Články

Středeční glosy 16. 5. 2018

Moje odpověď na nechápavý dotaz, jak by mohl škodit Soros:

Jak škodí Soros? Finančně podporuje nevolené skupiny a struktury (a tedy posiluje jejich moc), které vesměs politicky bojují s řádně volenými strukturami. Škodí tedy stejně, ba silněji, než dotace volnému trhu.

 

Emmanuel Goldstein je fiktivní postava z Orwellova románu „1984“, hlava záhadné a pravděpodobně neexistující organizace zvané „Bratrstvo“ a též autor knihy „Teorie a praxe oligarchického kolektivismu“. Jde o hlavního nepřítele Strany, kterého však pravděpodobně vymyslelo propagandistické oddělení „Ministerstva pravdy“…

Z jeho výše citovaného fiktivního spisku:

„Cílem Těch nahoře je zůstat, kde jsou. Cílem Těch uprostřed je vyměnit si místo s Těmi nahoře. Cílem Těch dole, pokud mají nějaký cíl - je totiž trvalou charakteristikou Těch dole, že jsou příliš zkrušeni dřinou, než aby si častěji uvědomovali cokoli mimo svůj každodenní život - je zrušit všechny rozdíly a vytvořit společnost, v níž si budou všichni lidé rovni. A tak se v průběhu dějin znova a znova odehrává boj, který je ve svých hlavních obrysech stále stejný. Po dlouhá období se zdá, že Ti nahoře jsou bezpečně u moci, ale dříve či později pokaždé přijde chvíle, kdy buď ztratí víru v sebe nebo schopnost účinně vládnout, nebo obojí. Potom je svrhnou Ti uprostřed, kteří získají Ty dole na svou stranu předstíráním, že bojují za svobodu a spravedlnost. Jakmile Ti uprostřed dosáhnou svého cíle, uvrhnou Ty dole nazpět do dřívějšího postavení otroků a sami se stanou Těmi nahoře. Od jedné ze zbývajících skupin se okamžitě odtrhne nová skupina Těch uprostřed a boj začíná nanovo. Z těch tří skupin se jen Těm dole nikdy ani dočasně nepodaří dosáhnout svého cíle. Bylo by přehnané tvrdit, že v celých dějinách nedosáhli žádného materiálního pokroku. Dokonce i dnes, v období úpadku, žije průměrný člověk lépe než před staletími. Ale žádný růst bohatství, zjemnění mravů, reforma nebo revoluce nepřiblížily ani o milimetr lidskou rovnost. Z hlediska Těch dole žádná historická změna nikdy neznamenala o mnoho víc než změnu jména jejich pánů."

 

 

Úterní glosy 15. 5. 2018

Doba, kdy se za pravdu začíná opět vyhazovat ze zaměstnání, zákonitě musela přijít…

 

Z programového prohlášení vlády:

"Jedním z hlavních cílů této vlády je boj za zájmy českých občanů v Evropské unii a odmítnutí existující úpravy uprchlických kvót, neboť takto koncipované řešení není efektivní a rozděluje Evropu. Česká republika se aktivně zapojí do zásadních politických jednání v rámci EU a spolu se zeměmi V4 a jinými evropskými spojenci bude navrhovat jiný systém řešení vyvolané migrace založený na bázi zajištění bezpečnosti vnějších hranic, práva výběru uprchlíků na území před vnějšími hranicemi Evropské unie, a to jako efektivní evropské řešení, které je v souladu s mezinárodními konvencemi a respektuje princip solidarity mezi státy EU."

Dodávám:

Zvláště první větě lze věřit. Vláda bude jako lev bojovat za zájmy českých občanů: za dotace pro velkoagrárníky…

 

Petr Robejšek:

Dnes skončilo v Münsteru celoněmecké setkání katolíků, „Katholikentag“. Jeden projev pronesla také Angela Merkelová. Rozhořčovala se v něm nad tím, že v zemi jako je Libye neexistují žádné státní orgány a fungující struktury a proto jsou tam pošlapána lidská práva migrantů z Afriky.

