ÚTERNÍ GLOSY 9.06.2015

Miroslava Macka
Předseda ODS Petr Fiala včera v Radiožurnálu dlouhosáhle vysvětloval, proč je ministr Babiš populární. Přitom stačilo říct: podívejte se na ty mraky lidí, kteří si berou půjčky, které nikdy nemohou splatit a další nezodpovědné až hloupé jedince. Ti se přikloní ke každému čerstvému populistovi. Dále připočtěte naopak vychytralé vyčuránky cítící funkce a peníze s možností si do nich hrábnout, pokud se k populistovi včas vlísají. A nakonec přidejte prodejné novináře jeho deníků, vytvářející z bezskrupulózního estébáka křišťálově čistého podnikatele - a výsledek je nasnadě!

Ruský prezident Vladimir Putin pro italský list Corriere della Sera řekl, že „jen šílenec a pouze ve snech si může představit, že by mohlo Rusko náhle napadnout NATO“. Od Ruska se dle něj není čeho bát a jeho vojenská politika není globální ani agresivní. USA dle něj využívají strachu z Ruska a potřebují obraz nepřítele, aby tím podpořily své ambice na zachování vedoucího postavení ve světě.
Dodávám:
Nic jiného si už drahný čas nemyslím…

Xenofobní rasista Karel IV., jinak Největší Čech, v Maiestas Carolina:
„Pohanům či Saracénům naprosto zapovídáme a zakazujeme zřizovat si v našem nejkřesťanštějším Českém království obydlí nebo zakládat si dům; a přikazujeme, že nikdo z našich věrných poddaných nesmí ve svém domě na svým polích přijímat pohany či Saracény, leda by jim, jako pocestným procházejícím přes naše království do míst značně odlehlých nebo jako osobám pohybujícím se po našem království za obchodem či jinou záležitostí, posloužili coby hostitelé nebo stájníci vším potřebným a příhodným; to připouštíme, ovšem pouze potud, pokud to někomu nezpůsobí odpadnutí od katolické víry.“

„Ženy, jež se bez vážné příčiny vzdávají sukně, zhoršují estetickou atmosféru České republiky. V kalhotách jsou jejich zadky většinou hrozné. Zatímco sukně svým vlavým pohybem může i závažný zadek ezoterizovat a my stejně víme, že tam je, zvýrazněn gatěmi nedecentní zadek gravitačně stahuje ženino „já“ z tváře níž k zemi, a ještě dozadu.“
Ludvík Vaculík, Poslední slovo

Včera vyšel Reflex Speciál o Rakousku, ve kterém najdete též 100 mých glos o této nádherné zemi...