Články

Středeční glosy 14. 12. 2016

Think tank Evropské hodnoty podle své výroční zprávy dostal v roce 2014 od Ligy lidských práv přes 675 tisíc korun, aniž by ovšem tato částka jakkoliv figurovala ve výroční zprávě Ligy lidských práv. Za rok 2015 uvádí výroční zpráva Think tanku příjem přes 625 tisíc korun od Ligy lidských práv, ta však do dnešního dne výroční zprávu za rok 2015 nevydala.

Něco tady velmi smrdí, zdá se…

 

Alexander Tomský:

Rovnostářský stát porušuje veškeré hranice autonomie rodiny, školy, církve, spolků; chce pást občany jako ovce a mnozí bohužel přikyvují.

 

Juraj Poláček na netu:

Kam se vypařilo „sedmileté děvčátko“, moderní Anne Franková, které tweetovalo z Aleppa (města skoro bez elektřiny a přístupu k internetu)dokonalou angličtinou proud propagandy o trpící demokratické opozici?

 

Petr Paulczyñski na fb:

Nechápu, proč do diskuze o kuřáckých restauracích cpou kuřáky a nekuřáky. Ani o jedny nejde, jde o majitele vs politické dobrosery.

 

Úterní glosy 13. 12. 2016

Není nejvyšší čas začít si „přeanalyzovávat“ veškeré své životní zkušenosti a znalosti? Zdá se, že to teď začíná být všeobecně v módě.  Za mého mládí se té metodě říkalo „použití bulharské konstanty“: vezmete fakta, která jsou k dispozici, vynásobíte je bulharskou konstantou a hned máte fakta, která potřebujete…

 

Laďa Větvička:

Multikulturni hovado neni schopno vymyslet ani ten zakon tak, aby se mu dalo rozumět a aby se v něm člověk vyznal a neživilo se na něm zase stado advokatu a jinych hyjen.

Copak je kura komplikovane napsat zakon: §1: Huleni se zakazuje ve všech hospodach od 1.6.2017.

Kolik na to potřebujete? Deset slov? Ne. Multykulturni hovado vymyslelo zakon, kery ma 288 stran A4 a obsahuje sedumdesat tisic! Tuž je to normalni? A to tam su take perly, jako: Když vpustí hospodský do hospody osobu zjevně podnapilou,může mu být udělen zákaz činnosti až na dva roky.

Nebo toto: § 11: Zakazuje se prodávat nebo podávat alkoholický nápoj osobě, o níž lze důvodně předpokládat, že alkoholický nápoj vzápětí požije a následně bude vykonávat činnost, při níž by vzhledem k předchozímu požití alkoholického nápoje mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek.

Tuž to je teda sila. Hostinsky ma byt zodpovědny za to, co host za tři hodiny provede? Takže možete kohokoliv zlikvidovat během jedineho dňa.

Kdyby měl normalni člověk čas a začetl by se do tych nesmyslu, určitě by objevil dalši perly tohoto totalitniho zakona. Jenže normalni člověk nema čas čist sedumdesat tisic slov. A o to jim ide.

 

Zpráva:

Studenti Oxfordské univerzity oficiálně žádají o zařazení nového slova do slovníku. Jedná se o výraz „ze“, tedy spojení zájmen ona a on (he-she).

Chtějí se tak vyvarovat nedorozumění, které může transexuální osoby pohoršit a urazit. „Jde o respektování práv občanů, kteří sami sebe nedefinují ani jako muže, ani jako ženu,“ řekl Peter Tatchell pro časopis Time.

Tímto společnost studentů na univerzitě doufá, že pojem „ze“ se bude aplikovat do přednášek a seminářů nejen ve školních prostorách. Podle kodexu chování na Oxfordské univerzitě je opakované použití špatného zájmena vůči transgenderové osobě trestný čin.

Dodávám staré úsloví, dříve používané ke krocení rozmazlených hloupých fracků:

Válku na vás, potvory!

 

Petr Paulczyñski na facebooku:

Na poště prý vyhlásili stávku. A já si myslel, že trvá už několik let!

 

Češi jsou smějící se bestie:

Víte, proč je zakázáno kouřit i v nočních podnicích? Aby se děti mohly nakojit či napapat se v nezakouřeném prostředí.

Víte, proč se nesmí kouřit ve venkovských hospodách, v nichž se nevaří? Aby se výletníci mohli naobědvat v nezakouřeném prostředí.

