Články

Středeční glosy 14. 3. 2018

Ministr zdravotnictví Vojtěch by rád do čtyř let zavedl komerční připojištění na nadstandardní péči. Zcela vyloučeno: jednak by musel nejprve definovat, co je to péče standardní – a najednou by zjistil, že nic takového vlastně nikdo složitě definovat a legalizovat nechce, neboť nadstandardní péči ti, kteří ji vyžadují, už nyní mají, a to buď po známostech nebo za peníze. Dále by narazil na socialisty všeho druhu, kteří stále ještě žijí v iluzích, že zdravotní péči v Česku mají všichni stejnou a mělo by to tak zůstat.

 

Čtenář glos I. B. mi napsal:

Dovolte, abych trpce reagoval na jednu Vaši větu z dnešních glos:

"Je sice hezké, že máte právo tvrdit, že dvě a dvě je deset, ale přece jen je lepší vědět, že jsou to čtyři."

Nejhorší totiž je, sice vědět, že dvě a dvě jsou čtyři, ale raději to neříkat nahlas, abyste nebyl označen za populistu, fašistu či xenofoba.

 

Opsáno z facebooku:

Kdo vlastně komu tu televizi bere?

Prezident, který je bez reálné moci tak učinit, nebo plátci povinného, státem garantovaného výpalného?

A komu?

Zaměstnancům ČT?

Poplatníkům?

Elitě?
Hercům?
Elitě!?

 

Postřeh z facebooku:

Je velmi zajímavé, že mimořádně vzácný chřástal polní se vyskytuje jen tam, kde se má něco stavět.

Úterní glosy 13. 3. 2018

Zadlužení státu a domácností je vedle růstu HDP druhým ukazatelem  jak skvěle si žijeme. Dalším je počet exekucí a vystudovaných Cikánů.

 

No, konečně je vše vysvětleno! Babiš bere homeopatika na křivdu. Netuším sice, jak zabírají, ale ty viditelné vedlejší účinky jsou hrozné!

 

„Já jsem v minulosti sponzoroval dva filmy paní Sommerové, mám rád film, a když jsem se stal ministrem financí, tak jsem navýšil rozpočet na 800 milionů. A mrzelo mě, že jsem nebyl pozván, protože minulý rok jsem tam byl,“ postěžoval si Babiš.

Ze svého, ať si sponzoruje koho chce a co chce, ale chlubit se tím, že pošle stovky milionů z našich daní lidem, kteří pak ukájejí své filmařské libido a rozdělují si peníze s kamarády, aby nakonec vznikly filmy, na které nikdo nechodí, to je ta největší sviňárna. 

 

V Evropě, jak se zdá podle zpráv českých medií, náhle zmizely dva státy: Rakousko a Itálie.

 

Pokud chcete část občanů pořádně vytočit, napište pod fotografii houfu černých dětí s titulkem “V Kongu hrozí dvěma milionům dětí smrt hladem a porodnost přitom neklesá“ dovětek „Tak ať místo šoustání začnou něco dělat“, jak to udělal Petr Pauczyñski. Sesypou se na vás jako vosy, aniž by se nad tím, proč tomu tak je, sebeméně zamysleli. Nicméně OSN tam chce dodat další „humanitární“ pomoc, takže za pár let bude těch dětí tři miliony…

 

Je sice hezké, že máte právo tvrdit, že dvě a dvě je deset, ale přece jen je lepší vědět, že jsou to čtyři.

 

Pondělní glosy 12. 3. 2018

Miroslava Němcová v pátečním Radiožurnálu pravila, že dlouho zvažovala, zda na inauguraci prezidenta má vůbec jít. Což mne zaujalo, neboť šlo o řádně svolanou schůzi obou komor Parlamentu, tedy její zaměstnání, takže by ji mohla omluvit jen řádně zdokumentovaná nemoc nebo smrt. Nebo si snad každý může dovolit nejít do práce, protože se mu nelíbí šéf nebo mistr a ještě se tím chlubit?

