ČTVRTEČNÍ GLOSY 6.10.2011

Miroslava Macka
A tak jsem se dočetl, že ministestvo vnitra uzavřelo před sedmi lety smlouvu se společností Telefónica o připojení knihoven na internet a zásluhou mizerné smlouvy (dodnes platí ceny z roku 2004, tedy nejméně šestkrát dražší dnešních) přicházíme ročně o 60 - 80 milionů korun. Pokládám tu zprávu za nesmysl, neboť ministerstvo vnitra, nemajíc rukou, smlouvu podepsat nemohlo. Tu nejprve někteří úředníci museli s Telefónicou projednat, někteří ji museli schválit a někdo ji musel podepsat, a to vše pod některým ministrem vnitra. Na což by se dozajista našly i v českém trestním zákoníku nějaké paragrafy...

Vůdce Paroubek založí novou politickou stranu, Národní socialisty. Jak příznačný název!

Čtenář glos V. H. mi napsal:
Mám sice mizernou paměť ale matně si vzpomínám, že před léty, při přechodu na platbu eurem bylo Německo, kritizováno za to, že své, z oběhu stažené marky jako jediná země neskartovalo, ale uložilo do depozitu. Takže pokud je to pravda, tak ani ty rotačky nemusí roztáčet. Klidně se může stát, že se jednoho rána dozvíme, že se v Německu zase platí markami.
Konec konců klidně si mohou vzít příklad z našeho prvního prvorepublikového ministra financí, ten něco podobného udělal taky, prostě do rána nechal zavřít hranice a okolkovat všechnu hotovost a co nemělo kolek platilo akorát v bývalém Rakousku Uhersku. To dodávám jenom proto, až lidi budou na Německo spílat aby si vzpomněli, jaká byla cesta k prosperitě mladého Českého státu.
No spíš si vsadím na to, že to 99% populace neví, to je zase ukázka mizerného školního systému, který učí spoustu blbostí ale o podstatných věcech nemluví. Ale jak by mohl, vždyť to neví ani 99% kantorů. Ale to už jsme zase u jiného tématu.
Kdyby naše evropská reprezentace byla tou skutečnou elitou, za kterou se vydává, dávno by musela přijít na to, že ani sjednocení USA nebylo bezbolestné. Vždyť občanská válka severu proti jihu byla spíše o ekonomickém sjednocení,než o ideálech svobody. To jsme zase u toho školství a historie, která se místo podstatou zabývá spíše přáními autorů, která se stávají otcem myšlenky.

Přítel Z. Š. mi napsal:
K odchodu Německa z eurozóny: je to druhá strana téže mince a podle mne sice riskantnější, neb může dojít k divokému rozpadu doprovázenému chaosem a půtkami mezi národy. Je to však řešení logičtější, ekonomicky a kulturně přiměřenější a jistě pro budoucnost národů Evropy i správnější. Z mnoha pramenů - naposledy z projevu pana Tricheta (nutno urychleně přikročit k silnější integraci EU a zavést evropské ministerstvo financí - volně přepisuji) je jasné, že socialističtí blouznivci se nevzdali svého plánu na vládu nad Evropou a pokračování jejich vskutku nesnesitelně lehkého bytí a myšlenky o superstrátu poskládaného z etnicky, kulturně i ekonomicky naprosto různorodých kamínků. Tvrdší, rychlejší a bezohlednější integrace EU v superstát je tudíž tou první stranou mince a můžeme očekávat, že by tím nevolené, tedy i nikomu se nezodpovídající struktury nových evropských elit upevnily svoji pozici. V takovém státě by již opravdu houby záleželo, co si myslíme, co chceme a jak konáme (záleží snad na tom ještě nyní?). Nezbývalo by nám, než platit. Takže jsem opravdu zvědav, zda padne německý orel, nebo bruselská hlava. Při pohledu na naše europoslance, kteří ve skutečnosti ani žáden vliv mít nemohou (tudíž se ani nestarají) mne děsí, že jsme v rukách Cohn - Benditů ale hlavně různých Barrosů či komisařek Roedingových, nebo Kroesových, protože evropský parlament je jen loutkové divadélko navozující zdání demokracie a rozhodování členských států. Experiment špiček evropské integrace zvaný EU jde proti civilizačnímu vývoji, je to umělina toho nejvyššího řádu a nemá tudíž šanci na dlouhodobé přežití. Jeho udržení je otázkou nezměrných nákladů, za což platíme - nejdříve ztrátou konkurenceschopnosti, poté obrovským snížením životní úrovně a ztrátou pozice v civilizačním procesu. Pořád si říkám - proč někdo z představitelů bývalých komunistických států neřve hlasitě (čest výjimkám), že pokus vnutit Evropě tuto cestu a centrálně ji řídit je cestou do pekla, kterou jsme na vlastní kůži přežili? Odpověď je nasnadě. Nezbavili jsme se natolik bolševického způsobu myšlení, aby nás instinkty varovaly a nutily k drsnější akci. A i kdyby, elity EU, které se cítí intelektuálně na nejvyšší úrovni nás, křupany z východu ani nechtějí poslouchat. Co tedy zbývá? Je poněkud pozdě se k lumpárně přidat, již je obsazeno, takže nezbývá než z ní vycouvat.

Čtenář glos M. Z. mi k problému s projektem IZIP napsal:
Ale víc by se měli divit, ba děsit toho, že projekt nejde zrušit,protože vlastníkem je zahraniční subjekt a hrozila by arbitráž. Jen v obecné rovině to totiž znamená, že domácího vlastníka se stát bát nemusí, neboť ať mu provede cokoliv, může se tento obrátit jen na soud tuzemský a zde se patrně stát nemá čeho obávat. Toto pojetí "spravedlnosti" je poněkud znepokojující.

Opsáno z facebooku:
Nebe je místo s britskými policisty, italskými nadřízenými, německými konstruktéry a francouzskými milenci, a to vše je řízeno Švýcary.
Peklo je místo s německými policisty, britskými nadřízenými, francouzskými kostruktéry a švýcarskými milenci, a to vše je řízeno Italy.