Články

Nedělní chvilka poezie - tentokrát s Alfredem Austinem

Slepota lásky

 

Že láska je vždy slepá, dobře vím,

vždyť nevidím nic z veškerých krás světa,

nic z radostí, nic z bujných barev léta,

když bez tebe tu bezúčelně dlím.

Vždyť ani záři slunce nevidím,

zda zima je či všechno kolem vzkvétá,

kos připomíná sýčka zpěvem svým

a do nadbytku chudoba se vplétá.

Když temnotou však zazní tvoje kroky,

tvých očí záře navrátí se zpět,

pryč slepota je, trápící mne roky,

hned započnou snad všichni ptáci pět,

zní radost z žití z každé jejich sloky,

vždyť ze tvé krásy čerpá krásu svět.  

Přichází jaro z daleka...

Čtvrteční glosy 1. 3. 2012

Ministerstvo obrany nechá vyrobit 350 stojanů na nové samopaly a příslušenství. Za zaokrouhlených 12 milionů korun. I jal jsem se počítat: v roce 2011 nakoupila armáda 3.500 nových samopalů, letos jich má přibýt 1.800 a v příštím roce zbývajících 2.500 kusů. Celkem tedy 7.800 kusů. Tedy jeden stojan na 22,28 samopalu s příslušenstvím za 34.286 korun. Uskladnění jednoho samopalu v tomto stojanu  tak vyjde na 1538,50 korun. Zajímavé…

 

Čtenář glos M. K. mi napsal:

Současné studentské protesty jsou jako kdyby v akciové společnosti management a zaměstnanci upírali akcionářům kontrolovat dění ve firmě přes představenstvo a dorozčí radu. Absurdní, jen studentům a akademické obci to tak ani trochu nepřipadá.

 

Čtenář glos A. Č. mi napsal:

Ve včerejším zpravodajství ČT1 jsem viděl dva rozhořčené rozhovory s protestujícími studenty ze Slovenska a následně jejich zapojení se do manifestace.
Vyhledal jsem si na internetu jak je to s placením školného pro zahraniční studenty.
"Pro zahraniční studenty platí stejná pravidla jako pro studenty české. To znamená, že když jsou schopni studovat v češtině, tak školné neplatí, pokud studují v cizím jazyce, tak školné platí." Dále jsem se dočetl, že u nás v minulém studijním roce studovalo 9300 slovenských studentů.
To není malá sumička na jejich podporu. Když se jim to nelíbí, proč nejdou studovat domů? Co nám přinesou po ukončení studií?

 

Čtenář glos D. L. mi mj. napsal:

Konečně mi dovolte poznámku k tomu pravému důvodu stávek, čímž je krácení rozpočtů vysokých škol. Když jsem studoval naši fakultu, bylo nás v prváku 400, a to všichni mí spolužáci z průmyslovky, kteří se hlásili, udělali přijímačky a fakultu dokončili. Teď máme téměř 1200 studentů a tomu odpovídající nárůst pedagogů (včetně mne). Dobří studenti v Gaussově křivce naštěstí zůstali. Žádný boom zázračných dětí však nenastal, bereme studenty stále více z chvostu. Idea, že se něco zlepší, když půl populace projde vysokou školou, myslím, vzala za své. Naopak je mi líto, jak bylo degradováno učňovské školství. Věřím, že mnoho bakalářů, kteří skončili u výrobních pásů, mohlo být šťastnější i váženější v nějaké řemeslné profesi. Navrácení se k původním počtům studentů a rozpočtům je na místě.

 

Čteníř glos J. R.:

Doporučuji Vaší pozornosti účast studentů při volbách do akademických senátu. Filozofická fakulta UK v Praze 7% detaily jsou k nalezení zde: http://www.ff.cuni.cz/FF-8238-version1-protokol.doc  :-)

 

Čtenář glos J. B. mi napsal:

Buď žiji někde úplně jinde, než jsem si doposud myslel nebo jsem úplně blbý. Úplně blbý proto, že jsem studoval obyčejnou vysokou školu stavební a ne některou z těch, pro praktický život skvělých škol, jejichž bakalářské práce níže uvádím.
Masarykova univerzita
Fakulta sociálních studií

