PÁTEČNÍ GLOSY 28.05.2021

Miroslava Macka
Redakce Seznam Zpráv se snažila získat reakci ministerstva zdravotnictví, proč nadále pokračuje ve vydávání mimořádných opatření obsahujících pasáže, u kterých si je vědomo, jak ze soudních rozsudků, tak i z interních upozornění, že představují obcházení zákona.
Mluvčí Jana Schillerová pouze reagovala, že se Ministerstvo zdravotnictví momentálně s rozsudkem Nejvyššího správního soudu seznamuje a „přijme opatření v souladu se zákonem“.
Tolik zpráva. Ovšem, proč by to ten který ministr zdravotnictví se svojí juntou nedělal, když si je vědom toho, že v Česku mu za nezákonné jednání žádný postih nehrozí, neboť ten se uplatňuje jen vůči chámům a ne pánům?

Rychle přibývá vědeckých zjištění, že imunita vyvolaná koronavirovou infekcí i očkováním bude dlouhodobá. Pak je ovšem nutné si klást otázku, proč se očkují i lidé, kteří infekci prokazatelně prodělali. Odpověď je ovšem nasnadě: jde o prachy.

Kvůli práci z domova a zavřeným sportovištím omezili svoji fyzickou aktivitu, přibylo i stresových situací. Minimální pohyb spolu se stresem vedly k návykům, jež přispívají k nadváze, obezitě, nebo naopak k nadměrnému hubnutí. V důsledku toho pak hrozí v budoucnu nárůst civilizačních chorob a pokles střední délky života.
Tolik zpráva. Připočteme -li k tomu ovšem větší množství úmrtí na následky zanedbané lékařské péče, sebevražd a dalších druhotných příčin, budou tyto ztráty vyšší, než které by způsobil sám covid bez zavedení drastických omezení, jen s ochranou nejzranitelnějších.
Což tvrdím od počátku covidové hysterie.