rozhodnutí dospěla navzdory tomu, že většina unijních zemí s tímto opatřením nesouhlasí a otevřeně proti se postavilo 14 států EU.


Čtenář glos J. P. mi napsal:
Váš čtenář K.S., jehož názor jste zmínil, se mýlí. Jakákoliv katastrofa, vákla či neštěstí znamenají sice úpadek a neštěstí pro jednotlivého člověka, ale z makroekonomického hlediska jde v naprosté většině případů spíše o přínos a konjunkturu. Neštěstím jako jsou povodně, zemětřesení či válka se zamíchá do té doby do značné míry zakonzervovanými vztahy ve společnosti a majetkovými poměry zúčastněných (občanů i firem).
V důsledku toho jsou vytvořeny nové příležitosti, odpadá problém s nadvýrobou a nastupuje vzestup, protože lidé najednou mají co dělat, mají práci, firmy objednávky a trh se otevírá. Značně tomu přispívají i zákazníci, jejkichž nároky se v souvislosti s katastrofou alespoň na malou chvíli sníží.
Důkazem toho budiž vývoj po obou světových válkách, pád železné opony nebo i v malém měřítku naše vlastní povodně v r. 1998 nebo 2002.
 
Jeden aktuálně nekorektní:
Jdu dnes ráno do práce po nábřeží. Spatřil jsem topícího se cikána. Zoufale se snažil udržet nad vodou, protože měl kolem těla omotaný ukradený měděný kabel. Spolu s ním zápasil se živlem i jeho asi patnáctiletý syn, který měl na zádech přivázané ukradené kolo od automobilu. Bylo mi jasné, že pokud brzy nepřijde pomoc, tak určitě utonou oba. Jako zodpovědný občan ČR, který nesnáší slepý rasismus, jsem událost neprodleně oznámil policii, hasičům a záchranné službě.
Jsou čtyři hodiny odpoledne. Oba utonuli a já se nemohu zbavit pocitu, že jsem zbytečně vyhodil peníze za tři poštovní známky.

Středeční glosy 5. 6. 2013

Až se bude (jako vždy) hledat hlavní viník letošní povodně, určitě si na toho skutečného nikdo nevzpomene, totiž na lidskou pýchu kombinovanou s absencí zdravého selského rozumu, neboť ty jsou vinny stavebními zásahy a stavbami na místech, kde by nikdy stát a být neměly. A vsaďte se, že zase nuceně solidárně zaplatíme stejné stavby na stejně nesmyslných místech a k tomu drahé megahráze a zábrany, které vydrží jen do některé z dalších, ještě větších povodní.
 
Dlouholetý redaktor MFDnes Martin Komárek se pouští na politickou dráhu. Proč ne. Zajímavější  je ovšem informace, že se má dát do služeb ideově zcela rozbředlého a neuchopitelného Babišova mocenského projektu. Ideje v tom tedy rozhodně nebudou. Zbývají jen prachy…


Čtenář glos S. K. mi napsal:
Dne 3.6. jsem na stránkách Lidovek našel článek s tímto nadpisem, který mi ukázal, do jak hlubokého marasmu ekonomických teorií jsme se dostali:
 "Účet za povodně půjde do miliard, ekonomiku by mohly i nastartovat".
 Máme to chápat tak, že katastrofy jsou prospěšné? Když ano, tak proč nějakou nevytvořit záměrně?
 Samozřejmě jde o totální oblbování lidí. Každá destrukce sráží společnost dolů, neboť zdroje jsou omezené a pokud něco někde vydáme, nemůžeme to vydat jinde. A pokud se natisknou peníze, pak to samozřejmě platíme všichni díky jejich znehodnocení.

Úterní glosy 4. června 2013

Nechápu, jak si někdo může stěžovat, že zastupující pražský primátor za TOP 09 Tomáš Hudeček pozdě reagoval na velkou vodu. Buďme rádi, že si TOP 09 během lítého boje s korupcí na magistrátu vůbec všimla, že nějaká povodeň je.


Velmi souhlasím s podnikatelem a senátorem za ODS Jaroslavem Zemanem, co se týká jeho názoru na řešení romské otázky:
„Léčil bych je usilovnou prací. Donutit je makat a zavést jim režim, v němž žijí ostatní, to by byl záslužný čin, protože už třetí jejich generace nechodí do práce a žije ze sociálních dávek. Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský tvrdí, že nikoho nemůžeme nutit pracovat, ale mě zase nemůže nikdo nutit, ať ze svých daní živím sto Romů bez práce.“

Pondělní glosy 3. června 2013

Co si mám po přečtení těchto dvou zpráv myslet o české justici?
 1.) Soud v Jeseníku vynesl trest v případě bezdůvodného brutálního naopadení, které se odehrálo v březnu v místním obchodním domě. Tomáš Jati zde tehdy zaútočil na muže sedícího na lavičce, bil ho pěstmi a kopal do hlavy a smýkal s ním po zemi. Soud mu za to udělil podmínku v trvání tří roků se zkušební dobou pěti let a nařídil protialkoholní léčbu.
2.)Ostravský krajský soud poslal Jaromíra Šebestu za zabití jednoho z Romů, kteří se chystali krást na jeho pozemku, výstřelem z kuše na deset let nepodmíněně do vězení.
V druhém případě odůvodnil soudce trest mj. slovy „Byl si vědom, že může ublížit.“ Usuzuji z toho, že v prvním případě se soudce domníval, tomu tak nebylo?


