Články

Čtvrteční glosy 19. 4. 2012

Obdobně mne fascinuje jasnozřivost „expertů“ vidících desetiletí do budoucnosti, kupříkladu Jiřího Koželouha z hnutí Duha: „Podle úspěšného britského vzoru usilujeme o přijetí zákona, který stanoví, jaké bude tempo snižování závislosti na fosilních palivech. Jasná a závazná trajektorie na desítky let dopředu dá průmyslu potřebnou jistotu pro zásadní investice do inovací.“

 

Opsáno z facebooku:

Vít Bárta musí být vcelku spokojený muž. Odchodem zrádců a politických teroristů  v čele s Karolínou Peake je rázem o 70 milionů bohatší. Holky a kluci přeci podepsali legendární a jejich voliči opěvovanou smlouvu proti přeběhlictví, kde mají sazbu 7 mega - a slušnost kombinovaná s mravní a morální převahou jim přeci nedovolí to nezaplatit, protože odpovědnost je to, co chtějí do politiky přinést. A odpovědnost nezapomíná, odpovědnost přetrvává, odpovědnost velí poučit se z chyb za cenu bolesti i strasti. Dokonce i finanční. Bárta tak bude mít alespoň nějaký prachy na hejtmanskou kampaň v Plzeňském kraji…

Středeční glosy 18. 4. 2012

p. s.: Jo, a vsaďte se, že jak premiérovi Nečasovi, tak zásadovému Schwarzenbergovi s jeho staletími kultivovanou morálkou to bude úplně egál a budou se zaklínat módním zaklínadlem „Hlavně uskutečnit reformy“…

 

Velmi zajímavá informace Tomáše Jarolíma (Věci veřejné):

Na základě komunikace s ministerstvem financí a po zaplacení částky 22.750,– Kč jsem obdržel oficiální informaci, že od 4. 6. 2006, do 31. 8. 2011 (tedy v drtivé části za působení ministra financí M. Kalouska) bylo odpuštěno na daních, clech, poplatcích a odvodech a souvisejících příslušenství částka 40.544.000.000,–Kč.
Dále konstatuji taktéž na základě oficiálních dat MF (generálního finančního ředitelství), že od roku 2007 do roku 2011 nevybralo ministerstvo financí pod vedením M. Kalouska (vyjma od 8. 5. 2009 do 13. 7. 2010 kdy byl ministr financí E. Janota – kdy byl pokles nevybraných daní) 525.283.000.000,– Kč za všechny typy daní a poplatků (cca polovina jde za DPH).

Dopis členky ODS Karoliny Stonjekové expremiérovi Mirku Topolánkovi:

Vážený pane kolego,

jako člověk, který je členem ODS již jedenáctým rokem, leccos pamatuji, mnohé jsem zažila a mohu tudíž mnohé hodnotit. I proto jsem si vzala k srdci Vaši výzvu, že je načase, abychom přestali mlčet…

Velmi pečlivě jsem si přečetla Váš text a musím říci, že s řadou věcí lze bezpochyby souhlasit. Konec konců, Vy jste vždy dokázal velmi dobře formulovat, kde Občanskou demokratickou stranu, lidově řečeno, bota tlačí. Kámen úrazu byl ovšem v tom, že z fáze A – tedy popisu problému, jste se nikdy nedostal do fáze B – tedy k jeho řešení. Navíc má celá záležitost ještě jeden podstatný háček: současný neutěšený stav, v němž se ODS nachází, je zdaleka v největší míře jen dědictvím z dob, kdy jste předsedou ODS byl Vy sám. Pro mne osobně bylo Vaše působení na nejvyšším stranickém postu dlouholetým procesem neustálého vnitrostranického úpadku, který vygradoval po volbách 2006.

Ve svém dopise například mluvíte o kvalitním pravicovém programu – Modré šanci. A jelikož lidská paměť je nástroj evidentně nedokonalý, dovolte mi připomenout, že jste to byl právě Vy, kdo tento kvalitní pravicový program po volbách 2006 zcela pohřbil. To Vy jste po bezprecedentním volebním vítězství prohlásil, že jste volebnímu programu vlastní strany nikdy nevěřil. A co horšího, neřekl jste to proto, že by tento program byl špatný, ale proto, abyste se mohl vypořádat s vnitrostranickými oponenty, kteří byli nositeli jisté části tohoto programu! V rámci vypořádání se s těmito oponenty jste dokonce neváhal politicky resuscitovat Miroslava Kalouska, jehož dny v české politice by bez Vašeho zásahu, byly definitivně sečteny. Stejný Miroslav Kalousek, je nyní garantem daňových změn, které ve svém dopisu tolik kritizujete. (O Vašem angažmá a podílu při utváření nové strany, TOP 09, raději ani nemluvě…).