Publikum soap opery Ordinace v růžové zahradě a jeho genderová vztahování se: etnografická studie
Disertační práce se zabývá genderovým vztahováním se publika české soap opery Ordinace v růžové zahradě (Surgery in the Rose Garden) k zobrazeným postavám, jejich charakterům a jednáním v souvislosti s vlastním vnímáním a produkováním genderu. Vychází z paradigmatu interpretativní sociologie (interpretative sociology) a využívá metod etnografického přístupu k genderu (West a Zimmerman 1987, česky 2008; Goffman 1989; Kessler and McKenna 1978). Teoreticky se opírá o genderové teorie publik tzv. ženských žánrů
Tělesné sebepojetí sportovních tanečníků
Anotace: Platilová, Lenka: Tělesné sebepojetí sportovních tanečníků, bakalářská práce Brno, MU 2006, 81 s. Cílem práce bylo zmapovat tělesné sebepojetí tanečníků sportovního tance, s přihlédnutím k vlivům, které na ně působí. V diskuzi je získaný popis tělesného sebepojetí konfrontován s výsledky výzkumů, které se zabývají souvislostí tělesného sebepojetí, genderu a sportu.
Laboratoř mezidruhové komunikace
Fakulta humanitních studií

Osobnost papouška šedého (Psittacus erithacus) a její stabilita v čase
1) Úvod
Tématem mé práce je osobnost papoušků šedých a její stabilita v čase a prostředí. Termín osobnost se běžně používá pouze v psychologii člověka a jeho použití u ostatních živočišných druhů je zatím stále předmětem diskuzí. Biologie tento pojem spíše opomíjí, více než na pátrání po osobnosti se soustředí na charakteristiku druhu či populace. Pro individuální projevy chování jedinců daného druhu nemá biologie jednotné pojmy ani metody, proto lze jednotlivé studie jen těžko srovnávat a ověřovat validitu získaných výsledků. Termín personalita je tudíž u zvířat stále předmětem sporů a vědci spíše sahají po tzv. zástupných termínech, jako behaviorální syndrom či behaviorální profil. Přesto lze říci, že výzkumů zabývajících se individualitou jedinců v rámci druhu stále přibývá a pokud se podaří sjednotit terminologii a metody jednotlivých etologických skupin, mohlo by se v budoucnu podařit prokázat to, co většina chovatelů ví už dávno: že navzdory tomu, jak to pojmenujeme, je i v rámci druhu každé zvíře odlišné, má svou vlastní individualitu.
Bože můj, čím se budou živit tito Bc. ?

Dodávám: bohužel vesměs jako státní úředníci a budou na nás vymýšlet podobné vyhlášky…

 

Čtenář V. U. mi napsal:

Myslím, že není nutno vymýšlet hesla nová, stačí oprášit i některá starší. Ani jsem netušil, že se mi ještě někdy v životě budou vybavovat vzpomínky na dějepis ZDŠ:

(Akademická)Půda patří těm, kdo na ní pracují…

 

Středeční glosy 29. 2. 2012

František Matějka na idnes:

Přístav Pireus ve Středomoří jen tak nepřehlédnete. Jeho podstatnou část, kterou pronajal před dvěma roky na pětatřicet let bývalý premiér Papandreu, ovládá čínská firma Cosco. Zatímco firma zaplatila Řecku sjednanou cenu, jede bez potřeby státních či unijních dotací, vydělává a chce se v lokalitě dál rozvíjet a zaměstnat více lidí, stěžují si současní zaměstnanci na to, že musí pod taktovkou mentality asijského vedení makat…

Inu, Čína, která je v očích spojených socialistických států Evropy sociálně nesolidárním komunistickým totalitním režimem, pošlapávajícím námi zastávaná všeobjímající lidská práva, vstoupila na starý kontinent a názorně nám tu ukazuje, jak funguje kapitalismus…

Řekové, prodejte Řecko Číně celé. Sice budete muset místo zakládání odborů makat, ale za pár let jste z ekonomických problémů venku a nová generace už možná získá ty správné pracovní návyky. Soudě ostatně z toho, co se v Evropě děje, mohou následně v klidu na řadu přijít Portugalsko, Španělsko nebo Itálie. Snad by to lidi ve zbylých státech z toho falešného sociálního rovnostářství konečně probralo.

 

Čtenář  glos K. K. nabízí studentům hesla k „Týdnu neklidu“:


Plzeňská práva - náš vzor!  

Univerzita Karlova na 259.místě ve světě - na to jsme hrdí! 

Snažit se a být nejlepší? Proboha proč?

