Nedělní chvilka poezie,

tentokrát s Emily Brontëovou


Emily Brontëová (1818 Emily Brontëová– 1848), anglická prozaičkA a básnířkA, nejznámější ze tří sester Brontëových. První básně vydala se svými sestrami pod pseudonymem Ellis Bell. Její jediný román „Na větrné hůrce“ (též „Bouřlivé výšiny“ nebo „Vichrné návrší“) je dokladem její mimořádné schopnosti kombinovat vášnivý pathos s tvrdou sociální realitou a popisem milovaného kraje. Z její poezie jsem si pro Vás dovolil vybrat a přeložit báseň „The night is darkened round me“, která je odrazem jejího ambivalentního vztahu k domovu…

Noc zbytky světla stírá
a slyším vichr dout;
zlá síla mne však svírá,
tak nemohu se hnout.

Sníh sevřel obří stromy
jak do přepevných pout;
již v dáli slyším hromy,
však nemohu se hnout.

Mrak za mrakem se žene,
zřím smutek kolem plout;
mne nic však nevyžene;
vždyť netoužím se hnout.