Články

Středeční glosy 21. 3. 2012

Včera se mi při hřímání ve sněmovně velmi líbil šéf sociálních demokratů Sobotka. Prohlásil totiž, že opozice má kontrolovat plnění vládních slibů.

A pak vůbec nevyčetl vládě, že chce zvyšovat daně bohatším, ač to vůbec neměla ve vládním prohlášení…

 

Už dlouho jsem neslyšel něco tak „falešného a prázdného“ jako Jana Švejnara, vyčkávajícího kandidáta na prezidenta republiky, v pořadu Radiožurnálu.

Jen a jen „ušlechtilé kecy“ bez jakéhokoliv konkretního obsahu: ve školství je třeba udělat reformu a dávat peníze tam, kde to bude nejefektivnější, rozpočet je třeba stabilizovat a pak provést funkční analýzu, kde šetřit a budoucí prezident musí mít vizi a strategii.

O své případné vizi a strategii pochopitelně neřekl ani jedno konkrétní slovo.

 

Rozvíjí se debata o nákupu nových belgických kulometů pro českou armádu za čtvrt miliardy korun a kupodivu se nevede hlavně o tom, zda je vůbec nakoupit  a proti komu je budeme potřebovat, ale o tom, že budou tradičně dvojnásobně dražší než za kolik je nakupují jinde.

Nemohu se zbavit dojmu, že jediným rozumným řešením by bylo armáda z gruntu zrušit a vystavět maličkou novou, která by byla nedílnou součástí integrovaného záchranného systému. Poprvé v historii by tak na něco byla.

 

Čtenář glos P. J. doplnil svůj včerejší mail následujícím brilantním textem:

K mé včerejší poznámce ještě doplňuji, že můj příspěvek do fóra k Holešovské výzvě nakonec zveřejněn nebyl, nejspíš byl příliš heretický a pro administrátory fóra intelektuálně (či intelektově?) nezvládnutelný a nestravitelný.

Čtením řady příspěvků z tohoto fóra ve mně neustále narůstalo zděšení, kolik pohrobků totality se zde najednou znovu vynořilo, a to i mezi mladou generací, která reálný socialismus nezažila. Ale zároveň jsem se i poučil a doplnil si vzdělání. Dozvěděl jsem se např., že před listopadem 1989 zde byly prosperující průmysl a neméně prosperující zemědělství, které byly následně za přispění zločinných vlád (jedním z největších zločinců je jakýsi Klaus) rozvráceny a rozkradeny. Ze zoufalství jednotlivých výkřiků jsem nabyl dojmu, že nejvíc ony kritiky naštval fakt, že si taky nenakradli.

O tom, že zde před rokem 1989 bylo prosperující hospodářství, může mluvit jenom úplný trouba nebo demagog. Naivní český idealista a romantik (žijící pod silným vlivem zbožnění Václava Havla a spol.) si bude stále myslet, že totalitu zničily myšlenky disidentů a jejich neutuchající protirežimní ofenzívy. Nic proti disidentům, i když i mezi nimi byla “šlechta” a plebs, o němž toho mnoho nevíme, ale který by si zřejmě zasloužil mnohem více pozornosti i uznání, než oficiální bojovníci s režimem, kteří se zhusta rekrutovali z “odkopnutých” přisluhovačů tohoto režimu. Jako prakticky uvažující člověk ale vím, že pád totality byl především ekonomickou porážkou komunismu, politická změna byla již pouhým doprovodným jevem.

Ve škole jsme se učili, že otrokářský společenský systém zanikl, protože se přežil a byl především ekonomicky neudržitelný. Otroky bylo stále těžší a nákladnější získat, otroka bylo nutno živit, jeho motivace k práci byla nulová a k práci byl nucen nákladným systémem dozorců. Jinými slovy, jeden produktivní otrok živil stádo neproduktivních darmožroutů.

