STŘEDEČNÍ GLOSY 25.07.2018

Miroslava Macka
Čtenář glos J. M. mi napsal:
Jak byl před pětadvaceti lety cizí kapitál vítán a nekriticky adorován, tak je dnes nekriticky napadán. Do Vámi uváděného poměru přílivu peněz ( dotace EU ) kontra odlivu ( dividendy etc. ) se sluší započíst rozdíl počátečních investic a investičních pobídek. Také bych vzpomenul vliv obecně kulturní – podnikatelské prostředí, pracovní podmínky zaměstnanců atd., které byly minimálně v počátcích výrazně odlišné od poměrů našich a v tomto směru byly konkurencí socialistickým podnikům, jak jsme je znali.
Přesto je asi finančně vyjádřené saldo pro nás záporné, což je ovšem přirozené - kdo by také investoval bez budoucího zisku. Pro nás málo lichotivá je ovšem míra zisku.
Současný stav je ale jen a jen důsledek chování našich elit, jak zejména politických tak i podnikatelských. To jsem si naplno uvědomil po nedávné návštěvě Polska po asi 20 letech. Tehdy na první pohled chudá agrární země bez dálnic, dnes se stovkami kilometrů nových, opravené domy, nezdecimovaná síť malých obchodů a hospod, celkově viditelná slušná životní úroveň. Aniž bych do hloubky znal polské reálie, můj dojem byl velmi positivní – dokázali lépe využít EU peněz a iniciativy lidí. Možná okřídlené úsloví našich elit „ a co z toho budu mít já“ se tam rozvinulo poněkud méně a dokázali se domluvit na základním směřování.
Co nás sráží k zemi, je náš velký, ale slabý stát. Cizí kapitál je důsledek, nikoliv příčina Vámi citovaného jevu.

Čtenář glos J. M. k témuž:
Ekonom Thomas Piketty ukazuje na fakt, že u nás inkasují „západní investoři“ obrovské částky a porovnává to s našimi dotacemi z EU. Vychází mu náš roční minus 241 miliard korun. Nevím, jestli od dotací odečetl naše příspěvky do EU, rozdíl by potom byl ještě větší, ale ve skutečnosti chci zdůraznit něco jiného. Piketty ukazuje, že „investoři“ inkasují a EU /tedy občané členských zemí/ platí. Je to krásný příklad toho, jak dotace převádějí peníze od chudých / platí všichni/ k bohatým /investoři/.