Články

Páteční glosy 31. 8. 2012

Čtenář glos Z. V. mi napsal:

Zaujaly mě dvě věci kolem obvinění a propuštění plk. Lessyho (jinak si rovněž myslím, že jde o věc účelově vyvolanou na objednávku). A sice:
1.) Nový policejní prezident Červíček PRVNÍ DEN (!) při nástupu do funkce slíbí odborářům 700 mil. Kč navíc pro policii. Samozřejmě proto, aby moc nepovykovali a věc co nejrychleji před veřejností utichla… Slovy SEDM SET milionů první den ve funkci !? A premier tzv. úsporné vlády rozpočtové odpovědnosti, který nedávno vyhodil ministra spravedlnosti prý za slabou rozpočtovou kázeň (tedy totéž, co nyní hned ze startu předvedl Červíček) se neozve ani půlslovem?? Policejního prezidenta odvolat nemůže, ovšem v příští vteřině u něj měl být na koberci ministr Kubice, kohože rozhazovačného to k policii jmenoval … Potažmo v důslednější variantě měl premier nést na Hrad rovnou návrh na odvolání ministra Kubiceho, neb selhal a jmenoval prezidenta zjevně rozpočtově neukázněného … Ovšem to by musel být premierem opravdu premier, nikoliv bezzásadový, tvarohový mamlas, popírající sám sebe ve vleku epochálního správce kasy ….
2.) Pokud se nepletu, zkraje roku 2012 dal sám ministr Kubice zastavit šetření GIBS vůči plk. Lessymu v téže věci, za kterou byl nyní ZNOVU obviněn a propuštěn od policie. Selským rozumem mi z toho vyplývá, že trestně obviněn by měl nyní být i ministr Kubice, neboť svým úkonem zastavení šetření v lednu 2012 se v tom případě dopustil spolupachatelství či maření vyšetřování u činu, který měl plk. Lessy spáchat…

 

Čtenářka glos JUDr. R. S. mi napsala:

Nechci vnášet zmatek do problematiky odposlechů, ale nedá mi to, abych nevyjádřila pochybnosti o úplné správnosti výkladu JUDr. K. P.
Pracuji jako advokát již 20 let (jako právník téměř třicet), a praxe soudů je rozhodně zcela jiná.
Ostatně kdyby to bylo tak jednoznačné, jak uvedený odborník píše, jistě by probíhal jinak i soud s Bártou a Škárkou.
Rovněž citovaný nález ÚS se týká nezákonné domovní prohlídky, což je úkon orgánů činných v trestním řízení. To je v pořádku, a byl by nezákonný i každý odposlech provedený těmito orgány v rozporu se zákonem.
U záznamů pořízených soukromými osobami není ale výklad zcela jednoznačný a soudy k němu přistupují různě. Musím však říci, že v mé praxi se mi odmítnutí nahrávek pořízených soukromou osobou ze strany soudu nikdy nestalo. Vím ovšem, že takové rozhodnutí nelze vyloučit, a také na to své klienty vždy upozorňuji.
Má rada v dané věci zní: chcete-li se dobrat objektivní informace, oslovte některého solidního justičního činitele.

 

Čtenář glos V. L. k témuž napsal:

Ve středečních glosách jste uvedl příklad (v souvislosti s odposlechy Michálka) “Když vyloupím banku a jediným důkazem bude kamerová nahrávka (pořízená, pochopitelně bez mého svolení), budu též osvobozen? “ a v dnešních glosách Vám na tento příklad odpovídá právník JUDr. K. P. “V případě kamerového záznamu Vámi uváděného by se zjišťovalo patrně, zda byl k jeho pořizování vysloven souhlas Úřadem na ochranu osobních údajů. Pokud by byl, pak by byl záznam legální.”.

Takže ten příklad modifikujme “Stanete se svědkem vyloupení banky a podaří se vám mobilem vyfotit pachatele. Je tato fotka – pořízená samozřejmě bez souhlasu zloděje a bez souhlasu Uřadu – použitelná jako důkaz?”.

 

Čtvrteční glosy 30. 8. 2012

Začínám dohlédat, kde je základní problém dnešního podivného světa: ve včerejších Lidovkách vyšel na titulní straně velký článek „Nezaměstnaní odmítají veřejné práce“ a v něm věta jedné takto „postižené“, kterak je tato práce „potupná“.

Kdyby vedle ní stál můj moudrý otec, zle by se na ni obořil se slovy: „Žádná práce není potupná, dělá -li se pořádně!“

 

Sociální demokracie pozastavila rozdávání půllitrových lahví s oranžádou na svých mítincích, neboť neobsahují povinný údaj o výrobci, prodejci nebo distributorovi.

