RSS

Rozmanitosti


Nedělní chvilka poezie - tentokrát s Anne Bradstreetovou

Anne Bradstreetová

Vydáno:   | Přečteno: 481x

Anne Bradstreetová (1612 - 1672), první žena, jejíž literární dílo bylo publikováno v severoamerických koloniích (v roce 1650). Narozená v Anglii v puritánské rodině, široce vzdělaná (její knihovna čítala na 9000 svazků), manželka koloniálního důstojníka a matka osmi dětí, která se ve svých básních vypořádává s radostmi a strastmi každodenního života s puritánskou vírou v dobro. Jak její otec, tak její manžel se spoluzasloužili o založení Harvardu v roce 1636 a dva z jejích synů tam poté studovali. V její době a jejím prostředí bylo neobvyklé, aby se ženy projevovaly literárně, a tak její tvorba byla dlouho považována za nevhodnou pro ženu v domácnosti, ačkoliv původně byla určena jen rodině a nikoliv k publikaci. Také její opakovaná básnická vyznání milovanému muži byla v puritánských kruzích považována za nevhodná. Z její tvorby jsem si pro Vás dovolil vybrat a přeložit typickou báseň „To my Dear and Loving Husband“… Celý článek

Přiřazené štítky

Nedělní chvilka poezie - tentokrát s Johnem Davidsonem

John Davidson

Vydáno:   | Přečteno: 439x

John Davidson (1857 - 1909), skotský básník, romanopisec a dramatik známý hlavně svými baladami. Ve 13 letech pracoval v cukrovaru, což probudilo jeho zájem o vědu, která pak natrvalo ovlivnila jeho dílo. Vrátil se však do škol, nakonec vystudoval Universitu v Edingburgu a poté pracoval v různých zaměstnáních. Své první literární dílo publikoval v Londýně roku 1886, v roce 1891 pak publikoval své první verše, které záhy došly uznání pro svoji přirozenost. Pozdější verše jsou pak ovlivněny filosofem   Nietschem a mají rhetorický charakter. Překládal též z francouzštiny a němčiny. V roce 1906 u něj propukla rakovina a potýkal se též s finančními problémy, v nichž mu pomáhal George Bernard Shaw, nakonec však řešil úbytek životních sil sebevraždou utopením. Jeho poslední verše zněly „Nikdo by neměl přežít své   síly…život mi může vzít nejenom Smrt…můj čas už zřetelně nadešel.“ Z jeho bohaté básnické tvorby jsem si pro Vás dovolil vybrat a přeložit báseň “Battle“… Celý článek

Přiřazené štítky

Nedělní chvilka poezie - tentokrát s Ronem Padgettem

Ron Padgett

Vydáno:   | Přečteno: 601x

Ron Padgett (1942), americký básník, překladatel a esejista. Již na vysoké škole vydával s kamarády literární časopis The White Dove Revue a k jeho velkému překvapení do něj začali přispívat oslovení Allan Ginsberg, Jack Kerouac, E. E. Cummings, Malcolm Cowley a další. V letech 1965 a 1966 studoval na Fulbrightovo stipendium v Paříži. Po návratu se věnoval a věnuje vedle poezie též vydavatelské a pedagogické činnosti. Naposledy jste mohli slyšet jeho poezii ve filmu Jima Jarmusche „Paterson“. Z jeho bohaté tvorby jsem si pro Vás dovolil vybrat a přeložit báseň „How to be perfect“…   Celý článek

Přiřazené štítky

Nedělní chvilka poezie - tentokrát s Ronaldem Stuartem Thomasem

Ronald Stuart Thomas

Vydáno:   | Přečteno: 541x

Ronald Stuart Thomas (1913 - 2000), píšící pod jménem RS Thomas, velšský básník a anglikánský kněz, velšský nacionalista a bojovník proti poangličťování Walesu. Byl po svoje burcování národního sebeuvědomnění a rázné metody nazýván velšským Alexandrem Solženicynem.   První sbírku poezie vydal v roce 1955 a je pokládán za jednoho z největších evropských básníků 20. století. V roce 1978 opustil svoje vikářství a přestěhoval se do nevytápěné venkovské usedlosti „Y Rhiw“   v jedné z nejkrásnějších oblastí Walesu, odkud vedl své ostré kampaně. V roce 1996 byl nominován na Nobelovu cenu za literaturu, kterou však nezískal. Z jeho poezie jsem si doivolil pro Vás vybrat a přeložit báseň „Night and Day“… Celý článek

Přiřazené štítky

Nedělní chvilka poezie - tentokrát s Haroldem Monroem

Harosld Edward Monro

Vydáno:   | Přečteno: 630x

Harold Edward Monro (1879 - 1932), anglický básník narozený v Bruselu, vlastník knihkupectví v Bloomsbury, který pomohl publikačně mnoha básníkům. Studoval na universitě v Cambridge, první knihu vlastní poezie vydal v roce 1906, velmi známá je též poezie z 1. světové války, poznamenaná strachem o přítele Basila Watta, který nakonec opravdu padl v zákopech. Po válce nepříliš úspěšně vydával literární časopisy, které se pokoušely razit kompromisní cestu mezi modernistickou a tradiční poezií. V roce 1920 se oženil s Alidou Klemantaski, mladší o 17 let, která měla na jeho   další poezii jednoznačný vliv. Neustále zápasil s finančními problémy, neboť dotoval své knihkupectví, začal silně pít a nakonec zemřel na tuberkulózu v pečovatelském domě. Jeho vliv na anglickou poezii dvacátého století je však do dnešních dnů velmi uznáván. Z jeho poezie jsem si pro Vás dovolil vybrat a přeložit půvabnou báseň z jeho šťastnějších dnů… Celý článek

Přiřazené štítky

Rondel o nelítostné kráse

Petra H.

Vydáno:   | Přečteno: 9725x

Geoffrey Chaucer a Petra překlenuli staletí… Celý článek

Přiřazené štítky

Petra žádostivá...

Vydáno:   | Přečteno: 7891x

Celý článek

Přiřazené štítky

Petra pózující...

Foto: Miroslav Macek

Vydáno:   | Přečteno: 7868x

Celý článek

Přiřazené štítky

Nedělní chvilka poezie - tentokrát o verších k sedmdesátinám prezidenta Václava Klause

Foto: Wikipedie

Vydáno:   | Přečteno: 7393x

Víkendová příloha MF Dnes oslovila (samozřejmě s úmyslem nevážným) několik vybraných písničkářů,   básníků a textařů (a prezidentova   tajemníka a taky rockera Ladislava Jakla), aby napsali verše k sedmdesátinám prezidenta Václava Klause. Dobrý nápad, bohužel úroveň publikovaných textů   zdaleka nedosahovala (až na zcela nepatrné výjimky) ani úrovně ze všech stran tolik kritizované české politiky… nedalo mi to proto, abych je neokomentoval. Celý článek

Přiřazené štítky

Petra plesová...

Vydáno:   | Přečteno: 6707x

Celý článek

Přiřazené štítky


Nejčtenější článkyKontextová navigace

Úvodní strana Rozmanitosti