STŘEDEČNÍ GLOSY 7.09.2005

Miroslava Macka
Policie chytila dvacetiletého dobrovolného hasiče, který se ukázal být žhářem. Jak typické! Jak stejné, jako v politice: také mezi politiky je spousta těch, kteří vehementně a za potlesku davů hasí požáry, které sami založili.

Blížící se automobilový salon ve Frankfurtu nad Mohanem bude první velkou mezinárodní přehlídkou, které se se svými vozy zúčastní i Čína. A vsaďte se, že až bude chtít Čína zaplavit Evropu levnými miniauty (mluví se o ceně kolem 130.00.- Kč) nebudeme slyšet o volném trhu, tom základním kameni EU, ani slovo. Zato o středověkých kvótách a dovozních clech toho uslyšíme tolik, až nám budou brnět uši.
Prostě volný trh bude základním kamenem EU pouze a jedině do okamžiku, kdy ztučnělá EU ještě nebude nemuset příliš hýbat ztučnělou prdelí, aby ji nepředběhly štíhlé mladice.

Všimněte si, jak jakákoliv kauza za pár dnů vyšumí do ztracena. Zdalipak si někdo z novinářů najde čas zapátrat po tom, kdo vlastně koupil domy, patřící Šárce Grossové a její kamarádce bordelmamá? Pražští vrabci si totiž cvrlikají, že ty domy si koupily oklikou ty dámy opět samy.
A také kauza Kořistka jako by nikdy neexistovala, co?

Můj včerejší sloupek z Lidovek:
Ten článek v regionálním tisku zněl téměř oslavně: hospodaření nemocnice v Šumperku, kterou od loňského září vlastní soukromá společnost Euromednet z Třince, skončilo v prvním pololetí tohoto roku v plusu, přestože se zvedly platy i odměny lékařům i ostatním zaměstnancům a také na nové investice do techniky šlo velmi slušných 12 milionů korun.
Jak se toho dosáhlo? I o tom článek detailně hovoří - v nemocnici vzrostl počet finančně nákladných výkonů: lékaři implantovali o 28 % více kardiostimulátorů, o 41% se zvedl počet náhrad kyčelních a kolenních kloubů, o 86% vzrostl počet žen vyšetřených na mamografu, artroskopické výkony se zvýšily o 44% a laparoskopické o procent 37. O dramatickýh úsporách ani slovo, i když nepochybuji ani o nich.
Z výše uvedeného ovšem logicky lze učinit dva velmi neradostné závěry: buď byl náhle a dramaticky zvýšený počet nákladných výkonů skutečně zcela nezbytný, což jednak svědčí o nepříliš kvalitní zdravotní péči minulé a dále lze předpokládat, že by se po privatizaci dalších a dalších nemocnic dělo všude v podstatě totéž a na zdravotní služby bychom pak museli vynakládat podstatně větší částky (které by ovšem zákonitě chyběly jinde) a nebo jde o účelové zvýšení výkonů (dle poznatku, že zdravý pacient neexistuje, jen pacient nedostatečně vyšetřený) za účelem vydojit ze systému maximum, které se vydojit dá.
Závěr lze ovšem udělat i bez toho, že bychom museli detailně zkoumat, který z výše zmíněných dvou motivů se na skokovém zvýšení nákladných výkonů podílel větším dílem. Ten závěr zní: bez komplexní, v čase a prostoru provázané reformy zdravotnictví, a to zvláště jeho financování, je jakýkoliv zásah do systému, byť by byl při komplexní reformě racionální a plně funkční, nákladným plácnutím do vody.
Jak opakuji při každé příležitosti: pouhým sesypáním sebekvalitnějších osiček, koleček, šroubků a per do sáčku švýcarský chronograf sestavit prostě nelze. A byla by hrozná škoda, kdyby předčasným privatizováním nemocnic v rámci příšerného socialistického zdravotního systému privatizace ve zdravotnictví získala špatné jméno.

J. H. Lorimer ústy velkoobchodníka Grahama:
Univerzita nedělá hlupáky, jen urychluje jejich vývoj a nedělá bystré muže, jen je přivádí k rozvoji.