Když se podíváme na socialistické “prosperující” hospodářství, vysledujeme překvapivě shodné rysy s oním dávno překonaným hospodářstvím. Máme zde vládnoucí vrstvu, bandu s patentem na rozum, která o všem rozhoduje a nepřipouští debaty. A je zde armáda demotivovaných “pracujících”, kteří jsou povětšinou jen povinně zaměstnáni, protože jinak by jim hrozilo stíhání pro trestný čin příživnictví. Tito pracující, kteří jsou sice v oficiálních projevech vždy vynášeni na piedestal, jsou v praktickém životě postaveni na úroveň otroctva, protože nemají a nesmějí mít vlastní (jiný) názor a jejich případná iniciativa může mít jen “povolený a schválený” rozsah (viz trestné činy nedovoleného podnikání). Tato socialistická nesmyslná přezaměstnanost a umělá zaměstnanost musela být dlouhodobě též neufinancovatelná. A nad vším, bdělé oko StB. O tom kdo, jak a kolik v rámci společného a společenského vlastnictví kradl, se tradují legendy. Tak čemu se dnes divíme, že “ti nahoře” kradou. Oni totiž kradou, a vždy kradli, i “ti dole”. Jde jenom o míru a ochotu si to přiznat.

A ještě k tomu “prosperujícímu” hospodářství za socialismu. Ono bylo celé jedna velká loupež, byly ukradeny velké průmyslové podniky i malé živnosti, byla ukradena zemědělská půda a násilím zkolektivizována. Kolik životů a lidských tragédií si toto “prosperující” hospodářství vyžádalo nějak těm internetovým nostalgikům uniká. A když se vyčerpaly nakradené zdroje, které nahospodařily generace skutečných hospodářů, pak poslední ránu možné prosperitě zasadila RVHP. Průmysl i zemědělství produkovaly bez ohledu na náklady a potřeby odbytu, vždy pod euforickou a nabubřelou představou, že politickým rozhodnutím přemůžeme přírodní, a tedy i ekonomické, zákony. Že to jednou musí padnout na hubu, bylo víc než jisté. Bohužel to trvalo příliš dlouho. (Nepřipomíná vám to taky tak trochu Bruselskou E(U)konomickou školu?).

A teď to tu máme znovu, Holešovská výzva, líbivá a chytlavá hesla, která vyjadřují spravedlivé rozhořčení mas “obyčejných lidí”. Problém je, že pod populistickým nátěrem vykukují staré a oprýskané transparenty Gottwaldových šiků.

 

Čtenář glos B. O. mi napsal zajímavý názor:

Holešovská výzva jeví se mi úsměvnou mimo jiné i pro upřímný postesk organizátorů: „V tomto krátkém časovém období spontánního vzniku nebylo reálné hned formulovat body našeho programu pro následné období.“ Takže program dohromady dát, to jim moc nejde.

Na druhé straně ale v onom „krátkém časovém období“ prokazují reálnou schopnost jasně formulovat, co který z artefaktů jejich hnutí bude stát, kde a jak ho pořídit – a hlavně zaplatit: „Je možno si objednat kovové odznaky s nápisem „Stydím se za vládu a prezidenta a chci jejich demisi“. Cena je 20 Kč za kus. Cena visaček z tvrdého papíru se stejným nápisem je 5 Kč za kus.

 Jestli právě tohle není celý ten program.

 

Opsáno z facebooku:

Vládo a koaliční poslanci !
Začněte už sakra dělat kroky, které nebudou nasírat vaše tradiční voliče. Vyhažte polovinu úředníků, zrušte 80% naprosto zbytečných institucí a neziskovek. Zrušte nesmyslné dávky a příplatky, které se mnohdy zdvojují. Zlikvidujte maximum restriktivních zákonů a nařízení, kterými nás zaplevelili socani. Potom se k vám začnou tradiční voliči vracet, možná že i důvěra a třeba přijdete na to, že v rozpočtu zůstane ještě dost peněz.

 

 

Úterní glosy 20. 3. 2012

Čtenář glos P. J. mi napsal:

Dnes jsem se dostal k pořadu Hyde park (zřejmě ze 16.3.2012), kde byl přítomen protagonista, nyní hodně zmiňované, Holešovské výzvy občan Slávek Popelka.

Vydržím hodně, ale tuto truchlohru jsem nedokoukal. Takového zoufalce jsem už dlouho nespatřil, avšak toto seznámení mne pohnulo k tomu, abych se na onu Holešovskou (podle mnohých nadšených sympatizantů též “Holešovickou” výzvu – co je do pár písmenek, hlavně, že protestujeme) výzvu zaměřil blíže a věru jsem nebyl zklamán. Dokonce mi to nedalo a přidal jsem svůj komentář do jakéhosi fóra, kde se to hemžilo podporujícími výkřiky. Můj komentář, který silně vybočoval ze zavedených znění, jsem opustil ve stadiu, že “čeká na schválení”, takže pro jistotu je tam zřejmě nějaká ta cenzurka, abych neboural procento příznivých ohlasů a podpor.

