Články

Čtvrteční glosy 21. 6. 2018

Stát půjčí mladým rodinám do 36 let na rekonstrukci nebo pořízení nového bydlení až dva miliony korun. Úroková sazba bude jedno procento s garantovanou dobou 20 let, maximální doba splácení bude ve výjimečných případech 25 let. Příjem žádostí bude zahájen 15. srpna. Návrh připravilo ministerstvo pro místní rozvoj a rozhodla o něm vláda.

Tolik nepravdivá zpráva. Nepravdivá zpráva proto, že ty peníze nepůjčí stát, ale daňoví poplatníci, a to nedobrovolně.

Navíc je to výsměch všem, kteří si museli a budou muset své bydlení nadále hradit sami.

 

„Vyhnání a útěk Němců byly především bezprostředním následkem Němci započaté druhé světové války a nevýslovných zločinů nacionálněsocialistické diktatury,“ řekla dnes Merkelová. „To ale nemění nic na tom, že pro vyhnání neexistovalo ani morální, ani politické ospravedlnění,“ zdůraznila včera v Berlíně kancléřka Merkelová.

Přepisování historie v přímém přenosu. Neboť, nemělo to být naopak?

„Pro započetí druhé světové války a nevýslovné zločiny národněsocialistické diktatury neexistuje ani morální, ani politické ospravedlnění. Poválečný odsun Němců byl pak bezprostředním následkem.“

 

A tak jsem se dočetl o názoru, že manželství je svazek muže a ženy, kterak je značně zpátečnický a homofobní. Nechápu proč. Nechtějí si pokrokáři a homofilové namísto krádeže starého dobrého „maldoženstva“ vynajít vlastní výraz?

Rád jim vypomohu…co třeba „komparství“ ( z latinského compar = stejný) nebo „ekvalství“ (z latinského aequalis = rovný, stejný), nebo módně „sejmství“  (z anglického  same = stejný, shodný, týž).

 Hlavně ale, ruce pryč od manželství!

 

Jan Hlaváček na facebooku:

Doposud nejlepším mně známým penězovodem v Brně je Moto GP, kdy letos stát, město a kraj dá dohromady 100 milionů korun na chvíli zábavy pro maximálně 60.000 platících diváků (dotace kolem 1700 korun na hlavu). Tím motorky překonaly i známé penězovody tzv. kulturní, zejména NDB, kde jeden návštěvník je dotován našimi asi 1200 korunami, v těsném závěsu MDB s 800 korunami.

Asi nejefektivnější je ten zvaný "Rande století". Pokud budeme věřit údaji o 650 randících a celkové dotaci 4,4 mega, výdaje na jednoho randícího stály daňového poplatníka ca 6800 korun!

 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb. a zákona č. 303/2017 Sb., se mění takto:

  1. V § 29 odstavec 1 zní:

„(1) Člověk, který dovršil dvanáct let a u něhož je trvalý nesoulad mezi duševním a zapsaným pohlavím v knize narození nebo jiné evidenci podle jiného právního předpisu, má právo na změnu pohlaví.“.

  1. V § 29 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Pohlaví lze změnit osobním prohlášením před matričním úřadem. K prohlášení je třeba předložit potvrzení o tom, že je u člověka trvalý nesoulad mezi duševním a zapsaným pohlavím, které mu na žádost vydá lékař se specializovanou způsobilostí v oboru sexuologie nebo se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru sexuologie. U člověka mladšího patnácti let je třeba, aby mu k učinění prohlášení udělil souhlas jeho zákonný zástupce.“.

Podle zprávy o dopadech návrhu zákona jde o akt ve prospěch skupiny lidí trpících poruchou pohlavní identity: „Připravovaný návrh zákona bude mít pozitivní dopad na sexuální menšinu trans osob. Tyto osoby trpí poruchou pohlavní identity, přičemž účinná právní úprava jejich skutečnou pohlavní identitu nerespektuje a pro její právní uznání vyžaduje invazivní chirurgický zákrok včetně sterilizace dané osoby, přičemž tyto zákroky jsou nepřiměřenými zásahy do tělesné integrity a v případě některých osob je ze závažných důvodů ani není možné provést,“ vysvětluje důvody změny zákona ministerstvo spravedlnosti.

Dodávám:

Kvůli nepřiměřenému zásahu do tělesné integrity pár jedinců zasahuje ministerstvo spravedlnosti nepřiměřeně do duševní integrity milionů občanů se zdravým rozumem.

