ÚTERNÍ GLOSY 6.01.2015

Miroslava Macka
Jan Zahradil:
Martin Komárek v ČRo, pořad Pro a proti, o listopadu 89 a době následující : "Tehdy jsem byl nadšený z Havla i revoluce, ale nadšení byli i mnozí estébáci, protože už to věděli, a také věděli, kterou firmu si zprivatizují.“ Dochází mu ještě, že mj. mluví částečně o svém stranickém šéfovi, částečně o sobě (privatizace MF Dnes) nebo to principem selektivní paměti už úplně vytěsnil ?
Dodávám: Ale Mladá Fronta nebyla privatizována, tu redaktoři mazaně ukradli…

Z blogu českého lékaře, pracujícího a žijícího ve Velké Británii:
Neznám zde žádného Angličana, který by si takový vývoj přál. Nikdo z politiků se tu původních obyvatel nikdy neptal, jestli si přejí, aby se Británie stala islámskou zemí. A přesto se to děje. Dle oficiální zprávy Národního statistického úřadu (the Office for National Statistics - ONS), publikované dne 16.5.2013, bude islám ve Velké Británii dominantním náboženstvím již za dvacet let.
Místní lidé jsou zde jako opaření. Naprostá většina z nich se na veřejnosti bojí o muslimech otevřeně promluvit a od tématu uhýbají, nebo jen zmateně opakují naučené fráze o pozitivních dopadech multikulturalismu. Pokud se jich však zeptám v soukromí, mají naléhavou potřebu o nechtěné islamizaci své země diskutovat. I tak ale mluví jen polohlasem, zavírají dveře a ještě se rozhlížejí, jestli nás někdo nesleduje. Celé to dění kolem sebe užasle sledují, jako by stále doufali, že se z toho zlého snu probudí. Neprobudí. Stará dobrá Anglie, tak jak jsme ji znali, nám totiž pomalu umírá přímo před očima.

Žijeme v době neomezených možností. Kupříkladu z masového vraha Stepana Bandery se mávnutím novin stal "kontroverzní" hrdina.