 

Česká televize z principu nikomu nefandí, neboť ani právnická osoba, budova, ani technické vybavení toho nejsou schopny. Jde vždy o zcela konkrétní redaktory, kteří svoje politické smýšlení a osobní sympatie a antipatie neumějí udržet na uzdě. Pak ovšem opravdu nemají ve veřejnoprávním mediu co dělat, neboť je to hrubě neprofesionální.

 

Vrchní protokolář Hradu Vladimír Kruliš se vyjádřil k výběru lidí pozvaných v rámci inaugurace na potomní raut:“Pokud pořádáte oslavu, tak si taky nezvete lidi, kteří s vámi nesouhlasí, nemají vás rádi a veřejně to všude říkají."

Doteď jsem netušil, že to byla soukromá oslava Miloše Zemana a celou ji zaplatil…

 

Vox populi o přenosu z udílení Českých lvů:

Škrkavky se vehementně bránily odčervení.

 

Pavel Kohout:

Gender studies. To je něco jako árijská fyzika nebo lysenkovská biologie dneška. Každá totalitní ideologie si vymýšlí své vlastní pavědy. Neomarxismus není výjimkou.

 

Jen pro srovnání:

Vážení ústavní činitelé, vážení vzácní hosté z domova i z ciziny, dámy a pánové,

předstupuji před Vás dnes, v den 158. výročí narození zakladatele našeho novodobého státu, prezidenta Masaryka, abych slavnostně a veřejně před Vámi všemi i před všemi občany svým slibem zahájil své druhé funkční období v úřadu prezidenta České republiky. Dovolte mi říci při této příležitosti pár slov.

Pár slov proto, že to hlavní jsem před krátkou chvílí stvrdil svým podpisem: slova ústavního slibu. Beru je vážně. Není to jen formalita, nezbytná k tomu, abych se mohl ujmout svých povinností. Řídil jsem se jimi v průběhu uplynulých pěti let a chci Vás ubezpečit, že mi litera a duch prezidentského slibu budou základním kompasem i pro pět let následujících.

Chtěl bych poděkovat oběma komorám parlamentu za důvěru, kterou mi vyjádřily, byť to bylo v netradiční a neobvyklé tzv. veřejné volbě. Ta se ukázala být ne příliš šetrnou vůči volitelům, ale díky ní se nemusím já ani česká veřejnost dohadovat, kdo jak volil.

Hlasů, které jsem dostal, si velmi vážím a vnímám je především jako velkou odpovědnost a závazek. Závazek nejen vůči těm, kteří mi při volbě dali svůj hlas, ale vůči politické reprezentaci jako celku a především vůči deseti milionům občanů České republiky. Chci proto ještě jednou ujistit nejen Vás ve Vladislavském sále Pražského hradu, ale prostřednictvím televizních a rozhlasových přenosů každého občana naší republiky, že svůj úřad budu i nadále brát především jako službu své zemi a jejím lidem.

Chci poděkovat občanům České republiky, kteří mi, ač sami přímo nevolili, vyjadřovali tak silně svou podporu, že to jistě významně přispělo k mému zvolení. Chci poděkovat všem v mé blízkosti, mé manželce, rodině, přátelům a nejbližším spolupracovníkům. Chci poděkovat Občanské demokratické straně, která mne jako svého kandidáta navrhla a ve volbě prosadila.

Přestože náš ústavní systém není prezidentský, hlava českého státu má významné pravomoci a prezidentský úřad má v naší zemi tradičně vysokou prestiž a těší se úctě a vlivu. Veřejnost mi po celou dobu mého prvního mandátu vyjadřovala vysokou podporu navzdory tomu, že jsem nebyl vždy konformní s postoji politických stran, které právě tvořily vládní exekutivu. Pokud to bude třeba, budu tak postupovat i v budoucnu. Současně však platí, že ve využívání možností, které mi ústava dává, budu nadále opatrný a spíše konzervativní.

