Nedělní chvilka poezie,

tentokrát s Hillairem Bellocem
Hilaire Belloc (1870 - 1953), celým jménem Joseph Pierre René Hilaire Belloc, francouzsko - anglický básník a prozaik. Narodil se ve Francii, ale po smrti francouzského otce se s ním matka Angličanka vrátila do vlasti, po celý život si však ponechal obojí občanství. Po studiu v Oxfordu se tento muž mohutného vzrůstu a vitality stal slavným jako básník, romanopisec, řečník, satirik, učenec, námořník, voják a politický aktivista. Z jeho ohromného díla vyčnívají i v dnešní době jeho satirické a religiosní verše, byl však stejně skvělým básníkem lyrickým, jak dokládá báseň „May“, kterou jsem si pro Vás dovolil přeložit.

KvHillaire Bellocěten


Ten měsíc tolik veselé má oči!
Jak moje paní. Prostě měsíc mládí.
Svým světlem vládne tak, že hbitě pádí,
kde zelená se mlází na úbočí.
Jak často v zimě, když se vítr točí,
když v hloubi lesa souboj s duby svádí,
už slyšíme v tom zvuku příslib rádi,
že s písní na rtech záhy máj sem vkročí.
Jak často, leže ve vysoké trávě,
jsem s vůní květin trávil dlouhé chvíle
a pozoroval mraky, náhle hravě
zpěv rozlehl se z křovin v plné síle -
to přidali se ptáčci k jarní slávě
tam u Marley, u mojí Seiny milé.