Články

Páteční glosy 18. 2. 2011

Čtenář glos Z. V. mi napsal:

V záležitosti Dobeš + Machálková: v humbuku kolem odměn zaniká její vyjádření z rozhovoru, a sice: dvanáctičlenné (!!) personální oddělení ministerstva, každý vrchní ředitel 1-2 asistentky + 6-7 sekretariátů (!!), zaměstnanci uvyklí vyrábět si projekty tak, jak se jim to zamane …. Takový bordel a komunismus neměl snad ani Brežněv v Kremlu. Nejhorší je, že toto zrálo dalece před ministrem Dobešem…a MŠMT nebude zdaleka samo …

 

Ministr zdravotnictví Leoš Heger snad nemůže být tak naivní, aby se domníval, že teď bude mít „čas na práci na reformě zdravotnictví.“ Žádnou nezbytnou reformu zdravotnictví totiž nepřipraví a hlavně  neprosadí, jen dílčí, nesystémové kroky. Už vidím, jak mu LOK a ČLK pomáhá zavírat a restrukturalizovat nemocnice, zrušit platové tarify, zrušit povinné členství v ČLK, zavést skutečné zdravotní pojištění s konkrencí pojišťoven a v dalších nezbytných krocích.

 

Mimochodem, vždy sklízíme, co se kdysi zasilo. Kdyby Václav Klaus před léty tvrdohlavě nelpěl na „individuálních účtech“ (kde jim dnes je konec!) a podporoval tradiční reformní kroky, mohla být situace ve zdravotnictví dnes zcela jiná.   

 

Čtenář glos P. B. mi napsal:

Tak do tří dnů po podpisu memoranda prý odborářští lékaři stáhnou výpovědi. Nevím, jak se to dá udělat. Podmíněnou výpověď zákon nezná. Výpovědi nebyly dohodou. Nebo se toho tyátru zúčastnil i management nemocnic?

 Podle zákona musí odborářští lékaři o přijetí zpět požádat. Před zákonem jsou si snad občané rovni. Nebo za pomoci vlády se zákon ohne, aby si někteří byli rovnější? Jako za bolševika. Skutečně reformní vláda.

  

Čtenář glos P. B. mi napsal:

„Shit“ není „merde“, ta hrdá odpověď udatného gardisty obklíčeného Welingtonovými pěšáky v prohrané bitvě u Waterloo. Mohl se vzdát. Nevzdal. Neustoupil.

 Shit je prý někdejší přezdívka dnešního místopředsedy LOK MUDr. Volemana. Dávno, dávno před vyhranou bitvou. Dověděl jsem se to od mých synků, tuto přezdívku měl prý zmíněný v době, kdy hrál za Medicinu softball. Samozřejmě nebyl tak otylý, přesto mu to tehdy asi moc nešlo.  Volali ho tak prý  jak spoluhráči, tak protivníci. A to podle toho, že na softballové čepici nosil  - umělohmotné hovno. Shit.

 Softball už asi nehraje, jestli dělá medicinu, to nevím, ale zcela učitě se dal  na politiku. Úspěšně.  A tak by mohl tu čepici po dnešním dnu předat panu premierovi, nebo alespoň ministru zdravotnictví. Nemylme se, oni nejsou ti stateční vojáci v ne jejich zásluhou prohrané bitvě… Žádné MERDE! Oni jsou strůjci v Prvé prohrané bitvě války, která přijde po jejich zbabělosti zcela nevyhnutelně. A prohrát i s  více než 80 procentní podporou obyvatelstva, to je opravdu výkon.

 

Čtvrteční glosy 17. 2. 2010

Vláda včera jmenovala vládní zmocněnkyní pro lidská práva Moniku Šimůnkovou. Od „úsporné“ vlády bych očekával, že tuto zbytečnou funkci a zbytečný úřad zcela zruší.

 

To, že kompromis vlády s vydírajícími lékaři je zcela mizerný, je podloženo vynikajícím důkazem: David Rath je s ním spokojen.

