ÚTERNÍ GLOSY 7.06.2022

Miroslava Macka
Čeští občané musí platit extrémní účty za elektřinu dané burzou v německém Lipsku, protože by nám jinak Němci zastavili dodávky plynu. Aspoň to zní z úst vládních představitelů. Jenže... Podle renomovaného experta na energetiku Pavla Janečka jde o naprostý nesmysl. Důvod? Přes Česko teče plyn také do Bavorska, takže by tím Němci odstřihli i vlastní spolkovou zemi. A nemožnost vyvázat se z lipské burzy? „Českou republiku nic nenutí k tomu, aby elektrickou energii prodávala přes lipskou burzu,“ říká Janeček s tím, že je otázkou, zda má větší moc ve státě česká vláda nebo obchodní zájmy skupiny ČEZ.
Dodávám:
Největší moc ve státě mají stále občané, jen by namísto vybuzovaného rozhořčení nad obléháním ukrajinských měst museli oblehnout Strakovku.

Stát pronajal na prestižní akce limuzíny Audi 8 za 12 milionů pro VIP osobnosti. Pronajato má být celkem 11 vozů s nejvyšší balistickou ochranou. „Vozidla bude nájemce užívat pro veškeré vrcholné akce konané na území ČR,“ stojí ve smlouvě, kterou Úřad vlády uzavřel se společností Porsche Česká republika.
Doufám, že to vzhledem k blížícímu se českému předsednictví EU různým papalášům rádi zaplatíte. Tu balistickou ochranu budou logicky brzy potřebovat.

„Ministerstvo vnitra chce omezit dezinformace – připravilo návrh legislativy, která by v případě dezinformací jako krajní řešení umožnila blokaci některých informačních zdrojů.“
S touto zprávou přišla včera Česká televize, konkrétně twitterový účet CT24. Součástí zprávy je i citát, který patří ministru vnitra Vítu Rakušanovi: „Musela by to být jasně doložená fakta, že se jedná nejen o nějaký názor nebo lež, ale i o strategicky nebezpečnou informaci. Což musí potvrdit orgány, které se věnují bezpečnosti České republiky.“
Což mi připomnělo starý dobrý vtip o soudu s člověkem, který prohlásil, že Gustáv Husák je vůl a byl odsouzen za vyzrazení státního tajemství.

Podle odhadu agentury Bloomberg budou příjmy Ruska z prodeje ropy a zemního plynu v letošním roce činit přibližně 285 miliard dolarů, což by bylo o více než 20% více, než v roce 2021. Připočtou-li se k tomu další komodity, pak zisk více než kompenzuje zmrazených 300 miliard dolarů v devizových rezervách.

„Každý nás samozřejmě chce dotlačit k nějakému výsledku, který pro nás není žádoucí, protože jej neřeší s námi. Je žádoucí pro určité strany, ty mají asi své vlastní zájmy, a to jak finanční, tak politické. Únava se zvětšuje, každý chce nějakou formu výsledku pro sebe. A my potřebujeme výsledek pro nás,” poznamenal Zelenskyj ve včerejším rozhovoru s agenturou RBS - Ukrajina.
Dodávám:
Že už by mu to konečně došlo, že celou tu dobu hraje užitečného tupého bojovníka za cizí zájmy, které pranic nesouznějí se zájmy prostých Ukrajinců? Kéž by!

Martin Fendrych:
Předpokládám, že Ukrajina zásobovaná nejlepší západní vojenskou technikou nejen neprohraje, ale ruskou anexi odrazí. Dokonce optimisticky předpokládám, že získá zpět veškerá svá území včetně Krymu. Alespoň pokud se vše bude vyvíjet jako dosud.

Nelze nemilovat česká media za jejich zprávy o bojích na Ukrajině:
Následující přehled si neklade nároky na úplnost. Za skutečným vývojem událostí má nepochybně zpoždění a jistě bude v některých ohledech nepřesný. Řadu tvrzení válčících stran lze potvrdit jen se zpožděním, případně vůbec.
Dodávám: Tak proč o tom takto „informují“?

Z rozhovoru Parlamentních listů s filosofem Ivo Budilem:
„Současná vláda přestala předstírat jakékoliv pouto a loajalitu k této zemi a nezakrývá, že slouží výlučně zájmům globální oligarchie.“ uvádí k současné situaci. A naděje?
„Generace lidí, kteří si pamatují, že masové vystoupení v ulicích může vést ke svržení režimu, je v aktivním věku.“
Velkým problémem je moralizující hysterie, s níž se projevují mnozí pozdně liberální aktivisté prosazující svoji agendu a s inkviziční zarputilostí pronásledující a stigmatizující své skutečné či domnělé odpůrce. Permanentní „hon na čarodějnice“ paralyzuje věcnou společenskou diskusi. Část společnosti se uchyluje do soukromí a rezignovaného mlčení, druhá část hledá finanční výhody a bezpečí ve skupinové konformitě.
„Tragédie Západu spočívá v tom, že po dvou staletích průmyslové revoluce, sociálních bouří, revolucí, světových válek, fašismu a komunismu dospěl konečně k možnosti zřídit sociálně spravedlivou společnost těšící se nikoliv z nezměrného bohatství a požitkářství, ale z důstojného a svobodného života pro všechny občany. Impozantní poválečná obnova se zdála být velkým příslibem. Ale pak náhle na sklonku dvacátého století souhra chamtivosti, zkorumpovanosti a hlouposti politických, ekonomických a intelektuálních elit vnesla do nitra Západu rozklad, který tento sen pohřbil. Zažijeme opět sociální vzpoury a nemilosrdnou válku bohatých a chudých. To bude odkaz zanikajícího liberalismu.“