Články

Úterní glosy 15. 5. 2012

Sedm lidí z Pražského dopravního podniku dostalo odměny ve výši přes 8 milionů korun. Za co, je zřejmé každému, kdo cestuje pražskou hromadnou dopravou a podivuje se nad výší jízdného. Zajímavější  je ovšem reakce dozorčí rady tohoto podniku, plné komunálních politiků:všichni shodně tvrdí, že o odměnách neměli nejmenší tušení.

Jakpak by na to tato „dozorčí“ slova reagovali dřívější obyvatelé Prahy, kupříkladu kat Mydlář?

 

V časopisu Týden včera vyšel srdceryvný článek o rodině, které chtějí exekutoři vzít rodinný domek, ačkoliv si jen půjčili na zbudování půdní vestavby pro syna 250.000.-Kč a jak článek končí, „jako by nestačilo, že je rozhodnutí vybudovat půdní vestavbu přišlo bez úroků již na zhruba 750.000.- Kč“.

To tvrzení je totiž falešné: na těch 750.000.- Kč je nepřišlo rozhodnutí vybudovat půdní vestavbu, ale rozhodnutí vzít si od soukromé firmy půjčku 250.000.- Kč s tím, že půjčku do půl roku splatí s úrokem 74.000.- Kč a další jejich hloupé kroky.

Je nejvyšší čas zavést povinné ekonomické vzdělávání, a to nejraději už od školky. Ne, že bych si dělal iluze, že se i pak nenajde dost naivů, ale rozhodně jich šmahem ubyde.

 

Čtenář glos J. S. mi napsal:

14.5. jste zveřejnil názor čtenáře P.B., které je silně jednostranný a vychází z naprosté neznalosti problematiky.

Nechci komentovat řepku, není to moje parketa a navíc si myslím, že je to hovadina. Ale v energetice se pohybuji více než 15 let a problematice obnovitelných zdrojů se věnuji posledních 5 let, takže o tom něco vím. Směle mohu říci, že větrné elektrárny jsou značně nespolehlivý zdroj a v Čechách na ně nejsou vůbec podmínky. Otázka fotovoltaických elektráren je trochu složitější. Na zemědělské půdě nemají co dělat a patří maximálně tak na střechy objektů, či do průmyslových areálů. I když jejich ekonomika je bez masivní podpory neudržitelná, z energetického hlediska to není tak zlé. V době masivního rozvoje klimatizací naopak FTE rovnají diagram zatížení soustavy. Lze říci svítí-li slunce, FTE vyrábějí a klimatizace se spouštějí.

Zcela jiná je ale situace u bioplynoých elektráren (BPS). Ty, pokud jsou provozovány zemědělci (a většinou to tak je), skvěle zapadají do zemědělského cyklu. Za prvé velmi dobře zlikvidují kejdu hospodářských zvířat, za druhé zracovávají travní senáž, která v minulosti hnila na hromadách v různých remízcích. Také s cíleným pěstováním kukuřice a jiných plodin pro BPS to není tak zlé. Jak je známo, je u nás nadbytek nevyužité zemědělské půdy především v podhorských oblastech a zemědělské plodiny se na jednotlivých polích musí střídat. Kukuřice vetšinou obsazuje pole, která by jinak ležela ladem. Také "odpad" z BPS tzv. digestát je vynikající hnojivo, které plně nahradí drahá průmyslová hnojiva. BPS tak zlepšuje ekonomiku zemedělského podniku.

I když jsem odpůrcem různých dotací, BPS beru tak trochu na milost. Při vhodné velikosti příspěvku na tento obnovitelný zdroj je možno redukovat různé jiné dotace do zemědělství např. příspěvek na sečení travních porostů a navíc se zajistí i údržba kulturní krajiny.

 

Pondělní glosy 14. 5. 2012

Do politiky se chce  vrátit recyklovaný Martin Bursík, vídící příležitost spoluvládnout s ČSSD. V rozhovoru v časopisu Týden dokazuje, že se nic nového nenaučil a nic starého nezapomněl: o kterémkoliv politikovi se v rozhovoru zmíní, vždy jen velmi negativně, samozřejmě mimo sebe.