 

Čtenář glos V. M. mi napsal:

Přečetl jsem si článek experta na zdravotní právo O.Dostála v MF dnes. Jen pár řádků z jeho článku: "Rozdělení peněz mezi nemocnicemi nebude fér.Díky různým ¼ , ½ úvazkům a lidem,kteří pracují na IČO,prakticky nejde rozklíčovat ,kolik lékařů v nemocnicích ve skutečnosti pracuje. Takže ty, kde pracuje stovka doktorů zbytečně a které nešetří dostanou štědrý díl  a ty, které šetří dostanou málo. Jako podnikatel žasnu ,žasnu nad takovým argumentem,který je pro pro mě naprosto nepředstavitelný. Pokud je pravdivý,tak o nějakém hospodaření nemocnic se dá hovořit jen ve spojení se slovem bordel. Bordel, do kterého přisypávat další miliardy je přímo trestuhodné. 

 

Čtenář glos M. P. mi poslal následující postřeh:

Včera demonstrovali ti, co z rozpočtu čerpají, proti těm, co z rozpočtu čerpají také.
Počkejte, až jednou do ulic vyjdou ti, co to všechno platí.

 

Středeční glosy 16. 2. 2011

Čtenář glos J. J. přišel se zajímavým nápadem: chce bojkotovat lékaře, kteří se připojili k akci „Děkujeme – odejděte“ a v případě nezbytnosti ošetření si vybrat z těch, kteří odborářským výhrůžkám odolali. Bohužel zjistil, že žádný seznam lékařů, kteří výzvu podepsali a dali výpověď, neexistuje.

Nápad je to zajímavý. Co myslíte, poskytne veřejnosti ten seznam Lékařská komora a LOK, kteří jej dozajista mají? Myslím, že na něj, coby pojištěnci, kteří si lékaře platíme, máme nárok.

 

Ředitel jedné malé školy mi napsal:

V nedávné besedě Otázky Václava Moravce pan ministr školství prohlásil, že poklesne-li počet žáků školy např. o 10%, musí ředitel školy propustit 1 učitele a 1 uklízečku, jinak to není manažer na správném místě.

Od ministerského stolu to tak vypadá. Ale tím, že ubylo 10% žáků školy se vůbec nezměnila plocha uklízené chodby nebo třídy. Ministerský úředník ale počítá asi s tím, že uklízečka otírá žáky.

Totéž platí pro učitele – ubydou-li v každé třídě  2-3 žáci, stejně tam musí být učitel, ať je tam žáků 22 nebo 28.

Každý rok v souvislosti s úbytkem žáků vedu na toto téma dohadovací řízení při přidělení rozpočtu školy.

Letos k tomu přidali ministerští úředníci snížení mzdových prostředků pro provozní zaměstnance o 10%. Ředitel školy prý má snížit úvazky provozním zaměstnancům, aby tyto prostředky ušetřil. Přitom v minulosti jsme už byli nuceni kvůli úsporám zavést uklízení některých prostor pouze 1x týdně.

Přitom  jedna odměna slečny Machálkové by mi pokryla měsíční mzdu pro všechny provozní zaměstnance (u nás 113 000) a ještě by zbylo na odměny.

 

 

Úterní glosy 15. 2. 2011

Pane premiére, nezávidím Vám vysvětlování státním zaměstnancům, že se jim sníží platy, když vidí kterak si noví ministři „úsporné“ vlády zaměstnávají přeplacená děvčata, rozdávají statisícové odměny a ještě to omlouvají bohapustým žvaněním . Jako kupříkladu ministr dopravy Vít Bárta: "Seškrtat počet úředníků, zarazit řadu zakázek, které nemají důvod, generuje mnoho nepřátel nejen mezi přeživšími zelenými zakuklenci na MŠMT, ale i mezi spolupracovníky, kteří nechtějí sdílet Dobešovo manažerské tempo, které jasně říká: ´dokud neuděláme pořádek, tak na úřadu bydlíme a potíme krev. "Sám prý dal mimo jiné poslední stotisícovou odměnu svému úředníkovi minulý týden za to, že odmítl stotisícový úplatek.

 K tomu jen dodávám: tedy za to, co je jeho samozřejmou povinností. A mimochodem, co se stalo s tím, kdo ten úplatek nabízel? Chytila ho tedy policie při činu?

 

Čtenář glos L. J. mi napsal:

Domnívám se, že Vaše nabídka ministru Dobešovi, na základě které chcete na ministerstvu školství vystřídat slečnu Janu Machálkovou, bude jen stěží přijata. Nedisponujete totiž minimálně třemi fyzickými předpoklady pro plnění této funkce.

