STŘEDEČNÍ GLOSY 3.07.2013

Miroslava Macka
Ne, že bych měl dosavadní pseudoreformní kroky ve zdravotnictví za podstatné a jedině správné, spíše naopak, ale velmi mne bude zajímat zdůvodnění Ústavního soudu, proč zrušil možnost „nadstandardů“, tedy možnost připlácet si na kvalitnější zdravotní péči a hlavně, co na nich bylo neústavní . Neboť pokud by šlo jen o to, že se socialistům mysli, jimiž je dnes ÚS prolezlý, nadstandardy ideově či věcně nelíbí, pak tu máme jasnou třetí (a velice neústavní) komoru parlamentu.
Velmi bych však přál Rychetskému a spol., aby s nimi v případě vážné nemoci nebylo zacházeno jako s kulichy a patřičně si vyžrali slasti socialistického zdravotnictví!
p.s. Socialisté zřejmě také nevědí, že tržní principy platí i ve zdravotnictví a není-li tedy možno kvalitnější služby zakoupit legálně, zakoupí se načerno, tedy za úplatu. S jediným rozdílem, že tyto peníze nebudou sloužit zdravotnictví jako celku…Uf!
p.p.s. Ale prý Ústavnímu soudu jen vadilo, že nadstandardy určovala vyhláška ministerstva zdravotnictví a ne zákon - kupodivu kupříkladu u lázeňské péče, kde jde o stejný princip, mu to nevadí…

Švýcarští vyšetřovatelé prokázali, že 350 milionů korun z prostředků Mostecké uhelné společnosti bylo v letech 2002 a 2003 podvodně použito na koupi koncernu Škoda Holding.
V té době byl Jiří Rusnok ministrem průmyslu a obchodu a Martin Pecina jeho náměstkem a oba tedy schválili tento prodej společnosti Appian, o níž dozajista, na rozdíl od prezidenta Zemana (kdo příliš alkoholu pije, spálí si v mozku ganglie), museli vědět, že nejde o žádnou americkou společnost, ale „spolek hochů, kteří vědí, které sociální demokraty je třeba uplatit“. „Odborníci“ holt pomohli „znalcům“…

Matyáš Zrno v Lidovkách navrhuje namísto termínu „sociálně vyloučení“ používat termín „mentálně vyloučení“, protože jejich „problém není jen v chudobě, ale také - ba možná více - v poněkud jiném žebříčku hodnot.

„Svět se měnil a pokojná harmonie mezi jednotlivcem a společností, občanem a státem, člověkem a kosmem, byla nenávratně pryč. Římské impérium se postupně stalo pro člověka kasárnami s nespočetnými předpisy a zákazy. Situace se ještě zhoršila, když od 3. století přešlo do defenzivy a začalo být v podstatě obleženou pevností, navíc zmítanou neustálými boji mezi obránci. Výsledkem těchto skutečností bylo zvyšování daní, zhoršování životních podmínek a nenávist ke státu.“
(Naďa Hrčková: Dějiny hudby - Evropský středověk)

Vrabci cvrlikají, že Karolina Peake má být velvyslankyní v Australii. To není špatný nápad…pokud se tam vydá pěšky a pak doplave.