ÚTERNÍ GLOSY 30.11.2010

Miroslava Macka
Expert Věcí veřejných Pavel Rusý představil na víkendové poradě této strany v Mikulově návrh důchodové reformy, která počítá se zvýhodněním rodin s dětmi. Pokud by byl zachován průběžný systém financování důchodů, zdá se to být na první pohled logické: více dětí bude v dospělosti do systému více přispívat. Stačí se však porozhlédnout kolem a z věci zdánlivě logické je nesmysl: pravděpodobnost, že děti z těchto rodin budou spíše příjemci různých dávek než plátci do důchodového systému, je totiž velmi, velice značná...

Proboha, proč je tolik humbuku kolem úniku americké diplomatické pošty? Copak se tam objevuje něco, co průměrně myslící čtenář a posluchač nevěděl a neví?

Představa Číňanů, stavějících levně naše dálnice, rozrušila české stavební firmy natolik, že začaly hlasitě poukazovat na nekvalitu čínské práce. Lidové noviny se tedy vydaly podívat se na kvalitu čínských dálnic a vybraly si frekventovaný úsek v 15 milionové aglomeraci Shenzen. Výsledek? Dálnice plná kamionů a aut s hladkým povrchem, bez vln, výmolů a vyjetých kolejí. Stavba nových silnic probíhá pak sedm dnů v týdnu ve dvou dvanáctihodinových směnách.
Takže problém bych viděl spíše v českých dělnících, které by u nás Číňané zaměstnávali, neboť zlato českých rukou většinou už dávno přešlo do odborářských úst...

Omlouvám se všem čtenářům glos, které jsem včera mylně informoval: rozhovor Daniela Kaisera s Thilem Sarrazinem vyšel samozřejmě v sobotních Lidovkách a ne MFDnes. (Ponaučení pro příště: dvakrát měř, jednou řež).