To v době Vašeho „předsedování“ ODS zcela programově rozplizla, díky Vaší ničím neopodstatněné a v konečném výsledku zcela kontraproduktivní snaze o vytvoření jakési Catch-All Party. Ve snaze o rozkročení a rozpažení strany. Stávající programová bezradnost ODS, už je jen důsledek, jen pokračování procesů, které jste Vy sám započal.

Totéž platí i o evropské politice ODS. Kdy jste neváhal jeden rok nazvat Lisabonskou smlouvu „shitem“, abyste kvůli ní zanedlouho na to porušil vše, co ODS do té doby říkala, abyste dokonce nerespektoval i dvě usnesení Kongresu, jakožto nejvyššího stranického orgánu. Žádný předseda v historii ODS si nikdy nedovolil porušit usnesení Kongresu – Vy jste to učinil hned dvakrát.

Rozumím tomu, že se chcete svézt na módní vlně kritizování Věcí veřejných, ABL a potažmo s tím i celé vlády, jíž jsou VV součástí. Taková kritika se nabízí, je efektní a u jisté části členské základny i veřejnosti se nemůže minout účinkem. Ovšem, největším problémem ODS nejsou Věci veřejné – kdyby tomu tak bylo, mohli bychom si gratulovat. Největším problémem ODS je propojení politiky a byznysu. Propojení politiky a byznysu, které už není jen nějakou anomálií, ale bylo povýšeno na systém. A tento systém se formoval v době, kdy jste Vy byl předsedou ODS a formoval se bez jakéhokoli faktického zásahu z Vaší strany. Jak byste také proti němu mohl zasahovat, když Váš věrný druh ve zbrani, Marek Dalík, byl exemplárním příkladem propojení byznysu a politiky, (viz účast této údajně soukromé osoby na jednání o Pandurech).

Druhá věc, která ODS láme vaz, je že si řada lidí v posledních letech zvykla politiku pojímat jako výměnný obchod, jako kšeft. Už nejde o vize, o hodnoty, ideje nebo, nedej Bože, principy. Vzpomněla jsem si v této souvislosti na poslední rozhovor Petra Kratochvíla, v němž líčí, jak jste mu při jednom z rozhovorů řekl: „Jaký principy, vole? Áááá, na to se vy*er.“ To je velmi trefné a bohužel i velmi signifikantní, protože pod Vaším vedením se ODS na své principy skutečně jaksi … vykašlala. Což trvá dodnes. Ve vnitrostranickém boji už nebojujeme programem a neoslovujeme členy myšlenkou, ale kupujeme si členy, abychom jich měli více, než naši protivníci. Vždyť „velrybářské praktiky“, z nichž se ODS dosud zcela nevzpamatovala, nás začaly sužovat v době, kdy jste v čele strany stál Vy! Pravda je, že jste tzv. kmotry a velrybáře kritizoval. Ovšem až poté, co Vám tito lidé začali usilovat o politickou existenci. V době, kdy se tyto struktury utvářely a kdy tedy byla největší šance proti nim bojovat, se nepodnikalo zhola nic! Nedávno zveřejněný odposlech Vašeho rozhovoru s podnikatelem Romanem Janouškem je, myslím, docela ilustrativním příkladem

Politiku jsme ponížili na pouhý barterový obchod. A opět se nejedná o něco, co nám nenadále spadlo z nebe. I tento problém má své hlubší kořeny a utvářel se dlouhodobě, ještě v dobách, kdy předsedou ODS nebyl Petr Nečas, ale právě Mirek Topolánek. To Vy jste se obklopil lidmi, kteří slova politikapolitikaření chápou jako synonyma. Jako příklad za všechny stačí uvést Vašeho odchovance Petra Tluchoře a jeho podíl na rozdmýchání vládní krize s poslankyní Kočí.