Před pěti lety jsem na tomto místě při stejné příležitosti řekl, že nechci být „hybatelem politické scény“. Prezidentská volba ukázala, že je třeba v naší politice usilovat o větší svornost a kooperativnost a že je třeba zvyšovat důvěru veřejnosti v náš nepochybně svou podstatou vysoce demokratický systém. O to se pokoušejme.

Významnou složkou prezidentské aktivity je reprezentace zájmů České republiky v zahraničí na základě důsledné loajality prezidenta především ke své vlastní zemi. Česká republika je ve světě pozitivně hodnocenou zemí a musíme se – každý z nás – snažit k tomu svou aktivitou v rovině bilaterální i multilaterální přidávat co nejvíce. V každém případě je třeba, aby prezident, vláda i parlament a – a to je nejdůležitější – v co největším souladu s českou veřejností táhli v zahraniční politice za jeden provaz. Jde nám o spolupráci v Evropské unii, o silnou transatlantickou vazbu se Spojenými státy, o dobré vztahy se sousedy, o aktivní partnerství s dalšími světovými velmocemi.

Letošní rok bude přípravou pro naše předsednictví Evropské unie, které pro nás bude důležitou zkouškou, ale současně i příležitostí. Musíme obstát nejen po – velmi nelehké – stránce organizační a technicko-administrativní, ale zejména musíme obstát sami před sebou v úsilí přispět k tomu, aby byla Evropská unie více demokratickou organizací evropských států a jejich občanů než organizací politiků a jejich úředníků.

V letošním roce nás čekají krajské a senátní volby. Pevně věřím, že tyto volby proběhnou důstojně a že volební kampaň svou kvalitou a férovostí dá příležitost k tomu, aby vyhráli ti nejlepší. I kraje i Senát – jako novější prvky našeho politického systému – prokázaly svou oprávněnost a výsledky těchto voleb jistě budou znamenat další krok k prohlubování naší politické demokracie.

Vážení členové parlamentu, vážení občané České republiky, chci Vás na závěr ještě jednou ujistit, že zvolení do druhého funkčního období je pro mne tou nejvyšší ctí a že učiním vše, aby následujících pět let bylo pro Českou republiku dobrým obdobím.

Děkuji Vám za pozornost.

Václav Klaus, Vladislavský sál, Pražský hrad, 7. března 2008

 

Nedělní chvilka poezie - tentokrát s Friedrichem Wilhelmem Wagnerem

Maloměsto

 

Ten malý svět,

šeď v šedošedém kraji.

 

Den pomíjí, s tmou paprsky si hrají,

vše ztichlo, také psi už umlkají…

Jak nevidět,

co za sílu teď lidská ústa mají:

jen slovo - a vše rozpadne se hned.

 

 

Páteční glosy 9. 3. 2018

Na druhé straně kvílení, kterak tím ohrozil svobodu slova a demokracii je nesmyslné. Svoboda slova je u nás (a nejen u nás) ohrožována a ukusována dnes a denně, a to nikoliv prezidentem Zemanem.

Česká televize navíc bude mít v budoucnu značné problémy a Zeman to velmi dobře ví – jakmile bude muset ČT zveřejnit svoje smlouvy nebo je rozkryje NKÚ (zákon se již chystá), bude Zeman na koni…

 

Těch 21 dělových salv při inauguraci prezidenta mi připomnělo starý dobrý vtip:

„Jamesi,“ ptá se Jeho Lordstvo komorníka, „co je to za kanonádu?“

„Sire, to je na uvítanou Nikity Sergejeviče Chruščova.“

„Bože, kam se poděla kvalita britského námořnictva!? Za mého mládí by ho sundali jedinou ranou.“

 

Čeština je jazyk vtipný:

Majdanizace Slovenska právě nastala…

Čtvrteční glosy 8. 3. 2018

Předevčírem na facebooku na profilu Šárky Čechové:

Seznamka jako Brno!