Obávám se ovšem, že socialistickým oranžovým mozkům ani nyní nedojde, kterak všelijaká striktní nařízení, příkazy, zákazy a omezení komplikují život občanů a nadále se nebudou řídit zdravým rozumem…

 

JUDr. K. P. mi odpověděl na moji prosbu k právníkům:

Ohledně záležitosti pana Knetiga a nelegálního nahrávání jeho osoby lze citovat nález Ústavního soudu sp.zn. II. ÚS 1414/07, který říká, že „důkaz získaný nezákonným způsobem je absolutně neúčinný a v trestním řízení nepoužitelný.“ Tato praxe je letitá, nejméně od roku 1994.

Podle § 12 občanského zákoníku:

(1) Písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením.

(2) Svolení není třeba, použijí-li se písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky nebo obrazové a zvukové záznamy k účelům úředním na základě zákona.

(3) Podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy se mohou bez svolení fyzické osoby pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství. Ani takové použití však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby.

Pan Michálek v době pořizování svého záznamu jej patrně nepořizoval k účelům úředním a na základě zákona. Získal jej tedy nezákonným způsobem.

V případě kamerového záznamu Vámi uváděného by se zjišťovalo patrně, zda bylo k jeho pořizování vysloven souhlas Úřadem na ochranu osobních údajů. Pokud by byl, pak by byl záznam legální.

 

Moje p. s.: Velmi děkuji!

 

Čtenářka glos I. Ř. mi napsala k předvolebnímu speciálu ze Zlína:

Také jsem ten pořad poslouchala a nemáte pravdu, že o podpoře drobných a středních podnikatelů se nikdo nezmínil. Mluvil o tom komunistický kandidát a to jsem zase zaúpěla já, protože přesně tak slibovali komunisti před volbami po válce. Proto se divím, že včera nikdo z obecenstva nevstal, aby připomněl, jak to dopadlo, když se tehdy dostali k moci. Copak už o tom nikdo nic neví?

 

Přítel O. V. mi napsal:

Velmi mě pobavily zprávy dvou státních institucí, které plně zapadají do s nebezpečným rozkmitem blbnoucí současnosti. BIS a ÚOOZ ustaraně varují před prorůstáním organizovaného zločinu do státní správy za vydatného přikyvování protikorupčního generála Randáka (jeho ohlášenou kandidaturu na prezidenta považuji za jednu z nejpůvabnějších pitomostí celé "přímovolbové" šarády - doufám, že to odmítne, neboť paralela s Putinem se nabízí téměř okamžitě). Přitom, kdyby našimi daněmi placení hoši věnovali více času "otevřeným zdrojům", zjistili-by, že ke třem "pilířům" organizovaného zločinu - tedy drogám, prostituci a hazardu - před nějakou dobou přibyl čtvrtý - státní rozpočet. Tedy jeho systematické rozkrádání. Jedná se o pilíř velmi mocný, nevysychající (zatím) a za určitých okolností téměř "nepostižitelný". To za prvé. Druhý bod, kterého si mohli chlapci také všimnout je, že v našem státě už organizovaný zločin nemá kam "prorůstat". U nás je už pěkných pár let organizovaným zločinem sama státní správa. I když na svých slovech trvám, co s tím, nevím. Nejspíš by to chtělo hodně megatun…

Středeční glosy 29. 8. 2012

Také se všichni zlínští hejtmanští kandidáti předháněli v tom, kterak podpoří drobné podnikání, přičemž mluvili jen o penězích a dotacích. O zredukování byrokratické džungle pro podnikatele a o nižších daních nemluvil nikdo, dokonce ani ze strany dříve pokládané za pravicovou. Tristní to věc.

 

Nemohl by mi nějaký fikaný právník vysvětlit (nejlépe dvěma zcela protichůdnými názory), jak to vlastně je?

Soud ve známém případu Knetig neuznal coby důkaz nahrávky, které pořídil nahrávač Michálek, neboť nebyly pořízeny se svolením nahrávaného (prý jde o rozhodnutí ústavního soudu).

Když vyloupím banku a jediným důkazem bude kamerová nahrávka (pořízená, pochopitelně bez mého svolení), budu též osvobozen?

 

Ludvík Vaculík ve včerejších Lidovkách:

Dáte někomu větší dar: stát hned z toho chce mít daň, ač neměl žádnou zásluhu., snad že vám to už dříve nezabavil? Já si tu ohavnost uvědomuju, když čtu, že se bude zvyšovat poplatek třeba za zápis do katastru. Ten zápis přece nemůže stát více než dvacet pět korun! To ostatní je plat parazitům.