Pamatuji ho ještě z období dělení OF, kdy jsem s ním musel jednat a už tehdy odpoledne neplatilo, co ráno slíbil…

 

Čtenář glos P. B. mi napsal:

Bioplyn - kvůli jeho výrobě se bude muset pěstovat něco rychle rostoucího, aby se to pak nechalo shnít. Běžného organického odpadu je na provoz bioplynové stanice pro výrobu elektřiny nedostatek. Tudíž kromě řepkových a fotovoltaických lánů zemědělské půdy se další půda odsoudí k pěstování biomasy. Samozřejmě, že biopaliva do pohonných hmot, fotovoltaika, větrníky, připomínající štětky na čistění WC mís, a biomasa nejsou schopné existence bez vydatných dotací ze státního rozpočtu, tj. z našich kapes. Pohonné hmoty zdražují kvůli povinému přidávání biopaliva, elektřina kvůli povinému výkupu a zajištění zisku vlastníkům těchto neužitečných výrobních prostředků. Navíc tím, že obsazují půdu pro pěstování užitečných rostlin (např. obilí, řepa, atd.), produkty z nich se stávají vzácnější a tudíž dražší. To je trojí "užitek" z těchto zelených zvrhlostí. Dopady na ekologii a tvář krajiny jsou už dnes nepřehlédnutelné.

Parlament přehlasoval prezidentovo veto dalšímu legislativnímu násilí. Udělal to z blbosti, anebo pro peníze? Pokud se myslí boj proti korupci vážně, jeden jmenovitý seznam korupčníků existuje z hlasování parlamentu proti prezidentovu vetu. Navíc je zločin zesílen o to, že byl proveden ve spolčení. Že to někdo udělal z blbosti? I blbost je trestná, pokud napáchá miliardové škody.

 

Čtenář glos V. T. mi napsal:

U tzv. státních maturit je zřízena funkce školního maturitního komisaře
(ŠMK). Školení na tuto funkci trvalo několik měsíců a školitelé samozřejmě
nepracovali zadarmo, cestovné nebylo nulové a za učitele na školení museli
pracovat jiní učitelé.
Práce ŠMK v tomto týdnu na naší škole:
7.30 - příchod do školy (Cermat vyžadoval nejpozději v 7.00)
7.55 - otevření bedny se zadáním , předání jednoho až tří balíčků a dvou až
šesti obálek jednomu až třem zadavatelům (plus několik podpisů stvrzujících
předání)
7.57 - zaplombování bedny, dva podpisy o zaplombování
10.00 (plus minus 10 minut - déky zkoušek jsou v různých předmětech různé)
převzetí obálek s odpověďmi žáků (plus několik podpisů…), cca 10 minut
skenování odpovědí a odeslání do Cermatu
12.05 - stejná práce jako v 7.55
12.07 - stejná práce jako v 7.57
14.00 - stejná práce jako v 10.00
14.15 - předání naskenovaných dokumentů řediteli školy (archivují se 45
let), několik podpisů stvrzujících předání
14.20 - odchod ze školy (v pátek již 13.20)
V těchto 4 pracovních dnech konalo zkoušku celkem 21 studentů.
Za každou započatou hodinu práce dostane ŠMK odměnu 130 Kč (před zdaněním),
za druhý týden společných maturit tedy 4 x 8 x 130 - 1 = 4030 Kč. K tomu je
nutno přičíst náklady na cestovné.
Netuším, na kolika místech se celkem maturuje (má-li škola více oddělených
budov, je komisař vyslán do každé budovy, tedy na jedné škole může působit
více komisařů).
Milióny naskakují - a odměny komisařů jsou ty nejmenší částky, které se v
zavedeném systému maturit vyplýtvají.

 

Nedělní chvilka poezie - tentokrát s Aleisterem Crowleym

Chvalozpěv na Lucifera

 

Čin mimo zlo a dobro smysl ztrácí,

též život, který nekončil by smrtí.

Jak stroj je, který přesně dělá práci,

vše bez váhání na své cestě drtí

a s hroznou chutí, přitom vše co dělá,

jen  jeho cílům  prospívá a slouží.

Je vzácným prvkem smrtelného těla,

jenž žárem ohně do duše se hrouží,

vždyť bez něj život navždy v prázdnu krouží.

 

Jak temný rubín jeho tělo září,

když se sluncem si za úsvitu hraje

a prohání se s čirou vášní v tváři

kol pitomého oplocení ráje.

I pouhá nicka jeho vlivem vzkvétá,

všem rozumářům duše mučí dlouze

a v život mění sterilitu světa,

vše čisté máchá v poznání a touze,

klíč k radosti dá v žití po svém pouze.