Diplomky made in Google!

Všechno chceme zadarmo - školy, hudbu, filmy, informace!  

Nevěřte nikomu nad třicet! Mohl by mít znalosti a zkušenosti.

Fair play? Co to je?

 

Opsáno z facebooku:

Nezávislý tisk? Presstitutky!

 

Úterní glosy 28. 2. 2012

Skupiny napojené na veřejné penězovody jsou všechny stejné, lhostejno zda jde o lidský odpad nebo univerzitní dony: dejte nám co nejvíce peněz a nechte nás dělat si s nimi, co sami uznáme za vhodné a hlavně nás nekontrolujte, to zvládneme sami!

 

Vysvědčení by se této vládě psalo velice lehce: na jedné straně výpis zvýšení daní, na straně druhé snížení počtu zbytných a zbytečných úřadů a institucí, počet propuštěných úředníků a počet zrušených nesmyslů, které v posledním dvacetiletí vyplodili…

Už na první pohled by to vypadalo na propadnutí…

 

Opsáno z facebooku:

Čím více peněz dává stát na vzdělání ve společenských vědách, tím větší rozvrat společnosti, její prosperity a jejích hodnot.

Pondělní glosy 27. 2. 2012

"Symbol srpu a kladiva vyjadřuje zcela obecně spojení dělníků a rolníků v boji proti nadvládě kapitálu. Rudá pěticípá hvězda je považována za symbol komunismu, je to však i tradiční symbol svobody," stojí mimo jiné v policejním vyrozumění ze Semil.

„Svastika neboli hákový kříž je symbol používaný mnoha kulturami, s mnohonásobným významem, obecně je chápána jako symbol štěstí, značně později se pak stala také symbolem nacismu“, chce se mi dodat.

Navíc ovšem dodávám: přestaňme už konečně bojovat proti symbolům, lhostejno jakým, za nic nemohou, a hlídejme si nositele totalitních myšlenek, postojů a činů, a to bez ohledu na symboly, které zrovna užívají!

 

Evropský komisař pro daně, cla, boj proti podvodům a audit Algirdas Šemeta (vsadím se, že jste jeho jméno až na výjimky nikdy neslyšeli, neboť je to výplod eurounijní „demokracie“) publikoval v pátečních Lidovkách článek, obhajující daně z finačních transakcí. Budiž, má to v popisu práce. V tomto textu se ovšem objevuje podivuhodná věta: „Prakticky nepodložené jsou i argumenty, že břemeno daně v konečném důsledku dopadne na občany a podniky.“

Pokud si to soudruh eurokomisař opravdu myslí, pak by nám měl vysvětlit, kde se ty peníze z daní navíc najednou vezmou. A komu v konečném důsledku logicky ubydou.

My zíráme, vy zíráte…

 

Celoživotní pozorování mne dovedlo ke stejnému závěru jako Alexandra Tomského, který v pátečních Lidovkách napsal:

Intelektuálové nejsou nikdy ekonomy, obchodníky nebo dělníky, ba dokonce ani matematiky nebo logiky. Jinak řečeno, nemají nic společného s ekonomickou oblastí, zato vždycky podepisují kolektivní politické manifesty za záchranu světa…Cítí se morálně nadřazeni nad všemi skeptiky (škarohlídy)a každý pokus přitáhnout je zpátky na zem považují za negativistický primitivismus. Pozor na intelektuály, říká Paul Johnson, na ty zlepšovatele a polepšovatele světa, za nimiž leží hekatomby mrtvých.

 

Čtenářka glos K. H. mi napsala:

V pátečním (24.2.2012) článku J.Troníčka z Práva mě víc než obsah o zakázkách IT šokoval termín “vysoutěžit“ ve větě, kterak si další zakázky vysoutěžily firmy… Moje první reakce byla, že pokud nás autor informuje o prznění státních zakázek, nemusí u toho prznit i český jazyk. Ale po zadání do vyhledávače se na slovo „vysoutěžit“ objevilo přes 3000 výsledků v dost příšerných větných konstrukcích, až mě to zmátlo. Ale nakonec je to zřejmě logické – výsledkem soutěže už není vítězství nebo prohra, ale společné vytěžení maximálního zisku pro zadavatele a některé soutěžící – tedy vy-sou-těžení. A tak se soutěž skloňuje podle slova soulož – společné ležení/ společné těžení. Nehledě na to, že některé vysoutěžené zakázky by teoreticky mohly být jistým dílem i vysouložené. Češtině zdar a některým autorům zvláště!