Určitě si přečtěte v sobotní MF Dnes výborný rozhovor premiéra Nečase s Jiřím Kubíkem. V dnešní době plné podivné hysterie a nesourodých výkřiků působí jako doušek vody živé.
 
Čtenář P. J. šíří přes Váš web moderní mýtus o inflaci rovnající se nárůstu měnového agregátu M1 (krátkodobé vklady v bankách + oběživo mimo banky). V ČR se to nedá takto jednoduše aplikovat. Ve skutečnosti u nás lidé drží peníze v bankách a neobracejí je v ekonomice tak, aby se projevil nárůst M1 v inflaci 1 ku 1. Tato teorie o "tisknutí" peněz v ČNB a neodvratné devalvaci české koruny je dle mého názoru "tlačena" různými překupníky se zlatými slitky, diamanty, resp. stříbrnými mincemi z Německa za výhodnou cenu. Na druhou stranu je pravda, že v současném spotřebním koši nejsou aktiva typu akcií, nemovitostí apod. To asi také přispívá k šíření této teorie o existenci tzv. oficiální a reálné inflace.


Ekonom Pavel Kouhout:
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj jinými slovy navrhuje, aby předlužená Evropa na sebe vzala ještě další dluhy. Trochu se to podobá situaci, kdy narkoman hledá na těle místo, kam je možné umístit ještě jeden vpich.


Ekonom Milan Zelený:
Dilema vyspělých ekonomik je, že neexistuje žádný pátý sektor hospodářské činnosti. Lidé mohou pouze 1. produkovat potraviny (zemědělství), 2. vyrábět věci (průmysl), 3. poskytovat služby (terciální sféra), anebo 4. být placeni státem (byrokracie, nezaměstnaní, na podpoře) z daní vybraných ve zbývajících třech sektorech.


V debatě nad průzkumem SCIO, který odhalil, že třetina žáků českých škol by se nekamarádila s Romy a tento jejich postoj byl nazván „hanebným stereotypem“, se objevila argumentace, se kterou velmi souhlasím:
 "Ony ty stereotypy jsou sice neustále haněny, ale moc se nemluví o tom, že jsou důležitým nástrojem pro přežití. Není možné, aby se každý člověk osobně přesvědčil o tom, že medvěd je nebezpečné zvíře. Pár členům určitého společenství se stane, že je sežere medvěd, což se mezi ostatními rozkřikne a v kolektivním vědomí vznikne stereotyp: Medvědi žerou lidi, bacha na ně. Samozřejmě, že každé setkání s medvědem neznamená sežrání. Ale v zájmu přežití se v člověku při spatření medvěda (který není za bezpečnou překážkou) aktivuje stereotyp, který mu radí: Uteč, medvědi žerou lidi!
Problémem nejsou stereotypy, ty jsou naprosto v pořádku, problémem je to, že medvědi prostě občas někoho sežerou, proto je třeba mít se před nimi na pozoru."

Nedělní chvilka poezie - tentokrát s Adelaide Crapseyovou

Dobrodružství

Zář slunce, vánek, vlnek let,

břeh v nekonečno zdá se spět…

Nic nespoutá mé duše vzlet,

jen pro mne stvořen byl přec svět!

Páteční glosy 31. 5. 2013

Je zajímavé, kterak se kulturní instituce obracejí rovnou ke státu (státnímu rozpočtu), aby uvolnil peníze na nákup Karlovy poloviny rodinného dvojdomu bratří Čapků, včetně pozůstalosti. Domnívám se totiž, že by se nejprve měly urychleně domluvit o jeho dalším využití, což by neměl být problém, a pak se obrátit na veřejnost a nestátní instituce s prosbou o finanční pomoc. Osobně rád přispěji. Jistě by pak ochotněji něco přihodil i „stát“.


Čtenář glos P. J. mi napsal:
Inflace je daleko vyšší, ČNB i ČSÚ počítají inflaci na základě srovnání růstu cen určitých položek spotřebního koše, ale neberou v úvahu tzv. ředění peněz - tedy rostoucí množství peněz, které kupují ten samý objem zboží a služeb.
Peníze narůstají "přirozeně" - tedy třeba podle tzv. páky z bankovního zákona vyplývá, že si banka může "naklikat" milión a půjčit jej tehdy, když si u ní někdo uloží jedno sto tisíc.
Nebo vznikají "nepřirozeně" - kupříkladu v prosinci 2011 povolila ECB evropským bankám "naklikat" mimo obvyklé páky (každá země ji má jinou) 500 miliard eur … a v lednu 2012 to zopakovala (prý pro rozhýbání trhu). Takže v Evropě během dvou měsíců narostl objem peněz o jede bilión eur.
Výsledek? Reálná inflace za rok 2011 byla v Česku 11,45% …
Nejčtenější článkyKontextová navigace

Úvodní strana Články