PONDĚLNÍ GLOSY 8.03.2021

Miroslava Macka
Již staří Římané věděli, že lid se ovládá „panem et circenses“ tedy chlebem a hrou. Zatím většině lidí sáhla moc „na hry“ a na dluh se snaží vzbudit dojem, že „na chléb“ nedojde. Jenže dojde, a v ten okamžik nastane situace, kdy žádní těžkooděnci neudrží naštvané lidi, aby neprojevili svoji vůli. Jakékoliv demonstrace jsou do té doby poněkud úsměvné, zvláště když se jich vesměs chopili ti, kteří se chtějí jen zviditelnit a v případě nutnosti se vždy najde nějaký ten „extrémista“, který si podivuhodně rozumí s policií.

V podstatě jediný problém současné epidemie je ochrana osob, u nichž lze předpokládat vzhledem k věku, ale hlavně vzhledem k dalším současným 3-4 civilizačním chorobám (obezita, cukrovka, neléčená hypertenze, porucha imunitního systému) těžký průběh nemoci s vysokou pravděpodobností smrti. Tyto lidi je třeba chránit a hledat pro ně vhodnou prevenci a léčbu.
To ovšem nedává nikomu právo, aby uvrhl zbytek společnosti do nuceného covidového pracovního tábora, kde je neustále strašen, manipulován a omezován ve svých základních právech. Tohle je jediný, ale zato zásadní problém.

Ministr zdravotnictví Blatný nám sděluje:
Situace se buď zlepší, nebo zůstane stejná, nebo se zhorší.
Dodávám: Ještěže má to ministrování jako koníčka a neplatíme ho za našich daní!