Pondělní glosy 14. 2. 2011

Otevřený dopis ministru školství Josefu Dobešovi:

Vážený pane ministře,

z tisku jsem se dozvěděl, že vrchní ředitelka Vašeho kabinetu Jana Machálková, tedy kabinetu člena vlády, která se nazývá „úsporná“, u Vás pracuje za 35. 300.- Kč měsíčně, ba dokonce prý za prosinec minulého roku pobrala i s odměnami 145.00.-Kč. Ta suma prý je, jak jste prohlásil, pod Vaší rozlišovací schopností. Ubezpečuji Vás ovšem, že i miliardy, které chce vláda uspořit, se skládají z jednotlivých korunek, takže Vašemu postoji a vyjádření příliš nerozumím.

Dále jsem se dozvěděl, že vrchní ředitelce Janě  Machálkové je třicet let, původně je učitelkou mateřské školky, později učila v jazykovce cizince česky a pak dělala personalistku v britské škole Park Lane. Nyní řídí 423 zaměstnanců a na starosti má, podle Vašich slov, velmi nepopulární propopuštění zaměstnanců, neboť má odvahu na boj s byrokracií. Její minulé úspěchy na tomto poli neznám, ale nemám důvod Vám nevěřit.

Mám však pro Vás nabídku. Mám v tomto oboru velkou a prokazatelnou praxi, zlikvidoval jsem totiž velmi úspěšně a právně bezchybně Federální ministerstvo práce a sociálních věcí a Federální výbor životního prostředí. Jako bývalý ministr mám také, na rozdíl od slečny Machálkové, osobní poznatky a zkušenosti z chodu ministerstev a z politické scény vůbec. Také moje politické kontakty zřejmě počtem a kvalitou převyšují kontakty slečny Machálkové.

Ale k podstatě nabídky: jsem ochoten za formální mzdu 1.-Kč (jednu korunu českou) a bez jakýchkoliv nároků na jakékoliv odměny, refundace, jízdné apod. (dokonce ani kávu nepiji) nastoupit na místo slečny Machálkové (jistě si se schopnostmi, o kterých se zmiňujete, lehce najde místo v soukromé sféře nebo se může naplno věnovat dokončení  bakalářského studia) a personálně Vaše ministerstvo zeštíhlit na úroveň, odpovídající tomuto malému státečku, ve kterém žijeme a jehož počet obyvatel nedosahuje počtu obyvatel mnoha velkoměst ve světě.

Děkuji a těším se na Vaši odpověď,

Váš

MUDr. Miroslav Macek, bývalý místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí, předseda Federálního výboru životního prostředí, místopředseda ODS, etc.

 

Čtenář glos V. L. mi napsal zajímavou úvahu:

Pročítal jsem zpětně Vaše glosy a v úterních glosách (8.2) mne zaujala poznámka o „blbě sepsané smlouvě“ s Metrostavem k tunelu Blanka.  Je příznačné, že ve všech takovýchto případech se nezjistí, kdo to rozpracoval a podepsal, případně se to svede na „přehlédnutí nebo omyl“.  

Jako lékař jistě víte, že škodlivost kouření byla prokázána statistickými metodami.  Tyto metody nedokáží „usvědčit“ konkrétním krabičku cigaret, že právě tato krabička způsobí rakovinu, ale jednoznačně „usvědčí“ kouření jako proces vedoucí ke zdravotním problémům.

Podíváte-li se na státní zakázky očima statistika, tak narazíte na pozoruhodnou věc. Pokud by šlo o „náhodné omyly a přehlédnutí“ , tak zhruba polovina státních zakázek by byla nevýhodná pro stát, ale na druhé polovině by erár vydělal. Očividně tomu tak není. Takže závěr je jediný možný: Nejde o náhodné omyly a přehlédnutí, ale o vědomý proces, jinými slovy o korupci. Bohužel statistické metody nemohou usvědčit konkrétní krabičku cigaret….

