STŘEDEČNÍ GLOSY 4.11.2020

Miroslava Macka
Pokud bych přijal současnou vojenskou terminologii „války“ s covidem, pak mám dotaz: znáte z historie jednoho jediného vítězného vojevůdce, který obětoval kasárna plná zdravých mladých vojáků, aby zachránil lazaret?

Kristepane! Tak tomu říkám prognóza!
Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) vydal novou čtrnáctidenní prognózu. Pro nemocnice to bude očividně rozhodující období.
V optimistické variantě se může počet hospitalizovaných snížit do 15. listopadu na čtyři tisíce.
V nejvíce pesimistickém výhledu se naopak zvýší počet hospitalizovaných na 35 tisíc.

Nikdy se v Evropě nezbavíme muslimského násilí, pokud se nevrátíme ke staré antické zásadě „V Římě buď Římanem“. Jinak řečeno: pokud chcete s námi žít, budete muset přijmout naše právo, naše zvyklosti, naši kulturu nebo táhnout tam, odkud jste přišli. A tvrdě to vždy a všude vyžadovat - od mateřských škol po hřbitovy. Žádné výjimky, žádné úlitby, žádné ohledy, a to vždy s dodatkem pokud se vám to nelíbí, nikdo vám nebrání odejít.

Čtenář glos P. V. mi napsal:
Tak se jednoho dne náš premiér v noci probudil a zavolal řediteli firmy LINET, výrobce postelí objednal 3000 ks postelí pro budoucí nemocné. Ředitel ovšem vůbec nebyl překvapen a obratem z rukávu vysypal nabídku za 10 mil EUR.
Toliko info ve sdělovacích prostředcích a v internetovém rozhovoru s ředitelem firmy LINET.
A teď pozadí:
Malá rodinná firma, která také dodává postele do nemocnic a to zejména na Slovensko do Polska a Maďarska (v minulém roce cca 1 500 ks) a do českých nemocnic jen tam, kde nechtějí platby dvojího druhu v barvě slavné whisky, napsala panu Hamáčkovi, že by byla schopna též se podílet na výše popsané dodávce. Po upřesnění podkladů byla zaslána nabídka na požadované množství ve výši cca 98 mil Kč (3,6 mil EUR).
Na to předseda hmotných rezerv Pavel Švagr reagoval:
„Situaci jsme vyhodnotili tak, že tyto služby a rychlé dodávky je možné při náročných požadavcích na logistiku a časově komplikované predikovatelnosti jejich potřeby v nouzovém stavu (ev. v krátkém čase po jeho skončení) možné zajistit na území České republiky cestou infrastruktury výrobních závodů. Pro výběr dodavatele se tak pro nás stal zásadním výrobce s dostatečnou okamžitou výrobní kapacitou na území České republiky. Z uvedených důvodů (přestože Vaši nabídku na dodávku považuji za velmi vstřícnou a velmi oceňuji, že nám byla předložena), byly upřednostněny při finálním výběru nabídky společností disponujících právě touto výrobní kapacitou na území České republiky. A děkujeme za pochopení našich důvodů“
A tak byla upřednostněna firma sídlící v Holandsku na úkor v Čechách sídlící rodinné firmy a daňový poplatník byl opět brutálně podojen. Jako vedlejší produkt celé akce je, že ve hmotných rezervách skončí postele s elektrickým ovládáním, které v době až dojde k jejich použití, budou nepoužitelné…Bude líp…


Slovenský premiér Matovič: "Nenechejme se ukolébat 1% pozitivních. Že je to málo. Každý čtyřicátý, padesátý na Slovensku je tedy pozitivní."
Dodávám: Zřejmě se snaží získat profesuru na „Vysoké škole života“.