Chápu, že na vině posledních výpadů proti ODS je především Vaše uražená ješitnost. A chápu, že mužská ješitnost je velmi specifický psychologický fenomén. Chápu dokonce i to, že na pocity uraženosti a křivdy máte svým způsobem právo, protože způsob, jakým jste byl z čela ODS odejit, nebyl správný ani nebyl zcela férový. Z čela ODS, potažmo z politiky, jste měl odejít daleko dříve - kvůli svým zcela konkrétním a zásadním chybám, jichž jste se dopustil (přehlížení/neřešení boomu černých duší, účelový lisabonský veletoč, Toskánsko, problematické vazby s Markem Dalíkem, svévolné porušování usnesení Kongresu, nekomunikace se členskou základnou, odklon od vítězného volebního programu atd….), nikoli kvůli několika banálním prohlášením při focení pro jakýsi okrajový plátek.

Je mi jasné, že když Vám členská základna tyto chyby velmi shovívavě odpouštěla, či je přinejmenším přehlížela, vytvořila tím ve Vás dojem, že si můžete dovolit prakticky cokoli, aniž byste za to byl volán k odpovědnosti. Umím si tedy představit, že je pro Vás dost těžko pochopitelné, jak nepodstatná věc nakonec přivodila Váš pád, a že si v sobě následky tohoto pádu nesete dodnes. 

Vaše kritika je ovšem zcela nedůvěryhodná! Pronášíte ji v naději, že někteří členové již zapomněli na poměry, které v ODS panovaly, když jste ji vedl Vy! Ujišťuji Vás, že nezapomněli – tento dopis je toho důkazem! Až na výjimky kritizujete věci, které se utvářely v době, kdy jste předsedou ODS byl Vy sám. Vy jste měl možnost je ovlivnit, či změnit, ale neudělal jste to. Nekonal jste, když jste měl konat. Věřte, že svou stávající přehnanou verbální, či e-mailovou aktivitou už nic z toho nenapravíte. Takovéto dopisy, s pojmenováním chyb a nastíněním možných cest nápravy, jsem od Vás měla dostávat v době, kdy jste byl předsedou strany a měl jste reálnou moc a obrovskou možnost věci změnit. Tehdy ovšem byla Vaše komunikace se členskou základnou rovna nule. Na řešení strukturálních problémů, které vznikly v době Vašeho předsednictví, jste zcela rezignoval. Tak teď, prosím, rezignujte na neustálé okopávání kotníků Petra Nečase, potažmo celé ODS. My totiž už dlouhou dobu jen sklízíme, co Vy jste zasel a marně se potýkáme s následky.

 

Úterní glosy 17. 4. 2012

Za primátora Béma pražský magistrát sestěhoval úředníky z 18 budov do budovy Škodova paláce v Jungmannově ulici, která patřila podnikateli Pawlowskému respektive jeho společnosti Copas Retail (koupil ji od společnosti ČEZ). Radnici stojí nájem 200 milionů ročně. Pawlowski ovšem záhy společnost prodal a není vůbec zřejmé komu: tři společnosti s r.o., které ji nyní vlastní, vlastní zase firma  Guyana holding, sídlící v Lucemburku.

Kolika asi tak lidem z těch, kteří kdysi o tom lukrativním pronájmu na dvacet let na magistrátu rozhodovali, ta společnost patří? Co myslíte?

 

Zlatá slova senátora ODS Jaroslava Kubery v rozhovoru s Týdnem:

Podle premiéra a předsedy ODS Petra Nečase jsou reformy hlavním smyslem koalice.

To já si nemyslím. Přece daně nejsou základem reformy. Základ je ve výdajích.

 

Rozhodně si najděte na kucik.blog. iDnes.cz text „Věci veřejné – hra na úpřímnost Kmotra Bárty?“ z května 2010. Velmi vizionářský text, kterým jsme měli být setsakra varováni! Bohužel tehdy zapadnul…

 

Opsáno z facebooku:

Topolánek svoji šanci měl, ale prodalíkoval ji.