Petra májová...

Páteční glosy 11. 5. 2012

A další zcela neúplná zpráva: ministr zdravotnictví Leoš Heger po poradě s premiérem Petrem Nečasem oznámil, že do konce června skončí projekt IZIP, tedy elektronických zdravotních knížek, který doposud přišel Všeobecnou zdravotní pojišťovnu na dvě miliardy korun.

Ve zprávě totiž zcela chybí, jaké tresty obdrželi všichni ti ouzcí cabrnochové a jejich pomocníci z VZP za to letité dojení zdravotního pojištění s přesuny do Švýcar.

 

Není už nejvyšší čas učinit z Řecka eurounijní protektorát s jmenovaným protektorem z Bruselu, když už ti Řekové nejsou schopni si vládnout dle nadiktovaných osnov sami?

 

Poslanec Tomáš Úlehla (ODS) na facebooku:

Dnes jsme v poslanecké sněmovně schválili Zákon o podporovaných zdrojích energie (obnovitelné zdroje - OZE), vetovaný presidentem ČR, a kromě úspory 21 mld. Kč ze státního rozpočtu nastavili jasná pravidla režimu výroby energie z bioplynu, biokapalin i OZE.

Moje poznámka: Neměl by Tomáš Úlehla podat na prezidenta Klause žalobu? Vždyť v době, kdy se šetří, kam se člověk podívá, chtěl prokazatelně zabránit úspoře ve výši 21 miliard!

Čtvrteční glosy 10. 5. 2012

U Ústavního soudu se bude projednávat návrh sociální demokracie, který navrhuje zrušit neplacené první tři nemocenské coby opatření neústavní.

Opět mi to zavdává příčinu nechápavě kroutit hlavou nad neschopností našeho systému řešit jednoduché věci dle zdravého selského rozumu.

Vzhledem k tomu, že nemoc je typická pojišťovací událost, bylo by totiž na místě použít exaktní pojišťovací matematiku a uzákonit v tomto státě jednoduchý systém: kdo si chce zřídit nemocenské pojištění, obrátí se na jednu z konkurujících si pojišťoven a vybere si z nabízených pojišťovacích produktů nemocenského pojištění ten, který mu nejvíce výší pojistného a rozsahem i obsahem plnění vyhovuje. Tečka.

Většina občanů je totiž zodpovědných a proti neprkotinám se pojistí. Nezodpovědní pak po zásluze ostrouhají kolečka.

Zdá-li se vám takový systém nesolidární, pak si uvědomte, že už samotné pojištění je solidaritou pojištěných. Touží-li pak někdo po solidaritě zodpovědných s nezodpovědnými, měl by přece ve výše popsaném systému vždy možnost někomu takovému pojištění platit. Pochopitelně ze svého.

 

Ekonom Pavel Páral v dnešní MF Dnes:

Když včera premiér Nečas hovořil o tom, že na přijetí eura budeme připraveni za osm až deset let, hovořil o něčem, co součástí tohoto řešení nebude. Jestli budeme něco za deset let přijímat, tak to mnohem spíše než euro bude německá marka.

 

Čtenář glos P. P. mi napsal:

Dobrý den, pane Macku, rád bych Vám napsal, že Vaše kritika poměrů v EU není vždy zasloužená. Já jsem přesvědčen, že úředníkům v Bruselu vždy leží na srdci, abychom si neustále užívali života plnými doušky. Vždyť se podívejte, dokonce je na toto téma vypsán i tendr: "Marketing and communications campaign for the 'Authentic Caribbean rum' marque in European and North American markets". Osobně si myslím, že podobné zaslužné projekty by měly mít daleko větší rozpočet než jen pouhých 5,2 mil. EUR, jsem hluboce přesvědčen, že naši konzumenti Tuzemáku potřebují patřičně doplnit svou kvalifikaci o nové progresívní přistupy a diverzifikovat portfolio svého know-how. V neposlední řadě se také jedná o nezištnou pomoc zemím v oblasti Karibiku, které stojí na prahu budování svobodné společnosti. Musíte uznat, pane Macku, že si úředníci rozhodně nezaslouží Vaši břitkou kritiku! Přeji hezký den. PP. Odkaz: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:65374-2012:TEXT:EN:HTML

 

Středeční glosy 9. 5. 2012

Zase jedna zcela neúplná zpráva:

Projekt elektronického receptu na léky stál čtyři roky práce  a 180 milionů korun. Za celou dosavadní dobu existence jej využilo osm tisíc lidí, takže vydání jednoho e-receptu přišlo na 22,5 tisíce. Státní ústav pro kontrolu léčiv vypisuje novou soutěž za 32,5 milionu korun na zabezpečení bezproblémového provozu elektronických receptů.