 

Středeční glosy 20. 6. 2018

Tomáš Haas:

Myslíte, že "odvážná pravicová strana s kulema", jak ji označují ti stále ještě věrní, dokáže během dne někde umístit alespoň větičku jako "Přejeme svému zakladateli a dlouhodobému předsedovi Václavu Klausovi vše nejlepší k narozeninám"?

Já bych se vsadil, že ne. Tak odvážně pravicová ODS není.

Nemá minulost, její dějiny začínají příchodem nového předsedy. Cokoliv předtím, dobré či špatné, neexistuje. Neexistuje ani její zakladatel, ani těch jeden a půl milionu ztracených voličů. Nic z toho se nepočítá.

Tímto způsobem se strana vyrovnala s minulostí, jak nezapomene pan předseda zdůraznit při každé příležitosti.

 

„S úctou k platům učitelů, hlavním problém nespočívá v tom, že jsou v průměru příliš nízké – ve skutečnosti mohou být v průměru klidně i příliš vysoké – ale že jsou příliš jednotné a svazující. Špatní učitelé jsou značně přepláceni a dobří učitelé jsou značně nedoceněni. Platové tabulky mají sklon sjednocovat a řídit se věkem, dosaženými akademickými tituly a získanými osvědčeními spíš než skutečným přínosem.“ Milton Friedman

 

Čeština je jazyk vtipný:

Fialové vedení ODS je třeba odbarvit.

Úterní glosy 19. 6. 2018

Členové filmových štábů společnosti Netflix mají zakázáno na sebe navzájem vrhat pohledy trvající déle než pět sekund. Firma tak reaguje na kampaň proti sexuálnímu obtěžování a zneužívání #MeToo, napsal ve čtvrtek britský deník The Sun.

Netflix opatřením reaguje na hnutí #metoo, které otřáslo Hollywoodem, a které vážně ohrozilo výrobu seriálu Dům z karet. Netflix kvůli obviněním ze sexuálního obtěžování ukončil spolupráci s oscarovým hercem Kevinem Spaceym, který v seriálu ztvárnil hlavní roli. „Vedoucí pracovníci nás přišli na schůzku o obtěžování poučit, co je vhodné, a co ne. Dívat se na někoho déle než pět sekund je považováno za nechutné,“ potvrdil jeden z členů štábu seriálu Černé zrcadlo.

Dodávám:

Vždy, když mám dojem, že lidská blbost dosáhla hranic vesmíru, se objeví další důkaz, že vesmír je nekonečný…

 

Daniel M. Zak:

Kdyby po hradě jezdil na koloběžce Zeman, byl by to výsměch starého skřeta, který pohrdá Masarykovým odkazem. Ovšem u Havla to byla roztomilá nezbednost. Vzít si Zeman krátký kalhoty, bude to důkaz buranství a stařecké demence, zatímco u Havla projev nonšalantní skromnosti. Popravdě - pálením trenek neztratil důstojnost Zeman, ale ti, co tu takhle - zase - hysterčí .

 

Čtenář glos V. L. mi napsal:

Ano, trenky samotné žádný umělecký artefakt nejsou. Artefakt hodný zájmu z něj činí až příběh s těmito trenkami spojený. A někteří novináři toto ohodnotili částkou několika milionů korun. Bezva, beru. Ale Zeman tím, že tyto trenky spálil, k jejich příběhu připsal další kapitolu, a tím jejich hodnotu zvedl o dalších pár milionů. Takže bych doporučil, aby ten galerista ochotný ty trenky koupit a vystavit, zažádal o koupi urny s popelem těch trenek pochopitelně za cenu vyšší než jakou byl ochoten zaplatit za trenky. A Zemana těžko soudit proto, že způsobil škodu státu ve výši několika milionů spálením trenek, ale naopak je nutno jej pochválit, že během pár minut zvedl tržní hodnotu těch trenek o pár milionů.

 

Hanka Růžičková na facebooku:

Byla jsem na návštěvě u bývalé kolegyně ze školy. Přijala výzvu - 14 dní zastupovala nemocnou učitelku ve 3. třídě.

Její dojmy? Děti jsou pořád úžasné. Celých 14 dní si s nimi povídala.  Vůbec nevěnovala pozornost interaktivním tabulím a všemu tomu, co ve třídě bylo, ale prostě si s nimi povídala.  O tom, jak je škola báječná. O tom, jak je matematika jednoduchá. O tom, jak je čeština jednoduchá.

 Probrala s nimi základy. Doučila je základy! Děti seděly a pozorně jí naslouchaly. Po 14 dnech si rodiče vyžádali schůzku se zastupující učitelkou. Předali jí velkou kytku s poděkováním. Jejich děti chodily těch 14 dní do školy rády a ze školy šťastné.