Kancléřka, o které někteří tvrdí, že je věcná a analytická, jaksi zapomněla zmínit, že rozpad libyjského státu způsobily vojenské operace USA, Velké Británie, Francie…

 

Neil Postman

Zapomněli jsme ovšem, že vedle temné vize Orwellovy je tu ještě jedna – o něco starší, o něco méně známá, ale stejně mrazivá: „Brave new world“ („Konce civilizace“) Aldouse Huxleyho. Navzdory obecnému přesvědčení, rozšířenému dokonce i mezi vzdělanci, Huxley a Orwell neprorokovali totéž. Orwell nás varuje před podlehnutím nátlaku zvnějšku. V Huxleyho vizi však k tomu, aby lidstvo přišlo o svoji samostatnost, vyspělost a historii, není žádný Velký bratr zapotřebí. U Huxleyho si nakonec lidé útlak zamilují a začnou zbožňovat technologie, které podkopaly jejich schopnost přemýšlet.

Orwell se obával těch, kteří zakážou knihy. Huxley se obával, že knihy už nebude třeba zakazovat, protože nebude nikdo, kdo by je chtěl číst. Orwell se obával těch, kteří nám zamezí přístup k informacím. Huxley se obával těch, kteří nám jich poskytnou tolik, že nás to dovede k pasivitě a egoismu. Orwell se obával, že před námi bude zatajována pravda. Huxley se obával, že pravda se utopí v moři bezvýznamných banalit. Orwell se obával, že se z nás stane kultura nesvéprávných otroků. Huxley se obával, že se proměníme v plytkou kulturu, bezmyšlenkovitě lačnící po společných spotřebních orgiích a mechanických náhražkách.

, probíhající za za nepřímé podpory Německa.

 

Pondělní glosy 14. 5. 2018

A tak jsem přečetl spoustu komentářů k pirátskému neakceptování Jana Rumla coby kandidáta do senátu a musím konstatovat, že moje paměť už nestojí za nic. Ač přímý účastník tehdejších dějů, pamatuji si vše (včetně detailů) zcela jinak, než dnešní obhájci sarajevského atentátníka Rumla (kteří u toho, samozřejmě, nebyli).

 

Karolina Stonjeková:

Obvyklé nepochopení českých novinářů: namlouvají si, že za skeptický postoj Čechů vůči EU mohou Klaus, Okamura nebo Zeman, aby si nemuseli přiznat, že pravými viníky jsou ve skutečnosti Juncker, Merkelová nebo Macron…

 

 Jaroslav Franc nekorektně na facebooku:

 Festival eurosocialistické písně aneb kýble sraček za dost kaček. Nejvyšší evropské kulturní politbyro muselo nakonec při hledání vítězkyně hrábnout mimo kalné vody evropské shitmusic, neboť v nich zřejmě neplavalo nic natolik odporného a zvráceného, aby to za ty prachy mělo dostatečnou ideovou razanci. Nakonec to tedy tradičně zachránila Synagoga, která sem shodila sud naplněný třaskavou esencí, kterou ve svých laboratořích umíchali konstruktéři Nové Evropy.

 Název této sloučeniny, která byla prezentována v kontejneru zvaném "Netta" se jmenuje příznačně TOY. Pokud to ve vás evokuje kultovní značku TOI-TOI, pak jste tu správně. Otylá, šilhající, mongoloidní, polodebilní žlůva, nadopovaná směsí čikuli a fenmetrazinu, naplní vaší aparaturu pokrokovým a zásadním sdělením o tom, že na ženy se nesahá.

 Pro fajnšmekry, akademiky, masochisty a ostatní výzkumníky přikládám odkazy na příslušné audiovizuální materiály a rovněž originální i přeložený text sdělení. Přeji příjemný psychedelický zážitek.

 www.youtube.com/watch?v=84LBjXaeKk4    

 

Čeština je jazyk vtipný:

 V rámci stoprocentní korektnosti klienti na patologii už nebudou nazýváni mrtvými, ale „klienty v současnosti nevyužívajícími životní funkce”.