V této zprávě totiž chybí kdo a kolik let vězení a jak vysokou náhradu škody za takový způsob hospodaření s veřejnými prostředky obdržel.

 

A opět to stejné:

ČEZ koupil většinový podíl v albánské distribuční síti za 2,6 miliardy korun. Kumulovaná ztráta za poslední tři roky činí více než 2 miliardy a výroční zpráva ČEZ přiznává, že za další tři roky může vzrůst o dalších 10 miliard.

Zodpovědní manažeři už v ČEZu nedělají – užívají si miliony z akciových motivačních programů…

 

Miloš Zeman v rozhovoru pro MF Dnes:

„Kritizoval jsem a budu i nadále kritizovat většinu účastníků internetových diskusí, protože to je stoka. Devadesát procent účastníků těchto diskusí jsou zakomplexovaní idioti, kteří zaprvé o věci nic nevědí, zadruhé požívají vulgarismů a neumějí pořádně česky a zatřetí si vzájemně nadávají, což není diskuse.“

Jak jinak, Miloš Zeman se opět mýlí: je jich rozhodně více než devadesát procent.

 

Čtenář glos P. K. mi (s hlubokou znalostí věci) napsal:

Ministerstvo vnitra ČR v rámci "Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost" letos vyhlásilo výzvu č.89 pro získání dotace na "Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy".
Dotace je čerpána z Evropského sociálního fondu a mohou o ni požádat obce, kraje a hlavní město Praha, včetně všech 22 městských částí.
A nyní pár zajímavostí.
Celkem má být ( a počítejme, že bude) na dotacích rozděleno 510 mil. Kč (85%) přímo z Bruselu a počítá se, že 90 mil. Kč (15%) bude finanční spoluúčast žadatele. Ve finále bude utraceno 600 mil. Kč.
V desítkách a stovkách miliard přeposílaných z Prahy do Bruselu a zpátky, celkem drobné číslo, zdá se.
Dále to začíná být zajímavější.
Minimálního hodnota jednoho projektu je stanovena na 1 mil. Kč (na MVČR se zřejmě nazabývají drobnými) a jeho maximální hodnota na 10 mil. Kč. Máme tedy stanovené mantinely finanční. Pokud by si ovšem některý starosta či hejtman myslel, že za tuto částku vybaví úřad počítači nebo programy, není tomu tak. Nákup softwaru je limitován částkou 60 tis. Kč a nákup drobného hmotného majetku částkou 40 tis. na jeden projekt.
Za co tedy budou ony peníze utraceny ?
Podívejme se tedy na do výzvy, ocitujme pár bodů a pokusme se rozklíčovat ministerský newspeak.
Oblast podpory: Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy.
(institucionální = úřední, takže zřejmě posílíme úřední kapacitu a zároveň ji uděláme efektivnější)
Specifické cíle:
- Zvýšit kvalitu regulace
(Takže stávající regulace prostřednictvím stovek zákonů a vyhlášek je málo kvalitní, či nedostatečná, nebo nerozumím modernímu významu slova regulace.)
- Zefektivnit vzdělávání, odbornou přípravu a rozvoj zaměstnanců a úřadů územních samosprávných celků a politiků, včetně volených zastupitelů územních samosprávných celků.
(Zřejmě tedy nestačí povinnost každého úředníka absolvovat vstupní vzdělávání, průběžné vzdělávání a prokazovat zvláštní odbornou způsobilost danou zákonem o úřednících. Nemluvě o tom, že každý člověk, který chce uspět na trhu práce se průběžně vzdělává sám, po celý život a za své. Pro voleného politika by to snad měla být povinnost. )
- Zlepšit kvalitu řízení a managementu v úřadech
- Zmírnit regionální rozdíly v poskytování veřejných služeb a zajistit jejich adekvátní dostupnost.
- Zvýšit transparentnost a otevřenost úřadů
(Zde jaksi také nestačí, namátkou, zákon o poskytování informací, zákon o veřejných zakázkách, zákon o střetu zájmů, zákon o obcích, zákon o poskytování informací, zákon o rozpočtových pravidlech obcí, nemluvě o povinnostech vyplývajících z organizačního a jednacích řádů, které do detailu rozpitvávají povinnosti úředníků a zastupitelů.)
No nic. Postupme do vyššího levelu.
Bod 3.1 výzvy - Podporované aktivity:
- aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti územní veřejné správy a veřejných služeb včetně zavádění sledování výkonnosti úřadů územní veřejné správy a analytické činnosti k identifikaci prostorů pro zlepšení a k návrhům řešení v oblasti transparentnosti a efektivity řízení rozpočtu a nástrojů na podporu řízení rozpočtového procesu s cílem zvýšit schopnost reakce na dopady ekonomické krize,
- posilování etických standardů ve veřejné správě
- provádění analýz veřejné správy k navrhování realizace postupů a činností vedoucích ke zvyšování efektivity, kvality a transparentnosti veřejné správy a racionalizace rozdělení kompetencí v rámci orgánů veřejné správy a racionalizace rozdělení kompetencí v rámci orgánu veřejné správy s důrazem na efektivnost
- vybudování kapacit a nástrojů pro tvorbu, monitorování a evaluaci politik a strategií v územní veřejné správě
Zde nemohu nevzpomenout na scénku ze slavné české komedie osmdesátých let, kdy básník Štěpán Šafránek učí Emila Nádeníčka košatit věty…
Bude se tedy školit, bude se metodicky řídit, bude se provádět analýza, budou se zavádět moderní metody řízení, bude se implementovat a aplikovat, a budou se realizovat systémová opatření….samozřejmě prostřednictvím firem a společností, které mají nezbytné kvalifikační předpoklady, certifikáty, a které jsou na to všechno už připraveny. Jak jinak. To vše za minimálně 1 mil. Kč na jeden projekt.
Podobnost s buzerační implementací ISO v soukromém sektoru je čistě náhodná. Prostě, jak praví kolegové na jiném foru, prodej leštěných prdů.