P.S. Mohl by mi někdo vysvětlit politický úkaz Jana Švejnara? Existuje alespoň jeden důvod, proč by měl být prezidentem jakékoli země, potažmo České Republiky?

 

Čtenář glos J. K. narazil na další skvělý projekt:

Název projektu: Laboratoř pro experimentální výzkum náboženství

Číslo: CZ.1.07/2.3.00/20.0048

Přidělená dotace: 27 mil. Kč (ukončení projektu 2013)

Řešitel: Masarykova univerzita, Brno

Zaměření projektu (výňatek):

Sleduje světový trend kognitivního přístupu při studiu kultury s cílem etablovat inovativní výzkumné metody do společenskovědního výzkumu i v České republice. Dvanáctičlenný tým začínajících vědců, především z oborů religionistiky a psychologie, vedou a školí špičkoví zahraniční odborníci s bohatými zkušenostmi s experimentálním výzkumem i prací v terénu.

 

 A čtenář J. V.:

Personální strategie - efektivní řízení lidských zdrojů na Krajském úřadě Plzeňského kraje"

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/57.00035

Částka: 2 725 800,00 Kč

Doba realizace projektu: 1. říjen 2010 až 30. září 2012

Popis projektu

Projekt je zaměřen na zefektivnění řízení lidských zdrojů na Krajském úřadě Plzeňského kraje a zavádění moderních koncepčních metod řízení lidských zdrojů, jejichž využití umožní optimalizovat kompetence jednotlivých pracovníků a vytvořit efektivní systém jejich hodnocení. V rámci projektu budou tyto metody pod vedením odborníků na danou oblast aplikovány na skupinu vedoucích úředníků, čímž bude umožněno pracovníkům personálního útvaru osvojit si znalosti a dovednosti potřebné k dalšímu využití při následné práci se všemi pracovníky úřadu.

 

A do třetice dotovaný projekt, kterého si povšiml čtenář glos D. S.:

Jihočeská rozkoš

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/43.00119

Částka: 5 359 736,00 Kč

Doba realizace projektu: 1. květen 2010 až 30. duben 2013

Cíle projektu

Cílem projektu je motivovat sexuální pracovnice k odchodu ze sexbysnysu a návratu do společnosti a na trh práce.

 

 

 

 

Nedělní chvilka poezie - tentokrát s Herbertem Trenchem

Nevchází ke mně v horku dne, kdy růže

stíny ztrácí,

nevchází ke mně v podvečer, kdy pouštím

z hlavy práci.

 

Jakmile noc však nastává a dolů

k moři schází,

za svitu hvězd a voskovic pak ve snách

ke mně vchází.

Krémová rukolová polévka

Rozpis pro dvě osoby:

 

1/8 litru olivového oleje

30 g čerstvých listů rukoly

1 malá šalotka

1 malý stroužek česneku

10 g másla

 ¼ litru drůběžího vývaru

1/8 litru suchého bílého vína

1/8 litru smetany

1 lžička hladké mouky

sůl

cayenský pepř

 

Rukolu zbavíme tuhých stopek. Na pánvi rozpálíme olivový olej a rukolové lístky v něm za občasného promíchání osmahneme do mírně křupava. Pak je necháme okapat na kuchyňském papíru. Malou část odložíme na ozdobu a zbytek nakrájíme na drobné kousky.

Šalotku a česnek nasekáme na jemno a osmahneme na másle. Zasypeme moukou, promícháme a než mouka začne hnědnout, za stálého míchání zalijeme vínem.

Přidáme drůbeží vývar a 10 minut povaříme. Pak přidáme smetanu, osolíme, opepříme a vmícháme rukolové lístky.

Polévku rozmixujeme ručním mixérem, čímž ji zároveň mírně našleháme. Opětovně prohřejeme.

Servírujeme do předehřátých talířů nebo misek, ozdobíme osmahlými rukolovými lístky a podáváme s bílým chlebem. 

