RSS

Poezie


Nedělní chvilka poezie - tentokrát s Allamou Muhammadem Iqbalem

Allama Muhammad Iqbal

Vydáno:   | Přečteno: 462x

Allama Muhammad Iqbal (1877 – 1938), indický básník, filosof, právník, politik a vzdělanec narozený v Britské Indii, zvaný „Duchovní otec Pakistánu“ nebo též „Muslimský filosof a myslitel moderní doby“. Svá díla psal v perštině, jazyce Urdu a angličtině. Jeho prvním učitelem byl sir Thomas Arnold v Lahore, poté vystudoval práva na Trinity College v Cambridge a filosofii na universitě Ludvíka Maxmiliána v Mnichově. V roce 1907 studoval v Heidelbergu díla Goetha, Heineho, Bergsona a Nietscheho, kteří poté silně ovlivnili jeho dílo. Vystudoval též arabštinu na universitě v Lahore, kde se stal profesorem, zároveň se ovšem zabýval advokátní praxí. Jeho dílo hledá spirituální kořeny islámu coby zdroj sociálně politické svobody. Na počátku dvacátého století byl překládán do mnoha evropských jazyků a byl velmi zde velmi populární. Z jeho básnické tvorby jsem si pro Vás dovolil vybrat a přeložit typickou báseň, brojící proti slabé vůli a pasivitě, což bylo jedním z hlavních témat jeho tvorby… Celý článek

Přiřazené štítky

Nedělní chvilka poezie - tentokrát s Archiem Randolfem Ammonsem

Archie Randolph Ammons

Vydáno:   | Přečteno: 448x

  Archie Randolph Ammons (1926 – 2001), americký básník, nositel Národní ceny za poezii v letech 1973 a 1993. Jeho poezie se vyznačuje sepětím člověka s přírodou, tóny komickými i tragickými, často s náboženskými či filozofickými podtóny. Některé jeho básně jsou velice krátké, často jen dva řádky (zvané monostich), jiné mají naopak stovky veršů, většina však nese jeho typickou hru s interpunkcí. Z jeho básní jsem si pro Vás dovolil vybrat a přeložit báseň „Spring“…   Celý článek

Přiřazené štítky

Nedělní chvilka poezie - tentokrát s Karlem Krausem

Karl Kraus

Vydáno:   | Přečteno: 894x

Karl Kraus (1874 – 1936), rakouský spisovatel, dramatik, básník a novinář. Narodil se sice v Jičíně, ale rodiče se záhy přestěhovali do Vídně. Studoval práva, filosofii a germanistiku, studia však nedokončil a od roku 1897 pracoval jako novinář. Od roku 1899 vydával časopis Die Fackel (Pochodeň), do kterého přispívali význační rakouští i zahraniční autoři. Od roku 1911 až do smrti psal však do časopisu výlučně sám – vyšlo celkem 922 sešitů o 20.000 stranách. Přednesl též na 700 veřejných přednášek. Přestože se od roku 1913 až do své smrti vážně ucházel o českou baronku Sidonii Nádhernou, kterou navštěvoval na jejím sídle ve Vrchotových Janovicích, nikdy se neoženil. Na přelomu století se zřekl židovské víry a vstoupil do katolické církve. Z jeho básnícké tvorby jsem si pro Vás dovolil vybrat a přeložit báseň „Psychoanalyse“… Celý článek

Přiřazené štítky

Nedělní chvilka poezie - tentokrát s Lewisem Carrollem

Lewis Carroll

Vydáno:   | Přečteno: 585x

Lewis Carroll, vlastním jménem Charles Lutwidge Dodgson (1832 – 1898) byl anglický matematik, fotograf a spisovatel. Coby pedagog se zrovna příliš neproslavil, neboť měl vadu řeči a uzavřenou až plachou povahu, ovšem bohatě si to vynahradil autorstvím dvou knih, které vymyslel a napsal pro tři dcery svého kolegy děkana Liddela (a zvláště pro nejmladší z nich, osmiletou Alici), a to „Alice´s Adventures in Wonderland“ a „Through the Looking Glas and What Alice Found There“. Jejich hravost, parodičnost, logika i paralogika dodnes okouzlují   nejen dětské čtenáře na celém světě, ale představují i nemalou výzvu pro každého překladatele. Ani já jsem, pochopitelně, neodolal, a tak Vám dnes předkládám jednu parádní ukázku, báseň „Brother and Sister“… Celý článek

