PÁTEČNÍ GLOSY 22.01.2021

Miroslava Macka
V Izraeli se mohutně očkuje, bohužel však čísla nakažených a mrtvých jsou nejhorší od začátku epidemie. Jedno z vysvětlení, proč tomu tak je, mne „dostalo“, neboť takovou „newspeak“ by nevymyslel ani George Orwell:
„V židovském státě se ukazuje, že farmaceutické firmy při prohlášeních o časovém horizontu nutném k plné imunitě nebyly přehnaně opatrné.“
No comment.

Čtenář glos L. T. nám připomíná prorocká slova Eliase Canettiho:
Po letech jsem si vzal do ruky svého oblíbence Eliase Canettiho, konkrétně jeho „Masu a moc“. Hned v předmluvě je to čtení až nezdravě aktuální, budu citovat (Praha, 2018, s. 63-64):
Morální panika jako masový jev postmoderní doby prochází pěti fázemi:
1. Je vyvoláno znepokojení veřejnosti chováním nějaké skupiny či kategorie lidí (označovaných jako "společenské zlo").
2. Znepokojení přerůstá ve vznik nepřátelství - "my" dobří a "oni" zlí.
3. Vzniká konsensus, že ohrožení je reálné a že je tedy nutné přijmout rozhodná opatření k jeho likvidaci či omezení.
4. Vzniká tzv. disproporce, kdy stupeň znepokojení je mnohonásobně vyšší, než je tomu u jiných srovnatelných situací. Ta je obvykle způsobena zveličením statistických dat, použitím fabrikovaných, uměle vytvořených údajů a mediálním zveličením významu jevu.
5. Morální panika je nepředvídatelná, jak náhle se může objevit v dramatické podobě, tak náhle může zmizet.