Pondělní glosy 16. 4. 2012

Expremiér a bývalý předseda ODS Mirek Topolánek napsal spolustraníkům dopis,v němž jim vyčítá odklonění od pravicového programu a ztrátu vize. Má pravdu. Dokonce přišla o exministra dopravy Řebíčka, černou eminenci Dalíka a další  pravicové myslitele z Topolánkovy éry…

 

Tuhle mluvil v Radiožurnálu redaktor Petr Nováček a zmiňoval se o Bártově vysoké inteligenci…

 

Podivuhodně výstižnou větu jsem nalezl ve Slovenském diáři v Lidovkách, v textu redaktora Luboše Palaty: „Kdyby Romové měli svoji politickou reprezentaci, mohli by se ptát, proč Slovensko dává na pomoc jedné desetině svého obyvatelstva tak málo a kam mizí evropské peníze pro Romy.“

Vystihuje totiž absurdnost dnešního světa: stát je tady zřejmě od toho, aby svým obyvatelům na jedné straně co nejvíce  bral a na druhé něco z toho dával a také, aby co nejvíce vyždímal z daní občanů EU na zcela zbytné a zbytečné projekty.  

 

Ekonom Pavel Kohout:

Patříme mezi byrokratické supervelmoci. Počet pracovníků v průmyslu a ve stavebnictví během let 1993-2009 poklesl o 26,2 %. Naopak počet zaměstnanců veřejné správy a sociálního zabezpečení vzrostl ve stejné době o 69,6 % (nepočítám vojáky a učitele, jejichž počet poklesl). Ve složitosti daňové byrokracie jsou na celém světě horší už jen Kongo, Ekvádor, Kamerun, Bělorusko, Ukrajina, Senegal, Mauretánie, Čad, Venezuela, Nigérie, Vietnam, Bolívie a Brazílie.

Asi se máme prorazítkovat k prosperitě. Unikátní strategie.

 

Čtenář glos D. K. mi napsal:

Co mne na ODS nejvíc štve (a cítím se jako její dosud věrný volič proto dost zhrzeně): promořenost všelijakými šíbry je signál, že nemá dostatečně vybudované sebezáchovné mechanizmy, ale není to to hlavní. To hlavní je, že vůbec neslyším úvahy o dalších systémových změnách, které by se daly udělat a měly by ohromně pozitivní dopady a ještě by přinesly hromadu peněz do rozpočtu (a ty by se daly použít na start penzijní reformy, snížení deficitu atd.). Těmi změnami, o kterých se vůbec nemluví, je přeci transparentní privatizace všeho, co se ještě dá - a není toho málo: letiště, ČEZ, Budvar, všelijaké produktovody, Lesy ČR, ale klidně i železnice, pošta a to jsem určitě na leccos ještě zapomněl. Argumenty, že stát potřebuje mít v klíčových odvětvích vliv, jsou zcela liché. Má přeci antimonopolní úřad a kompletní zákonodárnou pravomoc.
Proč se o těchto logických zbývajících privatizacích vůbec nemluví je pro mne opravdu jedna z největších záhad dnešní doby.

Můj dovětek: žádnou záhadu v tom nevidím, jde přece o stovky skvěle placených míst ve správních a dozorčích radách a o miliony a miliardy, které se z těchto státních a polostátních podniků dají „odklonit“.

Nedělní chvilka poezie - tentokrát s Charlesem Kingsleyem

Když svět je mladý, chlapče,

a knížka knihovna

a husa labuť, chlapče,

a žabec královna,

pak sedlej koně, chlapče,

a vyjeď do světa!

To patří k mládí, chlapče,

že křídla zalétá.

 

Když svět je starý, chlapče,

a knížek jsi už syt,

a sporty nudí, chlapče,

a poklid chceš už mít,

pak rychle spěchej domů,

 kde čas všem mládí vzal,

Bůh jistě přidá k tomu,

tu, již jsi miloval.

Páteční glosy 13. 4. 2012

Bude velmi zajímavé sledovat, zda obvinění úředníci v kauze Promopo konečně řeknou nahlas, kdo na ně natolik naléhal, že po dlouhém zdráhání nakonec vystavili předražené faktury (z původně plánovaných 87 milionů na konečných 750!).

 

Ve zprávách o zvyšování daní poněkud zapadla tato: Česká diplomacie chce za půl miliardy korun postavit novou budovu velvyslanectví v USA, plán dnes schválila vláda. Současná budova, která byla postavena v roce 1969, má podle diplomatů nevyhovující rozvody a má i další nedostatky.