 

 

 

 

Nedělní chvilka poezie - tentokrát s vlastním čtyřverším

Nezbytnost otužování

 

Vida dívku, ve sněhu jak běží,

v bílém sněhu, jak ji Pán Bůh stvořil,

okouzlen jsa, rád bych se jí dvořil,

v kožichu však dohoním ji stěží…

Čtvrteční glosa 10. 5. 2018

Děkuji nakladateli Petru Tychtlovi z nakladatelství XYZ (Albatros Media), který mne k napsání knihy ponoukl, všem jeho spolupracovníkům, kteří se na vydání knihy podíleli a pochopitelně všem čtenářům, kteří si knihu koupili, líbila se jim, a poté ji doporučili svým přátelům a známým.

Stejně tak děkuji společnosti Knihcentrum za skvělou a důstojnou akci.

Ještě jednou díky!

 

Váš

Miroslav Macek

Pondělní glosy 9. 5. 2018

Štěpán Kotrba věcně:

Za prvé „novičok“ neexistuje. Existují „novičoky“ – to je celá skupina organofosfátů, které jsou v různé míře vstřebatelné buněčnými membránami a v různé míře letální. Nejde tedy jen o látky A-230, A-232 (novičok-5) a A-234, ale o jejich všemožné příbuzné. Odborníci je také nazývají „série N“. Ne všechny jsou použitelné jako chemické zbraně, některé z těchto organických sloučenin fosforu (organofosfátů) známe jako prostředky na hubení škůdců v zemědělství či při deratizaci. Novinářská zkratka „novičok“ v jednotném čísle je buď neurčitým označením „jednoho z rodiny“, nebo neznalostním zmatením pojmů.

U nejjedovatějších látek z kategorie novičok je letální množství v řádu 10-50 mikrogramů (milióntin gramu) na kilogram váhy. Ne miligramů, ne gramů. Čili 1-10 miligramů usmrtí spolehlivě 100 kg vážícího člověka. A až 1000 miligramů je jeden gram. Takže prosím berte informaci o deseti dekách novičoku v Salisbury, která teď běží západními médii, za nevzdělanost redaktora New York Times, který měl z fyziky na základní škole nedostatečnou a proto šel dělat novináře. Sto gramy jedu byste možná zabil celé město. Ale oni nezemřeli ani Skripalovi…

 

Na facebooku zase nějací ruští trollové tvrdí, že známý rusobijce generál Pavel vstoupil v roce 1985 po dvou letech kandidátství do KSČ. Že si nedají pokoj!

 

"Týdenník vychovatelský pro učitelstvo národních škol" v roce 1875:

"Obávám se, že půjde-li to tak dále, brzy octneme se na anglicko-amerikánském stanovišti, kde jest učitel degradován na učebnou mašinu.

Takový čtrnáctiletý klacek, ovšem svobodný občan ve svobodné republice, nedá si nic říci; učiti se nechce a poslouchati také nechce…

Co počíti? Nesahejme rušivě od zeleného stolu do prakse.“ Co počíti?
Nesahejme od zeleného stolu rušivě do prakse." Co počíti?
Nesahejme od zeleného stolu rušivě do prakse."

Tať pak jest známka nynější doby: podrývati všelikou autoritu.

Co počíti?
Nesahejme od zeleného stolu rušivě do prakse."

 

Hana Lipovská na facebooku:

"Naše hospodářství dnes vyváží plných 83 procent produkce do jiných členských států EU, bez cel a administrativních přirážek,"říká, zcela správně, končící ministr zahraničních věcí v demisi v dnešních LN.

 Dokládá tím, jak moc potřebujeme Unii pro naše hospodářství.

Napadlo mě zalistovat prvorepublikovými ročenkami. Symbolicky jsem vzala tu devadesát let starou, která uvádí statistiky o vývozech a dovozech pro rok 1926. Chvilka počítání a…:

V roce 1926 (ale obdobně i v dalších letech, jak jsem se ještě propočtem přesvědčila) jsme vyváželi do zemí dnešní EU plných 83 %.

Zkrátka, nebýt Unie, tak vyvážíme pořád jen na východ

 

Nepřehlédněte!

…a já zase čekám na Vás názor na ni.

S díky

Miroslav Macek

Pondělní glosy 7. 5. 2018

Právo dávat najevo své politické názory má v České republice samozřejmě každý. Na některých místech to ale může být problematické, například na registrační značce automobilu. Přeškrtnutí symbolu Evropské unie, které je na českých automobilech občas vidět, může způsobit i to, že auto bude ze strany úřadů a policie hodnocené jako vozidlo bez registrační značky. Pro server iROZHLAS.cz to uvedl Zdeněk Neusar z ministerstva dopravy.