 

Pondělní glosy 12. 12. 2016

Zdá se, že vládu a poslaneckou sněmovnu obsadila skupina šílenců, kteří pokládají zbytek občanů za nesvéprávné jedince, kterým musí čím dále tím více věcí nařizovat a zakazovat.  Samozřejmě vždy s halasným pokřikem o konání dobra.

Přitom nejhorším výsledkem této jejich činnosti nejsou ty příkazy a zákazy jako takové, ale setrvalý přesun odpovědností z občanů na stát a tedy vytváření manipulativně řízeného stáda.

 

Soudruzi, pochopte, že hospoda už není státní, ale soukromý podnik. Nikdo vás navíc nenutí do zakouřené hospody chodit! Uvědomujete si vůbec, jak máte tím bolševismem stále prolezlou hlavu?

 

Udavači prožívají krásné dny. Všechny jejich sny se po EET a "Protikuřáckém zákonu"  stávají skutečností.

 

Tak dlouho nás straší, že společnost pomalu hnědne, až jsme si zapomněli všimnout, že mezitím rychle zrudla.

 

Ilja Kraval na facebooku:

Podstatou existence podnikání už dávno není možnost poskytování služeb a zboží  a tedy šlapající ekonomika, ale hlavní je již jen a pouze odvod a placení daní.
Stala se z toho ekonomická modla a je jasné proč: zdroje pro neziskovky, dotované firmy a samozřejmě politiky a rozbujelý státní aparát musí být, paradoxně i kdyby firmy měly chcípnout…

 

Patrik Nacher to vystihl:

Zajímavé, když se mluví o roli CIA při útocích na dvojčata, o roli amerických tajných služeb při tzv. arabském jaru, o roli všech zmiňovaných, ale i dalších institucí při vzniku imigrační krize, o roli Sorose, bankovní lobby atd., jde o spiklenecké teorie. Do stejné kategorie pak ale patří i informace o vlivu ruských tajných služeb při amerických volbách. Samozřejmě ve prospěch Trumpa, jak jinak. A ono ejhle, zrovna toto je prý pravda pravdoucí ! Navrhuji zřídit ústav, který bude zkoumat všechny důležité události a bude je zařazovat do kategorií - konspirační teorie, spiknutí, skoropravda, polopravda, pravda a pravda pravdoucí…

 

Čtenář glos V. S. mi napsal:

Už se někdo zamýšlel nad tím, jaké důsledky bude mít, když zaměstnanec (např. servírka s hrubou mzdou 15 000 Kč) „zapomene“ vystavit účtenku?

Podnikateli hrozí pokuta až do 500 000 Kč, kterou může teoreticky třeba i několik let vymáhat po zaměstnanci až do 4,5 násobku jeho mzdy, je to tak?

 

Nedělní chvilka poezie - tentokrát s Charlie Chaplinem

Když započal jsem milovat sám sebe, tak zjistil jsem, že veškeré mé obavy a bázně

jsou varovnými signály, že nežiji dle sebe.

Dnes nazývám to  AUTENTIČNOST ŽITÍ.

 

Když započal jsem milovat sám sebe, tak pochopil jsem, jak je zraňující,

když vnucujete vlastní tužby jiným, a obzvláště, když velmi dobře víte,

že nejsou v ten čas ochotni je zrovna sdílet s vámi. A nevnucujte je též

sami sobě.                                                                                                                                                                    

Dnes nazývám to jednoduše RESPEKT.

 

Když započal jsem milovat sám sebe, tak přestal jsem chtít vést hned  jiný život

a pochopil jsem, že vše, co je kolem, mi může sloužit k vylepšení žití.

Dnes  dobře vím, že nazvat to lze ZRALOST.

 

Když započal jsem milovat sám sebe, tak pochopil jsem, že se všechno děje

vždy v správný čas a na tom správném místě, že vše se děje

prostě v pravou chvíli.

Dnes vím, že je to SEBEVĚDOMÍ.

 

Když započal jsem milovat sám sebe, tak přestal jsem se olupovat o čas

a přestal spřádat příští velké plány.

Dnes dělám to, co přináší mi pohodu a štěstí, svým tempem, jenom                                                       

pro potěchu srdce. A nazývám to stručně PROSTOTA.

 

Když započal jsem milovat sám sebe, tak zavrhl jsem vše, co škodí zdraví,

vše - jídlo, lidi, věci, situace, jež nutily mne

nebýti sám sebou. A nazýval to

zdravý egoismus. Dnes dobře vím, že je to LÁSKA K SOBĚ.

 

Když započal jsem milovat sám sebe, tak nemusel jsem vždycky míti pravdu,                                            

a mýlím se dnes mnohem, mnohem méně. Tak zjistil jsem, co značí ZDRŽENLIVOST.