 

Také další zpráva by neměla zapadnout: Poslanec Jaroslav Škárka, dříve člen Věcí veřejných (VV) a obžalovaný kvůli podezření z korupce, je v čele kontrolní skupiny, která má prověřit hospodaření Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ).

 

Ekonom Aleš Michl v Reflexu: Já bych škrtl všechny dotace, ať každý maká. (Rozhovor  s A. Michlem v posledním čísle tohoto časopisu velmi vřele doporučuji přečíst si celý a pak se silně zamyslet.)

 

Luděk Staněk v časopisu Reflex:

Stačí se podívat na žebříčky nejoblíbenějších politiků posledních deseti let (Gross, Tvrdík, Jandák, Parkanová, Bém, John), aby člověk pochopil, že nejde o náhodu a smůlu, ale že lidi odmítají klást politikům složitější otázky a ti se toho nebojí využít…

 

Čtenář glos R. G. mi napsal:

Váš čtenář pan M.S., který přestane taktizovat a bude příště volit Svobodné, mi jen potvrdil, že nejsem sám. Až do minulých voleb jsem (asi jako on ) taktizoval a bál se o propadnutí svého hlasu. Nenapadlo mne, že můj hlas propadne ve prospěch strany, kterou volím. Od tohoto pátku jsem se zaregistroval jako příznivec Svobodných a poslal jim nějaký peníz na podporu. Pro sebe si tomu říkám dobrovolnost a solidarita.

 

Čtenářka glos M. V. mi napsala:

Od roku 1990 až do posledních voleb do PS jsem vždy volila pravicově, tedy od vzniku ODS tuto stranu. Po posledních volbách jsme se v mém okolí všichni radovali, že nebude nastolen systém bohatým brát a chudým dávat. Těmi bohatými myslím spoustu občanů - daňových poplatníků v této zemi jako já: vystudovala jsem poctivou cestou Bc., abych se vzdělala, kariérně postoupila a vydělala si tak vlastní pílí a prací (ne tunelováním veřejných prostředků) více peněz, v dalším kroku jsem vystudovala poctivou cestou Ing., abych se vzdělala, kariérně postoupila a vydělala si tak vlastní pílí a prací (ne tunelováním veřejných prostředků) více peněz, po letech jsem vystudovala poctivou cestou MBA, abych se vzdělala, kariérně postoupila a vydělala si tak vlastní pílí a prací (ne tunelováním veřejných prostředků) více peněz. V té době různí hochštapleři= rádoby lobisté, rádoby podnikatelé a rádoby politici s buranským chováním i oblékáním (paní Nagyová vypadá na fotce z nějaké konference ODS jako domina s vietnamskou manikúrou), neuvěřitelným slovníkem a neuvěřitelným uvažováním (Bém: co je divného na tom, že mi kamarád koupí boty na lyže?!)rozkradli tuto zemi, a já to teď mám z mého výdělku za dosažené vzdělání a každodenně odvedenou práci sanovat? V této chvíli vidím jen jedno východisko: přestat pracovat pro českou firmu v Česku a jít pracovat do normálně fungujících zemí. Zde v ČR totiž dochází již nyní k postupnému rozpadu státu, a do několika let tu budou jen super bohatí a super chudí a střední třída zcela vymizí jako v Rusku.

 

Čtenář glos I. Č. mi napsal:


Z DOMOVA TELETEXT ČT 7.4.2012
Vandal vběhl pod kola rychlíku
Tragicky skončil v pátek večer 30letý
pražský vandal. Při útěku před policií
vběhl na železniční trať, kde právě
projížděl rychlík. Muž nehodu nepřežil.
Železniční doprava mezi Roztoky u Prahy
Bubenčí byla kvůli nehodě zhruba dvě
hodiny omezena. Policisté muže přistih-
li při ničení zaparkovaného auta.
Správně má text znít:
Sám sebe potrestal v pátek večer
30 letý pražský vandal. Při útěku před policií
vběhl na železniční trať, kde právě
projížděl rychlík. Muž nehodu nepřežil.
Železniční doprava mezi Roztoky u Prahy
a Bubenčí byla jen krátkodobě omezena.
Policisté muže přistihli při ničení zaparkovaného auta.
Rodina vandala uhradí náklady policie a drah za zásah.
Je dobře, že nebudeme muset živit další odpad společnosti.