 

Čtenář glos D. P. mi napsal:

K nákupu učebnic a pomůcek bych si dovolil poznamenat, že některé socialistické výdobytky platily pouze v Československu a zdaleka ne pro celou socialistickou soustavu. Například v Sovětském svazu učebnice kupovali rodiče vždy. To stejné platilo pro léky, které se běžně hradily (předpis sloužil jenom pro jejich výdej).

Úterní glosy 28. 8. 2012

Svět se opravdu, ale dočista zbláznil. Včera večer po desáté jsem slyšel hřímat na ČT 24 hlasatelku Drtinovou: Některé školy musí používat i mnoho let staré učebnice a někde musí kupovat učebnice dokonce i rodiče!

 

Další z nesmyslných titulků: Ministerstvo práce a sociálních věcí mělo nepořádek v účetnictví.

Blbost: nepořádek v účetnictví měli konkrétní lidé, kteří byli placeni ovšem za účetnictví řádné. Jejich nadřízení je pak měli kontrolovat, za což byli též placeni, a zřetelně tak nečinili.

Politickou odpovědnost za celkový bordel pak nese ministr, který by se měl ihned poroučet, živit se v soukromé sféře a už nikdy nemít příležitost pracovat v politické funkci, neboť se zřetelně neosvědčil.

 

Velice rád bych se zeptal Václava Havla, známého rušitele československé zbrojní výroby po roce 1989 (potažmo jeho přítelkyně Madelaine Albrightové), co říkají na tento čerstvý údaj: Tržby USA za zbraně prodané do zahraničí se v minulém roce  ztrojnásobily…

 

JUDr. K. P. mi napsal:

V době, kdy trochu opadá rozruch ohledně dam ze skupiny Pussy Riot si dovolím upozornit na trestní zákoník v naší republice. Ten na jejich jednání pamatuje § 358, který říká:

(1) Kdo se dopustí veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném hrubé neslušnosti nebo výtržnosti zejména tím, že napadne jiného, hanobí hrob, historickou nebo kulturní památku, anebo hrubým způsobem ruší přípravu nebo průběh organizovaného sportovního utkání, shromáždění nebo obřadu lidí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) opětovně, nebo

b) jako člen organizované skupiny.

 

 Čtenář glos Z. T. mi poslal vysílanou perlu z intelektuálního prostředí Českého rozhlasu:

"Hradec Králové očekává příjezd ostravských fanoušků. Na nádraží máme svého zpravodaje a pokud se něco bude dít, budeme vás ihned informovat."

Pondělní glosy 27. 8. 2012

Nadstandardní vztahy Merkelové se Sarkozym vyústily ve vznik Merkozyho. Nadstandardní vztahy Merkelové s Hollandem tedy zákonitě musí vyústit v Merde.

 

Václav Bělohradský:

V české politické kultuře se místo politické opozice formuje opozice proti politice.

 

Čtenář glos M. V. mi napsal:

Rád bych reagoval na komentář čtenáře glos, který kdy označil Pride za „levicovou politickou akci“… Osobně jsem tam byl i se svými přáteli a nic nás nenadzvedlo víc než politické exhibice všech tam jmenovaných - Paroubka, Mladých socanů, Zelených, Šiklové, a dalších… Přestože jsme na akci přišli coby na pouliční karneval a slavnost, tak nikdo z nás nejsme levicoví a nikoho z těchto politiků bychom nikdy nevolili. Nakonec mezi svými gay kamarády neznám prakticky nikoho, kdo by volil jakoukoli levicovou stranu, čili včetně Zelených. O hlasy se dělí ODS a a TOP 09. Proto by bylo možná v zájmu objektivity dobré napsat, že podle mě velká /nadpoloviční/ část lidí v průvodu není sympatizanty levicových sil. Podle mě je mezi gayi mnohem více voličů pravice než v běžné populaci. Osobně jsem na rovnítko gay/účastník průvodu = levicový příznivce až trochu alergický, protože zaznívá napříč veřejným prostorem a není podle mě pravdivé.

 

A na závěr jeden nekorektní z USA:

Do baru vstoupí černoch, komunista, muslim a ilegální imigrant.
Barman se zeptá: "Tak co si dáte, pane prezidente?"

Nedělní chvilka poezie - tentokrát s Elizou Cookovou

Jen netvrď světu, že ty čekáš na mne…

 

Tři léta jsou to, co se známe, lásko,

co marně se ptám, zda si mne chceš vzít,

vždy slyším tvoje „Ještě počkej, lásko!“

a vnímám jen tvůj pobavený klid.