 

Když započal jsem milovat sám sebe, tak přestal jsem se trápit minulostí

a zcela stejně také budoucností. Teď prožívám VŠE jenom  v přítomnosti

a žiju tak den po dni v NAPLNĚNÍ.

 

Když započal jsem milovat sám sebe, tak zjistil jsem, že je to moje mysl,

jež dokáže mne mimořádně trápit. Když dokážu však naslouchat i srdci,

pak rozum bývá skvělým pomocníkem. Dnes nazývám to

MOUDROST MÉHO SRDCE.

 

A nemějte strach ze střetů a půtek,

ať se sebou či s ostatními lidmi. Vždyť hvězdy též se srážejí a tvoří

nové světy. Dnes dobře vím, že právě TO JE ŽIVOT!

Překlad: Mirosalav Macek

 

Páteční glosy 9. 12. 2016

Jefim Fištejn pro Svobodné fórum: Rétorika takové Angely Merkelové se změnila v opak a s trochou nadsázky lze říct, že je to ona, kdo nyní vytýká všem kolem sebe nepatřičnou snášenlivost vůči přistěhovalcům. Ostatní budou brzy následovat a bude to nakonec zelený Rakušan, kdo se v nové Evropě bude cítit jako kůl v plotě.

 

Čtenář glos T. M. M. mi napsal:

 Včera jsem se dozvěděl, že v Událostech a komentářích vystoupí první žena - admirálka námořních sil USA. Tedy admirálka jejich evropských sil. Víte, vždy jsem považoval ty americké mariňáky za jakousi elitu bojovnosti, výkvět vojenské mužnosti. Tak jsem byl prostě zvědav jak vypadá žena, která je vede.   Ukázalo se, že je to Afroameričanka, vzrůstem a fysiognomií ne nepodobná zpěvačce Monkey bussines. A v ten okamžik jsem si uvědomil, že je sice dobře našlápnuto ve směru k politické a genderové korektnosti, nicméně, že jsou tam ještě velké rezervy. Oč pokrokovější by bylo, kdyby ona žena byl ještě navíc autistou, lesbou a byla alespoň částečně invalidní. Její případná HIV pozitivita by také přispěla k narovnání práv menšin.

Ovšem to není nic proti tomu, co v rozhovoru prezentovala! Na dotaz v čem je výjimečná uvedla, že:

•dokáže sestavovat pestré, barevné týmy, které jsou pak efektivnější a kreativnější při hledání řešení

•jako příklad uvedla úkol, jehož obsahem bylo, že měla zabránit, aby loď somálských pirátů připlula k somálskému břehu

•vytvořila tedy pestrý barevný tým, který se skládal i z civilistů (např. právník) a tým řešení našel

•řešením bylo, že tajně v noci vytvoří vlnu, která pirátskou loď odnese zpět na moře

•za tím účelem zapojili torpédoborec, který vytvořil onu vlnu

•piráti byli ve tmě překvapeni, vypnuli motor, vlna je odnesla na moře a úkol byl splněn!

Nedělám si legraci, tohle vše bylo zcela vážně prezentováno na ČT 24!

Musím říci, že se nyní cítím v Evropě daleko bezpečněji a také lépe chápu, proč stovky člunů s takovou lehkostí přivážejí nerušeně do Evropy africké vetřelce. Jenom ten její pestrý tým má také ještě rezervy. Chybí mi tam především: neziskovka na ochranu somálských pirátů, expert na téma těžké dětství somálských pirátů a účast paní Šabatové.

Nemáte, vážený pane doktore, pocit, že svět se zcela zásadním způsobem "v prdel" obrací?

 

Češi jsou smějící se bestie:

Vladimír Špidla obdržel Řád čestné legie za rozvoj česko-francouzských vztahů. Následovat jistě bude Nobelova cena za ekonomii, a to za poučku "Zdroje jsou".

Středeční glosy 7. 12. 2016

Erik Best na facebooku:

Nelze sdílet obavy Miroslava Macka o anonymitě udávání přes web ministerstva financí na nevydání účtenky EET. Nebude to anonymní. Jediným kliknutím se přece Vojenské zpravodajství dozví, kdo si stěžoval.

 

M. P. na facebooku:

Řekl bych, že občanská společnost tentokrát zaspala. Čekal bych již husté seznamy Burešových podniků, které je nutné anonymně bonzovat na EET portálu a pořád nic. Ach jo. Takhle ten spravedlivý čistý, neúplatný svět nevybudujeme.

