Nedělní chvilka poezie,

tentokrát s Ellou Wheelerovou Wilcoxovou
Ella Wheelerová Wilcoxová (1850 - 1919), americká básnířka, která se proslavila již v roce 1883 básní Solitude s nezapomenutelným a od té doby mnohokrát citovaným veršem „S tebou svět bude se smát, plakat však budeš sám“. (Mimochodem, za tuto báseň dostala od časopisu The New York Sun pět dolarů.) Po smrti malého synka se věnovala theosofii a spiritismu, její poezie však nadále oplývala (někdy poněkud sentimentální) radostí a optimismem.

Osamělost
S tebou svět bude se smát,
plakat však budeš sám.
Země chce žít, radost jen mít,
žal je tu víc než znám.
Vrací se ozvěnou zpěv,
tichne v ovzduší žal.
Ozvěny přec není to věc,
radost jen nese v dál.

Raduj se, přivoláš dav,
při smutku zmizí hned.
Každičký z nich žádá tvůj smích,
straní se ovšem běd.
Raduj se, přátel máš houf,
smutni, ztratíš je hned.
Budou vždy chtít víno tvé pít,
spolkneš sám ovšem jed.

Svátek ti naplní dům,
vyprázdní půst jej hned.
Utrácet znáš: přátele máš,
opustíš sám však svět.
Čeká tě nahoře ráj,
žití když vše jsi dal.
Každý však z nás, když přijde čas,
vchází tam skrze žal.