RSS

Dopisy z cest


Dopis z Paltu

Foto: Miroslav Macek

Vydáno:   | Přečteno: 17064x

Vážení a milí, když se vydáte ze staroslavné Kremže po novém mostu na druhý břeh Dunaje a po chvíli odbočíte doprava, přijedete k vesničce Palt. Dávejte však velký pozor na cestu, neboť vaše oči bude svádět k neustálému zírání majestátní   klášter Göttweig na impozantním kopci před vámi. Vesnička leží na kraji údolí mezi kopcem Waxenberg a již zmíněným kopc em Göttweiger Berg, zvaným též Heiligenberg, kterým protéká říčka Fladnizt. Celý článek

Přiřazené štítky

Pandán k "Dopisu z Velkých Bílovic", napsaný v Langenlois

Vydáno:   | Přečteno: 13891x

Důvodů, proč navštívit největší rakouské vinařské město Langenlois je spousta: jen namátkou jmenuji krásné starobylé náměstí, restaurace Schwillinsky a Bründlmayr, v nichž se vždy můžete báječně najíst a napít, velkou vinotéku v Ursin Haus a nádherné okolí se spoustou vinic a vinařů Kamptalu. Mne na toto úžasné místo zavedla touha prohloubit si znalosti o rakouských vínech, zhmotněná do přihlášky na kurz „Österreichische Weintutorium“, pořádaný Rakouskou vinařskou akademií. Tato slovutná vzdělávací instituce sice již od roku 1991 sídlí ve vinařském srdci Burgenlandu, v Rustu, ale své kurzy pořádá po celém Rakousku. Třídenní kurs probíhal od pátku do neděle a sliboval dokonale propojit teorii s praxí. Celý článek

Přiřazené štítky

Dopis z Wulzeshofenu

Familie Bsteh

Vydáno:   | Přečteno: 8891x

Vážení a milí, dolnorakouská vesnice Wulzeshofen, opravdu jen kousek od hranic s Moravou, má sice název, který jí dali v 9. století Slované (respektive nějaký Vlček, který tu měl dvůr, jak je patrno ze středověkého názvu Wltschenhouen), ale lidé tady v úrodné krajině žili od pradávna. Rovina na pravém břehu řeky Pulkavy je přerušena jen nevysokým kopcem Schatzberg, který vděčí za své jméno prehistorickému zlatému pokladu, který tady byl objeven, a také Keltové, Langobardi a jiní Germáni, Slované, Avaři, Bajuwarové či  Maďaři tu též zanechali své stopy, byť to byla až do 19. století, než byla provedena regulace řeky Pulkavy a meliorační práce, krajina sice úrodná, ale nepříliš zdravá. Celý článek

Přiřazené štítky

Dopis z Ardaggeru

Foto: Miroslav Macek

Vydáno:   | Přečteno: 8238x

Vše začalo 7. ledna 1049, kdy císař Jindřich III. poručil biskupovi Nitkerovi z Freisingu, aby na vybraném místě Východní marky, lidově zvané Ostarrichi (odtud dnešní název Oesterreich) založil klášter k poctě svaté Margarety. Není to sice jisté, ale dá se z mnoha náznaků usuzovat, že ho k tomu ponoukala jeho manželka Agnes z Poitu, neboť v jejím rodném kraji to byla velice oblíbená svatá. A tak 4. září 1063 už mohlo dvacet čtyři prominentních hostů ze všech koutů říše slavit v klášteře Ardagger nejen jeho otevření, ale i nedávné vítězství nad Maďary. Celý článek

Přiřazené štítky

Dopis z Mailbergu

Foto: Miroslav Macek

Vydáno:   | Přečteno: 8115x

Tohle malebné městečko leží na křižovatce dávných cest: západovýchodní podél Dunaje a severojižní od Baltu a Moravy do Středozemí. Proto se nelze divit, že tudy kráčely dějiny, byť by se spíše dalo říci, že tudy táhly hlavně soldatesky. Podezřívám však všechny jejich velitele, že si vybrali tuto cestu hlavně kvůli zdejším vinicím, vinným sklepům a špičkovým vínům. První psaná zmínka o zdejších vinicích je totiž už z 11. století a od té doby sem směroval kdekdo, zvláště když část lesů, polí a vinic daroval Chadolt von Zogelsberg poté, co se v roce 1147 vrátil spolu s markrabětem   Jindřichem II. Jasomirgottem z II. křížové výpravy, řádu johanitů, tedy maltézským rytířům. Ti tady totiž záhy vybudovali na ostrohu mezi lesy, vinicemi a poli řádovou komendu, kterou vlastní dodnes. A protože to byli dobří hospodáři a vinaři s plnými sýpkami a sklepy, dveře se tady netrhly. Celý článek

Přiřazené štítky

Dopis z Baden

Schloss Weikersdorf  Foto: Miroslav Macek

Vydáno:   | Přečteno: 11946x

Staří Římané měli v oblibě lázně nejen jako očistné a zdravotní zařízení, ale též coby centrum společenského života. Není proto divu, že kdekoliv se na území jejich rozšiřující se říše vyskytly teplé prameny, vybudovali tam ihned lázně. Nejinak tomu bylo i v oblasti kousek pod Vídní (nyní nazývané Thermeregion), kde na sirných pramenech zbudovali lázně zvané prostě Thermae, germánsky Bäder, od 9. století známé jako Padun. Celý článek

Přiřazené štítky

Dopis z Zöbingu

Heiligenstein s vyhlídkovou věží Kamptalwarte

Vydáno:   | Přečteno: 11916x

Vážení a milí, první věta hesla Zöbing v každé encyklopedii zní, že jde o obec v katastrálním území Langenlois v okrese Krems - venkov v Dolních Rakousích, nachází se ve výšce 211 metrů nad mořem a podle posledního sčítání tu žije 690 obyvatel. Takže to berte za hotovou věc. Celý článek

Přiřazené štítky

Dopis z Brna

Mahenovo divadlo v Brně

Vydáno:   | Přečteno: 10112x

Vážení a milí, přátelé nás pozvali na letošní „Ples před oponou“, a tak jsme v očekávání příjemného společenského zážitku vyrazili do Brna. Ples se vloni konal poprvé a byl prý natolik úspěšný, že se už při druhém jubileu předem označoval za hit letošní plesové sezóny, a to nejen v Brně, ale na celé Moravě. Patřičně natěšeni jsme tedy s Petrou vyrazili do moravské metropole, abychom si užili plesové elegance, švihu, dobrého jídla a pití, tance i společenské zábavy. Tady jsou naše zážitky… Celý článek

Přiřazené štítky

Dopis z Orient - Expressu

Foto: steward Orient - Expressu

Vydáno:   | Přečteno: 9872x

Vážení a milí,   není na světě zřejmě většího symbolu luxusního cestování, než je slavný vlak Orient - Express. Všechno začal, jak jinak, nadšenec: belgický stavitel luxusních železničních vozů Georges Nagelmacker, který postavil první jídelní vůz a mohl si tak dovolit vypravit v roce 1883 z Paříže celý vlak – luxusní hotel na kolejích. Celý článek

Přiřazené štítky

Dopis z Györu

Foto: Miroslav Macek

Vydáno:   | Přečteno: 9355x

Vážení a milí, pokud by Vás měla odradit od návštěvy tohoto maďarského města výslovnost jeho jména, pak si vzpomeňte, že existuje také jeho český název, a to Ráb – a je to! Celý článek

Přiřazené štítky


Nejčtenější články


Štítky podle popularity


Kontextová navigace

Úvodní strana Dopisy z cest