 

P. H. na facebooku:

Po velkém úspěchu EET a odstranění zlodějských podnikatelů, což zaměstnanci radostně přivítali, bude příští rok rokem zavedení EKZ – ELEKTRONICKÉ KONTROLY ZAMĚSTNANCŮ.

Zjistilo se totiž, že zaměstnanci okrádají své zaměstnavatele o miliardy korun ročně a tak stát od firem vybírá menší daně. Jeden zaměstnanec krade papíry do kopírky, další sponky, další úklidové prostředky, na dílnách se kradou šrouby, matice,nářadí, prostě všude samý zloděj. Tak si zaměstnanec po vstupu do zaměstnání nasadí čepičku s kamerou a ta bude nepřetržitě přenášet jeho pracovní režim. Tuto kameru, stejně jako podnikatelé EET kasu, si zaplatí ze svého, zajistí její propojení na server a v případě pohybu mimo dosah signálu data odešle ihned po jeho získání. Náklady za kameru a každoměsíční servis mu budou kompenzovány jednorázovou částkou odpočtu z jeho výplaty 5.000,–Kč.

Neposkytnutí videa bude pokutováno částkou až půl milionu korun.

 Toto opatření poctiví zaměstnanci jistě přivítají, neboť z firem odstraní nepoctivce a zloděje. A kdo proti tomu bude protestovat,tak je jasné, že mezi ty zloděje patří.

 

R. J. na facebooku:

Slušný počet mých přátel si všiml toho, jak hrdě a bez trapných emocí (natož s nějakým ničením věcí, zapalováním aut atd.) nesli porážku v rakouských volbách ti "pravicoví extrémisté".
Dočkáme se zamyšlení politologů, čím to je, že inteligentní demokraté toto nezvládají?
Nebo je to vše zase trochu jinak?

 

Úterní glosy 6. 12. 2016

Po českých redakcích chodí dva muži a nabízejí za úplatu tajně pořízené video s hradním ceremoniářem Forejtem v hlavní nepěkné roli.

Na této zprávě je nejvíce zarážející to, že ani jedna jediná redakce na ně nezavolal policii. Že by byly na takové nabízení kompromitujících materiálů zvyklé?

 

Nebýt hysterického pokřiku, ani bych netušil, že existuje nějaká hudební skupina Ortel. Prý zpívá šílené xenofobní a fašistické texty a žalob na ni přibývá. Tak jsem si našel na webu text její písně Mešita. A mohu jen konstatovat, že koncentrovaně popisuje to, co se každodenně děje…

 

Cítit se budou v právu
Ti v tom černým hávu
Útočí jen v davu a svatou válku ctí.
Pro Aláhovu slávu, uříznou ti hlavu
Mají jen o to snahu, zastavme šílenství!

Cítím se podveden, když ti, co vedou zem,
Diskutovat chtěj s arabským vrahem.
Xenofobní strach bije na poplach
Řeknu jen pár vět
„Nechci multi-kulti svět!“

Kde nenávist je ctnost a vražda poslušnost,
Kde ukamenujou klidně ženu tvou,
Tam kde trhavinou pravdu určujou,
Tam roste černej květ s názvem Mohamed.

 

Pondělní glosy 5. 12. 2016

Mnohem zajímavější a ve svých důsledcích pro Evropu nepoměrně důležitější výsledek referenda v Italii bude paradoxně komentován  a analyzován méně než rakouské volby.

 

Zákazníci mohou podat oznámení o tom, že jim nebyla vydána účtenka na stránkách ministerstva financí. Ve formuláři se vyplňují podrobné informace o firmě, která účtenku nevydala. O sobě člověk, který problém nahlašuje, nic psát nemusí. 

Tolik zpráva. Jinak řečeno, je to úplně logické, neboť k té účtenkové heydrichiádě anonymní udávání přece patří!

 

EET prý narovnává  podnikatelské prostředí. Můžete mi tedy někdo vysvětlit, jakým mechanismem způsobí změnu současného stavu, kdy jeden podnikatel dostává dotaci jeden milion korun na vytvoření jednoho pracovního místa a druhý ne?

 

Erik Best:

EET není administrativní zátěž pro podnikatele, říká Babiš, který zaplatí IBM do roku 2021 447 milionů Kč za administrování této nezátěže.

 

Ideální metoda, kterak se zbavit Babiše - schválit jeden jediný paragraf:

Veškerá jednání Parlamentu a vlády musí být vedena v českém jazyku.