Vzhledem k tomu, že většina komentářů zněla jako bolševické agitky, tak jsem si dovolil tam napsat, že teď už stačí jen založit Lidové milice a vyjít do ulic. ROH již máme, soudruh Zavadil se chápe iniciativy, aby nepřišel o zásluhy. Rovněž jsem se zmínil, že dokážu pochopit naštvanost, neb i mně se řada věcí nelíbí, ale že lidská nepoučitelnost, zabedněnost a blbost jsou neodpustitelné a trestuhodné. Mnozí se tam vyjadřovali o nutnosti rozvíjení vzdělanosti, ale jejich gramatický projev a cit pro dějinné souvislosti a uvědomění si, kam takové “lidové vzpoury” vedou, protože většinou končí revolučními tribunály a likvidací všech, kdo nemají ten “jediný a správný názor”, svědčí o pravém opaku.

Bolševik v nás stále žije a daří se mu docela dobře. Svoboda projevu umožňuje hlasité vyjádření i takových názorů, za něž by mělo následovat pár facek. Problém je, že sbírky různých nespokojenců kritizují, stále někoho vyzývají k odchodu a pořád nás neopomínají upozorňovat na to, jak je zde všechno špatně. Ale ze všeho toho hulákání vůbec nevyplývá, kdo má ony “nezbytné a oprávněně požadované” změny provést, stále je tu ten zavedený odosobněný způsob vyjadřování “mělo by se, je třeba, aby, musí se atd.”. Velice oblíbené je i zaštiťování se tzv. “obyčejnými lidmi”. Zřejmě patřím mezi lidi neobyčejné, protože mně tito křiklouni z duše nemluví. Neuznávám tyto výzvy a považuji je za vrcholně nebezpečné, protože jejich primitivizmus, a primitivizmus jejich nositelů, je báječnou příležitostí k tomu, aby se do vedení takových iniciativ postavili lidé, kteří nemají zábrany a manipulaci s davem využívají jen pro svůj vlastní prospěch. Následky jsou vždy tragické.

Proto případným nespokojencům se stávajícím stavem přiznávám jen jedinou legitimní formu odporu a protestu: jděte do politiky, sestavte program a získejte pro něj lidi, kteří vás zvolí. Pak můžete začít měnit věci třeba k lepšímu. Ale plané výkřiky, výzvy, prázdná slova bez alternativních řešení, to je jen cesta k diktaturám všeho druhu či v lepším případě k trapnému vystoupení v TV.

 

Zlatá slova politologa Stanislava Balíka: Za morální zdevastovanost národa, již Holešovská výzva přičítá vládnoucímu režimu, nemůže politika. Může za ni špatná výchova - a především doma, potom teprve ve škole či jinde.

 

Pondělní glosy 19. 3. 2012

Vila, kterou postavil  Miloš Holeček v Pardubicích, se má zbourat. Postavil ji bez povolení, a to v pardubickém parku. Příliš spoléhal na to, že místní politikové splní to, co mu zřejmě slíbili, totiž změnu územního plánu a legalizaci stavby za desítky milionů.

Proti rozhodnutí „zbourat“ už prý není odvolání. Uvidíme. Zbourat by se však ten dům měl, a to z estetických důvodů…

 

Čtenář glos J. B. mi napsal:

Pod tlakem „lidu“ nebo na „přání“ lidu ČT24 pozvala v pátek do HydeParku jakéhosi pana Popelku. Pokud jste se díval, pak není třeba komentáře, pokud ne, tak si toho pána pusťte ze záznamu, tak nějak by mohl vypadat nultý díl seriálu Francouzská revoluce, kterou nedávno opakovali v TV. Ty další jistě znáte …., Robspierre, vláda teroru, revoluční tribunály, pařížští měšťané stěžující si na Radnici, že krev od gilotiny tak páchne, že jim kazí obchody ….., přeloženo do současnosti – dlažební kostky, vymlácené obchody, stávky… Ne, ne, pane doktore, to není nemožné, jen je to zatím pravděpodobné tak 50 na 50.