 

Redaktor LN Pavel Klusák vyjádřil i můj názor na populárního zpěváka Tomáše Klusa:

Svůj k svému: zmatená Holešovská výzva našla svého barda.

 

Všechno zlo v životě pochází z duševní prázdnoty, nudy, lenosti, a to vše je nevyhnutelné, když si člověk zvykne žít na účet druhých. (A. P. Čechov)

 

Opsáno z facebooku:

Propuštěný úředník bere podporu ve výši nějakých 60 % mzdy po omezenou dobu.
Nepropuštěný úředník bere plnou mzdu stále a ještě k ní získává odměny a benefity.
Přitom hodnota úředníkem vytvořená je prakticky stejná, ať je propuštěný nebo nepropuštěný.

 

Čtvrteční glosy 12. 4. 2012

K tomu Martin Weiss v dnešních Lidovkách:

Výše daní se má odvíjet od schopnosti platit. To je logika, na níž se pasák nebo gangster inkasující výpalné shodne s levicí, i když každý to zdůvodňuje jinak a aplikuje s různou mírou razance.

Vláda se rozhodla osladit masám škrty tím, že polechtala jejich pud závisti trestáním úspěšnějších. Zachraňuje tím sebe, ne stát.

 

Bídu české politiky dokonale vystihují slova Stanislava Cejpka, předsedy oblastního sdružení ODS Třebíč: „Mně se to nelíbí a ostatním členům  ODS také ne, když se musí dívat na titulky v novinách, že ODS souhlasí se zvyšováním daní. Většina členů ale zase na druhou stranu chtěla zůstat ve vládě.“

 

Americký ekonom Harold Demsetz:

Za všemi dnešními problémy stojí v prvé řadě růst vládního zasahování do ekonomik, do ekonomických záležitostí. Tyto zásahy jsou motivovány snahou o vytvoření státu blahobytu. Jenže problémem státu blahobytu, jak Evropa nyní hořce zjišťuje, je, že takový blahobytný stát citelně tlumí růst celkové produktivity.

Těm lidem, kterým stát bere peníze, bere i motivaci další peníze vydělávat. A na druhou stranu bere motivaci vydělávat i těm lidem, kterým peníze dává – v rámci přerozdělování, v rámci sociálních programů. Stát blahobytu prostě dusí snahu lidí usilovně pracovat, čímž přiškrcuje hospodářský růst. Se vzrůstající přebujelostí blahobytného státu je stále znatelnější i ono rdoušení člověčí činorodosti. To pochopitelně není všechno, poněvadž současně dochází ke hromadění dluhu, který vzniká při financování všech těch sociálních programů státu blahobytu.

 

Čtenář glos M. S. mi napsal:

Dnes ráno jsem se probudil a s překvapením jsem zjistil, že mi vládne autentická sociální demokracie. A to jsem si nějak nevšiml, že by včera proběhly mimořádné volby do Sněmovny…
Opravdu velmi vážně uvažuji, že u příštích voleb přestanu taktizovat (obavy o vyhozený pravicový hlas) a budu volit Svobodné Petra Macha. Jako člověk, který platí krvavé daně a vidí, do jakých černých sociálních děr se sypou, nemůžu vlastně jinak.

Moje p.s.: Učiním nejen totéž, ale vynasnažím se o tom přesvědčit co nejvíce lidí!

 

Opsáno z facebooku:

a) Souhlasíte se zvýšením daní pro bohaté? b) Dokážete spočítat 15 % z 10, 20, 30 a ze 100 tisíc?

Středeční glosy 11. 4. 2012

Základní problém dnešní české politické scény včera velmi výstižně vyjádřil v televizním rozhovoru odstupující místopředseda Věcí veřejných Jarolím, když pravil,že v jeho straně jsou pochopitelně názorové proudy a proto třeba veřejnost musela čekat na to, až si za zavřenými dveřmi vyříkali církevní restituce.

Ta příšernost, že desetina voličů klidně volí stranu, která nemá „vyříkáno“ a tedy zcela jasno v tak podstatné věci jako jsou církevní restituce a další strany na tom nejsou o nic lépe, je velmi frustrující. A kdyby jen v církevních restitucích, ale ani v daních, financování zdravotnictví, důchodové reformě a ostatních zásadních věcech ne!

