RSS

Poezie


Nedělní chvilka poezie - tentokrát s Rainerem Maria Rilkem

Rilke v roce 1900

Vydáno:   | Přečteno: 630x

Rainer Maria Rilke (1875 – 1926), narozen v Praze, jeden z nejvýznačnějších německých básníků přelomu 19. a 20. století. Vojenská studia ze zdravotních důvodů přerušil, maturitu složil roku 1895 v Praze a poté studoval literaturu, dějiny umění a filosofii v Praze a Mnichově. Naučil se rusky a překládal Čechova a Tolstého, silně jej ovlivnil jak Nietsche, tak Freud, také však pobyt v Paříži, a to negativně, jak to vylíčil ve svém jediném románu Zápisník Malta Lauridse Brigga. Hodně cestoval, přátelil se s význačnými literáty a často pobýval u svých šlechtických obdivovatelek a přítelkyň. Po válce žil převážně ve Švýcarsku, kde napsal svá nejlepší básnická díla, mnoho set básní ve francouzštině. Zde také nakonec podlehl leukémii. Z jeho bohaté básnické tvorby jsem si dnes pro Vás dovolil vybrat a přeložit báseň „Der Dichter“. Celý článek

Přiřazené štítky

Nedělní chvilka poezie - tentokrát s Annou Achmatovovou

Vydáno:   | Přečteno: 1730x

Anna Andrejevna Achmatovová, vlastním jménem Anna Andrejevna Gorenková, (1889 - 1966), ruská básnířka, překladatelka, literární vědkyně a spoluzakladatelka básnické skupiny akméistů. Studovala gymnázium v Carském Selu, kde ji ovlivnil tamní ředitel, básník Innokentij Fjodorovič Anněnskij. Naučila se francouzsky a odjela studovat filosofickou fakultu v Petrohradu. Roku 1910 se provdala za přítele z mládí, básníka Gumiljova a na svatební cestě se v Paříži seznámila s malířem Amedeem Modiglianim. Později s ním prožila několik mileneckých týdnů, zaznamenaných v tvorbě obou. Roku 1911 uveřejnila první verše, které ihned zaznamenaly úspěch, a stala se hvězdou petrohradského literárního života. Téhož roku se provdala za asyriologa Šilejka, v jehož bytě v paláci Šeremetěvů prožila dalších třicet let. V letech 1921 - 22 vydala ještě dvě sbírky básní, ale poté se uchýlila do „vnitřní emigrace“ (její syn byl zatčen a uvězněn) a další verše nepublikovala. Během války došlo k jistému uvolnění a mohla opět publikovat, po válce se však stala zásluhou Andreje Ždanova nežádoucí osobou s absolutním zákazem cokoli publikovat. Její syn byl opět zatčen a odsouzen za protistátní činnost k desetiletému žaláři - snažila se ho bezvýsledně zachránit tím, že v roce 1950 napsala básnický cyklus Sláva míru a oslavné verše o Stalinovi. Publikovat však nadále nemohla a věnovala se překladům z mnoha jazyků. Rehabilitace se jí dostalo až začátkem šedesátých let, kdy opět vyšlo několik jejích básnických sbírek. Byla též dvakrát navržena na Nobelovu cenu za literaturu. Z její tvorby jsem si pro Vás dovolil vybrat a volněji přeložit báseň „Poslyš, já tě varuji“…   Celý článek

Přiřazené štítky

Nedělní chvilka poezie - tentokrát s Robertem Frostem

Robert Frost

Vydáno:   | Přečteno: 763x

Robert Frost (1874 - 1963), americký básník, „pěvec Nové Anglie“. Básně začal psát již na střední škole, mezi léty 1900 - 1912 pilně farmařil a veršoval, ovšem jeho básně tehdy neměly pražádný úspěch. Odjel tedy do Anglie, kde opět hospodařil a kde jeho básně začali oceňovat mladí básníci. V roce 1915 se vrátil do USA a byl poněkud nelogicky ihned přiřazen k tehdy začínajícím básníkům „nové básnické renesance“. Farmaření záhy zanechal, neboť jednak byl neustále zván na přednášky, besedy a autorská čtení, jednak působil v profesorských hodnostech na řadě universit. Jeho přístupná, bezproblémová poezie se stávala stále populárnější a populárnější, až se stal celonárodním bardem, kterému dokonce odhlasoval poctu americký senát. Kritika se dodnes nemůže shodnout, zda jeho pohled na svět byl spíše optimisticky idylický nebo chmurně tragický, což bylo zřejmě způsobeno tím, že výklad jeho básní nikdy nemohl být jednoznačný. Z jeho básnické tvorby jsem pro vás vybral a přeložil báseň „Nothing gold can stay“…    Celý článek

