RSS

Dopisy z cest


Dopis z Wulzeshofenu

Familie Bsteh

Vydáno:   | Přečteno: 7604x

Vážení a milí, dolnorakouská vesnice Wulzeshofen, opravdu jen kousek od hranic s Moravou, má sice název, který jí dali v 9. století Slované (respektive nějaký Vlček, který tu měl dvůr, jak je patrno ze středověkého názvu Wltschenhouen), ale lidé tady v úrodné krajině žili od pradávna. Rovina na pravém břehu řeky Pulkavy je přerušena jen nevysokým kopcem Schatzberg, který vděčí za své jméno prehistorickému zlatému pokladu, který tady byl objeven, a také Keltové, Langobardi a jiní Germáni, Slované, Avaři, Bajuwarové či  Maďaři tu též zanechali své stopy, byť to byla až do 19. století, než byla provedena regulace řeky Pulkavy a meliorační práce, krajina sice úrodná, ale nepříliš zdravá. Celý článek

Přiřazené štítky

Dopis z Ardaggeru

Foto: Miroslav Macek

Vydáno:   | Přečteno: 6972x

Vše začalo 7. ledna 1049, kdy císař Jindřich III. poručil biskupovi Nitkerovi z Freisingu, aby na vybraném místě Východní marky, lidově zvané Ostarrichi (odtud dnešní název Oesterreich) založil klášter k poctě svaté Margarety. Není to sice jisté, ale dá se z mnoha náznaků usuzovat, že ho k tomu ponoukala jeho manželka Agnes z Poitu, neboť v jejím rodném kraji to byla velice oblíbená svatá. A tak 4. září 1063 už mohlo dvacet čtyři prominentních hostů ze všech koutů říše slavit v klášteře Ardagger nejen jeho otevření, ale i nedávné vítězství nad Maďary. Celý článek

Přiřazené štítky

Dopis z Mailbergu

Foto: Miroslav Macek

Vydáno:   | Přečteno: 6855x

Tohle malebné městečko leží na křižovatce dávných cest: západovýchodní podél Dunaje a severojižní od Baltu a Moravy do Středozemí. Proto se nelze divit, že tudy kráčely dějiny, byť by se spíše dalo říci, že tudy táhly hlavně soldatesky. Podezřívám však všechny jejich velitele, že si vybrali tuto cestu hlavně kvůli zdejším vinicím, vinným sklepům a špičkovým vínům. První psaná zmínka o zdejších vinicích je totiž už z 11. století a od té doby sem směroval kdekdo, zvláště když část lesů, polí a vinic daroval Chadolt von Zogelsberg poté, co se v roce 1147 vrátil spolu s markrabětem   Jindřichem II. Jasomirgottem z II. křížové výpravy, řádu johanitů, tedy maltézským rytířům. Ti tady totiž záhy vybudovali na ostrohu mezi lesy, vinicemi a poli řádovou komendu, kterou vlastní dodnes. A protože to byli dobří hospodáři a vinaři s plnými sýpkami a sklepy, dveře se tady netrhly. Celý článek

Přiřazené štítky

Dopis z Mühldorfu

Burg Oberranna Foto: Miroslav Macek

Vydáno:   | Přečteno: 6474x

Vážení a milí,   netuším, kolik je v německy mluvících zemí Mühldorfů, ale určitě to bude počet nemalý. Pro mne je však Mühldorf jen jeden: a to půvabná vesnice v údolí, které stoupá do kopců od Dunaje, tedy přesněji od městečka Spitz. Důvody, proč tomu tak je, jsou dva, a jeden příjemnější než druhý. Tím prvním je, že kousek nad vesnicí ční na kopci půvabný a romantický hrad Oberranna, před lety proměněný na hotel garni, a tím druhým venkovská restaurace Weisses Rössl přímo na návsi. Celý článek

Přiřazené štítky

Dopis z Velkých Bílovic

Foto: Petra Hrochová

Vydáno:   | Přečteno: 11470x

Vážení a milí, tentokrát nepíšu z cest po tu- i cizozemsku já, ale moje paní Petra. Vyzbrojena ovšem stejně všímavýma očima, ještě mlsnějším jazýčkem a navíc nekompromisností mládí… Celý článek

Přiřazené štítky

Dopis z Brna

Mahenovo divadlo v Brně

Vydáno:   | Přečteno: 8738x

Vážení a milí, přátelé nás pozvali na letošní „Ples před oponou“, a tak jsme v očekávání příjemného společenského zážitku vyrazili do Brna. Ples se vloni konal poprvé a byl prý natolik úspěšný, že se už při druhém jubileu předem označoval za hit letošní plesové sezóny, a to nejen v Brně, ale na celé Moravě. Patřičně natěšeni jsme tedy s Petrou vyrazili do moravské metropole, abychom si užili plesové elegance, švihu, dobrého jídla a pití, tance i společenské zábavy. Tady jsou naše zážitky… Celý článek

Přiřazené štítky

Dopis z Orient - Expressu

Foto: steward Orient - Expressu

Vydáno:   | Přečteno: 8440x

Vážení a milí,   není na světě zřejmě většího symbolu luxusního cestování, než je slavný vlak Orient - Express. Všechno začal, jak jinak, nadšenec: belgický stavitel luxusních železničních vozů Georges Nagelmacker, který postavil první jídelní vůz a mohl si tak dovolit vypravit v roce 1883 z Paříže celý vlak – luxusní hotel na kolejích. Celý článek

Přiřazené štítky

Dopis z Zöbingu

Heiligenstein s vyhlídkovou věží Kamptalwarte

Vydáno:   | Přečteno: 8316x

Vážení a milí, první věta hesla Zöbing v každé encyklopedii zní, že jde o obec v katastrálním území Langenlois v okrese Krems - venkov v Dolních Rakousích, nachází se ve výšce 211 metrů nad mořem a podle posledního sčítání tu žije 690 obyvatel. Takže to berte za hotovou věc. Celý článek

Přiřazené štítky

Dopis z Györu

Foto: Miroslav Macek

Vydáno:   | Přečteno: 7867x

Vážení a milí, pokud by Vás měla odradit od návštěvy tohoto maďarského města výslovnost jeho jména, pak si vzpomeňte, že existuje také jeho český název, a to Ráb – a je to! Celý článek

Přiřazené štítky

Dopis z Mautern

Foto: Miroslav Macek

Vydáno:   | Přečteno: 7660x

Vážení a milí,   svět, zdá se, se v toku času pranic nemění: už staří Římané žili s falešnou představou, že zhýčkanou společnost za zenitem navěky ochrání vysoké zdi, pohraniční pevnosti a špičková vojenská technika.     I postavili na pravém břehu Dunaje   „limes“, cestu spojující spoustu a spoustu strážních věží a sofistikovaných vojenských ležení, aby byli ochráněni před dotěrnými barbary (tehdy ze severu a východu). Celý článek

Přiřazené štítky


Nejčtenější články


Štítky podle popularity


Kontextová navigace

Úvodní strana Dopisy z cest