 

Přítel Z. Š. mi napsal k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o souběhu funkcí vespolečnostech:

Chce se mi křičet: „Když mám malou s.r.o., kterou vlastním a jsem tudíž jednatelem, musím si na místo výrobního ředitele najmout drahého manažera, i když to dosud zvládám vykonávat sám? Mám to všechno fungující překopat, změnit dosavadní smlouvy, a utratit fůru peněz jenom proto, že si nějaký klotový rukáv v soudcovském taláru vyložil nějak naše právo? Ostatně to naše právo je již tak dokřiveno těmi tisíci našich i evropských předpisů, že člověk udělá-li cokoliv, někde vždy šlápne do houna. Jde jen o to si vybrat tu menší hromádku trusu, aby vás nedej bože nezavřeli. Kde zůstal zdravý rozum? Bůh suď.

 

Čtenář glos J. M. k tomu vtipně poznamenal:

Rozhodnutí Správního soudu téměř určitě vzniklo nesprávným a /nejen/ pro soud nesrozumitelným označením funkcí.  Proto bychom se měli urychleně vrátit k osvědčené terminologii, které soudci budou rozumět. Například místo představentstvo by se říkalo závodní rada, ředitel by byl soudruh vedoucí a jednatel  předsedou stranické buňky. Potom by soud pochopil, že předseda strany může být v závodní radě. Majitel by se přitom stal vykořisťovatelem nebo moderněji imperialistickým agentem.

 

 

 

Nedělní chvilka poezie - tentokrát s Ernstem Kahlem

Ted Bär zu jedem Scherz bereit

macht alle Kinder froh.

Doch auch ein Bär hat Herzeleid

und eine Libido.

 

Ten medvídek, ač plyšák pouhý,

rád dětem slouží k hrám,

má ovšem také svoje touhy

a libido jak trám.

 

Bramborové knedlíky s uzeným masem a kysaným zelím

Bramborové těsto:

 

½ kg škrobových brambor

125 g hladké mouky

1 malé vejce

sůl

1 lžíce jemně nastrouhaného parmazánu

 

Horké brambory (podmínka!) prolisujeme, přidáme mouku, sůl a parmazán a  vše promícháme. Nakonec vmícháme celé vejce, těsto důkladně zpracujeme a necháme  půl hodinu až hodinu odležet.

Mezitím nakrájíme mírně prorostlé uvařené uzené ( asi 100 g) na drobné kostičky a lehce je osmahneme .

Kysané zelí  (150 – 200 g) propláchneme, vymačkáme a chvíli podusíme na troše sádla. Pak přidáme kostičky uzeného, dle chuti dosolíme a vše promícháme.

Z těsta rukou vytvoříme kulaté placičky o průměru  zhruba 10 cm, doprostřed dáme hromádku zelí s uzeným, kraje přehneme, slepíme a vytvoříme pravidelné knedlíky.

Ty vhodíme do vařící vody a vaříme jen  5 – 6 minut.

Před servírováním je polejeme hruběji nasekanou cibulkou, osmahlou na másle s trochou jemně nakrájené anglické slaniny.

 

Doporučené víno: nám k nim nesmírně chutnal suchý, „kamenitý“  riesling Federspiel z Wachau, konkrétně od Stierschneiderů z Weissenkirchen z vinice Klaus.

Páteční glosy 11. 2. 2011

Redaktoři  se zřejmě přepsali, když píší o „průlomovém“ rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, zřejmě chtěli napsat „průserovém“…

 Nejvyšší správní soud totiž nedávno potvrdil, že statutární zástupci společností, tedy jednatelé či členové představenstev, nesmějí být v těchto podnicích zároveň zaměstnáni na pozicích, jejichž náplň by byla se statutárními posty podobná nebo shodná. Tedy například ve funkci ředitele. Takový souběh funkcí je přitom ve většině z 350 tisíc českých firem naprosto běžný.

Nejde přitom jen o nemocenskou nebo důchody, ale také o daně (ospočitatelné položky)  a  platnost smluv, uzavřených tedy neoprávněnými osobami. Stát ovšem ode všech a na vše peníze vesele vybíral a vybírá…

Také Vám připadá, že se správa tohoto ministátečku totálně rozpadá?

 

Čtenář glos Z. U. mi napsal:

Dostaly se mi do rukou Listy Hlavního města Prahy z února 2011, kde mne hned na titulní straně potěšil primátor Bohuslav Svoboda svou druhou důležitou zprávou, tedy že Rada hl.m. Prahy rozhodla o splacení historické emise obligací novými dluhopisy v totožné výši.
Toto řešení by mělo být vydáno jako metodický postup pro likvidaci a splácení dluhů všeobecně jak pro instituce, tak i pro soukromé osoby. Ó, to bychom se měli!

