ÚTERNÍ GLOSY 22.12.2020

Miroslava Macka
Ekonomka Helena Horská opustila Výbor pro rozpočtové prognózy při ministerstvu financí a mj. ke své rezignaci napsala: Vzdávám to. Dne 19. 12. 2020 jsem se rozhodla rezignovat na čestnou funkci člena Výboru pro rozpočtové prognózy. Flagrantní porušení pravidel sestavení rozpočtu, nerespektování principů řádného hospodáře, bezprecedentní ohrožení rozpočtové udržitelnosti. S ministerstvem financí jsme jednali naposledy v září a většina z nás měla k daňové reformě zásadní výtky. Ministerstvo si je vyslechlo, ale žádnou změnu neprovedlo.

Slováci si v hypermarketech nakoupí už jen potraviny, drogistické zboží a potřeby pro domácí mazlíčky. Pulty s dalším spotřebním zbožím jsou obehnány páskou a zákazníci k nim nesmějí. Děje se tak v rámci lockdownu na základě nařízení úřadu veřejného zdravotnictví Slovenské republiky. To umožňuje pouze prodej zboží potřebného „k uspokojení nevyhnutelných životních potřeb“. V hypermarketech po celém Slovensku jsou tak přehrazeny páskou pulty s hračkami, elektronikou, kuchyňskými potřebami, oblečením, ale také například s vánočními ozdobami.
Tolik zpráva, opětovně dokazující, že blbost současných politiků nezná hranic a šíří se mnohem rychleji než jakýkoliv virus.

Čtenářka glos O. K. mi zaslala dotaz: Zůstala otevřená lyžařská střediska, zavřely se tamní provozovny se záchody. To je velice zvláštní hygienické opatření.
Mám též dotaz na tamní návštěvníky: Jak to tedy nyní na horách chodí?

Samozřejmě, že zastavení všech letů mezi Velkou Británií a zeměmi EU nemá zcela nic společného s brexitem.

K hořkému pousmání o dlouhém vyšetřování úhynu ryb v Bečvě:
„Policie tvrdí, že žádné informační embargo nevyhlásila, ale já to osobně vidím jinak. Dva lidé, kteří ke mně mají nejblíž, by mi mohli tyto informace o tom, co kde a kolik toho naměřili, poskytnout. Jsou to vedoucí odboru životního prostředí z Valašského Meziříčí a také ředitel laboratoře Vodovodů a kanalizací Vsetín. Oba disponují zajímavými a možná zásadními informacemi, ale museli podepsat mlčenlivost Policii ČR. A to pod pokutou pět milionů korun a pohrůžkou trestního stíhání,“ sdělil starosta Valašského Meziříčí.

Lubomír Šmuk v neděli na facebooku:
Zrovna včera jsem byl přítomen debatě lékařů, kteří se jednoznačně shodli na tom, že očkování by měl vždy předcházet test na protilátky. Dalším „výstupem“ diskuze bylo, že za největší autority vcelku shodně považují epidemiologa a člena expertního týmu ministerstva zdravotnictví Romana Chlíbka a vakcinologa Jiřího Berana. Pikantní je, že obě zmíněné autority zastávají podle všeho zcela protilehlé názorové póly.
Dodávám: Asi tak, a přidávám jeden ze svých překladů staré básně amerického spisovatele a básníka Stephana Cranea (1871 - 1900):
To jednou přišel vzdělanec
a pravil: „Cestu znám, tak pojď!“
a já byl šťasten, přešťasten.
Tak kráčeli jsme zítřkům vstříc,
však velmi záhy došli v houšť,
kde cestu jsem už neviděl
a netušil jsem, kam mám jít.
Když sevřel jsem mu ruku však,
tak vykřikl: „Já zabloudil!“

Vox populi k Babišovu sebejmenování zmocněncem pro očkování:
Kdo jiný by to měl být, než ten, kdo bere homeopatika na křivdu?

S covidovou vakcínou je to jak s Kosteleckými párky: nevíte, co je uvnitř a jak vám po nich bude.