ČTVRTEČNÍ GLOSY 10.12.2020

Miroslava Macka
„Všichni víme, že jediným řešením je vakcína, a musíme do té doby zabránit tomu, aby se počet nakažených nezřízeně zvyšoval a předešli jsme dalším zbytečným úmrtím,“ řekl premiér Andrej Babiš (ANO), když předstoupil před poslance.
To je divné, já se doposud domníval, že to jsou roušky a rozestupy.
Ovšem, to nejdůležitější: Že jste si ani nevšimli, že opět rozhodují komunisté (z KSČM, ANO a ČSSD) a většině lidí to nevadí? Má to ovšem jednu malou výhodu: můžete svým dětem lehce vysvětlit, jak mohl vzniknout Vítězný Únor…
Hamáček: „Já jsem rád, že KSČM ty hlasy dala. Koupili jsme...zajistili jsme si tím dalších 14 dní.”

ODS + KDU - ČSL - TOP 09: Předvolební sliby
1. Změníme daňový, sociální, důchodový a zdravotní systém s cílem podpořit rodiny, podpořit všechny, kteří poctivě pracují a současně pomoci těm, kteří si sami pomoci nemohou a pomoc potřebují.
2. Zjednodušíme daňový systém, výrazné změny daňových zákonů provedeme jednou za volební období.
3. Připravíme důchodovou reformu, která zohlední zásluhovost (jak finanční, tak počet dětí), zavedeme možnost plátců poslat až dvě procenta sociálního pojištění na důchody svých rodičů, zavedeme minimální důchod, společné zdanění a pojištění manželů. Vzájemně provážeme penzijní, zdravotní a daňovou reformu tak, aby systémy penzijního i zdravotního pojištění byly dlouhodobě udržitelné a současně došlo ke snížení odvodové zátěže na pracovní místo. Jsme si vědomi, že současná produktivní generace musí zaplatit důchody svým rodičům i našetřit na své vlastní. Proto zatraktivníme i další formy spoření na důchod.
4. Zjednodušíme systém sociálních dávek, zavedeme valorizaci některých sociálních dávek - příspěvků na péči a rodičovského příspěvku, aby jejich výše více odpovídala ekonomické situaci.
5. Podpoříme změny struktury české ekonomiky zaměřené na vyšší přidanou hodnotu, moderní technologie a lidský kapitál.
6. Smysluplně využijeme prostředky EU na transformaci ekonomiky (včetně energetiky a průmyslu) směrem k větší inovativnosti a produkci s vyšší přidanou hodnotou, zejména ve strukturálně postižených regionech.
7. Navýšíme podíl HDP do vzdělávání na průměr OECD, kvalita výuky je prioritou. Jednorázovým navýšením platů učitelů a vysokoškolských pracovníků zvýšíme motivaci, aby ve školství pracovali ti nejlepší. Ve veřejných i soukromých investicích do vědy, výzkumu a inovací dosáhneme do roku 2024 2,5 procenta HDP.
8. Budeme promyšleně řešit dopady spojené s klimatickou změnou, podpoříme biodiverzitu, ochranu půdy a vody, šetrné hospodaření v krajině, ozelenění měst a obcí, racionální energetické úspory a efektivní odpadové hospodaření.
9. Do roku 2025 bude vysokorychlostní internet všude v České republice.
10. Připravíme a prosadíme legislativu umožňující skutečnou digitalizaci veřejné správy, která výrazně ulehčí komunikaci občanů, podnikatelů, institucí a všech ostatních se státem a současně povede ke štíhlému a levnému státu.
11. Zajistíme bezpečnost občanů jak v mezinárodním kontextu (NATO), tak i v boji proti všem formám kriminality a boji proti terorismu.
12. Navýšíme výdaje na obranu na dvě procenta HDP do roku 2025.
13. Hybridní hrozby bereme vážně - zlepšíme ochranu před kybernetickými útoky, posílíme boj proti dezinformacím a jiným hybridním hrozbám.
14. Zlevníme a zrychlíme stavbu nových bytů a domů tak, aby vznikalo až 40 000 bytových jednotek ročně. S rozvojem bytové výstavby budeme dbát i na občanskou vybavenost v obcích.
15. Postavíme minimálně 120 km nových dálnic a obchvatů měst, zahájíme práce na vysokorychlostní železnici.
16. Prosadíme zákon o rodinných farmách, který pomůže zatraktivnit život na venkově.
17. Prosekáme právní džungli, zrušíme zbytečné zákony a úřady, prosadíme zásadu: za jednu novou povinnost zrušíme dvě stávající.
ZABRÁNÍME:
1. Vystoupení ČR z EU a pozici černého pasažéra v NATO.
2. Zpochybňování a relativizaci základních hodnot právního státu
a kulturních a civilizačních hodnot.
3. Nezodpovědnému zadlužování a rozhazování veřejných prostředků.
4. Negativním dopadům klimatické změny a sucha.
5. Propadu kvality vzdělání.
6. Vylidňování venkova.
7. Nelegální migraci a s tím spojenému nárůstu populismu, xenofobie a extremismu.
8. Oligarchizaci politiky, ovlivňování soudní moci.
9. Výstavbě kanálu Dunaj-Odra-Labe, který nedává ekonomickou a už vůbec ekologickou logiku.
10. Firmám z Ruska a Číny, aby stavěly nové jaderné bloky.
Dodávám: Nebylo náhodou pejskovi a kočičce po tom dortu zle?

Čtenář glos J. K. mi napsal:
Jako lékař, denně řešící covid 19, Vás chci opravit. Pojem fachidiot znamená člověka, který umí jen svůj obor a nic jiného. Co se týká ministra Blatného, nemůže to být pravda, neboť on i tvůrci PSA o infekci virem SARS-cov2 nic neví a ani nejeví snahu se cokoliv naučit. Správný výraz je diletant. Pan Blatný je ministr strachu, represe, arogance a servility k Babišovi.