PONDĚLNÍ GLOSY 2.08.2021

Miroslava Macka
Izrael nabídne přeočkování třetí dávkou vakcíny proti covidu-19 od společností Pfizer a BioNTech osobám starším 60 let. Bude tak první zemí, která začne očkování třetí dávkou této vakcíny nabízet široké veřejnosti. Jako první bude přeočkován prezident Jicchak Herzog.
Rozhodnutí začít nabízet třetí dávku očkovaným seniorům učinil Izrael ve chvíli, kdy se potýká s rostoucím počtem infikovaných. V zemi zároveň panují obavy, že se účinnost vakcíny po určité době snižuje.
Dodávám zprávu z roku 2025: Izrael nabízí přeočkování devátou dávkou vakcíny proti covidu -19.

Evropská komise sdílela článek (bohužel vážně myšlený) a nebezpečí zneužití humoru extremistickými pravicovými skupinami. Z předmluvy:
"Humor se stal ústřední zbraní extremistických hnutí k rozvrácení otevřené společnosti... Toto převážně online hnutí stanovilo nové standardy, aby přetvářelo extremistické postoje do ironického hávu a stíralo hranice mezi zlomyslností a potenciálně radikalizujícími sděleními. Výsledkem je nihilistická forma humoru, která je namířena proti etnickým a sexuálním menšinám a má se za to, že inspiruje násilné fantazie - a nakonec i činy. Tento článek zkoumá, jak humor funguje jako potenciální faktor ovlivňující krajně pravicové extremistické násilí."
Dodávám:
Vždyť jen považte, jak nebezpečný je kupříkladu ten starý vtip „Vaše Lordstvo, tak zrovna hlásili, že v Americe zvolili prezidentem černocha.“ „Božínku, Jamesi, to musí mít jeho pán radost!“
A což teprve vtipy tak černé, že by mohly sklízet bavlnu!
Jenže tady přestává všechna legrace, neboť jak říká starý vtip: Víš, že Štrougal sbírá vtipy o sobě? Vážně? Vážně, i s těmi, co je vykládají.

Přitom nejnebezpečnější vtipálci sedí v české vládě. Viž část nařízení, platných od 1. srpna:
V provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 10 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 10 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka.
Aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 1,5 metrů, nejde-li o členy domácnosti.
Zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 1,5 metrů), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu.