PÁTEČNÍ GLOSY 4.03.2011

Miroslava Macka
Přítel O. V. mi napsal:
Zdá se, že staré přísloví, že všechno má své meze, pro ODS jaksi neplatí. V Právu (sic!!) jsem se dočetl, že ODS údajně chystá redukci manažerské sítě, protože nemá dost peněz na její financování. Musel jsem se štípnout, abych se probudil ze zlého sna. Je to totéž, jako si nechat vyoperovat páteř, aby nás nebolely plotýnky. Právě síť zástupců strany ve všech oblastech (tehdy okresech) umožnila ODS vést velmi efektivní celoplošné kampaně, postavené na invenci místních sdružení, seznámených s problematikou oblasti nesrovnatelně lépe než nějaké obskurní centrum v Albatrosu. Za tu síť sklízela ODS pochvalu i od politických stran ze Západu, dokonce i od britských Thoryů ( "bez struktury do politiky nelez!", praví jejich volně přeložený bonmot). Právě tato struktura byla pilířem někdejších volebních úspěchů ODS. Kdo si myslí opak, ať se zamyslí nad tím, kde skončila ODA, DEU, Unie svobody a podobně. Právě absence struktury zástupců (nepřesně manažerů) je od ODS odlišovala. Podobně skončí TOP09 i VV, pokud tuto strukturu zavčas nevybudují.
ODS má dluhy. Jak by ne po nesmyslně předražených a silně neefektivních kampaních, které přihrály spousty peněz do bezedných kapes stranu obklopujících (a ovládajících) šíbrů. Proč členská základna netrvá na hloubkovém auditu, který by objasnil, za co byly dotyčné stamiliony vyhozeny oknem? Instinkt a dlouhodobá zkušenost s hospodařením politických stran mi říkají, že tyto prostředky by byly schopny plnit finanční nároky dobře zaplacené manažerské sítě po mnoho let. Místo toho se ODS chystá k rituální sebevraždě. Po dvaceti letech. Je to děsné a doufám, že si to členská základna nenechá líbit...

Čtenář B. M. mi promluvil z duše:
Vážený pane Dobeši, podobně jako vaše zaměstnankyně J. Machálková jsem dostal odměnu ve srovnatelné výši.Jediný rozdíl je v tom, že já jsem tuto odměnu obdržel v průběhu jedenačtyřiceti let své učitelské praxe postupně po pětistovkách a tisícikorunách. Chci vám sdělit, že vámi přidělená odměna za půlrok práce je nehorázným plivnutím do tváře mnoha učitelů ,vystupňovaným vaším vyjádřením o tom, že tyto odměny jsou pod vaší rozlišovací schopností.Dále vás chci upozornit, že tyto odměny nedáváte ze svého, že to jsou peníze nás daňových poplatníků.Prosím dále, abyste vyřídil panu ministru Bártovi, že odměna sto tisíc za to, že jeho zaměstnanec nevzal úplatek, je snad ještě větší nehoráznost. To je mimořádná zásluha, nevzít úplatek?? To je snad u státního úředníka věc samozřejmá!! Nechápu vaše myšlení a vaši morálku.Vy máte řídit tak důležité resorty? Ach bože....

Čtenář glos P. S. mi napsal:
Reaguji na glosu, kde se uvádí že EU zakázala komerčním pojišťovnám zohledňovat pohlaví v pojistných podmínkám.

Stát toto ale běžně provozuje, když uzákonil dřívejší odchod žen do důchodu i přesto, že se dožívají v průměru vyššího věku než muži (tedy navzdory pojistné matematice).
Jeden český občan se kvůli této diskriminaci obrátil na ES ve Štrasburku a takhle dopadl : Prý se musí státům - co do výběru konkrétních opatření - obecně přiznat široký prostor pro vlastní uvážení a právní úpravu posuzovat v rámci širšího historického kontextu ...
Soukromým firmám se ale takový prostor poskytnout asi nesmí.

Glosa opsaná z www.gentleman.cz:
Soudní dvůr EU zakázal diskriminaci pojištěnců podle pohlaví. Pojišťovny nesmějí to, jestli je pojištěnec mužem nebo ženou, považovat za různý faktor. "Brát pohlaví pojištěných osob do úvahy jako rizikový faktor v pojistných smlouvách představuje diskriminaci a je v rozporu s uskutečňováním cíle rovného zacházení s muži a ženami," zní verdikt.
Rozhodnutí soudního dvora bude mít dopad na výši důchodů. Důchodci-muži dnes dostávají vyšší penze než důchodkyně. Ženy se totiž v průměru dožívají mnohem vyššího věku. Podle nových pravidel by se tedy penze pro muže snížily.
Podle bruselských dobře informovaných kruhů se proslýchá, že dalším průlomovým rozhodnutím tohoto soudu bude sjednocení průměrných délek života mužů a žen. Protože prodloužit věk mužů je technicky i prakticky nemožné (s ohledem na diskriminační genetické a další vlastnosti), bude podle všeho nařízeno mnohem jednoduše proveditelné snížení průměrného věku žen. Termín je stejný.