Jak často šeptám, jak často tě prosím,

jak často slyšíš „Tak kdy?“ z mojích retů?

Vždyť přece víš, co ve svém srdci nosím,

že čekáš na mne, tedy netvrď světu.

 

Mám krásný dům jak z pohádky, má lásko,

pln růží, myrty, květin nad něž není,

však poustevnu mi připomíná, lásko,

když nekvetou i pro tvé potěšení.

Mám zlatý prsten, který každé ráno

můj povzdech slyší „Tak kdy?“ z mojích retů,

a přitom stačí tvé slovíčko „Ano!“,

že čekáš na mne, netvrď tedy světu.

 

 

Úterní glosy 21. 8. 2012

To je pořád řečí o jakési krizi a nedostatku peněz a nutnosti šetření a vůbec. Nic takového určitě neexistuje, vždyť v severočeské Kadani postavili kilometr cyklostezky za 191 milionů korun. Prý z evropských dotací, což je argument jako noha! Jako bychom do EU nic nepřispívali a i ten rozdíl někdo nemusel ze svých daní zaplatit!

 

Petr Štěpánek na okraj Prague Pride:

Prague Pride je prý o toleranci. Opravdu? Ponechme stranou, že Česká republika je co do vnímání homosexuality jednou z nejtolerantnějších zemí světa a Praha pro homosexuály městem takřka zaslíbeným. Ponechme stranou i to, že odlišná sexuální orientace v Česku dávno nikomu nebrání, aby byl třeba ministrem, dokonce velmi oblíbeným ministrem, či třeba respektovaným moderátorem prestižního televizního pořadu. A že sexuální orientace dotyčného je naprosté většině lidí šumafuk, stejně jako to, zda dotyčný o své orientaci mlčí či se k ní veřejně hlásí. Z tohoto pohledu je zdejší boj za toleranci nošením sov do Atén. Ve skutečnosti je to ale obráceně. Jsou to právě protagonisté Prague Pride, kdo opakovaně projevují velkou netoleranci k jiným názorům. Co je ostatně tolerantního na tom, když účastníci „průvodu tolerance“ hanobí prezidenta země, ve které si dali dostaveníčko? A za co že ho to hanobí? No přece za to, že vyslovil svůj názor. Jiný názor!

Celá ta slavná Prague Pride vůbec není o toleranci, nýbrž o politice a byznysu. Levicové politice a sexuálním byznysu. Hle, zde si vykračuje Paroubek (NS-LEV21) s manželkou a psíkem. Zde zase debatují Liška (Zelení) a Šiklová (Pravda a Láska). A tady se usmívá prezidentský kandidát Dienstbier (ČSSD). Proč se tu natřásají? Bojují snad nošením sov do Atén za ještě větší toleranci? Ale kdepak. Oni tu dávají na odiv sami sebe, svoji vlastní toleranci. Údajnou toleranci. Ze všeho nejvíc tu ovšem nadhánějí voliče a politické body. Takže … čistá politika!

 

Čtenář glos J. D. se mne zeptal, zda neznám nějaký kontakt na někoho z těch třiceti lidí, kteří se chtěli zaručit za dr. Ratha, neb jim chtěl navrhnout, aby se na částku 14 milionů složili, když mu tak důvěřují…

 

Čtenář glos R. D. mne upozornil na parlamentní rozpravu z listopadu 1930, ve které je zmínka o tehdejším subvencování divadel:

„Pokud se týká divadel v Československu, dovoluji si jen stručně upozorniti, že z našeho velmi rozvinutého divadelnictví dostává se toho času vedle Národního divadla státní subvence 35 divadlům, která jsou provozována pod záštitou země, měst nebo jiných veřejných korporací. Pro tato divadla je ve státním rozpočtu preliminováno ne celých 6 mil. Kč.“

Pondělní glosy 20. 8. 2012

Někdo by měl vysvětlit Jiřímu Paroubkovi, že politik, který se producíruje všude, kde cítí, že by mohl trhnout nějaké hlasy, a to bez toho, že by byl osobně zaujat pro věc, není hrdým politickým homosexuálem, ale trapnou politickou prostitutkou…

 

Martin Novotný (primátor Olomouce za ODS) na facebooku:

Velmi často putuje oponentura do centra. Ve Výkonné radě ODS se však jaksi rozplyne. Nebo se přijme usnesení o jasném zásadovém postoji, který však jaksi skoro nikdy nepřežije koaliční jednání. Setrvání vlády je vždy vyšší, občas mám obavu, že už jaksi jedinou hodnotou…