 Zajímavé setkání, zajímavé povídání…

 

Dnes se pravda nenalézá, ale vytváří…

 

Karel Čapek, který by se v dnešní době uzoufal:

A ještě musím pochválit tebe, tebe, česká řeči, jazyku z nejtěžších mezi všemi, jazyku z nejbohatších všemi významy a odstíny, řeči nejdokonalejší, nejcitlivější, nejkadencovanější ze všech řečí, které znám nebo jsem slyšel mluvit. Chtěl bych umět napsat vše, co dovedeš vyjádřit; chtěl bych užít aspoň jedinkrát všech krásných, určitých, živoucích slov, která jsou v tobě. Nikdy jsi mi neselhala; jen já jsem selhával, nenacházeje ve své tvrdé hlavě dosti vědomí, dosti povzletu, dosti poznání, abych to vše přesně vyjádřil. Musel bych žít sterým životem, abych tě plně poznal; doposud nikdo neshlédl vše, co jsi; ještě jsi před námi, tajemná, překypující a plná dalekých výhledů, budoucí vědomí národa, který vzestupuje.“

 

 

Pondělní glosy 18. 6. 2018

Ombudsmanka Anna Šabatová se stala Rytířkou řádu Čestné legie, řád ji propůjčil prezident Macron…

To fakt není fake news, ale další důkaz, kam směřuje euroatlantická civilizace.

 

Předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) na sjezdu odborového svazu Kovo ve čtvrtek v Olomouci představil návrh, který by podle něj zajistil českým firmám příliv až několika desítek tisíc pracovníků. Stačí zvýšit odvodové podmínky pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) na úroveň nyní platnou pro zaměstnance, a mnoho „pseudopodnikatelů” se raději nechá zaměstnat, míní Štěch.

Velmi bych doporučoval, aby bylo soudruhu Štěchovi a dalším jemu podobným nařízeno jeden rok povinně podnikat jako OSVČ.

 

V Praze opět zvažují výstavbu Kaplického zeleného "blobu", což je zcela pochopitelné.

Vždyť radniční předsedkyně výboru pro kulturu je vdova po autorovi, a mnozí další se jistě rádi přiživí na těch nejméně dvou miliardách, které do toho daňoví poplatníci jistě s potěšením vrazí.

 

Skutečná hodnota červených trenek, které skupina Ztohoven vyvěsila v roce 2015 namísto prezidentské standarty, se však ukazuje mnohem vyšší. Podle galeristů a odborníků na moderní umění by za ni ve veřejné aukci zřejmě nebyl problém utržit několik milionů korun.

„Je těžké určit přesnou částku, český trh se pohybuje někde jinde než ty zahraniční. Dovedu si ale představit, že by se v aukci mohly trenýrky prodat až za dva miliony korun. Pro některé galerie by to byl velmi zajímavý obchodní i kulturní artikl,“ říká Jiří Švestka, výrazná osobnost berlínské i pražské výtvarné scény a majitel Jiri Svestka Gallery. Sám by prý rád trenýrky ve své galerii vystavoval a zvážil by i jejich koupi.

K takovým zprávám s hořkým úsměvem podotýkám:

Ještěže jsem tak starý!

 

Petr Pavlenskij, který se na Rudém náměstí na protest proti Putinově politice přibil za pytel a poté byl umístěn na uzavřené oddělení psychiatrie, byl na základě protestů demokratické Evropy propuštěn, aby poté odjel do Francie, kde byl předevčírem na základě soudního rozhodnutí umístěn na uzavřené oddělení psychiatrie.  

 

Německá policie provedla ve čtvrtek v deseti spolkových zemích razie proti lidem, kteří umísťují trestně postižitelné nenávistné komentáře na internet, a mimo jiné zabavovala počítače. Informovala o tom agentura DPA. Takzvaný akční den v boji proti nenávistným příspěvkům koordinoval Spolkový kriminální úřad (BKA).

Za podněcování nenávisti vůči národu na sociálních sítích a v on-line fórech lze v Německu uložit až pětiletý trest vězení. BKA vyzval, aby lidé nenávistné příspěvky na internetu hlásili policii.

Tolik zpráva:

Jen by mne zajímalo, kdo rozhoduje o tom, co už je trestně postižitelné a co ne před tím, než proběhne řádné trestní řízení.

Také ta výzva k udavačství má v Německu své historické kořeny…

 

Za každý vstřelený gól ruské fotbalové reprezentace na mistrovství světa daruje britská sázková společnost Paddy Power 10 000 £ LGBT organizacím. Paddy Power uvádí, že je to z toho důvodu, že jsou v Rusku potlačována práva menšin.