Dodávám: je to jako s každou infekcí. Pokud se nevymýtí  hned v počátku, hrozí opravdu sepse… Snažím se, seč mi síly stačí, všechny varovat a poukazovat na historické zkušenosti. Pokud to nepomůže, pak nezbývá, než se aktivně bránit (až do těch hrdel a statků)…

 

Opsáno z facebooku:

V Prachaticích vypsali veřejnou soutěž na „výtvarnou výzdobu výklenkových kapliček a božích muk na Svatopetrské cestě v Prachaticích“. To by samo o sobě nebylo nic tak zvláštního, kdyby radní neodhlasovali až třetího v pořadí (což u nás není nic neobvyklého), ovšem součástí tohoto vybraného návrhu byla podobizna Václava Havla naroubovaná na tělo Svatého Václava.

Prý to není nejapný vtip, ale fakt. Nevíte někdo něco o tom?

Nedělní chvilka poezie - tentokrát s Williamem Allinghamem

Předjaří

 

Už pro ten dnešní prosluněný den

rád naživu jsem, vnímám jeho krásu

jak byl by to ten nejvlídnější sen;

pár mladých lístků chvěje se v tom času,

modř nebe nelze vnímat bez úžasu,

též meze, stráně, kopec nejeden,

jak ze safírů; míli vedle jen

pak moře barvy stříbřitého vlasu.

 

Tu v člunu vlhké sítě rozplétám

a krávy vodím z jejich pastvy zpět,

též předu přízi doma na zádveří,

pak na perutích vzlétám, když se zšeří

a naslouchám, jak drobný poeta,

té krásné písni. Umět ji tak pět!

 

Páteční glosy 16. 3. 2012

Brusel pozastavil Česku čerpání dotací a v dubnu k nám přijede německá kancléřka Merkelová. Jak to spolu souvisí? Velmi: jde o společný tlak, abychom „nezlobili“, drželi hubu a krok a promptně se připojili k „fiskálnímu paktu“. I stane se…

 

Šéf mise Mezinárodního měnového fondu v Řecku Poul Thomsen, že pokud Řecko nepřijme včas doporučená opatření, mohla by se spustit „neudržitelná dluhová dynamika“. 

Přeloženo do lidštiny: nastal by další bankrot…Přitom i velkému naivkovi musí být jasné, že nastane, byť se mu zase bude říkat zcela jinak.

 

Opsáno z facebooku:

Frustrace z české politiky? Nu, a čemu se divíte, když zde rozhoduje český volič?

Pollo alla sienese

Rozpis pro dvě osoby:

 

4  stehýnka či prsíčka

1 stroužek česneku

10 lístků šalvěje

15 černých oliv

bílý pepř

sůl

trocha mouky

2 lžíce másla

2 lžíce olivového oleje

1/8 l suchého bílého vína

1/8 l drůbežího vývaru

 

Kousky kapouna opláchneme, osušíme, osolíme, opepříme a lehce obalíme v mouce. Česnek na drobno posekáme.

Máslo a olej rozpálíme v kastrolu a kousky z obou stran zprudka opečeme. Pak přidáme česnek a šalvěj a  též je krátce osmahneme. Zalijeme vínem a vývarem a pod poklicí cca ½ hodiny dusíme.

Nakonec přidáme olivy nakrájené na proužky a dusíme dalších 20 minut.

 

Doporučená příloha: šafránová rýže

Doporučené víno: bílé toskánské, třeba od slavných Marchesi Antinori…

 

Středeční glosy 14. 3. 2012

A pak, že není kde šetřit: Michal Uhl, syn známého disidenta a trockisty Petra Uhla, přednáší na vysoké škole v zimě „Antropologii komiksu“ a v létě „Antropologii her“ („od opičení až k playstation“, jak zní anotace jeho přednášek)…A co to dá jeho žákům? Zde je jeho autentická odpověď: „Přidaná hodnota je, že lépe rozumějí komiksu“.

