ÚTERNÍ GLOSY 9.08.2011

Miroslava Macka
Nevěřím svým očím: poslanci v prvním čtení podpořili doprovodný zákon k návrhu zdravotnických norem, ve kterém se objevil velmi nenápadně zákaz zveřejňování platů, odměn a dalších plnění poskytovaných z veřejných peněz. Jinak řečeno: není nám nic do toho, jaké platy dáváme svému služebnictvu!
Až bude o každé, doslova o každé koruně z našich kapes zcela zřejmé kam a na co doputovala, s pravděpodobností hraničící s jistotou se zjistí, kterak zbytečně moc těch korun se nám bere a jak lajdácky a mizerně se investují k našemu prospěchu. A toho se jak přerozdělovači, tak příjemci strašlivě bojí, proto ta snaha nazývat takovou kontrolu "šmírováním"...

Jiří Paroubek, bude-li mít ovšem čas, se s manželkou účastní pochodu homosexuálů Prahou. Zda z přesvědčení nebo kvůli honbě za voličskými hlasy, si odpovězte sami.

Norská společnost Statoil objevila v Severním moři další velké naleziště ropy, říká zpráva. Což mi připomnělo: neměla ropa podle nazelenalých expertů už dojít cirka před dvaceti lety?

Opsáno z Facebooku: Policie diktátorky Alžběty surově zasáhla proti opozici v Londýně. Opozice se snaží svrhnout diktátorský režim v Británii a bojuje za dodržování lidských práv v zemi. Rasistický královský režim neumožňuje svobodu pro příslušníky jiných etnik. Ozývají se hesla volající po skutečně svobodných volbách. Také Velkou Británii čeká Velká duhová revoluce. Celý svobodný svět podporuje disidenty proti zločinnému britskému režimu.