 Dnes jsem na zasedání zastupitelstva města Brna nevěřícně hleděla na materiál, který předložila a posléze bohužel na druhý pokus schválila vládnoucí koalice. Jedná se o projekt nazvaný EX : PO, kdy umělkyně Kateřina Šedá osloví 1918 nezadaných žen a mužů, kteří mají na česko-slovenských seznamkách své profily, pozve je do Brna, ubytuje je a bude doufat, že někteří v sobě najdou zalíbení a odjedou z Brna jako milenecký pár. To vše má být podle dnešních informací vedení města jedna ze stěžejních a nepostradatelných součástí oslav vzniku Československé republiky.

 Zbývá jen dodat, že rozpočet této seznamky je 4,4 mil. a město Brno dnes svým hlasováním rozhodlo o podpoře ve výši 2,2 mil. Zbylých 2,2 mil. uhradí Ministerstvo kultury ČR.

 Náměstek Hollan, který už má ode dneška v gesci zase jen kulturu a věci sociální, si od akce zřejmě slibuje, že po takovém hromadném mejdanu rapidně vzroste počet obyvatel města. Tak snad budou v ceně i vitamíny pro účastníky, ať se dílo podaří!

 Klub ODS samozřejmě tento projekt svými hlasy nepodpořil.

Dodávám:

To se v Brně nenajde dost silných paží na defenestraci?

 

Petr Paulczyñski:

Rektor MUNI Bek se čílí, že ho nepozvali na prezidentskou inauguraci. Ve skutečnosti je nasranej, že nemůže odmítnout.

 

Ještě jednou Petr Pauczyñsky:

Genocida bílých farmářů v JAR 0 min, demonstrace ve velkých německých městech 0 min, demonstrace v Barceloně 0 min, neúspěch EU při vyjednávání o Brexitu 0 min. Ať žije veřejnoprávní ČT!

Dodávám:

Ovšem rektora Beka včera promptně pozvali do Radiožurnálu…jo, jo, ti hoši, co spolu mluví, to je největší průšvih tohoto státu.

A co se týká bílých farmářů v JAR? Koho dnes zajímají? Jo, kdyby jeden z nich měl dceru, která by byla jednonohá lesba toužící se stát třetím pohlavím a přestože trpí rakovinou, úspěšně s ní bojuje, aby se mohla zamilovat do zmutované velryby, kterou tak poškodily vojenské výzkumy zatracených kapitalistů a společně by pak unikli ze spárů kapitálu ke šťastným zeleným zítřkům, v nichž se veškerá energie vyrábí šlapáním na cyklostezkách, to by byla jiná!

 

Pondělní glosy 5. 3. 2017

Moje paní, která dá mnohem více na instinkty a zdravý selský rozum, než na spoustu podivných analýz ještě podivnějších analytiků, včera večer pravila:

Myslím, že by si slovenská policie měla posvítit na rodinu přítelkyně toho novináře. Zdá se, že jí nějaký její příbuzný, který s ní šel jednat o nějakých penězích či majetku a chtěl ji v nejhorším zastrašit (proto měl s sebou zbraň), poté, co nic netušící novinář šel do garáže zkontrolovat autobaterii, něco řekl, ona mu odsekla, on ji v afektu praštil, a když začala ječet, zpanikařil a zastřelil ji. Novinář vyběhl a dostal to také.

Matčino chování, včetně řečí o neustálém telefonním styku s oběma, aby jí pak několik dnů nenapadlo k nim zajet a zeptat se, proč se neozývají, je velmi podezřelé, zřejmě něco tuší nebo ví.

 

Připadá mi velmi pokrytecké, když člověk, který vydělal spoustu peněz za éry Mečiara a dodnes není zcela jasné jak, káže o strašném stavu republiky, které je prezidentem.

