ÚTERNÍ GLOSY 16.11.2021

Miroslava Macka
Tradičně zločinná věta na novinky.cz: Přes víkend přibylo přes 14 tisíc pozitivně diagnostikovaných a část z nich se během následujících dvou týdnů začne dusit natolik, že skončí na nemocničním lůžku a zdravotníci budou pomocí množství léčiv bojovat o jejich životy.
Dodávám: Čtrnáct tisíc s pozitivním testem nebo pozitivně diagnostikovaných, že onemocněli covidem? Diagnostikovaných lékaři, předpokládám. Kdy a jak je lékaři, kteří u nich diagnostikovali covid, začali léčit? Jak se o ně ty dva týdny starali, než se začali dusit? Vyvěsili snad tabulku, jako někteří jejich kolegové, že neočkované pacienty nepřijímají? Jak velká je ta část, která se začne dusit kvůli onemocnění covidem, neboť jim bude chybět včasná lékařská péče o jejich jiné závažné nemoci?

Vynález pro ty, co to s korektností a nezávadností vyjadřování myslí skutečně vážně, představili tento týden na veletrhu Design Week v Dubaji. Zařízení velikostí a vzhledem připomínající stolní lampu naslouchá konverzaci a nevhodnou mluvu zarazí sirénou. Uplatnění může najít na univerzitách nebo v rodinách. Nejedná se o vtip. Zařízení už testují v ostrém provozu, píše deník The Daily Mail.
A do prdele! Už je to tady!

Doufám, že je konečně - vzhledem k čerstvým rakouským covidovým opatřením - zcela jasné, proč byl „odejit“ Sebastian Kurz…
Posudek profesora Lewische rozcupoval obvinění Sebastiana Kurze jako účelové, nepodložené žádnými důkazy, metodicky chybné, vadné v mnohých bodech analýzy věcného práva, založené pouze na spekulacích a důkazech kruhem.
Lewischův závěr je jednoznačný: „V souvislosti s osobou Sebastiana Kurze neexistuje žádné konkrétní podezření.”
PS: Dr. Peter Lewisch je profesorem trestního práva a trestního práva procesního na Ústavu pro trestní právo a kriminologii Universität Wien. Mimo to je též nositelem Ceny Leopolda Kunschaka (1993) a Innitzerovy vědecké ceny v oblasti práva a státní politiky.

I takovéto perly se dají nalézt na facebooku:
Martin Brezina: Osobní volba každého jednotlivce v otázkách zdraví by měla být nejvyšším zákonem. Ano, a moje osobní volba je požadavek směrem ke státu, aby zavedl povinné očkování, protože takto podle mého nejlepšího vědomí a svědomí chráním své zdraví a svých blízkých.

Advokát Zdeněk Koudelka na aktuálně.cz
Zastánci cenzury na soukromých webech tvrdí, že je věc majitele, zda cenzuru provádí či ne. S tímto názorem souhlasím, ALE. Ale spočívá v tom, že takový majitel či pověřený cenzor může cenzuru provádět jen, když médium nezískává žádnou státní výhodu. Náš stát totiž výslovně cenzuru zakazuje na ústavní úrovni Listinou základních práv a svobod. Stát, který ctí svoji ústavu tak nemůže provádět cenzuru sám, ale ani ji podporovat, byť nepřímo.
Řešením střetu svobody majitele médií a ústavního zákazu cenzury je, že majitel veřejně dopředu bude informovat, že na jeho mediální platformě bude prováděna cenzura. To je jeho svobodné rozhodnutí. Stát však nesmí v takovém případě vyplácet jakoukoliv státní podporu, včetně daňové úlevy. Důsledkem bude, že inzerce zaplacená na tomto médiu se nesmí stát státem uznatelným daňovým výdajem. Kdo chce podporovat cenzorství tím, že takovým mediálním skupinám bude zadávat reklamu, může, ale jen ze svého, nesmí se na tom podílet stát sníženou daní.

