PONDĚLNÍ GLOSY 12.07.2021

Miroslava Macka
Gernod Marx, prezident Německé asociace intenzivní a urgentní medicíny:
„S mírou proočkovanosti kolem 85 procent se podle mého názoru obejdeme bez jakýchkoli opatření.“
Podivuhodné tvrzení. Vyplývá z něj totiž, že prodělaný covid a tím získaná imunita je nanic, počítá se jen imunita získaná očkováním. Na otázku „proč“ si zajisté lehce odpovíte sami.

A je to tady, jak se ostatně dalo očekávat. Kvůli mutaci delta Pfizer doporučuje třetí dávku své vakcíny. A než se dojde k mutaci omega…

Otevřený dopis generálnímu řediteli České televize Petru Dvořákovi.
Vážený pane generální řediteli,
zhlédněte, prosím, rozhovor s MUDr. Soňou Pekovou, PhD., a zvažte, zda by vzhledem k závažnosti jeho obsahu nebylo namístě reprizovat jej v čase vysoké sledovanosti v České televizi, aby si diváci v době, kdy jsou ze všech stran bombardováni značně nevyváženými a často velmi jednostranně zaměřenými informacemi, mohli vyslechnout též jiný názor a mohli se tak lépe rozhodovat dle vlastního uvážení.

S díky
Miroslav Macek

miroslavmacek@tiscali.cz
http://www.svedomi-naroda.cz/2021/07/08/rozhovor-s-vedkyni-mudr-sonou-pekovou-phd/