RSS

Poezie


Nedělní chvilka poezie - tentokrát s Teddym Wilsonem

Teddy Wilson

Vydáno:   | Přečteno: 616x

Následující verše jsem napsal při poslechu skladby Teddyho Wilsona "The little things that mean so much…" Celý článek

Přiřazené štítky

Nedělní chvilka poezie - tentokrát se dvěma Ludwigy - Uhlandem a Wittgensteinem

Ludwig Wittgenstein (1889 - 1951)

Vydáno:   | Přečteno: 844x

Paul Engelmann, přítel Ludwiga Wittgensteina, jednoho z největších filosofů 20. století, vydal jejich vzájemnou korespondenci a memoáry coby homogenní dodatek k Wittgensteinovu „Traktátu“, textu převážně o teorii logiky. Tato korepondence objasňuje cesty, kterými se ubíraly během války a po ní Wittgensteinovy myšlenky, ovlivněné více než málo „mysticismem“. Mnozí to, samozřejmě, vědí. Nicméně při čtení Traktátu, bereme-li vážně Wittgensteinův vztah k mysticismu, ztrácí na důkazní váze nejen Russelův odpudivý úvod k textu, ale i Russelovy dopisy Wittgensteinovi.   Engelmann poslal Wittgensteinovi báseň „Hloh hraběte Eberharda“ (báseň Ludwiga Uhlanda, dodávám) a v přiloženém dopise k ní dodal následující: „Téměř všechny ostatní básně se pokoušejí sdělit nesdělitelné ; tato se o to nepokouší a právě proto se jí to podařilo“. Wittgenstein na to odpověděl: „…opravdu skvostné…takto to prostě je: jen tehdy, kdy se nesnažíš sdělit nesdělitelné, nic se neztratí. Nesdělitelné pak je – nesdělitelně – obsaženo ve sděleném!“ Zde je ta zmíněná Uhlandova báseň v mém překladu: Celý článek

Přiřazené štítky

Nedělní chvilka poezie - tentokrát s Kamalou Das

Kamala Das

Vydáno:   | Přečteno: 585x

Kamala Das (1934 - 2009), indická básnířka píšící anglicky. Pocházela z hindské rodiny královského původu. Psala od mládí, a když se v 15 letech provdala za bankovního úředníka, který ji povzbuzoval k tvorbě, vydala postupně šest knih básní. Už její první sbírka „Léto v Kalkatě“ slavila úspěch svojí otevřeností, se kterou promlouvala o každodenním životě, včetně toho milostného, a to bez jisté sterilnosti a archaičnosti dosavadní indické poezie. Právě z této sbírky básní jsem si pro Vás dovolil vybrat a přeložit stejnojmennou báseň… Celý článek

Přiřazené štítky

Nedělní chvilka poezie - tentokrát s Nazimem Hikmetem

Nazim Hikmet v Berlíně roku 1952

Vydáno:   | Přečteno: 600x

Nazim Hikmet (1902 – 1963), turecký básník, spisovatel a dramatik narozený v Řecku, jeho matkou byla Polka. Během studií v Moskvě ve 20. letech minulého století se z něj stal přesvědčený komunista. Po návratu do Turecka byl častokrát vězněn, po desetiletém věznění odjel v roce 1950 do Moskvy, kde také zemřel a je pochován. V 50. letech hodně cestoval a navštívil i Prahu. Dnes je pokládán za národního klasika. Jeho původně klasické verše se pod vlivem Majakovského přechýlily k volnému verši, mnohé byly zhudebněny. Známá je též jeho divadelní hra Ferhad a Širín, kterou u nás zfilmoval režisér Václav Krška pod názvem Legenda o lásce. Z jeho veršů jsem si pro Vás dovolil vybrat a přeložit báseň „Ty“… Celý článek

Přiřazené štítky

Nedělní chvilka poezie - tentokrát s Joycem Kilmerem

Joyce Kilmer za universitních studií

Vydáno:   | Přečteno: 686x

Joyce Kilmer (1886 – 1918), americký spisovatel, básník, editor, literární kritik a novinář, proslavený svou básní o dvanácti řádcích z roku 1913 „Trees“. Jeho dílo je až na pár básní v antologiích dnes téměř zapomenuto, často však bývá parodováno, zvláště již svrchu zmíněná báseň. Vzhledem k jeho katolickému vyznání a katolicismu jeho tvorby, byl často přirovnáván ke G. K. Chestertonovi a Hilaire Bellocovi. Padl za 1. světové války v bojích na Marně.   Z jeho díla jsem si dovolil pro Vás vybrat a přeložit báseň "Blue Valentine"… Celý článek

Přiřazené štítky

Edgar Allan Poe: Krkavec

Vydáno:   | Přečteno: 6002x

Slavná Poeova báseň The Raven v mém překladu vyšla před mnoha lety a pouze bibliofilsky. Napsal jsem k tomuto překladu ještě "Medicinsko-literární úvahu", která je jeho nedílnou součástí a dr. Karel Samšiňák z Národního muzea pak připojil zoologickou poznámku. Celý článek

Přiřazené štítky

Nedělní chvilka poezie - tentokrát o Lorelei

Obraz skály Lorelei z roku 1900

Vydáno:   | Přečteno: 5345x

Slavná skála na Rýně se opět dostala do hlavních zpráv: havaroval zde tanker s kyselinou, ta se naštěstí do vody nedostala. K této skále se váže prastará pověst o stejnojmenné víle, kterou zvěčnil ve své nejznámější básni Heinrich Heine. Snad každý, kdo se kdy učil německy, si pamatuje její začátek „Ich weiss nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin…“ Kdysi dávno jsem ji přeložil… Celý článek

Přiřazené štítky

Novoroční přání s verši Williama Blakea

Foto: Pavlína Kolářová

Vydáno:   | Přečteno: 5343x

Vážení a milí… Celý článek

Přiřazené štítky

Christophe Plantin: Štěstí tohoto světa

Peter Paul Rubens: Christophe Plantin

Vydáno:   | Přečteno: 5012x

Narazil jsem tuhle na krásný Krylův a Menhartův tisk básně slavného tiskaře Christopha Plantina a její poselství (a také to, že jeden z českých překladů vytvořil Otto František Babler, přítel a příležitostný korektor mých překladatelských začátků) způsobilo, že jsem nevstal od stolu, dokud jsem ve strastech a slastech nedokončil její překlad. Tady je, snad potěší i Vás… Celý článek

Přiřazené štítky

Konečně zase prosluněná zahrada (a jedna mravoličná báseň Huga Saluse k tomu)

Vydáno:   | Přečteno: 4926x

 Dnes se konečně zase slunci uráčilo milostivě na nás shlédnout! Však už bylo na čase, říkáme se, už na nás z té šedé oblohy a deště padala deprese. Což je zřejmě způsobeno tím, že už se neumíme radovat sami pro sebe, z každodenních drobných radostí nebo prostě jen tak, čirou radostí ze života… Pražský německý žid, gynekolog a porodník a také básník Hugo Salus, napsal kdysi dávno na toto téma krátkou báseň a já vám ji pro radost a naučení přeložil. Tady je.  Celý článek

Přiřazené štítky

Nejčtenější článkyKontextová navigace

Úvodní strana Archiv všech článků Poezie