ČTVRTEČNÍ GLOSY 9.03.2017

Miroslava Macka
Nápad lidoveckého ministra zemědělství Jurečky, že by všechny děti měly dostávat ve školách „zadarmo“ mléko, je srozumitelný pouze v případě, že ho budou dodávat vesměs Babišovy mlékárny. Jinak představa, že mléko „zadarmo“ (tedy placené z peněz všech daňových poplatníků) dostávají „zadarmo“ i děti bohatých a velmi bohatých rodičů je ve své podstatě asociální a hlavně neučí děti jedné z důležitých životních zásad: Nic na světě není zadarmo!
Už jen ten paradox, že něco, co je dle Jurečky zadarmo, stojí 670 milionů!

Peníze z Evropské unie by měl dostat ten, kdo dodržuje evropské hodnoty, řekla eurokomisařka Věra Jourová, kdysi nadšená pionýrka, potom iniciativní svazačka z Třebíče, provdaná do rodiny kovaných komunistů, kariéristka jak vyšitá, s životním heslem „Koho chleba jíš, toho píseň zpívej“.

Zdeněk Koudelka:
Nález Ústavního soudu ze 6. 12. 2016 na návrh skupiny senátorů vedené Ivo Valentou zrušil možnost, aby finanční správa mohla formulářem neomezeně stanovit rozsah požadovaných údajů v kontrolním hlášení o plátcích i neplátcích daně z přidané hodnoty, kdy se vytvářela možnost nedůvodného šmírování. Rozsah povinných sdělovaných údajů musí mít zákonný základ. Ústavní soud odmítl praxi totalitního režimu, který řadu povinností určoval mimo zákony v různých formulářích. Vládě dal čas na nápravu do konce roku 2017.
Dne 15. 2. 2017 zveřejnilo Ministerstvo financí tiskovou zprávu, kde uvedlo: „S ohledem na délku standardního legislativního procesu a skutečnost, že mandát Poslanecké sněmovny končí na podzim tohoto roku, je zjevné, že letos již není možné provést seriózní novelu zákona o dani z přidané hodnoty… Do doby, než dojde k upřesnění okruhu požadovaných údajů v zákoně, nebude Ministerstvo financí (ani Finanční správa) měnit okruh údajů požadovaných stávajícím formulářem kontrolního hlášení. Stavu, který nastane po účinnosti zrušení ustanovení, tj. období po 31. prosinci 2017, se není zapotřebí obávat. Absenci tohoto zrušeného speciálního pravidla vyplní obecné pravidlo obsažené v daňovém řádu, který se pro správu daně z přidané hodnoty použije subsidiárně jakožto obecný právní předpis.“.
Ministerstvo se tak vzpírá Ústavnímu soudu. Tím ovšem bude od 1. 1. 2018 kontrolní hlášení jen dobrovolné, protože nikde nebude stanoveno, co má obsahovat. Daňový řád nelze použít, protože, kdyby stačila úprava v daňovém řádu, tak na ni poukáže sám Ústavní soud. Ústavní soud však konstatoval nepoužitelnost kontrolního hlášení po zrušení možnosti stanovit hlášené údaje jen formulářem finanční správy. Proto dal zákonodárci čas na nápravu protiústavního stavu. Pokud jej zákonodárce nevyužije, je to jeho problém.

Tomáš Haas:
Kde je, ta slavná zásada subsidiarity, slib, že EU bude řešit jen takové věci, které nemohou být lépe řešeny na nižší (národní) úrovni? EU rozhoduje bezohledně a bez skrupulí o čemkoliv, co se byrokratům zamane. O to více je šokující, že to dělá v době, kdy se na Evropu řítí jedna velká krize za druhou. Ačkoliv je možná lepší, když Brusel řeší školní svačinu v základní škole v Čelákovicích, než aby přišel s nějakým novým evropským řešením pro Řecko, Ukrajinu, nebo migrační krizi. Takto nadělá méně škody.

Češi jsou smějící se bestie:
Papír se v přírodě rozkládá asi půl roku. PET láhev se rozloží asi za 500 let. Česká silnice za jednu zimu...