ÚTERNÍ GLOSY 25.09.2012

Miroslava Macka
A tak včera nastoupilo sedm dílem uniformovaných maníků s podivuhodně neprofesionálním vystupováním a po obrazném poplácávání si po ramenou a děkovačce nám sdělili: dvojice z Opavy, věnující se výrobě nápní do ostřikovačů, nakoupila u české firmy 15 tun metylalkoholu a z jedné jeho třetiny namíchala cca 15 tisíc litrů falešného smrtelně jedovatého alkoholu, který pak prostřednictvím jedné osoby ze Zlína, která byla známá jako obchodník s nelegálním alkoholem, tento distribuovala ta účelem zisku.
Šéf týmu Metyl k tomu ještě tajemně dodal: „…budeme pokračovat v tom, co s tím nepřímo souvisí, a to je vše, co bych vám k tomu řekl.“
A ještě bylo sděleno, že jeden z té dvojice se nervově zhroutil, spolupracuje s policií a media jsou žádána, aby šetřila jeho rodinu.
Přítomní novináři kvalitou otázek odpovídali výkonu těch sedmi, takže se nikdo nezeptal, zda vědomou distribucí jedovatého alkoholu chtěli ti dva způsobit hromadnou otravu za účelem msty na společnosti, za účelem upozornění veřejnosti na distribuční síť pančovaného alkoholu či z důvodu akutního pominutí smyslů. Jiný důvod, najmě finanční, pochopitelně mít nemohli, pokud by nechtěli po okamžitém ikasování peněz ihned zmizet někam do tropického pralesa. (Ovšem takto předem se obvykle neplatí a také nezmizeli). Další možností je, že při pančování udělali chybu a vyrobili tak jedovatý alkohol omylem, což by znělo nejvěrohodněji, ale o tom nepadlo ani slovo….
Nemohu si pomoci, cosi mi v tom smrdí…

Pokud by se podařilo některé budoucí silné vládě zredukovat příšerně rozbujelou šedou zónu veřejněprávních i soukromých institucí a podniků, žijících vesměs z dotací a dalších zdrojů veřejných peněz, přičemž jejich hlavním účelem je soukromý zisk a výsledky jejich činnosti jsou v lepším případě nulové, mohly by se velmi snížit daně při zcela vyrovnaném nebo přebytkovém rozpočtu.
Příkladů si můžete v mediích přečíst několik denně: od malých po ohromné…

Obdobně ekonom Pavel Kohout:
K názoru, že Evropa potřebuje zredukovat masy neproduktivních trubců placených státem a začít opět kapitalisticky pracovat, se mnoho politiků nehlásí. Ani mezi voliči tato idea příliš nerezonuje.

Dobrá otázka z facebooku:
Kdyby teď v Evropě vypukla válka, byl by někdo ochoten zemřít za Schumanovy či Monetovy ideály?

Opsáno ze stejného zdroje:
Podle výzkumů z roku 1998 snižují dva panáky denně riziko koronárních onemocnění o 30-50 % - přirozeně s výjimkou metanolu, který má účinek 100%.