ÚTERNÍ GLOSY 8.08.2006

Miroslava Macka
Včera spolu poobědvali prezident Václav Klaus a stále ještě premiér Jiří Paroubek. O čem si během oběda povídali, nechtěl ani jeden z nich prozradit.
Škoda, diplomacie umí popsat obsah i takových schůzek. "Setrvali v delším přátelském rozhovoru" v řeči diplomatů znamená, že se na ničem neshodli, "setrvali v přátelském rozhovoru" pak to, že málem došlo na střelbu....

Zajímavou větu řekl u soudu s exministryní zdravotnictví Součkovou ( Diag Human a mnohamilionové faktury advokátu Nováčkovi) šéf správního archivu ministerstva zdravotnictví Jaroslav Bouček: "Spisová služba ve státní správě obecně funguje dost chaoticky, ne všechny dokumenty, které by měly být archivovány, jsou do archivu vůbec předány."
No comment.

Čtenář glos J. L. navrhuje následující volební systém:

1. volit musí každý - všeobecná volební povinnost, nikdo nemůže říci já nic, já muzikant
2. každý volič neodevzdá jen svůj hlas, ale se svým hlasem dává k dispozici i svůj majetek, kterým ručí za rozhodování strany které dal hlas, v případě, že se stane stranou vládnoucí. V případě, že vláda prošustruje za dobu svého vládnutí státní prostředky, tento schodek se bude hradit právě
z majetků voličů vládnoucí strany. Majetku voličů opozičních stran se toto nedotkne.

Důsledky :
1. defenestrace bude. Jak známo, lidi si nechají líbit téměř všechno, ale ne to že jim šáhnete na majetek
2. ideální zpětná vazba voličů na rozhodování volených státních úředníků
3. v případě kladného výsledku hospodaření státu by samozřejmě voliči vládnoucí strany byli zvýhodněni
4. určitě nebudeme stavět dálnice 3 x dražší, než v sousedním Německu, kde je hodně drahá pracovní síla
5. korupce se odbourá, alespoň její podstatná část
.
Již staří Římané věděli, že Facit experientia cautos, tedy že
Zkušenost vede k opatrnosti.