Tolik zpráva, ke které lze jen dodat, že úřednická blbost je nekonečná. Zdravý selský rozum totiž říká, že jediným účelem SPZ, tedy státní poznávací značky, je právě to „poznání“ vozidla. Jeho identifikace. Jak tuto funkci přeškrtnutí symbolu EU narušuje?

 

Nechápu, proč prezident Zeman říká, že se u nás vyráběla a testovala látka zvaná “novičok“, když jde o informaci redundantní, tedy nadbytečnou. Přece každý člověk alespoň s minimálním zbytkem zdravého rozumu v hlavě musel od prvopočátku vědět, že tuto a jí podobné látky tajně zkoušely vojenské chemické laboratoře všech velmocí (jinak by nebyly velmoci), stejně tak jako Česko a jeho proslulé chemické jednotky, které, pokud by neznaly „novičok“ a jemu podobné látky a nedokázaly je tedy detekovat, by rozhodně nebyly proslulé, nýbrž nestály by za nic.

Vše ostatní kolem a dokola je pak jen obvyklý politický humbuk.

 

Petr Paulczyñski na facebooku:

Neznámý útočník zastřelil v Londýně dva chlapce 12 a 15 let. Nechápu jak je to možné, když jsou tam střelné zbraně zakázány. Nezbývá než zakázat chlapce…

 

Pejskaři z Litoměřic budou muset svým mazlíčkům zkrátit vodítka. Zastupitelé Litoměřic schválili novelu vyhlášky, která upravuje pohyb psů ve městě a specifikuje délku vodicí šňůry. Novinka má zvýšit bezpečnost chodců a cyklistů.

Dodávám:

Další klasická ukázka, kterak se salámovým „konání dobra“ postupně likviduje odpovědnost a svoboda. Tato zdánlivá maličkost je totiž smutným dokladem velice nebezpečného, neustále se zrychlujícího pochodu k nevolnickému peklu.

 

Hlas z lidu:

Tak ten Zeman kecal, že se u nás ten novičok vyráběl. Jen se u nás syntetizoval…

 

 

 

Nedělní chvilka poezie - tentokrát s Williamem Carlosem Williamsem

Nech hada tiše číhat

v zemi

a zapisuj

jen slova, táhle, rychle,

ostře, tiše, hbitě,

beze spánku.

- - metaforou smíchej

kámen s lidmi.

Skládej (věci a ne

představy). Jen takto tvoř!

Lomikámen je ten kvítek, který drolí

skály.

 

Páteční glosy 4. 5. 2018

Architekt Vít Máslo v rozhovoru v Reflexu:

“Školy dnes vychovávají podle šablony ŕ la světoví architekti. Všichni chtějí být Frank Gehry nebo Zaha Hadid, ale pořádně podepsat smlouvu - natož si vypočítat honorář - neumějí! Ani chodit na úřady se jim nechce. Jenom pražské ČVUT vyprodukuje kolem 100 architektů v ročníku! Co budou dělat, když nechtějí pracovat ani na městských úřadech, ani pro developery? Nakonec se dají na levicový aktivismus, bráni zeleň a projektujou lavičky wi-fi.”

 

Pavel Skramlík na facebooku:

Nejlepší prevencí proti klíšťové encefalitidě je podle posledních výzkumů intenzivní milenecký vztah. Milenka/milenec vás chtějí při sexu vidět a zakousnuté klíště vám vždycky najdou, vytáhnou, navíc udělají "vyšetření" detailně. Manželky dle statistik začnou sexuálně vadnout po třech letech po sňatku. Pak sex protrpí nejraději v noci a ještě nejspíš na boku zezadu. Svlečeného vás uvidí možná tak jednou za rok na dovolené u vody. Navíc je tu často akutní nebezpečí, že by vám to klíště pod kůži zakousnuté mohla nechat.

 

Opsáno z facebooku:

Chudák Veselovský, pozve si hosta a on mu tam začne zničehonic odpovídat na otázky.

 
Nejčtenější článkyKontextová navigace

Úvodní strana Články