Druhá možnost je ještě horší: má za úkol od své vrchnosti za každou cenu svrhnout současnou vládu a nastolit takovou, která bude EU zobat z ruky a vedlejším efektem oslabí pozici nenáviděného Orbána.

 

Opozice v souvislosti s výsledkem volby komunisty Ondráčka hovoří o facce demokracii. Pohled na páteční účast poslanců ve sněmovně však ukazuje, že si za to opoziční strany mohou do značné míry samy. Z řad ČSSD chybělo v pátek ve sněmovně 8 z 15 poslanců, mezi nimi například šéf strany Jan Hamáček, dále Milan Chovanec, Kateřina Valachová, Jan Chvojka či Lubomír Zaorálek. Ze sedmi poslanců se nedostavili tři: František Vácha, Vlastimil Válek a Karel Schwarzenberg. Chybělo též 5 poslanců Pirátů, 2 poslanci ODS a po jednom poslanci ze starostů a lidovců, celkem tedy 20 poslanců!

U poslanců ČSSD bych ovšem zdaleka nevylučoval úmysl.

 

Poslanec TOP 09 Vácha přiznal, že nebyl na zahraniční cestě, nýbrž vedl na Jihočeské univerzitě promoci. Šlo tedy o činnost, ve které ho mohl nahradit kterýkoli z proděkanů jeho fakulty. Jak poslance ho ovšem nikdo nahradit nemohl.

 

Následující zpráva kupodivu vyšla 1. března a ne 1. dubna:

Po protiteroristickém zákonu přešla francouzská vláda k dalšímu kroku, jak v zemi zajistit bezpečí. V Lille představila nový Meziresortní výbor pro prevenci kriminality a radikalizace. Ten chce porozumět tomu, proč se mladí muslimové radikalizují.

 

Miroslav Kalousek interpeluje ministryni financí:

Vážená paní omluvená, a tedy nepřítomná ministryně,

dnes dopoledne přiznal předseda vlády Andrej Babiš, že úkol poslat na Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS) finanční kontrolu, zadal přímo on vám osobně.

Paní ministryně, jistě víte, že finanční kontrola má postupovat podle schváleného plánu kontrol, má být nestranná a nemá v žádném případě pracovat na politickou objednávku. V tomto případě, ač kontrola GIBS nebyla zařazena v plánu kontrol, vy jste tomu úkolu promptně vyhověla. Poslala jste tak tuto kontrolu na přímou politickou objednávku.

Vzhledem k vyhrožování, kterého se v rozhovoru s plukovníkem Murínem Andrej Babiš dopustil, nelze tento krok hodnotit podle mého názoru jinak, než jako zneužití orgánu finanční kontroly k politickému nátlaku na nezávislou instituci - GIBS a jejího ředitele. Vy sama, paní ministryně, jste si nutně musela být vědoma konfliktu zájmů, který v tomto případě má trestně stíhaný předseda vlády. Měla jste být proto ostražitá, neboť předseda vlády nemůže úkolovat žádného ministra. Ministra může úkolovat pouze vláda jako celek svým usnesením.

Moje otázka je jednoduchá. Proč jste se toho, paní ministryně, dopustila, a proč jste se zúčastnila zneužití finanční kontroly pro tento účel? Budu vděčný za písemnou odpověď do příštího pátku, kdy se tomu bude věnovat i Poslanecká sněmovna na své mimořádné schůzi. Děkuji za pozornost."

 

Češi jsou smějící se bestie:

Myslíte, že v České televizi vědí, že na Slovensku žijí i jiní lidé než Martin Šimečka?

Ano. Fedor Gál, Matúš Kostolný a Magda Vášáryová…

 

 

 

Nedělní chvilka poezie - tentokrát s Ogdenem Nashem

Verše ku  blížící se čtyřicítce

 

Rád položil bych Osudu

otázku zcela jasnou:

svou nezralostí dělám ostudu

či demencí už časnou?