 

Tak tomu nerozumím. Když poslanec Věcí veřejných Škárka vloni v dubnu podával na policejní služebně v Horních Počernicích trestní oznámení na Víta Bártu, sloužící policista podle svých vlastních slov „podal hlásnou službu nadřízeným a telefon se netrhnul“.

K tomu vzápětí dodává policejní šéf Lessy: Fakt, že policistovi po přijetí oznámení volali nadřízení, není nic nestandardního. Jakmile policista zadal informace o oznamovateli do systému, dostala se zpráva automaticky „výš“. A vzhledem k tomu, o jak citlivou osobu šlo, dostával policista z malé služebny rady, jak postupovat.

Jednak nerozumím tomu policejnímu dělení občanů rovných si před zákonem na „citlivé“ a ostatní a jednak nerozumím tomu, že policie zaměstnává policistu, který neví, jak postupovat při trestním oznámení a nadřízení mu musejí radit.

 

V roce 2001 se k církvím a náboženským společnostem hlásilo 3,2 miliónu lidí, o jejich duše se staralo 3480 farářů, kněží, kazatelů a biskupů. Stát  - tedy daňoví popltaníci včetně ateistů – poslal církvím na pokrytí jejich mezd 731 miliónů korun.

Podle sčítání lidu z roku 2011 se k církvím a náboženským společnostem přihlásilo jen 1,46 miliónu věřících, tedy už méně než polovina. Stát – tedy opět daňoví poplatníci - ovšem musel na platy 4869 duchovních poslat již 1,4 miliardy korun.

 

Analytik Petr Čermák v Lidovkách:

Svým optimismem zaujal v posledních dnech italský premiér Mario Monti, který věří, že krize eurozóny je již téměř u konce. Opravdu se situace v Evropě tak radikálně zlepšila? Nutno přiznat, že zlepšila. Především díky ECB, která poskytla bankám pomocnou ruku ve formě tříletých úvěrů v objemu bilionu eur. Zároveň porušila svá pravidla a nakupuje státní dluhopisy problematických zemí…

Dluhy států se nesnižují. Rozpočtové deficity jsou realitou všedního dne. Portugalsko se vydává po stopě Řecka.Španělsko není schopné plnit své sliby a snižovat deficity státního rozpočtu…

Ukazuje se, že ECB svým bezprecedentním zásahem sice dočasně „zachránila“ situaci, nicméně zároveň vyvolala nebezpečnou iluzi dlouhodobé stability. Výše uvedené problémy však naznačují, že se nacházíme spíše pouze v oku hurikánu jménem evropská dluhová krize.

 

Ekonom Petr Kostka na idnes.cz:

Evropu nyní ochromují systémové krize dvou dominantních poválečných politických projektů. A to jednak sociálně demokratického intervencionismu, jehož důsledkem jsou deformované trhy, iluzorní hodnoty aktiv a zadlužený sociální stát, jednak projekt Evropské unie, oportunisticky nedodržující svá vlastní pravidla a stahovaný měnovým konstruktem eurozóny, který je od svého vzniku zatížen strukturální vadou. Tak heterogenní prostředí, jakým starý kontinent je, nemůže být svázáno jednotnou měnou.

 

Čtenář glos V. M. mi napsal:

Poslouchal jsem Radka Johna ,který na tiskové konferenci po jednání K9 obhajoval t.zv "daňovou amnestii". Má ji dokonce přesně spočítanou. Díky případnému vyhlášení amnestie pro nepoctivé podnikatele  ,má prý přitéct do rozpočtu 10 miliard Kč.Ten člověk asi opravdu věří, že někdo kdo t.zv. odklonil (jeho slova) peníze do daňových rájů, na hraně zákona nebo již za jeho hranou, se dobrovolně přihlásí a nechá si jednou provždy vypálit cejch podvodníka a zloděje. Pokud to je na hraně zákona, tak nemá vůbec žádný důvod to udělat. Snad jen tehdy, když bude duševně nemocný. A pokud je opravdu daňovým podvodníkem, tak tím spíš to neudělá. Všichni ti případní kajícníci dobře ví ,že jejich jména bude znát každý občan této země, že budou plnit stránky novin a televizní a rozhlasová vysílání. A pokud okamžitě po udělení amnestie neskončí s podnikáním, tak mají každý měsíc na krku kontrolu finančního úřadu. Prostě další blbost a zbožné přání z dílny VV.

