ÚTERNÍ GLOSY 24.01.2006

Miroslava Macka
Další návrh na korporatizaci (socialisaci) státu je na světě: poslanecký návrh, aby zdravotní pojišťovny musely uzavírat s lékaři jen a jedině smlouvy na dobu neurčitou a ceny za jejich práci by za ně s pojišťovnami vyjednávala Česká lékařská komora (už dnes v roli odborů, neboť skutečné odbory ve zdravotnictví jsou pro socialisty moc pravicové). To už není plíživý socialismus, to je socialismus na ostrém pochodu - a svoboda dostává pěkně na frak.

Hejtmani pokládají návrh zákona o n ziskových nemocnicích za tak špatný, že chtějí předložit návrh vlastní. Mýlí se: z hlediska socialistů je ten návrh zákona přímo dokonalý a stávající vládní koalice ČSSD a KSČM jej jistě s radostí přijme.

Čtenář glos I. S. mi zaslal následující nápad:
Ten mráz je skutečně nepříjemný. Od neděle večer očekávám, kdy vystoupí papá Paroubek a oznámí nám, že do tehdy (datum) a do tolika (hodin) mráz skončí.
Je pondělí - a pořád nic.
Zkusme tedy poníženě pana Premiéra požádat kolektivně, aby to zařídil, vždyť titulní stránky na takové prohlášení jen čekají.


Protože Vaše reakce na překlad staroanglického madrigalu byly velice vlídné, rozhodl jsem se zavést další, příležitostnou, rubriku,obsahující mé překlady z anglické (a jiné) poezie, publikované spolu s originálem.
A začínám sonetem 39. ze sbírky Astrophel and Stella , který pokládal jeho tvůrce, Sir Philip Sidney, za svůj nejpodařenější a nejmilejší. Zde je:

Come, Sleepe !

Come, Sleepe ! O Sleepe, the certaine knot of peace,
The baiting - place of wit, the balme of woe,
The poore man´s wealth, the prisober´s release,
Th´indifferent judge betweene the high and low.,
With shield of proofe shield me from out of priese
Of those fierce darts Despaire at me doth throw.,
O make in me those civill warres to cease.,
I will good tribute pay, if thou do so.
Take thou of me smooth pillowes, sweetest bed,
A chamber deafe to noise and blind to light,
A rosie garland and a weary bed:
And if these things, as being thine by right,
Move not thy heavy grace, thou shalt in me,
Livelier than else-where, Stella´s image see.


Přijď už, spánku!

Ach, přijď už, spánku, strážce mého klidu!
Jsi přístav mysli a lék na můj žal,
Jsi bohatstvím všech, kdo třou s nouzí bídu,
Jsi vznešených i prostých moudrý král.
A postav kol mne zdivo beze spáry,
Jež žal by krutou střelou neproklál
A uchláchol hned ve mně všechny sváry,
Rád odměním se, kdybys o to stál.
Pak vezmi lože v nejjemnějším hávu
A tichou místnost, kam se slunci nechce,
Pár růží k tomu pro znavenou hlavu.,
A pokud i to zvládneš zcela lehce,
Ať kousek vlídné přízně v Tobě zbývá
A Stella ve snu chová se jak živá.

Již staří Římané věděli, že:
Ad paenitendum properat, cito qui judicat, tedy Rychle pozná lítost, kdo zbrkle soudí.