Přiřazené štítky

Nedělní chvilka poezie - tentokrát s Abulem Hussainem

Abul Hussain

Vydáno:   | Přečteno: 464x

Abul Hussain Narozen 1922 v Britské Indii, zemřel 2014 v Bangladéši. První moderní bangladéšský básník. Vystudoval ekonomii na univerzitě v Kalkatě a poté byl po tři desetiletí státním úředníkem, sloužícím v mnoha domácích i zahraničních úřadech. První sbírku poezie publikoval v roce 1940 a za svého života vydal na třicet knih vysoce ceněných básní. Z jeho rozsáhlé tvorby jsem si dovolil vybrat a přeložit pro něj typickou báseň „A choice“… Celý článek

Přiřazené štítky

Edgar Allan Poe: Krkavec

Vydáno:   | Přečteno: 6779x

Slavná Poeova báseň The Raven v mém překladu vyšla před mnoha lety a pouze bibliofilsky. Napsal jsem k tomuto překladu ještě "Medicinsko-literární úvahu", která je jeho nedílnou součástí a dr. Karel Samšiňák z Národního muzea pak připojil zoologickou poznámku. Celý článek

Přiřazené štítky

Nedělní chvilka poezie - tentokrát o Lorelei

Obraz skály Lorelei z roku 1900

Vydáno:   | Přečteno: 6018x

Slavná skála na Rýně se opět dostala do hlavních zpráv: havaroval zde tanker s kyselinou, ta se naštěstí do vody nedostala. K této skále se váže prastará pověst o stejnojmenné víle, kterou zvěčnil ve své nejznámější básni Heinrich Heine. Snad každý, kdo se kdy učil německy, si pamatuje její začátek „Ich weiss nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin…“ Kdysi dávno jsem ji přeložil… Celý článek

Přiřazené štítky

Novoroční přání s verši Williama Blakea

Foto: Pavlína Kolářová

Vydáno:   | Přečteno: 5973x

Vážení a milí… Celý článek

Přiřazené štítky

Christophe Plantin: Štěstí tohoto světa

Peter Paul Rubens: Christophe Plantin

Vydáno:   | Přečteno: 5568x

Narazil jsem tuhle na krásný Krylův a Menhartův tisk básně slavného tiskaře Christopha Plantina a její poselství (a také to, že jeden z českých překladů vytvořil Otto František Babler, přítel a příležitostný korektor mých překladatelských začátků) způsobilo, že jsem nevstal od stolu, dokud jsem ve strastech a slastech nedokončil její překlad. Tady je, snad potěší i Vás… Celý článek

Přiřazené štítky

Konečně zase prosluněná zahrada (a jedna mravoličná báseň Huga Saluse k tomu)

Vydáno:   | Přečteno: 5437x

 Dnes se konečně zase slunci uráčilo milostivě na nás shlédnout! Však už bylo na čase, říkáme se, už na nás z té šedé oblohy a deště padala deprese. Což je zřejmě způsobeno tím, že už se neumíme radovat sami pro sebe, z každodenních drobných radostí nebo prostě jen tak, čirou radostí ze života… Pražský německý žid, gynekolog a porodník a také básník Hugo Salus, napsal kdysi dávno na toto téma krátkou báseň a já vám ji pro radost a naučení přeložil. Tady je.  Celý článek

Přiřazené štítky

Nejčtenější článkyKontextová navigace

Úvodní strana Archiv všech článků Poezie