Úplný Baťův mladý muž, co říkáte? Ovšem bohužel za naše…

 

Čtenářka glos V. Ž. mi napsala:

V městě Brně byli spokojeni s ředitelem Správy veřejné zeleně, nicméně uběhlo 5 let, kdy do funkce ředitel nastoupil a bylo nutné hodnotit jeho práci. Někdo by si mohl myslet, že by bylo dobré, aby se sešli radní + odborníci + možná ještě někdo, prošli si Brno (třeba virtuálně), zhodnotili ekonomické ukazatele a řekli si, jako svéprávní lidé - ten je opravdu dobrý, dělá to, co má, má dobré nápady….. - toho si tu ještě necháme. Toho magistrátní nejsou schopni, aby byli kryti (zřejmě), vypíší konkurz na nového ředitele. Přihlásí se zájemci nic netušící o tom, že se vlastně nový ředitel nehledá. Dají dohromady všechna osvědčení, ověřené kopie, ověřené podpisy apod, což je stojí asi tak 500,– + opakovaná cesta do Brna, pokud nejsou místní. 1. kolo předložení všech potřebných dokladů + projekt, jak dále a lépe se zelení v městě Brně; 2. kolo psychologické testy; 3. kolo pohovor před devítičlennou komisí. Vše, co jste jim kdy poskytli vám vrátí se slovy "Bohužel, byl vybrán jiný kandidát…." Mohli by být alespoň v závěru poctiví a říci: "Potvrdili jsme stávajícího".

Perlička: K žádosti o zařazení do výběrového řízení je nutno připojit m.j. čestné prohlášení, že jste nebyli studenty na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Děržinského…

 

Úterní glosy 13. 3. 2012

Na druhé straně odměny, které dává svým úředníkům ministr práce a sociálních věcí Drábek  -  jednomu náměstkovi vloni přes milion korun, druhému 790. 000.-, třetímu 590.000.- a čtvrtému 490.000.-, jsou určitě na místě. Vždyť změna vyplácení sociálních dávek byla pracná a hlavně skvěle zvládnutá, tak proč bychom těm hochům z našich kapes nepřispěli!

Ovšem, kontrolní otázka na závěr: myslíte, že kdyby v rámci úspor nedostali ani korunu odměn, okamžitě by odešli dělat k nějaké soukromé firmě, neboť ty po nich natahují ruce? A strašlivě by na ministrestvu chyběli?

 

Ze soudu s předsedou poslanců Věcí veřejných Vítem Bártou a poslancem Jaroslavem Škárkou (dříve VV) se nesmí stát politický proces, který by ovlivňovalo veřejné mínění, uvedl premiér Petr Nečas. Podle něj musí soudce rozhodnout objektivně.

Zajímavé: ministerský předseda má pochybnosti o justici ve státě, který řídí…co s tím míní udělat?

 

Čtenář glos P. B. mi napsal:

Minulý týden jsem se zájmem sledoval HydePark s hentakým kanadským novinárom žijícím na Slovensku který se stal slavným s kauzou Gorila. Pán Fico se vraj v onom konspiračním bytě podle odposlechů vyskytoval celkom cca 140 X !!!!, mnohem viacej kem pravicový politici…..

No a vidíte výsledek volieb.

Co si z toho na rozdíl od pana knížete vzít za ponaučení? Že přece většině voličů je ve vztahu k volbám úplně ale úplně jedno kdo že a jak krade, asi proto, že všichni a oni tedy kradou také, ale že volí zásadně toho, kdo jim to dovolí i do budoucna, ať již formou přerozdělování peněz od těch pár romantiků kteří ještě platí daně, nebo utrácením čerstvě vytištěných peněz, které v nejrůznějších dávkách pravidelně dostanou, či postupným rozprodejem a zadlužováním.. Hlavně nemuset moc pracovat a mít se dobře pokud možno co nejdéle. (To varovné „Po nás potopa“ je vůbec netrápí neboť historii dávno zapoměli a platí, že „ještě jaksi nebylo aby nějak nebylo…“

 

Čtenář glos V. J. mi napsal k soudu s Vítem Bártou a Jaroslavem Škárkou:

Nemrzí Vás, že nežijeme v dobách bájných soudců typu Šalamouna, kdy tento soudce mohl znesvářeným stranám přidělovat tresty dle svého uvážení? Jistě by to v takovém případě dopadlo tak, že tento soudce by ani nečekal na závěr líčení a po chvíli pozorování té estrády by povstal a pravil: Jste všichni vinni tím, co jste to všechno vzájemně rozehráli, jak jste se k sobě chovali, o co jste více méně všichni usilovali. Velmi poškozujete naši společnost a naši zemi. Stydím se za vás a je mi z vás všech na nic. Odsuzuji vás všechny, tak jak jste tu před soudem defilovali, paušálně jednoho každého k půl roku veřejně prospěšných prací, na jejichž vykonávání budu osobně dohlížet a při sebemenší výhradě ke kvalitě této vaší práce vás zavřu. Zároveň vám zakazuji po dobu 10 let vykonávat jakékoliv veřejné funkce. A bylo by to vyřešeno.