Včera ovšem vyhrálo Rusko 5:0 nad Saudskou Arábií, kde se homosexualita trestá smrtí.

To nevymyslíš…

 

Lukáš Kuta na facebooku:

Taky je zajímavý, že ta část obyvatel, kteří nejsou voliči Zemana, jsou jím doslova posedlí, jsou jím nemocní, nemůžou ho pustit z hlavy a mám obavy o duševní zdraví této části obyvatel - mimo jiné soudím i podle velmi snižující se kvality reakcí. Na druhou stranu, část obyvatel, která Zemana volila a ta část, které je to jedno, ta se jeví jako celkem zdravou, netrpící posedlostí a fixací na jeden objekt zájmu.

 

Ivan Langer:

Sociální demokraté jsou jen fíkovým listem na Andrejově údu.

 

Nedělní chvilka malované poezie...

Když jsem byl malý kluk, často jsem vídával otce, jak nehnutě postává drahnou chvíli před některým z obrazů, mlčky, jakoby duchem nepřítomen, jen s jakýmsi zvláštním, nenápadným, nezemským úsměvem ve tváři. Nikdy jsem nenašel odvahu zeptat se ho, proč tak činí, ale jednou, už za mé dospělosti, mi to řekl sám: když má nějaké chmury či přemíru práce, "vstoupí" na chvíli do svého oblíbeného obrazu, prochází se v něm, odpočívá a nabíjí se energií, aby se po čase osvěžen vrátil zpátky do reality.

Též mne to naučil a často jsme se pak spolu vstupovali do obrazů a mlčky se jimi procházeli pospolu. Otec neměl žádný vyhraněný zájem, takže jsem se s ním takto procházel jak v romantických krajinách se zříceninami nad jezery a močály osvětlenými jen bledým světlem úplňků, tak v horských roklinách s bystřinami a chatrnými lávkami, kde jsme potkávali domorodce rozvážně kráčející s oslíky či s nůšemi na trh, ovšem také v ulicích měst s koňskými drožkami, vyšňorenými pány a nádhernými dámami, ale nejčastěji v nádherné české a moravské krajině, ať už rozjásané jarními barvami, zaplavené žlutí vedřin, plné zlatavého a červeného listoví podzimu nebo melancholicky zahalené v běli a šedi zimy.

Právě tyto společné procházky ve mně zcela přirozeně vzbudily zálibu, která se záhy zcela vyhranila ve sbírání obrazů Mařákových žáků, a to jejich obrazů různorodé, ale vždy nádherné české a moravské krajiny.

Nikdy jsem netoužil být obchodníkem s obrazy a nikdy jsem neuvažoval, že bych některý z nich prodal, pokud by mne k tomu Osud někdy nedonutil. Sbíral jsem tedy, jsa pochopitelně velmi poučen, jen ty obrazy, do kterých jsem se zamiloval, ve kterých mi bylo milo se procházet, a které se daly vhodně umístit do interiéru, aniž by člověk vytvářel ze svého obydlí přeplněnou galerii či muzeum.

Předpokládám, že všechny ty obrazy byly s láskou malovány a vím, že byly s láskou sesbírány, takže pevně doufám a věřím, že se z tohoto láskyplného citu alespoň část přenese na návštěvníky této výstavy.

Miroslav Macek

Páteční glosy 15. 6. 2018

Na druhé straně jsem přesvědčen, znaje Zemanův „vepřoknedlozelový“ smysl pro humor, že to pokládal za skvělou a vtipnou zábavu. Že jenom on a jemu podobní, to pro něj není podstatné…

(Moment, teď se asi mýlím: najdou se i tací, kteří v tom budou vidět skvělou odvetu za příkoří, která mu způsobovali angažovaní umělci a novináři. Což o to, mstivý je dost, ale vězte a věřte, že jde opravdu jen o projev jeho osobitě trapného smyslu pro humor.)

Což ovšem vůbec neznamená, že podstata není zcela jinde: k zastření čeho podstatného celý ten happening sloužil?

Čtvrteční glosy 14. 6. 2018

ČSSD se konečně vzpamatovala z katastrofické volební porážky a s novými tvářemi ukáže Babišovi, jak se správně koaličně vládne:Hamáček, Zimola, Hašek, Škromach, Foldyna, Paroubek…

 

Předpokládám, že vůbec nesledujete světoborné problémy, které musí řešit Evropský parlament.