Nedělní chvilka poezie, tentokrát s Allanem a Janet Ahlbergovými

Prosím, paní učitelko…

 

Prosím, paní učitelko,

Pepa Horehleď

opsal ode mne půl stránky!

Co mám dělat teď?Protáhni se v tělocvičně

nebo domů běž,

sešit ukryj na záchodě,

udělej co chceš.Prosím, paní učitelko,

Pepa Horehleď

půjčuje si moji gumu.

Co mám dělat teď?Drž ji celou dobu v ruce,

důkladně ji střež,

také mohl bys ji spolknout.

Udělej co chceš.Prosím, paní učitelko,

Pepa Horehleď

strašně sprostě nadává mi!

Co mám dělat teď?Do skříně se klidně zavři,

skrč se za věšák,

dělej, cokoliv ti libo.

Neptej MĚ se však!

 

Dopis z Zöbingu

Zvídavější čtenář se pak dozví, že na území obce žili lidé už v mladší době kamenné, že první historická znínka o Zöbingu pochází z roku 1074, kdy se objevuje na jedné listině jméno Albero von Zebingen, že to bývalo místo, kam jezdívali dříve tzv. „letňáci“ či „luftáci“, tedy rodiny s dětmi z Vídně a dalších velkých měst, toužící po čerstvém vzduchu a zeleni, a že se zde mimo pranýře z roku 1700 nachází kostel s chrámovou lodí postavenou kol roku 1400, v němž mj. visí obraz Ukřižování Krista z roku 1765 od slavného malíře Martina Johanna Schmidta, světoznámého pod přezdívkou Kremser Schmidt.

Vína znalí čtenáři pak slastně mlasknou, neboť si ihned vybaví jižní část slavného viničného kopce Heiligenstein zvanou (jak jinak) Zöbinger Heiligenstein, který se tyčí nad obcí a který dává jedny z nejskvostnějších rýzlinků v Rakousku.

Mlsouni mezi nimi si pak uvědomí, že  v místní restauraci Gutmann, kterou vedou Ilse a Hansi Gutmann, pracuje též jeho syn Klaus, milovník pralinek, které začal vyrábět už ve svých čtrnácti letech, aby Vám zde po náležitém studiu na odborné škole ve Vídni spolu se svojí paní Alicí mohl nabídnout nejen spoustu těchto svých lákavých výtvorů, ale též skvělé dorty a jiné cukrářské speciality.

A uznejte, že krásná krajina s možností procházek mezi vinicemi či výletů do vinařského městečka Langenlois, do Garsu či do jiných kouzelných míst v Kamptalu, spolu se skvělými místními víny a neméně skvělými jídly u Gutmannů, JE důvodem, proč navštívit zrovna Zöbing.

Abych Vás nalákal ještě více, tady je výčet zde osobně ochutnaných lahůdek: polníčkový salát s ředkvičkami a zapékaným kozím sýrem, „husí trio“ sestávající z jemně kořeněné paštiky, křupavých husích škvarků a plátků marinovaných prsíček spolu s brusinkami, jahodovoananasovým jamem a jablečným salátem s lehkou majonézou, a posléze parfait Speculatius s karamelizovanými jablky a lískovými oříšky. Doprovodným vínem pak byl rýzling od Retzelů, pochopitelně z Heiligensteinu.

Ovšem, i když si z nabídky jídel vyberete třeba telecí pajšl na rýzlinku a ochutnáte víno od jiných vyhlášených vinařů z Zöbingu a okolí, určitě též dosáhnete prolongovaného kulinárního orgasmu.

Během posezení pak můžete spekulovat, zda skvělé vůně a chutě zdejších rýzlinků vytváří mimo ruce vinařů spíše zdejší mikroklima, podloží nebo zbytky mamutů ve sprašové vrstvě, v což někteří věří.

Brandl, Freis, Friess, Kirschner, Lindermair, Retzel, Röglsperger, Schierer a Schweiger jsou jména vinařů místních, ale v nepříliš vzdálném okolí jich naleznete další a další desítky, takže výběr máte opravdu skvostný.

Pokud se pak chcete alespoň trochu pokusit  o udržení tělesné váhy, nabízím Vám možnost výšlapu na Heiligenstein a výstup na tamní novogotickou rozhlednu z roku 1897 nabízející nádherný výhled nejen do údolí řeky Kamp.

Rozhodně tedy neváhejte a naplánujte si příští výlet právě do Zöbingu, třeba se zde potkáme…

 

S přáním krásných dnů

Váš

Miroslav Macek

 
Nejčtenější článkyKontextová navigace

Úvodní strana Články