Následující text jsem dostal mailem, autora neznám:
Bohemia Energy (BE) způsobila milionu lidí existenční potíže. Ale tak si pojďme otevřeně říci, proč k tomu došlo a kdo za to může.
BE zahájila činnost přesně poté, kdy EU rozhodla, že energetické společnosti musí otevřít své přenosové soustavy trhu. EU argumentovala snížením ceny energií, protože tam vznikne konkurence. Vznikly tedy různé BE a podobní Písaříkové jen proto, že uposlechli výzvu EU, která jim umetla cestičku. Bylo jasné, že vše může fungovat pouze do doby, kdy bude trh stabilní, protože oni nic nevlastní, pouze spekulují na trhu.
Jak říká majitel českých elektráren Jan Dienstl: 1kWh vyrobíme za 0.15 Kč, pak se tam připočte emisní povolenka za 1,6 Kč a spekulanti navýší cenu pro koncového zákazníka až na 16 Kč.
Aby toho nebylo málo, tak opět EU rozhodla, že energie si už státy a zákazníci nebudou kupovat přímo od výrobců, ale přes Evropskou energetickou burzu (EEX), která je v německém Lipsku. Tedy my tady vyrobíme elektřinu za 0.15 Kč/kWh, kterou povinně pošleme na EEX, abychom si ten samý proud mohli přes různé Písaříky zase koupit zpět do našich domovů. Ovšem už nikoliv za 0.15 Kč/kWh, ale v lepším případě za 2 Kč/kWh ale i za 16 Kč/kWh.
Bylo jasné, že tento systém se nebude líbit vlastníkům přenosových soustav, kterým tihle BE kazili ceny a trh. No a zlé jazyky tvrdí, že tato krize je umělá, aby se trh pročistil a vše se vrátilo zase na začátek. Ovšem s vyšší cenou.
Pro zvyšování cen energií přitom není jediný objektivní důvod. Uranu je dost, uhlí také i plynu. Žádná katastrofa, která by vyřadila elektrárny z provozu, nenastala. Není válka. Rozhodnutí jsou pouze politická. Problém mají pouze ty státy (Německo, Švédsko a další), které podlehli zelenému šílenství a odstavili si jaderné a uhelné elektrárny, a teď nemají proud. My zatím máme vše v provozu. Proud jim tedy vyvážíme.
Řešení je vše vrátit do původního stavu. EU ať si dělá, co chce, ale tady ceny musí určovat náš ERU, ne spekulanti v Německu. Opustit EEX. Opustit systém emisních povolenek. Opustit Green Deal. Vrátit přenosové soustavy vlastníkům, kteří si je investují. Energie musí být ve vlastnictví státu. Tam prostě se nemá kšeftovat. Voda, elektrika a plyn, uhlí musí být levné pro všechny, tohle si musí ohlídat stát a stát musí určovat ceny. Nikdo jiný.
Jestli stát neudělá kroky výše, hrozí nám chudoba, hlad a nepokoje. Ohromná ekologická katastrofa. Lidé totiž místo plynem a elektrikou začnou topit odpadem a vším možným.
Podniky už teď krachují, nevyrábějí, protože náklady vzrostly tak, že i když zdraží o 100%, jsou ve ztrátě. Když zdraží více, lidi nekoupí, protože na to nebudou mít. Takhle přesně začala hospodářská krize ve 30. letech. Co následovalo, všichni víme.
Nám krizi zavinila hloupá politika EU a chamtivost finančních spekulantů, kteří jsou se zkorumpovanými politiky jedna ruka. Řešení je neposlouchat hloupá nařízení a udělat si věci po svém. Jako to dělají sebevědomé evropské národy V4 Poláci a Maďaři.
Dukovany a Temelín byly postaveny z peněz daňových poplatníků. A proč? Abychom vyváželi elektřinu levně do Německa a Češi platili sedminásobek? "