Ano, za toto bude utraceno 600 mil. Kč, tedy hrubým propočtem 60 Kč za každého občana ČR .
Použít dotaci na něco jiného není možné. Brusel to tak chce, Brusel si to žádá.
Nebude za to ani metr chodníku, ani jeden sloup veřejného osvětlení, ani jedna kanalizační vpusť … Tedy ani jedna z podstatně důležitějších věcí pro obec a její obyvatele.
Drtivá většina slušných starostů nebo zastupitelů malých obcí, jejichž práce je denně kontrolována sousedy-voliči, by dokázala onu šedesátikorunu za každého obyvatele utratit podstatně smysluplněji.
I kdyby ji třeba měla investovat do "lidských zdrojů" v podobě mladých dobrovolných hasičů, kteří jednou vystřídají ty stávající.

 

Opsáno z facebooku:

Merkel + Hollande = Merde.

Nedělní chvilka poezie - tentokrát se Samuelem Johnsonem

Kýžených máš dvacet jedna,

nastal konečně ten den,

spousta slávy, suma hvězdná,

Velký sir John – prostě sen!

 

Odvázaný ze řetězu

utrácení v lásce měj,

divý vítr, štika v jezu,

šetrnosti vale dej!

 

Bětku, Katku, také Jenny,

vesele si proháněj,

spíše libru nežli penny

s nimi utratit hned spěj!

 

Vždycky buď, kde neřest žije,

odkud svítí hříchu zář,

karbaník vždy veselý je,

lichvář mrzutou má tvář.

 

Mince, ty se, sire Johne,

musí stále kutálet.

Ctnostný život? Jenom to ne,

kuplířka jej zpestří hned.

 

S kumpány pak popíjení

nade všecko měj vždy rád,

nad to žádný palác není,

stejně je v něm vlezlý chlad.

 

Jestli poručník či matka

spílat budou ti a klít,

zbývají přec zadní vrátka:

vždy se můžeš oběsit.

 

 

 

 

 

 

Páteční glosy 4. 5. 2012

Pomáhat a chránit? Ve vedlejší vesnici Rovensku každou chvíli policisté postávají a měří rychlost na rovném přehledném úseku, kde se dle pamětníků nikdy nestala jediná dopravní nehoda. A vybírají a vybírají jak středověcí lapkové…

Proč, proboha, nestojí na místech nejčastějších nehod? Nebo snad vybírají na odměny krajským šéfům?