 

Čtenář glos J. M. mi napsal:

Výměnou za podporu bruselské pomoci Řecku nechala premiérka Radičová padnout svoji vládu a pustila k moci opozici. Myslím, že jen politickým diletantismem se to vysvětlit nedá.

 

Opsáno z facebooku: Říci „ano“ vystoupení z EU může jen šílenec, anebo Schwarzenberg, který se právě probudil a myslel si, že se hlasuje o popravě Václava Klause.

Pondělní glosy 12. 3. 2012

Kocourkovské války kol akreditace plzeňské právnické fakulty dokonale ukazují absurdity českého právního řádu. Jak jednodušší by byla situace, kdyby platil zdravý selský rozum: ten, kdo akreditace uděluje, má také právo je odebrat, přičemž jsou jeho rozhodnutí přezkoumatelná správním soudem. Tečka.

 

Rokfór neboli vtip roku v podání Karoliny Peake: „Přes opovržení, kterého se nám dostává, se nemáme zač stydět.“

 

Čtenář glos P. B. mi napsal:

Moc mě mrzí, že náš pan president odsoudil tu veselou taškařici s veverkami, sleduji to při práci celý den a moc se bavím. Škoda, že pan president nemá čas se také dívat, určitě by se také dobře bavil… A jsou to výkony vskutku pěkné, ono nahrávat si nahrávajícího (nadsázka) je asi jako lhát o lži. To si musíte pamatovat, nezamotat se v tom, několikastupňová lež je náročná. Věřím, že to ten roztomilý mladíček v roli soudce to zvládne i když pokud bude nahrávající nahráván nahrávaným nahrávajícím, bude to dost náročné. K tomu jsou opravdu ale opravdu potřeba životní zkušenosti, a ne leckde, buď v Čechách, nebo v Jerevanu. A ne věnovat veškeré úsilí tomu zachovat si vážnou tvář pro kamery…

 

K návrhu ODS, aby politici nesli hmotnou odpovědnost za úroveň veřejných dluhů se vyjádřila i ústavní soudkyně Eliška Wagnerová, které se takový návrh nelíbí: „Poslanci často nemají přehled, jak zákon, pro nějž hlasují, zvedne výdaje.“

Dodávám: takoví poslanci nemají ovšem ve sněmovně co dělat!

 

Slovenský povolební komentář na facebooku:

Tak dlho nebývam hore ani na Silvestra, akurát zvracal som dnes oveľa skôr.

Nedělní chvilka poezie - tentokrát s Edgarem Albertem Guestem

Když se nedaří

 

To přetěžko vám prominu,

že sedíte si ve stínu

a smutek máte ve tváři,

že v životě se nedaří.

To myslíte, že sousedům

sám postavil se jejich dům?

Že jenom na vás pršívá

a jiné dřina bavívá?

Že mimo vás se daří všem,

vždy vycházejí se šéfem

a znají jenom radosti?

Vždyť každý má své starosti!

 

Lze štěstí získat kňouráním?

Pak také kňourat uháním!

Či nepřátele zahání

to neustálé kňourání?

Když po sousedech kouknu svých,

jak sebe sama viděl bych:

jsou zoufalí i veselí

a často dřou i v neděli,

jsou přešťastní i nešťastní,

klíč k úspěchu vždy nevlastní,

zdar bývá k nim též lakomý,

jsou prostě stejní jako my!

 

Až jednou najdu člověka,

jenž neštěstí se neleká,

neb odpřisáhnout může hned,

že přátelský je vždycky svět,

že nikdy ránu nedostal

a neví, co je bol a žal,

že z blízkých nikdo nezemřel,

vždy na rtech jenom úsměv měl,

co začal, nikdy nezkazil,

vždy vesele a šťastně žil -

pak přestanu se také smát

a budu s vámi naříkat.

 

 
Nejčtenější článkyKontextová navigace

Úvodní strana Články