Čtvrteční glosy 10. 2. 2011

Ministr Heger se mi nelíbí čím dál více. To, že v motolské nemocnici se děly investiční nepravosti, potvrdil na nahrávce sám její ředitel Ludvík. Ministr Heger ho ovšem hájí, podle něj „nemocnici výrazně vylepšil“. Rád bych panu ministrovi připomněl, že za ty utracené miliardy, a to bez ohledu na efektivitu, dokáže „vylepšit“  nemocnici každý debil.

 

V okrese Jeseník je nejvyšší nezaměstnanost v republice, přes dvacet procent. Objevuje se spousta komentářů a rad, z nichž vyplývá, že optimální by bylo drobné podnikání, a to zvláště v turistickém ruchu. A hned se mluví o nezbytných investicích.

Ne, že by nebyly zapotřebí, ale to nejdůležitější  se nezíská za sebevětší peníze: podnikavost, pracovitost a přátelskost tamních lidí. Bez těchto vlastností se totiž  turistický ruch neobejde.

 

MUDr. H. H. mi napsala:

Je mi hanba za celý lékařský stav. Pracovala jsem jako anestesiolog  bezmála čtyřicet let. Platy lékařů jsou pochopitelně  nižší než v zemích EU na západ od našich hranic. Nicméně jsou  na naše poměry odpovídající  - 70 tisíc průměrné hrubé mzdy za měsíc se mi nezdá tak málo. Pokud vím, většina mých kolegů neživoří, kupuje si drahé byty a staví rodinné domy. Práce přesčas patří k profesi lékaře. Lékař, který slouží málo nočních, přesčasových hodin, není ani schopen se kvalifikovat ve svém oboru. Jenom velké množství přesčasových hodin, odpracovaných zejména v noci (t.zn. akutních medicínských případů), vyučí začínajícího lékaře v poznávání  a zvládání medicínských dovedností u akutních stavů v každé specializaci. I toho zkušeného udržují stále v kondici.  Pro nás, oddané medicině,  je to zároveň adrenalin, který nám nedovolí  po pracovně probdělé noci  být v následující den tzv. mimo a nemoci pracovat, a to stoprocentně i po těžké noční službě .Toto konstatuji s plným vědomím a se zkušeností lékařky, matky  dvou, dobře do společnosti začleněných dětí, která sloužila v průměru sedmdesát , někdy až stošedesát přesčasových hodin za měsíc v oboru ARO. Naši kolegové by měli ctít to, že jim byla osudem nebo čím, dána šance dělat tak užitečnou a krásnou profesi. Jenom to vyžaduje více sebekázně ,sebereflexe a hlavně pokory.  

 

 

 

Čtenář glos O. S. mi napsal:

Odvolaný ředitel  Zařízení ministerstva vnitra Martin Kocík, kterého John vyhodil kvůli plýtvání, dále v resortu vede dvě rekreační zařízení. John se háji, že Kocík nemá žádné rozhodovací pravomoci. Nechápu. Hlavně mne mate slovo "vede". Lidem bez rozhodovacích pravomocí se v těchto zařízeních podle mne říká údržbář.

 

Čtenář glos M. B. mi napsal k rozčarování poslanců, že si snížili platy více, než zamýšleli:

Chce se mi chechtat, ale spíš se děsím. Tady se jasně projevilo, jak poslanci schvalují. Oni vlastně ani nevědí co. Jestliže si neuhlídají ani své výplaty, tak Bůh s námi. A pak si ještě stěžují na ďábla Kalouska…

 

 

Čtenář glos M. Č. mi napsal:

Být včerejší tv šot z jednání Ústavního soudu černobílý, jeden by si myslel , že jde o padesátá léta.. Téměř řvoucí soudruh Rychetský od soudního barpultu a pípající Nečas v ohrádce… K tomu ty Rychetského dotazy (kdo viděl, slyšel) - i po čtyřiceti letech od odevzdání rudé knížky je pořád rudý, může to zlehčovat a obhajovat jakkoli(viz jeho rozhovor v LN či MfD). Stále totiž platí, že komunismus je hlavně způsob myšlení….

 

Petra u krbu...
Nejčtenější článkyKontextová navigace

Úvodní strana Články