Včera kupříkladu projednával materiál „Na cestě k udržitelnému a konkurenceschopnému evropskému odvětví akvakultury: současný stav a budoucí výzvy“.

K přečtení na http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do… 

Vladimír Pikora:

Prý se musí zvyšovat mzdy nehledě na produktivitu. To může říct jen někdo, kdo nemá ani základy ekonomie. To je z dlouhodobého pohledu neudržitelné a naprostá blbost. Je to asi tak chytré jako snažit se zlepšovat v hodu a myslet si, že jednou dohodí na měsíc. Krátkodobě se může zdát, že to funguje, ale to zlepšování v hodu se v jednu chvíli zastaví a dlouhodobě to nejde.

 Ministerstvo navrhuje, aby se minimální mzda stanovovala jako 0,44násobek průměrného výdělku. Docela by mě zajímalo, proč to má být 0,44. Proč to nemá být 0,32, nebo 0,56? To je nejspíš vypočítáno cucáním z prstu a to je velmi špatně, protože minimální mzda je cenou. A cena v sobě nese důležitou informaci o situaci na trhu, kterou politik nikdy nemůže mít, protože situace se neustále mění.

 Minimální mzda je jako koncept úplně špatná. Bohužel je na ni navázáno až moc věcí v naší přeregulované ekonomice, proto by nebylo snadné ji zrušit. Můžeme ji ale přestat zvyšovat, až ztratí smysl. Řada zemí minimální mzdu nemá. Donedávna ji nemělo ani Německo a jak prosperovalo.

Středeční glosy 13. 6. 2018

Po čtyřech hodinách se podařilo francouzské policii zadržet útočníka, který v úterý od 16 hodin držel v domě v Paříži dva rukojmí. Všichni jsou živí a zdraví, sdělila prefektura. Muž tvrdil, že má pistoli a bombu a požadoval kontakt s íránským velvyslanectvím, napsal server německého týdeníku Focus s odkazem na zprávu policie. Policie případ nepovažuje za terorismus. List Le Figaro muže označil za duševně narušeného.

Dodávám:

Co nám to ti duševně narušení dělají? Copak se lze kvůli tomu semknout? N a druhé straně máme o jednoho potenciálního kandidáta do evropského parlamentu víc…

 

V Německu navrhují v rámci korektnosti státem tvořenou pornografii se škaredými lidmi, praví zpráva. Pokud to není vtip, zřejmě chystají koryto pro Merkelovou, až se voliči konečně vzpamatují…

 

 Je neuvěřitelné, že nikoho nenapadne nejjednodušší řešení, co s imigranty na „záchranné“ lodi:

Přeložit i s posádkou na válečné plavidlo a odvést do Libye. Loď pak potopit…

 

Dušan Šrámek:

Jedna evropská směrnice nadělá víc škody než deset ruských divizí.

 

Čeština je jazyk vtipný:

Krimigrant.

Úterní glosy 12. 6. 2018

Záchranářská loď, která má na palubě 629 migrantů uvízla uprostřed Středozemního moře. Nový italský ministr vnitra plavidlu odmítl vydat povolení k přistání u břehů Itálie. Ministrem není nikdo jiný než lídr Ligy severu, který před volbami varoval, že jeho strana bude vůči migrantům postupovat mnohem tvrději než dosavadní vlády. Vyjma lodi Aquarius čeká u italských břehů i plavidlo Sea Watch 3, které má na palubě nespecifikovatelný počet migrantů a pluje pod nizozemskou vlajkou. 

Tolik zpráva. Pokud italská vláda vydrží soustředěný tlak, který na ni vyvinou pachatelé dobra, vyřeší tak velice rychle a efektivně příliv imigrantů do Italie. Chce to jen vytrvat!

 

Podivuhodný titulek na zprávy.tiscali.cz: Komunisté budou držet Babiše pod krkem.

Troufám si tvrdit, že to bude jinak: Komunisté se budou s Babišem držet kolem ramen.

 

Pochod proti rakovině prsu má zcela stejný efekt jako demonstrace proti Babišovi.

 

Dušan Šrámek:

Vláda by měla skládat slib do rukou Aloize Lorence.

Nedělní chvilka poezie - tentokrát s Ernestem Christopherem Dowsonem

Krátké jsou dny smíchu a též pláče, zdá se,

i lásky, touhy, zmaru:

ty všechny vášně opustí nás  zase

v smrti k stáru.

 

Krátké jsou dny vína a též růží, zdá se,

jen na čas krátký

z mlhy snů se zjeví, poté mizí zase

do snů zpátky.
Nejčtenější článkyKontextová navigace

Úvodní strana Články