PONDĚLNÍ GLOSY 15.01.2007

Miroslava Macka
Podle medií se poslanec ČSSD Melčák stále rozhoduje, zda se zúčastní či nezúčastní hlasování o důvěře vlády a podpoří tak či nepodpoří Topolánkovu vládu. Myslím, že přesnější by bylo tvrzení, že poslanec ČSSD Melčák se rozhoduje, zda poslechne Miloše Zemana či nikoliv.

Už dlouho jsem se tak nezasmál jako při četbě informace o krajské konferenci ČSSD v Ostravě, na níž Jiří Paroubek představil nové heslo ČSSD "Reformní program ČSSD - zvýšení životní úrovně pro všechny".
Vzpomněl jsem si totiž na zadlužení státu za léta vlády ČSSD a na svoje daňová přiznání...

Když mluví o EU český prezident Václav Klaus, mají eurovlezdozadkové pro jeho názory jen úsměšky. Nyní promluvil německý prezident Roman Herzog a mj. říkal to, co tvrdí Václav Klaus už léta: "Zásadní chybný vývoj v EU vážně ohrožuje demokracii v Německu.... vyvstává otázka, zda se dá Spolková republika Německo vůbec ještě označit za parlamentní demokracii...politika EU znepokojujícím způsobem trpí nedostatkem demokracie a faktickým odstraněním dělby moci...plíživá centralizace EU...ústavní smlouva EU tyto nedostatky spíše prohlubuje...žádám veřejnou debatu o slabinách a výhodách euroústavy.

Již staří Římané radili všem řečníkům Rem tene, verba sequentur, tedy
Drž se věci, slova přijdou sama.

Stále si ještě můžete objednat na dobírku knížku Anglická poezie v překladech Miroslava Macka na emailové adrese m.vitovcova@volny.cz
V sobotních Lidovkách vyšel můj komentář k nápadu ředitele Národní galerie Milana Knížáka, aby se v NG neplatilo vstupné a zvýšila se o tuto sumu dotace ze státního rozpočtu. Tady je:

Proč jen Národní galerie zadarmo?


Velmi nepravicový postoj zaujal Milan Knížák v otázce vstupného do jím spravované státní instituce, Národní galerie, neboť stručně vyjádřitelný komunistickým ideálem "Každému podle jeho potřeb", což příliš nechápu. Na druhé straně velmi chápu, že chce-li, aby byl vstup do Národní galerie "zadarmo" ( tedy, aby jej nedobrovolně ze svých daní platila i spousta lidí, která nemá o jím nabízené "potřeby" zájem , neboť nic na světě není skutečně "zadarmo"), pak musí svoje přání zabalit do zatraceně ušlechtilejšího obalu, než je snaha o zmohutnění instituce a jejího rozpočtu, tedy o zvětšení prestiže a moci.
V módě je dnes, tak jako ostatně vždy a všude, něco celospolečenského, ušlechtile výchovného, duši povznášejícího, prostý lid kultivujícího. Proto lze s pravděpodobností hraničící s jistotou očekávat vznešená slova o "výuce národa k lásce k umění", o "zušlechťování uměním" a obdobně nenapadnutelné cukerínové ušlechtilosti.
Jistě se najde spousta odborníků s argumenty, kterak výtvarné umění opravdu zušlechťuje duši, kterak člověk, protažený patřičnými výstavami, přestane žít zavrženíhodným životem (kupříkladu přestane chodit hrát karty, chodit na fotbal nebo hokej, chodit za ženskými, kouřit, pít, brát drogy, flákat se v zaměstnání - tedy přestane být jako spousta umělců, vytvářejících ta ušlechtilá umělecká díla ) a stane se jemnějším, slušnějším a společensky hodnotnějším. Nebudu ironizovat, a nerozepíšu se tedy o tom, že znám spoustu moderního umění, které ve mně naopak vybuzuje ty nejnižší pudy a choutky (včetně některých děl Knížákových) a dělá ze mě agresivního jedince, vezmu naopak tento argument za platný a pokusím se jej zobecnit.
Jistě nikdo nepopře, že stále platí sokolské "V zdravém těle zdravý duch" a že soustavné cvičení a sportování vůbec je společensky velmi žádoucí. Dobrá, pak navrhuji zrušit vstupné do všech fitness - center, tělocvičen a sportovišť vůbec, zrovna tak jako poplatky na lyžařských vlecích či tenisových kurtech a platit je dotacemi ze státního rozpočtu.
Jistě nikdo nepopře, že i sex má velmi pozitivní vliv na lidské chování a jednání. Konečně, ke většině světových průšvihů a malérů by dle jiných odborníků vůbec nemuselo dojít, kdyby různí ti tyranové a diktátoři neměli problémy v sexuální oblasti.... takže proč nezrušit platby v nevěstincích a sexshopech a nedotovat je z rozpočtu, proč nevyškolit na státní útraty spoustu sexterapeutek a sexterapeutů, kteří by občanstvo "zušlechťovali sexem"?
Jistě nikdo nepopře, že i hudba může povznášet člověka stejně jako výtvarné umění. Dobrá, pak zrušme vstupné do všech koncertních síní a sálů, ale také na vesnické tancovačky a diskotéky, neboť snad ani pan Knížák si nebude hrát na Boha a rozhodovat o tom, co je umění, které povznáší a zušlechťuje, co není umění s těmito blahodárnými účinky, c je umění s jinými účinky a co není umění vůbec a nebude vyžadovat, aby o tom, které je které, rozhodovali Bohem či radou Moudrých vyvolení jedinci nebo komise...
Vždyť vzpomeňte si kupříkladu, jak obdobné komise v historii vylučovaly dnes tak ceněné impresionisty z výstav a jak odborná veřejnost opovržlivě povykovala nad dnes uznávanými hudebními díly či nad Eiffelovkou...Obávám se ovšem, že i o toto "božství" tu silně jde!
Pak už je ovšem velmi obtížné navrhnout, aby se v knihkupectvích neplatily knihy a v divadlech a kinech neplatilo vstupné, neboť se obávám, že by provoz komisí, určujících vhodné a nevhodné divadelní hry, filmy či povznášející a nepovznášející knihy přišly nakonec dráž, než všechny platby dohromady.
Ale uznejte, že dovedeno do konce, by to nakonec dopadlo tak, že by všichni nebo téměř všichni platili beze zbytku "potřeby" těch ostatních - a na takové přerozdělování, to už by asi bylo nezbytné mít ministerstvo, jeho krajské a místní pobočky a detašovaná pracoviště, spoustu legislativy a komisí a parlamentních výborů a taky sekretářek, šoférů a mobilů.... prostě jako obvykle, jak už to důvěrně známe.
A tak se vracím raději na začátek, k tomu skutečně pokorně pravicovému: což ponechat na každém jedinci, aby si svoje priority a "potřeby", včetně těch kulturních, určil, vybíral a taky platil sám? A aby se "výchova a povznášení národa či "kultivace lidu" ponechala nadšencům a jejich spolkům, kteří si svoje ukájení libida prostřednictvím "konání všeobecného dobra" platí beze zbytku ze svého?