 

 

Dobří lidé říct by měli,

to, co tuším nejasně:

jsem doposud nedospělý

či senilním předčasně?

 

Anonce

Miroslav Macek přichází s další čtenářskou lahůdkou. Ve třech povídkách si láskyplně pohrává se třemi klasickými detektivními přístupy – policejním a la inspektor French, intuitivně hloubavým a la páter Brown a ironicky cynickým a la Sam Spade. Autor čtenáře navíc pobaví odlehčenou parodií, přičemž nezesměšňuje, ale naopak vychází z hluboké a důkladné znalosti parodovaného vzoru, a opět tak dokazuje, že je mistr slova!

http://www.albatrosmedia.cz/tituly/43998267/3-x-na-horke-stope/ 

Páteční glosy 2. 3. 2018

Ten místopředseda ČSSD Zimola je „boží“: je pro referendum o vystoupení z EU, ale za třech podmínek. Mohlo by se vypsat jen potud, pokud by se sesbíralo 850.000 podpisů pro jeho konání, účast by musela být nad 2/3 oprávněných voličů a z nich by více než 2/3 musely hlasovat pro vystoupení.

Takže je proti, ale halí to do ušlechtilých keců. Škoda, že něco takového nepožadoval při referendu o vstupu do EU…

 

Po včerejším Babišově vystoupení se nese hlas lidu, že je poslední žíjící bílý kůň v ČR. Když ho totiž slyšíte mluvit bez nápovědy tak neuvěříte, že je schopen řídit Agrofert.

Dodávám:

Copak, na to má lidi. A že je bílý kůň, o tom jsem přesvědčen už od té chvíle, co zamířil poprvé do banky a tam mu půjčili jen tak na ksicht 600 milionů na odloupnutí Agrofertu…

 

Jihoafrický parlament odhlasoval v poměru 241 ku 83 vyvlastnění bílých farmářů. „Čas smíření pominul,“ prohlásil po hlasování Julius Malema, duchovní otec návrhu. „Teď přijde spravedlnost!“ Vyvlastnění má být samozřejmě bez náhrad. V tomto smyslu bude upravena i jihoafrická ústava.

Vsaďte se, že za pár let budou hladoví jihoafričtí černoši směřovat do Evropy.

 

Jde o hloupost novináře z Týdne.cz nebo úmyslně překroucený citát?

Titulek v Týdnu.cz:

Putin: Máme novou raketu, nikdo ji nezastaví. Teď o nás uslyšíte!

Skutečnost (Putinova slova na adresu Spojených států k jejich neochotě jednat o omezení zbraňových systémů):

"Nechtěli nás vyslechnout, tak teď nás slyší."

 

Zuzana Kroupová na facebooku:

Ve víru posledních událostí o vyjednávání či nevyjednávání zapadla, s největší pravděpodobností zcela účelově, do pozadí kauza korunových dluhopisů. Tímto případem se začala zabývat PČR někdy na jaře loňského roku a vyžádala si od Agrofertu všechny dostupné materiály. Nyní bylo vyšetřování zařazeno pod NCOZ (Národní centrála organizovaného zločinu) pod dozor VSZ (Vrchní státní zastupitelství). Stalo se tak proto, že vyšetřovatel došel k závěru, že výše škody je přes 150 miliónů a panuje zde i podezření, z jakých peněz byl nákup dluhopisů financován. Toto může být další z věcí, proč se dostat GIBS na kobylku, nemyslíte?

 

Čeština je jazyk vtipný:

V Praze spolu bojují dvě taxikářské firmy. Ober a Uber.

 

A jeden nekorektní na závěr:

Dnes jsem si udělal tak černý čaj, že by měl dostat ve Švédsku byt.
Nejčtenější článkyKontextová navigace

Úvodní strana Články