 

Opsáno z facebooku:

Nebylo by lepší mít zase za hlavní město Vídeň?

Úterní glosy 10. 4. 2012

Rozhodně si najděte na www.veciverejne.cz dopis předsedy Radka Johna: lepší popis paralelního vesmíru nenajdete ani na stránkách těch nejlepších autorů sci - fi.

 

A také doporučuji nakouknout na článek Václava Vlka st. na Neviditelném psu/Lidovkách "Víc než tisíc ekologistů"…

Ze sobotního sloupku biologa Jan Zrzavého v Lidovkách:

Pravou podstatu mizerného času, v němž žijeme, nejlépe osvětlí pokusy s opicemi. V Yerkesově centru pro výzkum primátů naučili malpy vyměňovat kamínky za plátky okurek. Opice dostala kamínek, a když ho na požádání vydala, byla odměněna. Opice dostala víc, než měla předtím, a byla tudíž šťastná. Pak vedle postavili ještě jednu klec, aby na sebe opice dobře viděly, a hráli pořád stejnou hru, jen v nové kleci odměňovali opice bobulemi hroznového vína, což je mnohem lepší, než okurka.

Opice, která dostala okurku, teď vidí, že jiná dostává za stejný kamínek víno., opice s kamínkem už není šťastná., hněvá se. Opice je tak rozhořčená, že často odmítá pokračovat ve hře. Všimněte si, prosím, že opici s okurkou nikdo nic nevzal, pořád je na tom líp, než byla, když se pustila do kšeftu s kamínky, je na tom stejně dobře jak byla před chvílí, když byla spokojená se svou okurkou. Jenže mezitím pojala myšlenku, že má nárok na hroznové víno….

Pocit, že se nám křivdí, je jeden z nejmocnějších motorů našeho chování….Náš iracionální pocit rozhořčení je vyvoláván aktivititou starých částí mozku, které v emocionálně vypjatých chvílích přebírají kontrolu nad naším chováním, nikoliv aktivitou center, kde sídlí lidská racionalita. Pocit, že máme nárok na víc, než čeho se nám dostává, je starobylý, temně zvířecí, nelidský, opičí….Víra, že nezodpovědní levičáci svádějí bohabojný lid k závisti a nenávisti, je bohužel bludná: levičáci se jen vezou na vlně vzedmuté našimi opičími mozky. Malér vězí hlouběji.

Problém opicím nastal až ve chvíli, kdy se dozvěděly, že okurka není vrchol všeho blaha., vzniklá frustrace je bohužel nevratná. Budeme-li subjektivní štěstí považovat za hodnotu, měli bychom přiznat, že ho nejlépe dosáhneme pečlivým zakrytím všech klecí. Informovanost o nespravedlnosti světa opici nepřináší žádné blaho., občas pro samou rozhněvanost přijde i o tu okurku. Ani realizace vznešeného ideálu „hroznové víno pro každou opici!“ nezajistí trvalou opičí spokojenost, neboť kdo ví, jaký šílený nárok začnou v budoucnu považovat za nezadatelný…

V principu vlastně není žádný důvod dávat opicím byť i pouhou okurku: stejně budou vřeštět a kverulovat….

Čtenáři již jistě nahlédli, že Yerkesovo centrum pro výzkum primátů může dlouhodobě fungovat jen proto, že o jeho provozu opice nehlasují. Ti bystřejší z nás teď mohou zkusit zformulovat obecné poučení vlastními slovy.

 

Ludwig von Mises:

„Až příště někdo začne mluvit o tvorbě pracovních míst, přestaňte poslouchat. Pracovní místa se objevují, pokud podnikatelé mohou svobodně tvořit hodnoty. Cílit přímo na tvorbu pracovních míst je recept na plýtvání a chudobu. Nechte lidi svobodně užívat svůj talent, tvořit hodnotu pro ostatní a pracovní místa budou následovat."

 

Opsáno z facebooku:

Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého, Enter.

Nedělní chvilka poezie - tentokrát s Robertem Gravesem

V temnotě k milému milá

šepotem pronáší

se spánkem na rtech svých:

Země se probudila,

po zimě květy přináší,

ač padá sníh,

doposud padá sníh.
Nejčtenější článkyKontextová navigace

Úvodní strana Články