 

Čtenářka glos V. Ž.:

Toto mi evokovala zmínka o počtu zaměstnanců ministerstav práce a sociálních věcí. V závěru loňského roku jsme navštívili nejlidnatější stát Indie - Uttarpradéš. K tak odvážnému činu bychom se nebyli odhodlali, kdybychom nedostali pozvání od indického přítele na jeho svatbu.

Celé Rakousko má skoro tolik obyvatel jako město Allhabád, ve kterém jsme pobývali. Kdybych v Allhabádu chtěla někomu vysvětlit, že na tolik lidí, kolik jich žije v tomto městě by bylo potřeba 18.000 úředníku jen jednoho ministerstva, určitě by dodnes nepřestal kroutit nevěřícně hlavou, protože kolik by jich tedy bylo potřeba na celou Indii?

Celý výlet byl nesdělitelný zážitek a zjištění, že tito lidičky nemají sice celkem nic, ale přesto mají 1. SVOBODU tak velikou, jakou si nedovedeme se svými úředníky za zády (nebo před sebou?) ani představit; 2. SPOKOJENOST s životem, jaký vedou, protože jiný není a pokud chci změnu, tak se o ni musím přičinit sám/ sama. A protože nic není nikdy černobílé, tak ženský ekvivalent v tvrzení v poslední větě silně pokuhává.

 

Ekonom Pavel Kohout na Finmag:

Poslanecká sněmovna včera o týden odsunula rozhodnutí, zda Česká republika přistoupí ke smlouvě o Evropském stabilizačním mechanismu. Zastupitelé mají ještě sedm dní na to, aby si uvědomili, že pro stabilitu republiky je kriticky důležité tuto smlouvu odmítnout.…

Veřejná debata o Evropském stabilizačním programu (ESM) byla ututlána. Proč: obsah smlouvy je natolik skandální, že se téměř vzpírá uvěření. Pro začátek: „Členové Evropského stabilizačního mechanismu se tímto neodvolatelně a bezpodmínečně zavazují zaplatit jakýkoliv kapitálový požadavek, který vůči nim bude učiněn, a to do sedmi dnů od obdržení požadavku.“…

Co se stane, když nezaplatíme? „ESM má plnou právní kompetenci zahájit právní řízení. ESM, jeho majetek, financování a aktiva požívají imunity vůči všem formám soudního procesu. Majetek, financování a aktiva ESM požívají imunity vůči prohlídce, záběru, konfiskaci, vyvlastnění nebo jiné formě exekuce, odebrání nebo zabavení exekutivním, soudním, správním nebo legislativním aktem.“

Velikost možných požadavků? Závazek České republiky vyplývající z Evropského stabilizačního mechanismu bude zahrnovat zhruba 40 miliard korun splaceného kapitálu a povinnost dodat dalších cca 310 miliard korun v případě potřeby. Rada guvernérů ESM může tento kapitál ještě navyšovat. Není stanovena horní mez našich závazků.…

Schválení smlouvy o ESM prosazuje Karel Schwarzenberg. Ministr zahraničí, kterému jde primárně o to, aby jej potentáti z Unie poplácávali po ramenou. Ministr, který v přímém televizním přenosu vyjádřil svoji loajalitu evropskému superstátu, nemůže hájit zájmy České republiky. Pokud Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválí tunel jménem Evropský stabilizační mechanismus, budeme ještě nostalgicky vzpomínat na Viktora Koženého. Ten se spokojil s málem. A aspoň neměl imunitu.

Čtvrteční glosy 3. 5. 2012

Zajímavé údaje: ministerstvo práce a sociálních věcí má 18 000 zaměstnanců a stovky budov, jejichž správa letos bude stát půl miliardy korun.

Doplňující údaj: Česká republika má deset a půl milionu obyvatel, méně než spousta měst ve světě…

 

Pár poslanců touží po tom, aby ve sněmovně vznikla kaple. Spousta malostranských kostelů kolem sněmovny  jim zřejmě nestačí. Nebo se snad už bojí vystrčit nos mezi lidi?

 

Čtenář glos J. R. mi napsal:

Na konci dubna se uskutečnily volby do akademického senátu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. A výsledek? Téměř 16% volební účast studentů. Jde o skvělý důkaz toho, jak moc jim "záleží" na tzv. akademických svobodách. Hlavně, že si užili protesty a minutu slávy v televizi.

 

 
Nejčtenější článkyKontextová navigace

Úvodní strana Články