 

Opsáno z facebooku: V daňovém systému zvýšená sazba nevede automaticky k vyšším příjmům, to si Kalousek plete s provizemi…

 

Svět se definitivně zbláznil: Titulek (crowl) na ČT 24 zněl „V Berlíně demonstrovalo 60 extremistů proti islámu“…

 

Čtenář glos J. R. mi napsal:

Tak jsem si dnes v souvislosti s francouzskou snahou poslat domů desetitisíce rumunských a bulharských Romů přečetl neuvěřitelné prohlášení eurokomisařky pro otázky spravedlnosti a lidských práv Viviane Redingové:" Každý stát má povinnost integrovat romskou populaci".

Ovšem o povinnosti romské populace snažit se integrovat do společnosti opět ani slovo…

 

Nedělní chvilka poezie - tentokrát s Edith Sitwellovou

Ve čtyři ráno

 

Duch v námořnickém křičí na římse,

jsem Belakerem,

tím allegrem negrem s koktejl šejkrem…

Proč kohout zpívá,

pročpak ztrácím se,

zas nekonečnou cestou vracím se?

Tropické listí mi šepotá bíle

jako ta voda, létám si čile,

z krajek dům bělavé vlnobití

odnáší do dáli, není zbytí.

Též mořská panna je bělounká zcela,

flirtuje se mnou, co asi by chtěla?

Letím dál listovím bílým jak voda…

chytám tu pannu, zas pouštím ji, škoda,

kdesi tam v dáli blíž písčité pláži,

Grand hotel sirén břeh zpěněný stráží…

V šíleném letu se zmítám a ztrácím,

na cestu bez konce opět se vracím.

Perličky hnízdo zřím, v něm spící ptáče,

vedle zas stéblo, jež samotou pláče,

jako chrt chvátá a svírá jak kleště

vichřice lítá: Co vidět mám ještě?

Ve větvích temných však rychlost se ztrácí,

minulé časy se na mysl vrací:

v nich holubi dech mají perníkový

a knihy čtou si obrýlené sovy

a hrdličky jak z kysaného mléka

se dívají, jak děvčátko se svléká

v svém pokoji, kde její „governante“

vždy mluví „lente“, chodí však „andante“,

kde princeznička, Madame, poslušná je,

tak hořký lék je sladký nektar z ráje…

Je z pěti přísad - pomni - diapente!

dí „governante“ a odchází „lente“…

A najednou se v okně objevuje

duch v námořnickém, zas je Belakerem,

tím allegrem negrem s  koktejl šejkrem -

tvář do úplňku právě nafukuje -

jak nosorožec černý (mořem pluje!)

Páteční glosy 17. 8. 2012

Děje kolem pražského dopravního podniku, kde byl na návrh Davida Vodrážky (ano, toho Davida Vodrážky) odvolán ředitel Vladimír Lich záhy po tom, co podal serii žalob kvůli hospodaření bývalého vedení, určitě ještě naberou na obrátkách.

A silně se opět ukáže, jak mizerné je, když správní a dozorčí rady ovládají politici.

 

V Pardubicích prý počmáral „aktivista“ Cach půl města nápisy „Media lžou“ a skončil kvůli nemalé škodě v cele. Přitom nemá pravdu: media nikdy nelžou. Ovšem nikdy také neříkají pravdu…

Jo, a navíc nechápu, proč je nazýván „aktivistou“, když je to normální vandal a blb.

 

David Rath uměl uplácet své nohsledy a podržtašky, bohužel nikoliv ze svého. Jak upozornily Hospodářské noviny, vyplatil svým „externím poradcům“ přes pět milonů korun, ačkoliv není dohledatelné za co. Ovšem  v jednom případě bych asi věděl: právník Jan Mach, který získal coby poradce pro zdravotnictví a právo 1,25 milionu, zpracovával pro Ratha všechny žaloby na mne za ten známý (a bohužel nedostatečný) záhlavec…

 

McDonald české literatury Michal Viewegh se těší na premiéru filmu „Svatá čtveřice“, ke kterému napsal scénář. Na reakce kritiků se prý ale netěší a dodává: „Těšíte se snad vy k nešikovnému zubaři?“

Pěkné přirovnání…hned mi připomnělo jednu poučku starého pána primáře Mareše: Zlaté můstky jsou jako mauzolea - na pohled krásné, ale uvnitř většinou skrývají mrtvolu.

Jako by už tehdy znal píárem nablýskané Vieweghovy texty…
Nejčtenější článkyKontextová navigace

Úvodní strana Články