 

 

 

 

Páteční glosy 24. 2. 2012

Německá vláda v tichosti opět seškrtává, a to značně, zločinné dotace na solární elektřinu. Čísla totiž ukazují, že naivní představy socialistických inženýrů dobra opět nefungují: dotace se ukázaly být jednak ohromným trasferem peněz od chudších k bohatým (i malé střešní panely jsou osazené na vilách nikoliv chudáků), nerozpohybovaly solární výrobu v Německu (70 % užitých panelů vyrobila Čína) a také představy o investicích do solárních technologií se nepotvrdily: činí totiž 2 - 3 %, namísto kupříkladu procent šesti u automobilového průmyslu. Bohužel, za tento zločinný nesmysl a podvod nikdo zavřen nebude…

 

Čtenář glos S. N. mi napsal:

Ppřekvapuje mne, že u kauzy odvolání státního zástupce Rampuly nikdo nepoložil otázku : Jak je možné, že vcelku banální záležitost, jako je odvolání úředníka z funkce nedokáží zvládnout nejkvalifikovanější právníci jako je nejvyšší státní zástupce a ministr spravedlnosti? Je chyba u nich a
nebo u soudu ? Je ještě pochopitelné, že soud posuzuje správnost formálních kroků při odvolání, ale vůbec pochopitelné není, jak může posuzovat plnění pracovních povinností odvolávaného úředníka nebo závažnost jeho pochybení.  Jeli pravda, že se po výměně na státním zastupitelství otevřely staré a rozsáhlé kauzy, potom je evidentní, že odvolání pana Rampuly muselo řadě lidí velice vadit. Určitě měli eminentní zájem na vrácení p. Rampuyi do funkce a určitě mají k dispozici značné prostředky. Nikdo se neodvažuje naznačit, že nezávislý soud mohl být ovlivněn nebo přímo zkorumpován, ale fakta, že se soud mimořádně posuzoval důvody odvolání, a že rozhodl prakticky obratem tomu nasvědčují. Ještě poslední otázku na závěr. Může občan, při naprosto nepředvídatelném rozhodování našich soudů, alespoň tušit, že jedná v souladu se zákonem ? Asi ne.

 

Čtenář glos A. P. mi napsal:

Poznámka ke Coca Cole je velmi trefná, můžete se ale podívat na stránky www.esfcr.cz  (realizované projekty/operační program lidské zdroje a zaměstnanost) – tolik „komplexnosti“ jste asi ještě neviděl a těch peněz na jednotlivé projekty a hlavně pro firmy jako je CC nebo Accelor Mittal, atp, jsou snad stovky.

Co si necháme líbit a kdo si na tom všem nabalí kapsu je zřejmé.

Je mi smutno z toho, že nemůžeme sehnat peníze na opravu nebo výstavbu nové školy nebo silnic v naší obci a přitom by nám bohatě postačili částky ze dvou až tří větších „komplexních“ akcí.

 

Také čtenář glos R. Š. mne ujistil, že obdobně zločinných projektů jsou stovky a že jej nejvíce zaujal následující:

Komplexním vzděláváním zaměstnanců členských organizací České společnosti pro větrnou energii ke zvýšení jejich adaptability.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.06/52.00167

Příjemce: Česká společnost pro větrnou energii

IČ: 60448571

Trvání projektu: 01.01.2011 - 31.12.2013

Náklady projektu: 10 636 211,00 Kč

z toho veřejné náklady: 10 636 211,00 Kč

 

Čtvrteční glosy 23. 2. 2012

Vesměs s názory Winstona Churchilla souhlasím, ale po tom, co mne života mého družka přesvědčila, abych si po měsících až létech zapnul televizor a podíval se na pořad stanice Prima s názvem „Prostřeno!“, hrubě nesouhlasím s jeho větou  „Hlavním argumentem proti demokracii je pětiminutový rozhovor s voličem!“. Platí totiž beze zbytku můj čerstvý postřeh: „Hlavním argumentem proti demokracii je shlédnutí deseti vteřin pořadu „Prostřeno!“

 

Osobně pokládám státní či evropské dotace za hrdelní zločin, ale některé spíše za ještě něco horšího…

Komplexní inovace vzdělávací koncepce Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/35.01266

Částka: 10 023 746,40 Kč

Doba realizace projektu: 1. listopad 2010 až 31. říjen 2012

 

Jen političtí naivkové si mohou myslet, že bruselští úředníci chtějí potrestat Maďarsko odnětím dotací kvůli nedostatečné snaze snížit schodek státního rozpočtu: prostě se unijním socialistům nelíbí Orbánova vláda a tímto způsobem se snaží přispět k jejímu pádu…  
Nejčtenější článkyKontextová navigace

Úvodní strana Články