Přiřazené štítky

Nedělní chvilka poezie - tentokrát s Louisou Glückovou

Louise Glücková

Vydáno:   | Přečteno: 816x

Letošní Nobelovu cenu za literaturu získala americká básnířka maďarsko - rusko - židovského původu Louise Elizabeth Glücková. Narodila se roku 1943 v Novém Yorku, studovala na Kolumbijské univerzitě, ale studium nedokončila, neboť se již záhy začala věnovat psaní. V současnosti je lektorkou na Yaleově univerzitě. V jejích básních převládají „temná“ a pochmurná témata: osamělost, zklamání, odmítnutí… Za své dílo získala před udělením Nobelovy ceny řadu dalších význačných ocenění: Národní cenu kritiků (1985) Pulitzerovu cenu (1993), Bollingenskou cenu (2001), Národní cenu za lyriku (2014) a v letech 2003 a 2004 byla laureátkou knihovny Kongresu Spojenách států. Z její bohaté tvorby jsem si pro Vás dovolil vybrat a přeložit jednu z jejích typických básní, „Confession“… Celý článek

Přiřazené štítky

Nedělní chvilka poezie - tentokrát s Ellou Wheelerovou Wilcoxovou

Ella Wheelerová Wilcoxová

Vydáno:   | Přečteno: 779x

Ella Wheelerová Wilcoxová (1850 - 1919), americká básnířka, která se proslavila již v roce 1883 básní Solitude s nezapomenutelným a od té doby mnohokrát citovaným veršem „S tebou svět bude se smát, plakat však budeš sám“. (Mimochodem, za tuto báseň dostala od časopisu The New York Sun pět dolarů.) Po smrti malého synka se věnovala theosofii a spiritismu, její poezie však nadále oplývala (někdy poněkud sentimentální) radostí a optimismem. Celý článek

Přiřazené štítky

Edgar Allan Poe: Krkavec

Vydáno:   | Přečteno: 8349x

Slavná Poeova báseň The Raven v mém překladu vyšla před mnoha lety a pouze bibliofilsky. Napsal jsem k tomuto překladu ještě "Medicinsko-literární úvahu", která je jeho nedílnou součástí a dr. Karel Samšiňák z Národního muzea pak připojil zoologickou poznámku. Celý článek

Přiřazené štítky

Nedělní chvilka poezie - tentokrát o Lorelei

Obraz skály Lorelei z roku 1900

Vydáno:   | Přečteno: 7416x

Slavná skála na Rýně se opět dostala do hlavních zpráv: havaroval zde tanker s kyselinou, ta se naštěstí do vody nedostala. K této skále se váže prastará pověst o stejnojmenné víle, kterou zvěčnil ve své nejznámější básni Heinrich Heine. Snad každý, kdo se kdy učil německy, si pamatuje její začátek „Ich weiss nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin…“ Kdysi dávno jsem ji přeložil… Celý článek

Přiřazené štítky

Novoroční přání s verši Williama Blakea

Foto: Pavlína Kolářová

Vydáno:   | Přečteno: 6784x

Vážení a milí… Celý článek

Přiřazené štítky

Christophe Plantin: Štěstí tohoto světa

Peter Paul Rubens: Christophe Plantin

Vydáno:   | Přečteno: 6310x

Narazil jsem tuhle na krásný Krylův a Menhartův tisk básně slavného tiskaře Christopha Plantina a její poselství (a také to, že jeden z českých překladů vytvořil Otto František Babler, přítel a příležitostný korektor mých překladatelských začátků) způsobilo, že jsem nevstal od stolu, dokud jsem ve strastech a slastech nedokončil její překlad. Tady je, snad potěší i Vás… Celý článek

Přiřazené štítky

Konečně zase prosluněná zahrada (a jedna mravoličná báseň Huga Saluse k tomu)

Vydáno:   | Přečteno: 6158x

 Dnes se konečně zase slunci uráčilo milostivě na nás shlédnout! Však už bylo na čase, říkáme se, už na nás z té šedé oblohy a deště padala deprese. Což je zřejmě způsobeno tím, že už se neumíme radovat sami pro sebe, z každodenních drobných radostí nebo prostě jen tak, čirou radostí ze života… Pražský německý žid, gynekolog a porodník a také básník Hugo Salus, napsal kdysi dávno na toto téma krátkou báseň a já vám ji pro radost a naučení přeložil. Tady je.  Celý článek

Přiřazené štítky

Nejčtenější článkyKontextová navigace

Úvodní strana Archiv všech článků Poezie